Лист ДПАУ N 7171/7/15-0517 від 15.03.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.03.2011 р. N 7171/7/15-0517

Лист відкликано
(згідно з листом Державної податкової адміністрації України
 від 31 травня 2011 року N 15197/7/15-0517) 

Державна податкова адміністрація України з метою упередження та виявлення схем мінімізації сплати податків страховиками з використанням цінних паперів, зокрема векселів, повідомляє таке.

Як свідчать дані податкової звітності у 2010 році, близько 150 страховиків або 32 % від загальної кількості зареєстрованих декларують доходи та витрати від операцій з векселями.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про страхування" (далі - Закон про страхування) предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика.

Статтею 31 Закону про страхування встановлено, що кошти страхових резервів страховика повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами, в переліку яких векселі відсутні.

Під господарською діяльністю відповідно до п. 1.32 ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон про прибуток) розуміється будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

Згідно з пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема, за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Разом з тим відповідно до Національного стандарту бухгалтерського обліку N 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, при наявності низки вимог, зокрема, впевненості, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства або імовірності надходження економічних вигод від надання послуг.

Таким чином, забезпечення власних господарських потреб страховика - це операції із задоволення потреб суб'єкта господарювання, які виникають в процесі його функціонування і пов'язані лише з понесенням необхідних витрат, тобто не спрямовані на отримання доходу.

Статтею 31 Закону про страхування встановлено, що кошти страхових резервів страховика повинні розміщуватися з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості та мають бути представлені активами, в переліку яких векселі відсутні.

Відповідно до цієї статті страховики мають право здійснювати фінансову діяльність, пов'язану з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням шляхом вкладення коштів у цінні папери чітко визначених видів: акції, облігації, іпотечні сертифікати.

Виходячи з викладеного вкладення страховиками коштів у цінні папери, тобто купівля їх як товару, можливе лише шляхом придбання акцій, облігацій та іпотечних сертифікатів. Тому тільки вказані цінні папери можуть брати участь у операціях з торгівлі цінними паперами та відображатися у окремому податковому обліку фінансових результатів платника податку.

Зважаючи на викладене, під час здійснення документальних перевірок платників податку - страхових компаній слід звернути увагу на відсутність законодавчих підстав для здійснення операцій з купівлі-продажу векселів та їх подальшого відображення у розрахунку фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами. Сума коштів або вартість майна, отримана (нарахована) страховиками від торгових операцій з векселями відповідно до пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток включається до складу валового доходу як доходи з інших джерел та оподатковується за загальною ставкою з урахуванням строків позовної давності, визначених законодавством.

В контексті Кодексу - сума коштів або вартість майна, отримана (нарахована) страховиками від торгових операцій з векселями відповідно до пп. 135.5.14 п. 135.5 ст. 135 Кодексу включається до складу інших доходів за звітний податковий період та оподатковується за основною ставкою податку на прибуток (набирає чинності з 01.04.2011 р.).

Заступнику Голови ДПА України - Голові ДПА у м. Києві, головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях та м. Севастополі довести зазначений лист до підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та процедур адміністративного оскарження.

Заступник Голови Комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник
Голови ДПА України

О. Любченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Липень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1