Наказ ДПАУ N 109 від 28.02.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 23 (04.04.2011), ст. 969 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.02.2011 р.

м. Київ

N 109

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 березня 2011 р. за N 357/19095

Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгового патенту

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України
від 30 грудня 2013 року N 867)

Відповідно до підпунктів 267.4.1 та 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу України",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми, що додаються:

1.1. Торгового патенту (короткотермінового) на провадження торговельної діяльності;

1.2. Торгового патенту (пільгового) на провадження торговельної діяльності;

1.3. Торгового патенту на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг;

1.4. Заявки на придбання торгового патенту.

2. Затвердити Порядок заповнення торгового патенту, що додається.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) в установленому порядку:

3.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.2 забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Департаменту господарського забезпечення (Цоклан І. І.) організувати своєчасне замовлення бланків торгових патентів нового зразка та забезпечити ними підпорядковані органи державної податкової служби.

5. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головної державної податкової інспекції України від 25.04.96 р. N 33 "Про затвердження форм торгового патенту та Порядку заповнення торгового патенту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.05.96 р. за N 221/1246, та наказ Державної податкової адміністрації України від 13.03.98 р. N 107 "Про затвердження форм бланків торгових патентів та змін до Порядку заповнення бланків торгових патентів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.03.98 р. за N 195/2635 (із змінами).

6. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної податкової
служби України
В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.02.2011 р. N 109


Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу державної
податкової служби, який видав торговий патент,
 номер телефону для довідок ____________________)

Серія

N

Торговий патент
(короткотерміновий)
на провадження торговельної діяльності

Дійсний         з "___" ____________ 20__ року

по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання ________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місце державної реєстрації суб'єкта господарювання: ________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(дата, номер свідоцтва, ким видано)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання ________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів: _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Внесено збір за виданий короткотерміновий торговий патент _______________ грн.

Керівник органу державної
податкової служби


________________
(підпис)


_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
Н. В. Хоцянівська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.02.2011 р. N 109


Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу державної
податкової служби, який видав торговий патент,
 номер телефону для довідок ____________________)

Серія

N

Торговий патент
(пільговий)
на провадження торговельної діяльності

Дійсний         з "___" ____________ 20__ року

по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання ________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місце державної реєстрації суб'єкта господарювання: ________________________________________
______________________________________________________________________________________
(дата, номер свідоцтва, ким видано)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів: _________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди))

Власником торгового патенту може провадитися торговельна діяльність виключно з використанням товарів, визначених пунктом 267.2 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України.

Внесено збір за виданий пільговий торговий патент ______ грн.

Керівник органу державної
податкової служби


________________
(підпис)


_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
Н. В. Хоцянівська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.02.2011 р. N 109


Торговий патент видано _________________
_______________________________________
(найменування та місцезнаходження органу державної
податкової служби, який видав торговий патент,
 номер телефону для довідок ____________________

Серія


Торговий патент
на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг

Дійсний         з "___" ____________ 20__ року

по "___" ____________ 20__ року

Виданий суб'єкту господарювання ________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), а для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

Місце державної реєстрації суб'єкта господарювання: ________________________________________
______________________________________________________________________________________
(дата, номер свідоцтва, ким видано)

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: _______________________________________________

Місцезнаходження відокремленого підрозділу для провадження торговельної діяльності у пунктах продажу товарів, діяльності з надання платних побутових послуг, діяльності у сфері розваг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти ___________________________________
______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди))

Власником торгового патенту може провадитися діяльність у сферах: ___________________________
______________________________________________________________________________________
(торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, пересувна торговельна мережа), діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг) (необхідне зазначити)

Внесено збір за виданий торговий патент ______ грн.

Керівник органу державної
податкової служби


________________
(підпис)


_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
Н. В. Хоцянівська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.02.2011 р. N 109


ЗАЯВКА
на придбання торгового патенту

1. ____________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, організації, установи, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків
(для фізичної особи), а для фізичних
______________________________________________________________________________________
осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це органи державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, - серія та номер паспорта)

2. ____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент _________
______________________________________________________________________________________
(здійснення торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, пересувна торговельна мережа), діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг)

4. Вид торгового патенту ________________________________________________________________
(торговий патент на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних
побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг, короткотерміновий, пільговий)

5. Найменування документа про повну або часткову сплату збору ______________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування документа, дата, за який період)

6. ____________________________________________________________________________________
(назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди))
______________________________________________________________________________________

7. ____________________________________________________________________________________
(період, на який придбавається торговий патент)

Для провадження видів підприємницької діяльності, які передбачають отримання торгових патентів, потреба у патентах становить ________ шт., у тому числі для суб'єкта господарювання, _______ шт., для відокремлених підрозділів _________ шт.

8. Відокремлені підрозділи, для яких придбавається торговий патент:

N
з/п

Найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, "виїзна торгівля" із зазначенням місця реєстрації платника

Вид торгового патенту: на здійснення торговельної діяльності (оптова торгівля, роздрібна торгівля, торговельно-виробнича сфера (ресторанне господарство), торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом, виїзна торгівля), діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти, діяльності у сфері розваг

Наймену-
вання, дата документа, що засвідчує право власності (оренди)

Період, на який придба-
вається торговий патент

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

З положеннями статті 267 розділу XII Податкового кодексу України ознайомлений,

порядок та строки сплати збору узгоджено:

____________________
(підпис відповідальної особи суб'єкта господарювання)

______________________
(підпис відповідальної особи органу державної податкової служби)

Терміни сплати збору:

у разі щомісячної сплати останній день сплати 15.12, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11;

у разі щоквартальної сплати останній день сплати 15.12, 15.03, 15.06, 15.09.

Внесено збір у сумі __________ грн.
______________________________________________________________________________________

Платник збору (відповідальна посадова особа) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)

М. П.

Записи звірені з відомостями оригіналів первинних документів ________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис посадової особи органу державної податкової служби)

Додатково:

особовий рахунок платника податку на прибуток N ___________

зареєстровано у Книзі реєстрації заявок N ___________________

видано торговий патент:

серія

__________________

N

___________________________

 

 

__________________

 

___________________________

 

 

__________________

 

___________________________

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
Н. В. Хоцянівська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.02.2011 р. N 109

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 2011 р. за N 357/19095


ПОРЯДОК
заповнення торгового патенту

1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпунктів 267.4.1 та 267.4.9 пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України. Відповідно до цього Порядку органи державної податкової служби здійснюють заповнення торгового патенту.

2. Бланки торгових патентів є документами суворого обліку, мають відповідний ступінь захисту та зберігаються і обліковуються в органах державної податкової служби у порядку, встановленому для типових форм первинного обліку бланків суворої звітності.

3. Бланки торгових патентів замовляються центральним органом державної податкової служби, який подає підприємству - виготівнику торгових патентів зведену заявку - розрахунок необхідної кількості бланків.

4. Кожний торговий патент має серію та шестизначний номер.

5. Заповнення реквізитів торгового патенту на провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних побутових послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг проводиться на підставі оформленої відповідно до підпункту 267.4.1 пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України заявки на придбання торгового патенту.

6. Торговий патент заповнюється уповноваженою на те посадовою особою органу державної податкової служби. Торгові патенти підписуються керівником органу державної податкової служби, а у разі його відсутності - заступником керівника державної податкової служби. Оформлені для видачі, а також зіпсовані бланки торгових патентів реєструються у журналі обліку виданих торгових патентів.

7. У тексті торгового патенту підчистки і необумовлені виправлення не допускаються.

8. Виправлення помилок повинно бути обумовлено написом "виправлено" та підтверджено підписом відповідальної особи, яка підписала торговий патент, та печаткою органу державної податкової служби.

9. На підставі письмової заяви суб'єкта господарювання щодо зміни місцезнаходження до торгового патенту вносяться відповідні записи, завірені підписом відповідальної особи та печаткою органу державної податкової служби.

10. У торговому патенті відображається сума внесеного збору за виданий торговий патент на день його придбання, а щомісячне (щоквартальне) нарахування та внесення збору відображаються в автоматизованій інформаційній системі органу державної податкової служби за місцем придбання торгового патенту.

Директор Департаменту
адміністрування податку на
прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)
Н. В. Хоцянівська

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 2629-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30