Лист ДПАУ N 1956/5/29-2016 від 14.02.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.02.2011 р. N 1956/5/29-2016

Національному банку України


Про надання відповіді

Державна податкова адміністрація України на Ваш лист від 01.02.2011 р. N 25-110/245-1759 щодо перевірки фінансовими установами статусу фізичних осіб при здійсненні операцій відкриття/закриття рахунків таким особам та надання повідомлень про відкриття/закриття рахунків самозайнятих осіб повідомляє наступне.

Відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Одночасно пунктом 65.1 статті 65 Податкового кодексу України встановлено, що приватні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою ведення незалежної професійної діяльності яких згідно із законом є державна реєстрація такої діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, протягом 10 календарних днів після такої реєстрації зобов'язані стати на облік в органі державної податкової служби за місцем свого постійного проживання.

Відповідно до Закону України "Про нотаріат" нотаріальна діяльність здійснюється за умови реєстрації приватної нотаріальної діяльності Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Документом, що підтверджує статус приватного нотаріуса є реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності (додаток 1 до Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2008 р. N 2151/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2008 р. за N 1187/15878). Відповідно до статті 3 Закону України "Про нотаріат" нотаріус не може займатися підприємницькою або адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об'єднань, перебувати на державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування, перебувати у штаті інших юридичних осіб, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів господарських організацій, кредитно-фінансових установ, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої, у вільний від роботи час.

Відповідно до Закону України "Про адвокатуру" адвокати мають право здійснювати адвокатську діяльність за умови одержання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (додаток до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 р. N 155/93, зі змінами).

Відповідно до Закону України "Про судову експертизу" судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, набувають права на проведення окремих видів судових експертиз за умови присвоєння їм кваліфікації судового експерта Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України. Документом, що підтверджує статус судового експерта, є свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 7 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 р. N 86/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2007 р. N 1054/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 р. за N 882/11162).

Щодо інших видів незалежної професійної діяльності законодавством установлено, що для її ведення необхідні відповідні ліцензії, сертифікати, дозволи тощо та/або реєстрація фізичною особою - підприємцем (діяльність лікарів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, арбітражних керуючих тощо) або ж при здійсненні такої діяльності оподатковувані доходи виникають від продажу об'єктів майнових і немайнових прав, зокрема, інтелектуальної (промислової) власності та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами). Якщо такі доходи отримуються регулярно (систематично), то така діяльність є підприємницькою і особа підлягає реєстрації як підприємець.

Виходячи із викладених норм законодавства та відповідно до р. VI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 р. N 979, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за N 1439/18734, органи державної податкової служби здійснюють взяття на облік фізичних осіб - підприємців, а також нотаріусів, адвокатів та судових експертів як осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Взяття на облік інших категорій фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, здійснюється у разі їх реєстрації як фізичних осіб - підприємців.

Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців, а також про реєстрацію (присвоєння кваліфікації) приватних нотаріусів, адвокатів та судових експертів є відкритою та загальнодоступною та оприлюднюється у відповідних друкованих виданнях та на веб-сайтах відповідних уповноважених органів.

На сьогодні дані про реєстрацію оприлюднюються в мережі Інтернет на наступних веб-сайтах:

фізичних осіб - підприємців - www.irc.gov.ua;

адвокатів - www.vkka.gov.ua "Реєстр адвокатів України";

приватних нотаріусів - www.informjust.ua;

судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, - www.minjust.gov.ua "Реєстр атестованих судових експертів".

Окрім того, законодавством установлені порядки отримання зацікавленими особами витягів або відомостей із зазначених реєстрів.

Таким чином, доступ банків до зазначеної відкритої інформації забезпечено шляхом її систематичної публікації в офіційних друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках), поширення засобами масової комунікації, безпосереднього надання.

При цьому звертаємо увагу, що питання оприлюднення зазначених даних не відноситься до повноважень органів державної податкової служби і є виключною компетенцією відповідних органів реєстрації, які мають право змінити порядок, місце та спосіб оприлюднення зазначених даних чи отримання відомостей із реєстрів.

Таким чином, на виконання положення пункту 69.6 статті 69 Податкового кодексу України посадові особи фінансових установ при відкритті/закритті рахунка фізичній особі перевіряють по оприлюдненим даним із зазначених реєстрів інформацію про здійснення такою фізичною особою підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності та у разі невиявлення такої інформації у реєстрах засвідчують це підписом.

Щодо надання фінансовими установами повідомлень про відкриття/закриття рахунків самозайнятих осіб повідомляємо наступне.

Відповідно до статті 128 Господарського кодексу України громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

У разі виникнення питання щодо стягнення податкового боргу з платника податків - фізичної особи-підприємця його майно, у тому числі і кошти, які знаходяться на його рахунках у банках чи інших фінансово-кредитних установах, можуть бути використані для забезпечення виконання податкових зобов'язань такого платника податків.

До того ж слід зауважити, що нормами Податкового кодексу України та інших законодавчих актів не надано повноважень жодному органу або установі щодо визначення переліку рахунків платників податків, інформація щодо відкриття/закриття яких має надаватись до органів державної податкової служби.

Враховуючи наведене та відповідно до пункту 69.2 статті 69 Податкового кодексу України банки зобов'язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків - фізичної особи - підприємця або особи, що здійснює незалежну професійну діяльність, до органу державної податкової служби, в якому обліковується платник податків, протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунка (включаючи день відкриття/закриття).

Заступник голови комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник
Голови ДПА України

О. М. Любченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4