Наказ ДПАУ N 85 від 11.02.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 лютого 2011 року N 85

Про запровадження електронного сервісу для платників податків - юридичних осіб

З метою реалізації положень Податкового кодексу України в частині забезпечення принципів загальності та економічності оподаткування, створення сприятливих умов для правильного і зручного обчислення, своєчасної сплати податків і зборів та відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" наказую:

1. Запровадити електронний сервіс для платників податків - юридичних осіб, з якими укладено договори про визнання електронних документів, щодо інформування платників податків засобами телекомунікаційного зв’язку про результати електронної обробки (звірки) податкової звітності з податків і зборів та обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних як додаткову послугу до договору про визнання електронних документів (далі - електронний сервіс).

2. Затвердити примірні форми електронних повідомлень:

2.1. Електронного повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість (додаток 1);

2.2. Електронного повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової звітності (крім податку на додану вартість) платників податків - юридичних осіб (додаток 2).

...

5. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві, головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі пропонувати електронний сервіс платникам податків при укладанні договорів про визнання електронних документів, про що зазначати в угодах.

...

Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА України
Голова Державної податкової
служби України
В. Захарченко

Додаток 1


Примірна форма електронного повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість

Керівнику ___________________________________
(назва суб'єкта господарювання)
____________________________________________
 (прізвище, ініціали)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати електронної обробки (звірки) податкової інформації з податку на додану вартість*

____________
* У повідомленні зазначаються лише ті пункти, у яких наявні дані для відображення.

За результатами електронної обробки (звірки) даних, заявлених у податковій декларації з податку на додану вартість за ____________ 20__ року, та наявними в органах державної податкової служби даними встановлено таке.

1. Виявлено розбіжності при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість:

1.1. арифметико-логічні помилки при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість (додатків).

(грн.)

Назва показника, у якому виявлено розбіжність

Значення рядків податкової декларації

Значення згідно з порядком заповнення

Сума відхилення, +/-

1

2

3

4

1.2. розбіжності між даними податкової декларації з податку на додану вартість та додатками до неї.

(грн.)

Назва показника, у якому виявлено розбіжність

Значення рядків податкової декларації

Значення, вказане в додатку до податкової декларації

Сума відхилення, +/-

1

2

3

4

2. Розбіжності між даними податкової декларації з податку на додану вартість та реєстром виданих та отриманих податкових накладних.

(грн.)

Назва показника, у якому виявлено розбіжність

Значення рядків податкової декларації

Значення згідно з реєстром податкових накладних

Сума відхилення, +/-

1

2

3

4

3. Розбіжності між даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та даними митних органів.

(грн.)

Назва показника, у якому виявлено розбіжність

Значення рядків податкової декларації

Значення згідно з реєстром податкових накладних

Значення згідно з даними митних органів

Сума відхилення, +/-

1

2

3

4

5


4. Розбіжності між даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Єдиного реєстру податкових накладних.

(грн.)

Назва показника, у якому виявлено розбіжність

Значення згідно з реєстром податкових накладних

Значення згідно з Єдиним реєстром податкових накладних

Сума відхилення, +/-

1

2

3

4
5. Виявлені такі розбіжності між податковими зобов'язаннями/податковим кредитом
_________________________________________________________ та його контрагентів:
 (назва суб'єкта господарювання)

5.1. по заниженню податкових зобов'язань з такими контрагентами.

(грн.)

N п/п

Код ЄДРПОУ контрагента

Найменування контрагента

Період (місяць, рік)

Сума ПДВ за даними контрагента (податковий кредит)

Сума ПДВ за даними платника (податкові зобов'язання)

Сума відхилення, +/-

1

2

3

4

5

6

7
5.2. по завищенню податкового кредиту з такими контрагентами

(грн.)

N п/п

Код ЄДРПОУ контрагента

Найменування контрагента

Період (місяць, рік)

Сума ПДВ за даними контрагента (податкові зобов'язання)

Сума ПДВ за даними платника (податковий кредит)

Сума відхилення, +/-

1

2

3

4

5

6

7
6. За результатами співставлення даних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за ____________ 20__ року встановлено розбіжності:

6.1. у виданих податкових накладних з такими контрагентами.

(грн.)

N п/п

Код ЄДРПОУ контрагента

Найменування контрагента

За даними контрагента (податковий кредит)

За даними платника (податкові зобов'язання)

Сума відхилення, +/-

дата податкової накладної

номер податкової накладної

Сума ПДВ

дата податкової накладної

номер податкової накладної

Сума ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


2


6.2. в отриманих податкових накладних з такими контрагентами.

(грн.)

N п/п

Код ЄДРПОУ контрагента

Найменування контрагента

За даними контрагента (податкові зобов'язання)

За даними платника (податковий кредит)

Сума відхилення, +/-

дата податкової накладної

номер податкової накладної

Сума ПДВ

дата податкової накладної

номер податкової накладної

Сума ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


2


Відповідно до пункту 201.6 статті 201 Податкового кодексу України повідомляємо, що
__________________________________________________ має право протягом 10 днів
(назва суб'єкта господарювання)
після отримання письмового повідомлення уточнити податкові зобов'язання (збільшити суму податку до сплати та/або зменшити суму бюджетного відшкодування чи від'ємного значення суми податку на додану вартість) без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II Податкового кодексу України.

7. За результатами обробки даних Єдиного реєстру податкових накладних повідомляємо.

Відповідно до вимог частини першої статті 203 Цивільного кодексу України зміст правочину не може суперечити інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Зважаючи на це, пропонуємо Вам перевірити такі операції згідно з інформацією Єдиного реєстру податкових накладних, які виписані від суб'єктів господарювання, що підпадають під ознаки фіктивності відповідно до статті 551 Господарського кодексу України:

N податкової накладної/розрахунку коригування

Дата виписування

Сума ПДВ, грн.

Код ЄДРПОУ продавця

Найменування продавця

Номенклатура товару/послуги

1

2

3

4

5

6Правовими наслідками вчинення правочину, який порушує публічний порядок, що суперечить інтересам держави і суспільства, може бути визнання його недійсним. Якщо визнаний судом недійсним правочин вчинено з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, то за наявності умислу в обох сторін (у разі виконання правочину обома сторонами) у дохід держави за рішенням суду стягується все одержане ними за угодою, а в разі виконання правочину однією стороною з іншої сторони за рішенням суду стягується в дохід держави все одержане нею і все належне - з неї першій стороні на відшкодування одержаного. За наявності умислу лише у однієї із сторін все одержане нею за правочином повинно бути повернуто іншій стороні, а одержане останньою або належне їй на відшкодування виконаного за рішенням суду стягується у дохід держави (частина третя статті 228 Цивільного кодексу України).

Повідомляємо, що за даними Єдиного реєстру податкових накладних Вами отримано податкові накладні (розрахунки коригування), виписані особами, не зареєстрованими як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 Податкового кодексу України, або платниками ПДВ, що звільнені від сплати податку на додану вартість за рішенням суду:

N податкової накладної/розрахунку коригування

Дата виписування

Сума ПДВ, грн.

Код ЄДРПОУ продавця

Найменування продавця

Номенклатура товару/послуги

1

2

3

4

5

6Відповідно до пунктів 201.8 та 201.9 статті 201 Податкового кодексу України такі податкові накладні не дають права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту.

Пропонуємо врахувати зазначене при формуванні та уточненні податкової звітності з податку на додану вартість.

Повідомляємо, що _______________________________________________ має право самостійно
(назва суб'єкта господарювання)
виправити допущені помилки у порядку, встановленому пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України.

Додаток 2


Примірна форма електронного повідомлення про результати електронної обробки (звірки) податкової звітності (крім податку на додану вартість) платників податків - юридичних осіб

Керівнику ________________________________
(назва суб'єкта господарювання)
__________________________________________
 (прізвище, ініціали)

ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати електронної обробки (звірки) податкової звітності (крім податку на додану вартість) платників податків - юридичних осіб

За результатами проведеного арифметичного контролю поданої декларації (розрахунку)
__________________________________________________________ за ____________ 20__ року
(повна назва податкової звітності)
встановлено невідповідності окремих показників (невідповідності та арифметичні помилки, вказані у протоколі перевірки звіту, що додається), які призводять (не призводять) до заниження (завищення) податкового зобов'язання, визначеного у податковій декларації.

Повідомляємо, що _______________________________________________ має право самостійно
(назва суб'єкта господарювання)
виправити допущені помилки у порядку, встановленому пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2