Наказ ДПАУ N 58 від 31.01.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 10 (18.02.2011), ст. 481 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2011 р.

м. Київ

N 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 лютого 2011 р. за N 165/18903

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 19 квітня 2011 року N 225)

Відповідно до підпункту "д" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі - декларація), що додається.

2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С. П.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

2.2 забезпечити оприлюднення цього наказу;

2.3 забезпечити у п'ятиденний строк від дня реєстрації наказу у Міністерстві юстиції України надання Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки декларації.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.), Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н. Г.) доопрацювати програмне забезпечення з приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на виконуючого обов'язки першого заступника Голови Лекаря С. І.

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА, Голова
Державної податкової служби УкраїниВ. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілокГ. В. Осовий

Перший Заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
Д. Олійник

Президент Спілки
орендарів і підприємців України


В. Хмільовський

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державної податкової адміністрації України

 

31.01.2011  N 58

1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Тип податкової декларації

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Уточнююча

 

 

 

 

 

 

 

Звітна за неуповноважений відокремлений підрозділ 1

 

Звітна нова за неуповноважений відокремлений підрозділ 1

 

Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ 1

 

 

 

 

 

2

Звітний (податковий) період:

 

 

.

 

 

 

 

(місяць)

(рік)

Звітний (податковий) період, що уточнюється: 2

 

 

.

 

 

 

 

(місяць)

(рік)

 

 

 

 

3

Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) податкового агента:

 

Юридична особа

 

 

 

 

Самозайнята особа

 

4

Податковий номер юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

або реєстраційний номер облікової картки платника податків самозайнятої особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Місцезнаходження (місце проживання) податкового агента:

поштовий індекс:

 

 

 

 

 

 

 

 

міжміський код:

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

факс:

 

 

 

 

 

 

 

6

Місцезнаходження неуповноваженого відокремленого підрозділу 1:

поштовий індекс:

 

 

 

 

 

 

 

міжміський код:

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

факс:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Дата погашення податкового зобов’язання з податку (визначена податковим агентом дата виплати доходів)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

(день)

(місяць)

(рік)

 

 

8

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:

 

Податковий номер органу державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Кількість поданих податкових декларацій за неуповноважені відокремлені підрозділи 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Працювало у звітному місяці за штатом:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за цивільно-правовими договорами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума
(грн. коп.)

 

1

2

3

 

Сума доходів, які нараховані на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді

01

 

 

Сума доходів, які виплачені (надані) на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді

02

 

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді

03

 

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка перерахована до бюджету у звітному (податковому) періоді

04

 

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована за попередні звітні (податкові) періоди та перерахована до бюджету у поточному звітному (податковому) періоді

05

 

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів

06

 

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає перерахуванню в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 03 + рядок 05 – рядок 06)

07

 

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) за неуповноважений(і) відокремлений(і) підрозділ(и)

08

 

 

ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Код рядка

Сума
(грн. коп.)

 

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 07 раніше поданої податкової декларації)

09

 

 

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлена помилка

10

 

 

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

11

 

 

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 10 – рядок 09, якщо рядок 10 > рядка 09, та/або сума рядків 03.1 додатків до податкової декларації)

11.1

(+)

 

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 10 – рядок 09, якщо рядок 10 < рядка 09, та/або сума рядків 03.2 додатків до податкової декларації)

11.2

(–)

 

Сума штрафу, яка нарахована податковим агентом самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 11.1 х 3% або 5 %)

12

 

 

Сума пені, яка нарахована податковим агентом самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України

13

 

 

ІНШІ ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума
(грн. коп.)

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяця, що настає за звітним (за якою термін виплати не настав)

14

 

 

Сума заборгованості з податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2011 за даними обліку податкового агента 3

15

 

 

 

 

 

 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на

 

арк.

 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається податковим агентом відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на

 

арк.

 

Кількість розрахунків податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий)

 

період, у якому виявлено помилку 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, обов’язок подання податкової декларації за такий відокремлений підрозділ за його місцезнаходженням виконує юридична особа.

2 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який податковий агент самостійно узгоджує суми податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням самостійно виявленої помилки у раніше поданій податковій декларації та подає уточнюючу податкову декларацію відповідно до підпункту “а”        пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

3 Заповнюється податковим агентом у податковій декларації за січень 2011 року.

4 Заповнюються окремо за кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку, та подаються податковим агентом у разі виправлення в складі звітної/звітної нової податкової декларації самостійно виявленої(их) помилки(ок) у раніше поданій(их) податковій(их) декларації(ях) відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

 

Дата подання податкової декларації

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(самозайнята особа)

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

 

 

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

“___” _______ 20___року

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

 

За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)

 

порушень (помилок) не виявлено

 

складено акт від “___” ______ 20___року № _____

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

“___” _________ 20___року

Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб


С. П. Дусяк

 

 

Додаток

 

до Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 

до рядків 09, 10, 11

 

 

1

РОЗРАХУНОК № _____

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб
за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку *

 

 

2

Звітний (податковий) період:

 

 

.

 

 

 

 

(місяць)

(рік)

Звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку:

 

 

.

 

 

 

 

(місяць)

(рік)

 

 

 

 

3

Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) податкового агента:

 

Юридична особа

 

 

Самозайнята особа

4

Податковий номер юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

або реєстраційний номер облікової картки платника податків самозайнятої особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Код рядка

Сума
(грн. коп.)

1

2

3

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 07 раніше поданої податкової декларації)

01

 

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

02

 

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

03

 

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 02 – рядок 01, якщо рядок 02 > рядка 01)

03.1

(+)

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 02 – рядок 01, якщо рядок 02 < рядка 01)

03.2

(–)

Сума штрафу, яка нарахована податковим агентом самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___     % (рядок 03.1 х 5 %)

04

 

Сума пені, яка нарахована податковим агентом самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України

05

 

 

 

Дата подання податкової декларації

 

 

.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(самозайнята особа)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Цей розрахунок заповнюється окремо за кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку, та подається податковим агентом у разі виправлення в складі звітної/звітної нової податкової декларації самостійно виявленої помилки у раніше поданій податковій декларації відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2  розділу ІІ Податкового кодексу України.

 

Завантажити бланк

Коментарі 

 
0 #33 green 18.03.2011 12:10
:-* насери собі на голову, :eek:
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+1 #32 Игорь 17.03.2011 22:01
Интересно, королёк макеевский смог-бы её заполнить?
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+2 #31 zzzz 17.03.2011 21:59
одним словом-ДЕБІЛИ!!!!!!!!! !!!
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+4 #30 Юлия 17.03.2011 21:01
достали твари своими новшествами, сами бы попробывали позапалнять эту хрень
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+6 #29 гостья 15.03.2011 17:42
не издевайтесь над народом
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+8 #28 Ого-го 15.03.2011 13:49
Большего МАРАЗМА я еще не видела, Господи, огради НАС от "сильно разумных" у власти.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
+5 #27 Бухгалтер 14.03.2011 14:17
За несдачу штраф 510. Вот вам и все оъяснения. Умножьте на 2. Сомневаюсь, что авторы знают, как ее заполнять. Двоечники во главе с премьером.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6