Наказ ДПАУ N 1023 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 5 (31.01.2011), ст. 263

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1023

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2011 р. за N 59/18797

Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність зазначених порушень

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 7 березня 2013 року N 384)

З метою забезпечення практичного застосування положень підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (додається).

2. Затвердити форму Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (додається).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 30.09.2003 р. N 461 "Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.10.2003 р. за N 929/8250.

4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.):

4.1 у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

4.2 забезпечити опублікування наказу у встановленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Лекаря С. І.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Спілки орендарів і
підприємців України


В. М. Хмільовський

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
Д. М. Олійник

Заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілокС. М. Кондрюк

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1023

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 січня 2011 р. за N 59/18797

ПОРЯДОК

інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс), визначає процедуру інформування органами державної податкової служби (далі - органи ДПС) роботодавців платника податку (далі - роботодавці) про наявність порушень працівниками норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу, виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок інформування роботодавця про позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу.

2. Положення цього Порядку поширюються на роботодавців, працівники яких допустили порушення застосування податкової соціальної пільги.

3. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Кодексі.

II. Порядок складання органами ДПС повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

1. Орган ДПС повідомляє роботодавця про наявність виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок порушень платником податку - працівником такого роботодавця застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу відповідно до норм підпунктів 169.2.1, 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.

2. У випадках, зазначених у пункті 1 цього розділу, структурний підрозділ органу ДПС, до функцій якого входить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, складає повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі - повідомлення про порушення) за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. N 1023, внаслідок її отримання більше ніж за одним місцем нарахування (виплати) доходу або під час отримання доходів, зазначених у підпункті 169.2.3 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу.

Структурний підрозділ органу ДПС, до функцій якого входить аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок, у повідомленні про порушення також зазначає про відновлення права працівника на податкову соціальну пільгу платника податку на доходи фізичних осіб, яка починає застосовуватись з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф у розмірі 100 відсотків суми недоплати повністю погашені платником податку на підставі включення таких сум до його річної податкової декларації, у разі якщо такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу платника податку.

III. Порядок надсилання (вручення) органами ДПС повідомлень про порушення

1. Структурний підрозділ органу ДПС, який склав повідомлення про порушення, вносить його до Реєстру повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі - Реєстр) за формою згідно з додатком до цього Порядку, який ведеться в цілому в органі ДПС в електронному вигляді.

2. Відповідальним за достовірність інформації щодо повідомлення про порушення у Реєстрі є структурний підрозділ, який склав таке повідомлення. Відповідальним за збереження інформації у реєстрі є структурний підрозділ, на який покладено функції із супроводження та збереження баз даних.

3. При складанні повідомлення про порушення йому присвоюється порядковий номер. До Реєстру вносяться такі відповідні дані:

до графи 1 - унікальний номер, до графи 2 - дата складання повідомлення, до графи 3 - дата листа про відкликання повідомлення, до графи 4 - код структурного підрозділу, що склав повідомлення, до графи 5 - номер акта документальних перевірок, до графи 6 -дата отримання повідомлення роботодавцем платника податку (дата, зазначена поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення), до графи 7 - прізвище, ім'я, по батькові платника податків, до графи 8 - податковий номер платника податків, до графи 9 - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта.

4. Після складання та підпису керівника (заступника керівника) органу ДПС, повідомлення про порушення передається структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення) роботодавцю.

5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, або відповідальна особа, визначена керівником органу ДПС для виконання таких функцій, у день отримання повідомлення про порушення від структурного підрозділу, що його склав, надсилає його листом з повідомленням про вручення.

6. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення. Повідомлення про порушення вважається надісланим (врученим) роботодавцю - фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого її місцезнаходження з повідомленням про вручення.

7. Дата відправлення (вручення) проставляється на копії повідомлення про порушення:

а) платником податку у разі вручення повідомлення про порушення під розписку;

б) працівником структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому повідомлення про вручення прикріплюється до копії повідомлення про порушення.

8. Раніше надіслане повідомлення може бути відкликане листом.

9. Структурний підрозділ, який склав повідомлення про порушення, що відкликається, підшиває другий примірник уточненої інформації від роботодавця до справи роботодавця разом з копією повідомлення, що відкликається, а також складає та направляє роботодавцю листа про те, що раніше надіслане повідомлення вважається відкликаним, або складає нове повідомлення про порушення згідно з цим Порядком та вносить дату відправлення листа або реквізити нового повідомлення до Реєстру про наявність порушень.

IV. Порядок обліку в органах державної податкової служби повідомлень про порушення, отриманих роботодавцем

1. Після вручення (отримання інформації про вручення) повідомлення про порушення роботодавцю або після отримання від поштової служби повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення роботодавцю структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або відповідальна особа, визначена керівником органу державної податкової служби для виконання таких функцій, передає копію такого повідомлення (у разі його направлення листом з повідомленням про вручення - разом з повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про вручення роботодавцю або повідомлення про вручення поштового відправлення із зазначенням причин невручення платнику податку) структурному підрозділу, який склав це повідомлення про порушення.

2. Структурний підрозділ, який склав таке повідомлення про порушення, у день отримання копії цього повідомлення з датою вручення або повідомлення про вручення із зазначенням причин невручення вносить відповідні дані до Реєстру та долучає отримані документи до справи роботодавця.

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб


С. П. Дусяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1023

Додаток

до Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

РЕЄСТР

повідомлень про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу

Номер повідомлення

Дата

Код структурного підрозділу, що склав повідомлення

Номер акта документальних перевірок

Дата отримання повідомлення роботодавцем платника податку (дата, зазначена поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення)

Прізвище, ім'я, по батькові платника податків

Податковий номер платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

складання повідомлення

листа про відкликання повідомлення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб


С. П. Дусяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1023

Державна податкова адміністрація України

Форма ФП

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги,

про позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу

від "___" ____________ 20__ р. N __________

Роботодавець ______________________________________________________,

повне найменування або прізвище, імя по батькові

1.  

(податковий номер або серія та номер паспорта1)

2.____________________________________________________________________________

місцезнаходження, місце проживання

3.____________________________________________________________________________

назва податкового органу та його місцезнаходження

відповідно до Податкового кодексу України (далі Кодекс) інформує вас про наявність порушень норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2 статті 169 розділ IV Кодексу платником (платниками) податку на доходи фізичних осіб:

№ з/п

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *

Прізвище,  ім'я,  по батькові

Дата (місяць, рік) виявлених на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок випадків порушень порядку отримання податкової соціальної пільги

 

 

 

 

__________________________

1 серія та номер  паспорта  для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті

* серія та номер  паспорта  для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті

4. У зв’язку з цим на підставі положень підпункту 169.2.4 пункту 169 статті 169 розділ IV Кодексу, починаючи з

 

20

 

 

платник (-и)  втрачає (- ть) право на

назва місяця

отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу.

5. Для відновлення права на застосування податкової соціальної пільги платнику необхідно подати всім работодавцям заяву про відмову від пільги із зазначенням місяця, у якому мало місце порушення, для розрахунку і утримання всіма роботодавцями суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штрафу.

Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділ IV Кодексу повідомляємо про відновлення права на податкову соціальну пільгу платника (платників) податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з повним погашенням ним (ними) суми недоплати податку на доходи та штраф на підставі поданої річної податкової декларації такого платника.

№ з/п

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *

Прізвище,  ім'я,  по батькові

Дата (місяць, рік)  подачі річної  податкової декларації  платником податку, у  разі якщо такі суми не  були утримані  податковим агентом за  рахунок доходу  платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець (тел.) ____________________

________________________
назва органу державної податкової служби

__________________
підпис

_____________________
прізвище, ініціали

Керівник (заступник керівника)

органу державної податкової служби

М. П.

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб


С. П. Дусяк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1