Лист ДПАУ N 1984/7/17-0717 від 26.01.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.01.2011 р. N 1984/7/17-0717

Державним податковим адміністраціям в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щодо обліку та звітності самозайнятих осіб

Державна податкова адміністрація України, керуючись ст. 2 та ст. 8 Закону України від 04.12.90 р. N 509 "Про державну податкову службу в Україні", надсилає для керівництва в роботі методичні рекомендації щодо надання платникам податків податкової консультації з питання обліку в органах державної податкової служби самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема, приватну нотаріальну.

Пунктом 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлено, що приватний нотаріус щокварталу подає до органу ДПС за місцем розташування свого робочого місця інформацію про посвідчені ним договори щодо проведення операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна між фізичними особами та продажу (обміну) рухомого майна між стороною (сторонами) цього договору, включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого податку, а також інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому вказаним розділом Кодексу для податкового розрахунку.

Крім того, на виконання пп. 170.1.5 "б" п. 170.1 ст. 170 Кодексу постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1242 "Про затвердження зразка повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості" встановлено, що приватні нотаріуси надсилають до органів ДПС за податковою адресою платників податків (орендодавців) повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об'єктів нерухомості у день посвідчення таких договорів.

Відповідно до пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 розділу I, п. 51.1 ст. 51 розділу II, пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168, п. 176.2 ст. 176 розділу IV Кодексу стосовно помічників (консультантів) приватного нотаріуса або інших працівників, які перебувають у трудових відносинах з приватним нотаріусом, такий нотаріус є податковим агентом та зобов'язаний виконати всі покладені на нього Кодексом функції податкового агента у відповідності до зазначених норм Кодексу, зокрема, подавати до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації (обліку) податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (ф. 1ДФ) та податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю, про загальні суми доходів, що нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми податку на доходи фізичних осіб, що утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету.

Згідно із п. 49.1 ст. 49, п. 65.1 ст. 65 розділу II, п. 178.1, 178.4 ст. 178 розділу IV Кодексу приватний нотаріус як самозайнята особа зобов'язаний стати на облік (зареєструватись) в органі ДПС за місцем свого постійного проживання та подавати до 1 травня року, що настає за звітним до такого органу річну податкову декларацію за результатами звітного року.

Із урахуванням положень ст. ст. 63 та 65 розділу II Кодексу приватний нотаріус підлягає взяттю на облік в органах державної податкової служби:

за місцем проживання (податкової адреси), якщо місце проживання (реєстрації відповідно до паспорта) та місце розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса (відповідно до реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності) відповідають одному органу ДПС. При цьому такий орган є основним і єдиним місцем обліку приватного нотаріуса як самозайнятої особи;

за місцем проживання (основне місце обліку) та місцем розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса (неосновне місце обліку), якщо місце проживання приватного нотаріуса та місце розташування його контори відповідають різним органам ДПС.

Приватний нотаріус зобов'язаний стати на облік в органі ДПС за основним місцем обліку та неосновним місцем обліку. При цьому до органу ДПС за неосновним місцем обліку приватний нотаріус подає інформацію, перелік якої визначений п. 172.4 ст. 172, п. 173.4 ст. 173, п. 174.4 ст. 174 розділу IV Кодексу. Інші обов'язки податкового агента та платника податку на доходи фізичних осіб приватний нотаріус виконує за основним місцем обліку.

Оскільки до набрання чинності Кодексом основними місцями обліку приватних нотаріусів були органи ДПС за місцями розташування їх робочих місць (контор), то у зв’язку із зазначеними змінами у законодавстві щодо визначення основного місця обліку приватних нотаріусів має бути проведена зміна основних місць обліку тих приватних нотаріусів, стосовно яких є різними органи ДПС, що відповідають місцям проживання (податковій адреси) та місцям розташування робочих місць (контор) приватних нотаріусів.

Необхідність проведення таких процедур врахована в виданому відповідно до положень Кодексу наказі ДПА України від 22.12.2010 р. N 979 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за N 1439/18734 (далі - наказ N 979). Зазначеним наказом (пп. 3.2 п. 3) також встановлено, що після набрання ним чинності (згідно п. 4 якого, цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування - "Офіційний вісник України", 2011, N 1 (14.01.2011 р.), ст. 56) органами ДПС проводиться зміна основного та неосновного місця обліку приватних нотаріусів без подання ними будь-яких заяв у порядку, встановленому розділом X, з урахуванням положень пп. 6.10.1 п. 6.10 розділу VI та п. 7.5 розділу VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого п. 1 цього наказу (далі - Порядок).

Переведення приватних нотаріусів на обслуговування з органів ДПС за місцем розташування робочого місця до органів ДПС за місцем проживання має бути проведено з урахуванням наступного.

Протягом місяця після набрання чинності наказом N 979 (до 14.02.2011 р.) орган ДПС за місцем розташування робочого місця формує та направляє до органу ДПС за місцем проживання приватного нотаріуса пакет документів, перелік яких визначений пп. 10.1.5 п. 10.1 розділу X Порядку.

Протягом п'яти робочих днів після надходження облікової справи та документів приватного нотаріуса до органу ДПС за місцем його проживання, такий орган здійснює взяття на облік такого платника податків, про що направляє до органу ДПС за місцем розташування робочого місця два примірники повідомлень про взяття на облік/зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП (додаток 12 до Порядку).

У 10-денний строк після взяття на облік орган ДПС за місцем проживання нотаріуса повідомляє нотаріуса (листом) про зміну основного та неосновного місця обліку його як приватного нотаріуса.

Після надходження повідомлення за ф. N 11-ОПП про взяття на облік приватного нотаріуса в органі ДПС за місцем проживання, орган ДПС за місцем розташування робочого місця протягом двох робочих днів знімає з обліку нотаріуса як платника податків за основним місцем обліку, формує і надсилає до органу ДПС за місцем проживання один примірник повідомлення за ф. N 11-ОПП із заповненим третім розділом, а також в електронному вигляді відомості, визначені пп. 10.1.7 п. 10.1 розділу X Порядку.

Згідно з пп. 6.10.1 п. 6.10 розділу VI та п. 7.5 розділу VII Порядку одночасно із таким зняттям з обліку приватний нотаріус ставиться на облік за неосновним місцем обліку в органі ДПС за місцем розташування свого робочого місця.

До взяття на облік приватного нотаріуса в органі ДПС за місцем проживання він сплачує податки, збори, подає податкові декларації (звіти, розрахунки) та виконує інші обов'язки платника податків за місцем розташування робочого місця.

Після взяття на облік приватного нотаріуса та повернення ним довідки за ф. N 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, орган ДПС за основним місцем обліку видає такому платнику податків нову довідку про взяття на облік за ф. N 4-ОПП (додаток 2 до Порядку) із зазначенням виду професійної діяльності ("приватний нотаріус").

Аналогічно може бути замінена довідка і приватному нотаріусу, у якого місце проживання та місце розташування робочого місця (контори) відповідають одному органу ДПС.

Згідно з додатком 2 до Порядку для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, ця довідка визнається свідоцтвом про реєстрацію в органі ДПС.

Відповідно до п. 7.3 Порядку органом ДПС за неосновним місцем обліку (за розташуванням робочого місця) приватному нотаріусу може бути видане Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за ф. N 16-ОПП (додаток 10 до Порядку), строк дії якого обмежується бюджетним роком та яке є доповненням до довідки про взяття на облік за ф. N 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою довідкою. Видачу такого повідомлення відповідний орган ДПС здійснює на письмовий запит приватного нотаріуса протягом двох робочих днів після надходження звернення від платника податків.

В. о. першого
заступника Голови


С. І. Лекарь

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4