Наказ Держкомпідприємництва, ДПАУ, Держкомстату N 16/91/31, постанова правління Пенсійного фонду N 5-2 від 14.02.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 16 (11.03.2011), ст. 693 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.02.2011 р.

м. Київ

N 16/91/31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2011 р. за N 220/18958

Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", Податкового кодексу України, з метою надання органам державної статистики, державної податкової служби та Пенсійного фонду України відомостей з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Департаменту реалізації державної політики у сфері реєстрації та нагляду за дотриманням реєстраційного законодавства Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Здовбицька Я. Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти: у Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва - на заступника Голови - Свищеву С. І., у Державній податковій адміністрації України - на заступника Голови - Любченка О. М., у Державному комітеті статистики України - на заступника Голови - Колеснік В. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Ю. Бродський

Голова комісії з реорганізації
Державної податкової адміністрації
України, Голова Державної
податкової служби України
В. Ю. Захарченко

Голова комісії з реорганізації
Державного комітету статистики
України - Перший заступник ГоловиВ. О. Піщейко

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

14.02.2011 р.

м. Київ

N 5-2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2011 р. за N 220/18958

Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України,
Державної служби статистики України,
Міністерства фінансів України
 від 30 листопада 2012 року N 1774/5/494/1254)
 

Відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Боршовська В. П.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Короневського В. М.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління

Б. Зайчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України
14.02.2011 р. N 16/91/31,
постанова правління Пенсійного фонду України
14.02.2011 р. N 5-2

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2011 р. за N 220/18958


ПОРЯДОК
взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до положень Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про державну статистику", "Про державну податкову службу в Україні", "Про збір та облік єдиного соціального внеску", Податкового кодексу України, регулює процедуру та умови обміну відомостями (повідомленнями) про здійснення дій з державної реєстрації та взяття на облік (зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.2. Цей Порядок регулює взаємовідносини Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держкомпідприємництво), Державної податкової адміністрації України (далі - ДПА), Державного комітету статистики України (далі - Держкомстат), Пенсійного фонду України щодо обміну інформацією, що регламентується цим Порядком, окремими протоколами та вимогами чинного законодавства.

1.3. Суб'єктами інформаційного обміну є: Держкомпідприємництво, ДПА, Держкомстат, Пенсійний фонд України.

1.4. При здійсненні інформаційного обміну задіяні електронні інформаційні ресурси:

Держкомпідприємництва, державних реєстраторів - Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр);

Держкомстату - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України та Статистичний реєстр фізичних осіб - підприємців, які є складовими Реєстру статистичних одиниць;

ДПА - Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб та Реєстр самозайнятих осіб, які є складовою Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

Пенсійного фонду України - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування.

1.5. Інформаційний обмін здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронному вигляді.

Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначатимуться суб'єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

1.6. Суб'єкти інформаційного обміну здійснюють звірку задіяних інформаційних ресурсів з даними інформаційної бази Єдиного державного реєстру, що регламентується окремими протоколами.

II. Порядок надання відомостей про вчинення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

2.1. Держкомпідприємництво надає суб'єктам інформаційного обміну відомості щодо всіх суб'єктів, включених у Єдиний державний реєстр, з дня офіційного опублікування цього Порядку.

2.2. При здійсненні інформаційного обміну:

Держкомпідприємництво протягом дня, але не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня, передає з бази даних Єдиного державного реєстру суб'єктам інформаційного обміну повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій та підтвердження відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця, що надходять до цієї бази від державних реєстраторів.

Відомості з Єдиного державного реєстру, отримані суб'єктами інформаційного обміну, повинні бути самостійно передані ними до своїх територіальних органів.

Відомості, отримані з Єдиного державного реєстру органами Пенсійного фонду України, заносяться до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування після присвоєння класу ризику страхувальнику Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

2.3. При кожній передачі відомостей з Єдиного державного реєстру інформаційні файли повинні містити повну актуальну інформацію щодо суб'єкта незалежно від того, яку частину інформації про нього було змінено.

Щодо кожної юридичної особи чи фізичної особи - підприємця в інформаційних файлах, які надходять з Єдиного державного реєстру, має (мають) бути вказаний(і) код (коди) реєстраційної дії.

2.4. Підтвердження щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру здійснюється суб'єктами інформаційного обміну не пізніше 18 год. 00 хв. робочого дня, в який були отримані ці відомості.

2.5. Суб'єктами інформаційного обміну відомості про здійснення реєстраційних дій, у тому числі про взяття на облік і зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, передаються не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня з моменту підтвердження про отримання інформації з Єдиного державного реєстру відповідно до пункту 2.4 цієї глави тому суб'єкту інформаційного обміну, який надав відповідні відомості.

2.6. Суб'єкти інформаційного обміну здійснюють контроль відомостей, що надійшли з Єдиного державного реєстру, зокрема, щодо:

коректності використання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або номера та серії паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті);

відповідності наданих кодів класифікаційних ознак класифікаторів та довідників;

повноти заповнення полів реєстраційної картки відповідно до коду реєстраційної дії тощо.

2.7. Повідомлення про відомості, визнані при проведенні контролю помилковими (неповними), того самого дня, але не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня, надаються суб'єкту інформаційного обміну, який надав такі відомості, із зазначенням причини неприйняття.

2.8. Протягом одного робочого дня суб'єкт інформаційного обміну, який передав відомості, визнані при проведенні контролю помилковими (неповними), усуває недоліки та передає скориговану інформацію суб'єктам інформаційного обміну не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня.

2.9. Для забезпечення уніфікованої обробки відомостей з Єдиного державного реєстру використовуються державні класифікатори та довідники.

У разі внесення змін до державних класифікаторів, у тому числі викладення їх у новій редакції, Держкомстат надає Держкомпідприємництву ці зміни (нову редакцію державних класифікаторів) не пізніше ніж за п'ять днів до введення їх у дію.

Держкомпідприємництво у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати отримання державних класифікаторів і змін до них, забезпечує державних реєстраторів та суб'єктів інформаційного обміну цими версіями державних класифікаторів і довідників, які використовуються в системі ведення Єдиного державного реєстру.

2.10. У разі виникнення ситуації неможливості використання інформаційно-телекомунікаційних засобів зв’язку для інформаційного обміну використовуються інші носії даних, які передаються кур'єром. Організацію передачі носіїв даних забезпечують відповідальні особи суб'єктів інформаційного обміну.

III. Прикінцеві положення

3.1. Усі суб'єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасне та в повному обсязі надання достовірних інформаційних ресурсів, довідників.

3.2. Відповідальні виконавці щодо організації та виконання інформаційного обміну відповідно до цього Порядку визначаються у відповідних протоколах.

3.3. Суб'єкти інформаційного обміну зобов'язуються без зволікань інформувати один одного та в обов'язковому порядку Держкомпідприємництво про обставини, які мають значення для виконання цього Порядку.

Директор Департаменту
реалізації державної політики у сфері
реєстрації та нагляду за дотриманням
реєстраційного законодавства
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництваЯ. Г. Здовбицька

Начальник Управління
реєстрації та обліку платників
податків Державної податкової
адміністрації України
Н. Г. Калєніченко

Директор Департаменту
планування та організації
статистичних спостережень
Державного комітету
статистики України

О. Е. Остапчук

Заступник директора Департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж
Пенсійного фонду України - начальник
відділу реєстру застрахованих осіб
персоніфікованого обліку та
інформаційного забезпечення
солідарної пенсійної системи
В. П. Боршовська

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4