Лист ДПАУ N 4811/7/21-0117 від 21.02.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.02.2011 р. N 4811/7/21-0117

Державним податковим адміністрація в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі


Про запровадження та подання Декларації акцизного податку

Із набуттям чинності 4 лютого 2011 року наказу Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. N 1030 "Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку" (далі - Наказ N 1030), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2011 р. за N 86/18824 (Офіційний вісник України N 6 від 04.02.2011 р.), ДПА України інформує про наступне.

1. Термін надання першої Декларації акцизного податку

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755 (далі - Кодекс) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Оскільки Наказ N 1030, яким визначено форму Декларації акцизного податку, набув чинності 4 лютого поточного року, то починаючи з березня місяця платниками може бути надана декларація акцизного податку за звітний податковий період лютий за новою формою.

До 20 лютого п. р. особами визначеними платниками акцизного податку (п. 212.1 ст. 212 Кодексу) має бути надана податкова звітність за попередньо діючою формою, яка визначена наказом ДПА України від 19.03.2001 р. N 111 "Про затвердження Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України".

2. Щодо кількості декларацій, що подають платники акцизного податку, які одночасно є виробниками та імпортерами, або одночасно відносяться до інших осіб, яких визначено платниками акцизного податку

Підпунктом 223.2 ст. 223 Кодексу передбачено, що платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації Декларацію акцизного податку за формою.

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456 наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 затверджено, зокрема, Класифікацію доходів бюджету, в якій податкові надходження зі сплати акцизного податку із вироблених в Україні товарів та із ввезених на територію України підакцизних товарів обліковуються за різними кодами класифікації доходів бюджету.

З метою обліку нарахованих і сплачених сум платежів до бюджету органами державної податкової служби на кожний поточний рік відкриваються особові рахунки за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. Нарахування в картках особових рахунків податкових зобов'язань здійснюється на підставі податкової звітності платника (п. 3.1 розділу 3, пп. 4.2.1 п. 4.2 розділу 4 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА від 18.07.2005 р. N 276, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.08.2005 р за N 843/11123 (далі - Інструкція 276)).

Отже платник акцизного податку, у якого виникають податкові зобов'язання зі сплати цього податку одночасно з вироблених в Україні товарів та із ввезених на територію України товарів подає окремі податкові декларації, із зазначенням відповідного виду платника акцизного податку у п. 5 загальної частини декларації.

А саме, в залежності від коду БК та визначення платника чарунки у гр. 5 "Вид платника акцизного податку" загальної частини Декларації акцизного податку мають бути заповнені для наступних кодів бюджетної класифікації наступним чином:

1) з вітчизняних товарів (код БК 1402) - одночасно або окремо 212.1.1, 212.1.4, 212.1.7, 212.1.8, відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу;

2) з імпортованих товарів (код БК 1403) - одночасно або окремо 212.1.2, 212.1.5, 212.1.6 та 212.1.8 тільки одночасно із 212.1.2, відповідно до пункту 212.1 статті 212 Кодексу.

3. Щодо надання додатків до декларації

В залежності від виду підакцизних товарів передбачено декларування податкових зобов'язань у розділах А, Б, В та Г на підставі відповідних розрахунків для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок, розшифровок, переліків податкових векселів (додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до декларації), які мають бути подані разом із декларацією, про що робиться відмітка (ознака подачі, кількість примірників, кількість сторінок). Виходячи з цього, до декларації мають надаватися лише ті розділи, розрахунки та розшифровки відповідно, до яких платник акцизного податку визначає податкові зобов'язання зі сплати податку.

При цьому, у випадку якщо загальний код операції Декларації акцизного податку передбачає зазначення показників в розрізі конкретних операцій, то розрахунки додаються до загального коду операції з підакцизними товарами, а не до показників зазначених в конкретних операціях. Наприклад, загальний код операції А4 Декларації акцизного податку передбачає зазначення суми акцизного податку з інших операцій з реалізації (передачі) спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в тому числі: операцій з реалізації (передачі) зазначеної продукції з метою власного споживання (А4.1), для промислової переробки (А4.2), реалізації (передачі) своїм працівникам (А4.3), тобто складається із суми таких операцій А4.1, А4.2, А4.3, і в такому випадку відповідні розрахунки за додатками 1 та 3 мають надаватись до загального коду операції А4.

4. Відображення у податковій звітності податкових зобов'язань, виходячи з обсягів відвантаженої підакцизних товарів (продукції), по якій платнику акцизного податку надійшли авансові платежі у 2010 році

До впровадження Кодексу згідно зі статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року, N 18-92 "Про акцизний збір" датою виникнення податкових зобов'язань з продажу підакцизних товарів (продукції) вважалася дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника акцизного збору як оплата товарів (продукції), що продаються або дата відвантаження (передачі) товарів (продукції).

Відповідно до п. 216.1 статті 216 Кодексу датою виникнення податкових зобов'язань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 цього Кодексу.

Реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Виходячи з викладеного, з 01.01.2011 року податкові зобов'язання з акцизного податку визначаються виробниками виходячи із загальних обсягів відвантаженої продукції у звітному періоді.

При цьому, повинні бути задекларовані із від'ємним значенням обсяги продукції відвантаженої, починаючи з 01.01.2011 року, за яку оплата надійшла у 2010 році, та виходячи з якої були визначені податкові зобов'язання за податкові періоди до впровадження Кодексу, одночасно обчислюється сума від'ємного податкового зобов'язання за ставками діючими під час відвантаження.

5. Декларування податкових зобов'язань з алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України, в т. ч. по яких сплачено акцизний збір під час придбання акцизних марок до 01.01.2011 року

Виходячи з положень ст. 223 Кодексу, відповідно до якої базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю.

Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку (п. 33.3 ст. 33 Кодексу).

Виходячи з викладеного, перший базовий податковий період для імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів є січень 2011 року, за який має бути подана податкова звітність з акцизного податку у лютому 2011 року.

Законодавством діючим до впровадження норм Кодексом не було передбачено подання імпортером алкогольних напоїв та тютюнових виробів податкової звітності з акцизного збору, сплата відбувалась під час придбання акцизних марок та у разі потреби доплата до або під час митного оформлення таких підакцизних товарів (ч. 6, 9 та 14 ст. 7 Закону України від 15 вересня 1995 року N 329/95-ВР "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"). Відповідно до Інструкції N 276 для здійснення обліку платежів, за якими не передбачено подання платником податкових декларацій (розрахунків) передбачено відкриття особового рахунку за ф. N 15.

Пунктом 216.4 ст. 216 Кодексу встановлено, що датою виникнення податкових зобов'язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов'язання митним органом у визначених законодавством випадках.

Об'єктами оподаткування є операції з ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України (п. 213.1 статті 213 Кодексу).

Виходячи з викладеного, з 01.01.2011 року податкові зобов'язання з акцизного податку визначаються імпортерами виходячи із загальних обсягів ввезеної продукції у звітному періоді.

При цьому, повинні бути задекларовані із від'ємним значенням обсяги продукції ввезеної, починаючи з 01.01.2011 року, сплата та нарахування по якій відбулося у 2010 році по особовому рахунку за ф. N 15, та обчисленням суми податкового зобов'язання за ставками діючими під час придбання акцизних марок (із від'ємним значенням).

6. Надання Декларації акцизного податку платниками, які не є виробниками або імпортерами

Статтею 212, окрім виробників та імпортерів до платників акцизного податку також віднесено, зокрема осіб, які:

реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу.

порушують дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування;

порушують умови щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів;

порушують умови цільового використання підакцизних товарів (продукції) при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування.

Пунктом 223.2 статі 223 Кодексу передбачено, що платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації Декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.

Оскільки зобов'язання щодо сплати акцизного податку набувають особи у випадку порушення ними умов митних режимів або цільового використання, то декларацію акцизного податку такі платники надають у випадку такого порушення із значенням відповідної ознаки платника у чарунках гр. 5 "Вид платника акцизного податку" загальної частини Декларації акцизного податку, затвердженої Наказом N 1030.

При наданні декларації у разі нецільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів, до неї обов'язково додається Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового (додаток 7) або Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні (ввезенні) нафтопродуктів із терміном погашення у періоді, в якому відбулося нецільове використання.

Заступник Голови Комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник
Голови ДПА України

О. В. Матвєєв

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4