Наказ ДПАУ N 1026 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 4 (28.01.2011) (частина 2), ст. 237

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1026

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2011 р. за N 29/18767

Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 23 січня 2015 року N 14)

Відповідно до статті 46 розділу II, пункту 313.3 статті 313 розділу XIV Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України від 10.02.2004 р. N 84 "Про затвердження форм розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.02.2004 р. за N 245/8844, від 07.10.2005 р. N 435 "Про внесення змін до наказу ДПА України від 10.02.2004 р. N 84", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2005 р. за N 1201/11481.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.):

3.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

3.2 у триденний строк від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

3.3 забезпечити оприлюднення наказу в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1026

Відмітка про одержання
(штамп державної податкової служби)

 

 

1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
ЗІ ЗБОРУ У ВИГЛЯДІ ЦІЛЬОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧОГО ТАРИФУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ І ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ, КРІМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ВИРОБЛЕНОЇ КВАЛІФІКОВАНИМИ КОГЕНЕРАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

2

Звітний (податковий) період

 

 

 

 

 

 

рік

місяць

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється
(для уточнюючого розрахунку)

 

 

 

 

 

 

рік

місяць

4

Повне найменування платника збору згідно з реєстраційними документами

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

5

Код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Місцезнаходження платника збору:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моб. тел.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail1

 

7

До органу державної податкової служби в ______________________________________

(грн.)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Вартість (без податку на додану вартість) відпущеної електричної енергії (для оптового постачальника електричної енергії)

01

 

Вартість (без податку на додану вартість) відпущеної електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії

02

 

Вартість (без податку на додану вартість) електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

02.1

 

Вартість (без податку на додану вартість) електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (крім гідроенергії)

02.2

 

Вартість (без податку на додану вартість) електричної енергії, виробленої малими гідроелектростанціями потужністю до 20 МВт

02.3

 

Об'єкт оподаткування збором:
для оптового постачальника електричної енергії - рядок 01;
для виробників електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, що продається поза оптовим ринком електричної енергії, - рядок 02 - рядок 02.1 - рядок 02.2 - рядок 02.3

03

 

Податкове зобов'язання поточного періоду (позитивне значення рядка 03 х 3 %)

04

 

Збільшення податкового зобов'язання минулих періодів2

05

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі декларації з цього збору, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 05 х 5 %)2

06

 

Пеня, нарахована відповідно до вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України2

07

 

Зменшення податкового зобов'язання минулих періодів2

08

 

Сума штрафу при наданні уточнюючого розрахунку (рядок 05 х 3 %)2

09

 

Пояснення (доповнення) на3 арк.

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається
відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу II Податкового кодексу
України) на                                                                                                                                         арк.

____________
1 Заповнюється за бажанням платника.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок.

3 При виправленні помилок у складі декларації звітного періоду до цієї декларації додається пояснення довільної форми із зазначенням податкових періодів, за які виправляється(ються) помилка(и), суми (сум) помилки(ок) та відповідних рядків декларації, де допущено помилку(и).

 

 

.

 

 

.

2

0

 

 

 

Дата заповнення розрахунку

Керівник платника податків,
реєстраційний номер облікової картки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________
(підпис)_________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової картки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
(підпис)


_______________
(ініціали та прізвище)

Ця частина декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

"___"   __________   20__    року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

 

 

 

За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)

 

 

порушень (помилок) не виявлено.

 

Складено акт від       "______" ______________________ 20__ року № ___

"______" _____________________ 20__ року _______________________________________________________________________________

 

 

 

(посадова особа органу державної податкової служби /підпис, прізвище, ініціали/)

 

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів) ДПА України
Н. В. Хоцянівська

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4