Наказ ДПАУ N 1016 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 3 (24.01.2011), ст. 185

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1016

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 27/18765

Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
від 30 грудня 2013 року N 864)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу ІІ та глави 2 розділу ХІV Податкового кодексу України, статті 8 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з фіксованого сільсько-господарського податку, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 27.04.99 р. N 230 „Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України „Про фіксований сільськогосподарський податок”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.05.99 р. за N 289/3582;

від 10.01.2002 р. N 12 „Про затвердження Змін і доповнень до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми розрахунку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.2002 р. за N 55/6343;

від 26.03.2004 р. N 170 „Про затвердження змін до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та заповнення форми розрахунку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.04.2004 р. за N 469/9068;

від 10.11.2009 р. N 624 „Про внесення змін до Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.2009 р. за N 1230/17246.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) в установленому порядку:

3.1. подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2. забезпечити доведення наказу до відома платників податків.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.) розробити програмне забезпечення комп’ютерної обробки даних Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О.М.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1016

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

 

 

 

1

Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку

Тип виду декларації

1.1.Т

Порядковий номер  за  рік1

Тип декларації

01

 

Загальна

02

 

Нова загальна

03

 

Уточнююча загальна

04

 

Звітна

05

 

Нова звітна

06

 

Уточнююча звітна

за

 

 

 

 

рік

починаючи з2

 

 

.

 

 

з урахуванням уточнень з3

 

 

.

 

 

2

 

Найменування платника податку _______________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

3

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

.

.

5

Код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 

 

6

Місцезнаходження  платника податку _____________________

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса4

Факс4

 

 

 

 

 

 

 

7

Найменування органу державної податкової служби за основним місцем

обліку платника   ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

 

8

Найменування органу державної податкової служби за місцем

розташування земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

9

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

земельної ділянки за КОАТУУ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: гектари - з чотирма десятковими знаками,

гривні  - з двома десятковими знаками

N
з/п

Категорія земель

Площа земель-
ної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до норма-
тивної грошової оцінки земель-
ної ділянки)

Річна сума податку
(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

Січень
(к. 6 х 10/100/3)

Лютий
(к. 6 х 10/100/3)

Березень
(к. 6 х 10/100/3)

Квітень
(к. 6 х 10/100/3)

Травень
(к. 6 х 10/100/3)

Червень
(к. 6 х 10/100/3)

Липень
(к. 6 х 50/100/3)

Серпень
(к. 6 х 50/100/3)

Вересень
(к. 6 х 50/100/3)

Жовтень
(к. 6 х 30/100/3)

Листопад
(к. 6 х 30/100/3)

Грудень
(к. 6 х 30/100/3)

к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

к. 6 х 50/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

к. 6 х 30/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т. ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.17

рілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.27

сіножаті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.37

пасовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.47

багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Землі водного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Нараховано на 20__ рік, усього (сума р. 1 - 2 к. 7 - 18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання на 20__ рік (позитивне значення (р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Розмір заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання на 20__ рік (позитивне значення (р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Розмір завищення податкового зобов'язання минулих податкових періодів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Сума штрафу (колонки 7 - 18 рядка 6 х 3 % або 5 %)

 

109

Сума пені

 

118

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності

на

 

арк.

12

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України

на

 

арк.

1310

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік

 

1410

Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік

 

1510

Питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу за попередній податковий (звітний) рік, %

із розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік

 

До декларації додаються:

 

 

додаток "Відомості про наявність земельних ділянок"

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

Керівник платника податку

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" ____________ 20__ року N ________

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

____________
1 Платником зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій).

2 Заповнюється у разі подання декларації за нові земельні ділянки (починаючи з /число/місяць/).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з /число/місяць/).

4 За бажанням платника.

5 При поданні загальної, нової загальної або уточнюючої загальної декларації не заповнюється.

6 При зміні протягом року об'єкта оподаткування, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, ставок податку показники у колонках 7 - 18 заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

7 За потреби кількість рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 2 може бути збільшено або зменшено.

8 Рядки 4 - 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов'язань. Сума штрафу (р. 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

9 Сума пені (р. 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

10 Рядки 13, 14, 15 підлягають обов'язковому заповненню (при поданні загальної та/або звітної декларації) за даними розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік.

11 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)Н.В. Хоцянівська

Додаток
до Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку1

 

Відмітка про одержання:
вхідний N ____________
дата __________________
штамп органу державної податкової служби

 

 

Додаток
до Податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку1

 

 


N

Порядковий номер, що
відповідає р. 1.1.Т

 

 

 

Додаток N2

 

до

Загальної

Нової загальної

Уточнюючої загальної

Звітної

Нової звітної

Уточнюючої звітної

Відомості про наявність земельних ділянок

Одиниця виміру: гектарів - з чотирма десятковими знаками,
гривень - з двома десятковими знаками

N
з/п

Документи, що посвідчують право власності та/або користування земельними ділянками

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Серія та номер державного акта і дата його реєстрації

Дата укладання та термін дії договору оренди, а також дата та номер державної реєстрації договору оренди

Найменування орендодавця3

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок), код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Категорія земельних ділянок (сільсько-
господарські угіддя та/або землі водного фонду)

Площа земельної ділянки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата подання розрахунку)

Керівник платника податку

__________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


М. П.

Головний бухгалтер

__________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Додаток є невід'ємною частиною загальної, нової загальної, уточнюючої загальної та/або звітної, нової звітної, уточнюючої звітної декларації.

2 Номер зазначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних додатків.

3 Заповнюється у разі використання земельних ділянок на підставі договорів оренди.

4 За потреби кількість рядків 1 - 5 може бути збільшено або зменшено.

5 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6