Лист ДПАУ N 4894/6/21-0115 від 11.03.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.03.2011 р. N 4894/6/21-0115

Щодо порядку подання та заповнення Декларації акцизного податку

Державна податкова адміністрація України розглянула листи редакції газети "Все про бухгалтерський облік" від 08.02.2011 р. N 122, 123, 126, 129, 130, 131 щодо порядку подання та заповнення Декларації акцизного податку і повідомляє.

1. Щодо порядку подання додатків до Декларації акцизного податку та Уточнюючої декларації акцизного податку

В залежності від виду підакцизних товарів передбачено декларування податкових зобов'язань у розділах А, Б, В та Г Декларації акцизного податку, форма якої затверджена наказом ДПА України від 24.12.2010 р. N 1030 "Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку" (далі - наказ N 1030), на підставі відповідних розрахунків для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок, розшифровок, переліків податкових векселів (додатки 1 - 8 до Декларації), які мають бути подані разом із Декларацією, про що робиться відмітка (ознака подачі, кількість примірників, кількість сторінок). Виходячи з цього, до Декларації мають надаватися лише ті розділи, розрахунки та розшифровки відповідно, до яких платник акцизного податку визначає податкові зобов'язання зі сплати податку.

При цьому, у випадку якщо загальний код операції Декларації акцизного податку передбачає зазначення показників в розрізі конкретних операцій, то розрахунки додаються до загального коду операції з підакцизними товарами, а не до показників зазначених в конкретних операціях. Наприклад, загальний код операції А4 Декларації акцизного податку передбачає зазначення суми акцизного податку з інших операцій з реалізації (передачі) спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, в тому числі: операцій з реалізації (передачі) зазначеної продукції з метою власного споживання (А4.1), для промислової переробки (А4.2), реалізації (передачі) своїм працівникам (А4.3), тобто складається із суми таких операцій А4.1, А4.2, А4.3, і в такому випадку відповідні розрахунки за додатками 1 та 3 мають надаватись до загального коду операції А4.

Відповідно до статті 50 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI (далі - Кодекс) у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Тому в разі самостійного виявлення помилки, що містяться у раніше поданій платником акцизного податку Декларації, він зобов'язаний надіслати Уточнюючу декларацію акцизного податку. Про належність такої декларації до уточнюючої робиться відповідна відмітка у графі 1 загальної частини Декларації акцизного податку. Разом з Уточнюючою декларацією обов'язково надається Розрахунок суми акцизного податку, що збільшують або зменшують податкові зобов'язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (додаток 6), що, зокрема, визначає різницю між раніше задекларованими податковими зобов'язаннями зі сплати акцизного податку та зобов'язанням зазначеним в Уточнюючій декларації. Така різниця заноситься до картки особового рахунку платника. Також до Уточнюючої декларації мають додаватись ті розділи, розрахунки та розшифровки, відповідно до яких платником акцизного податку складається Уточнююча декларація.

2. Щодо порядку заповнення графи "Ознака подачі" Декларації акцизного податку

Відповідно до статті 16 Кодексу до обов'язків платника податків, зокрема, належить складення звітності, що стосується обчислення і сплати податків, зборів та подання до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларацій. Відповідальність за порушення порядку заповнення документів податкової звітності несуть, зокрема, юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи (стаття 47 Кодексу).

Слід зазначити, що форма Декларації акцизного податку, затверджена наказом N 1030, передбачає для заповнення службовими особами органів державної податкової служби окремі блоки з службовою інформацією щодо відмітки про одержання органом ДПС декларації, відмітки про внесення даних до електронної бази податкової звітності, результатів камеральної перевірки Декларації акцизного податку.

Виходячи з зазначеного, інформацію щодо подачі відповідного додатку до Декларації акцизного податку платник повинен самостійно зазначити в графі "Ознака подачі" такої Декларації, шляхом проставлення позначки, наприклад "х".

3. Щодо заповнення розділу Б Декларації акцизного податку

Відповідно до підпункту 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 Кодексу на сигарети встановлено одночасно адвалорні та специфічні ставки. При цьому на інші тютюнові вироби Кодексом встановлено тільки специфічну ставку акцизного податку.

Пунктом 4 розділу IV Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом N 1030, визначено, що платники акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну для декларування своїх податкових зобов'язань заповнюють розділ Б Декларації акцизного податку.

Сума податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів тютюну та промислових замінників тютюну зазначається в розділі Б Декларації акцизного податку, виходячи з:

- Розрахунку суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до Декларації акцизного податку);

- Розрахунку суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до Декларації акцизного податку).

Таким чином, оскільки статтею 215 Кодексу на сигарети встановлено специфічні і адвалорні ставки акцизного податку одночасно, то сума акцизного податку з сигарет, зазначається в розділі Б Декларації акцизного податку на підставі колонки 17 Розрахунку суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до Декларації акцизного податку). Сума податкового зобов'язання з тютюнових виробів, крім сигарет, повинна зазначатись в розділі Б Декларації акцизного податку, виходячи з Розрахунку суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено лише специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до Декларації акцизного податку).

4. Про порядок заповнення розділу А Декларації акцизного податку виробниками алкогольних напоїв із додаванням спирту

Пунктом 3 розділу IV Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом N 1030, визначено, що платники акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива для декларування своїх податкових зобов'язань заповнюють розділ А Декларації акцизного податку.

Сума податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку із спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива зазначається в розділі А Декларації акцизного податку, виходячи з:

- Розрахунку суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (додаток 1 до Декларації акцизного податку);

- Розрахунку суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку (додаток 3 до Декларації акцизного податку).

Встановленою формою Розрахунку суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку (додаток 3 до Декларації акцизного податку) передбачено обчислення суми податкового зобов'язання з алкогольних напоїв, при виробництві яких безпосередньо використовується спирт етиловий (наприклад, горілка, настойки, лікери, вермути), в тому числі спирт, отриманий виробниками відповідно до норм статті 225 Кодексу. Сума обчисленого податкового зобов'язання зазначається у відповідних загальних кодах операцій розділу А Декларації акцизного податку, виходячи з колонки 16 Розрахунку.

5. Про порядок відображення податкових векселів, виданих до отримання спирту, для виробництва алкогольних напоїв

Пунктом 3.9 розділу V Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом N 1030, передбачено, що у графі 10 Розрахунку суми акцизного податку з алкогольних напоїв за специфічними ставками акцизного податку (додаток N 3 до Декларації акцизного податку) вказується сума акцизного збору за векселями, виданими відповідно до порядку, встановленого у статті 225 розділу VI Кодексу, термін оплати яких настав у звітному місяці, незалежно від дати видачі векселя, або проставляється сума, попередньо сплачена грошовими коштами без оформлення податкового векселя.

Таким чином, у графі 10 додатка 3 Декларації акцизного податку платник акцизного податку визначає суму податкового зобов'язання за усіма векселями термін оплати яких настав у звітному місяці. Ця ж сума зазначається за кодом операції А1.1 Декларації акцизного податку. Одночасно з Розрахунком до Декларації має надаватись Перелік податкових векселів, виданих платником податку при отриманні спирту етилового (додаток N 7), в якому зазначаються векселі за якими термін оплати настав у звітному місяці.

6. Щодо заповнення рядків Б12.1 та Б12.2 Декларації акцизного податку

Відповідно до підпункту 215.2.2 пункту 215.2 статті 215 Кодексу на підакцизні товари встановлено такі види ставок: адвалорні, специфічні, адвалорні та специфічні одночасно. При цьому на сигарети встановлено одночасно адвалорні та специфічні ставки акцизного податку.

Пунктом 221.2 статті 221 Кодексу встановлено, що при визначені податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою мінімального податкового зобов'язання.

Пунктом 4 розділу IV Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку, затвердженого наказом N 1030, визначено, що платники акцизного податку з тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну для декларування своїх податкових зобов'язань заповнюють розділ Б Декларації акцизного податку.

Сума податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з сигарет зазначається в розділі Б Декларації акцизного податку, виходячи з Розрахунку суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до Декларації акцизного податку).

У графах 12, 13 та 14 Розрахунку визначаються суми акцизного податку у гривнях, обчислені окремо за адвалорною ставкою, за специфічною ставкою, та загальна сума акцизного податку, обчислена за двома ставками одночасно. У графі 16 зазначається мінімальне податкове зобов'язання, виходячи з обсягів реалізованого або ввезеного товару.

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456 наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. N 11 затверджено, зокрема, Класифікацію доходів бюджету, в якій податкові надходження зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів обліковуються за різними кодами класифікації доходів бюджету, а саме:

• із вироблених в Україні тютюнових виробів:

- за специфічною ставкою податку - код 14020600;

- за адвалорною ставкою податку - код 14020700;

• із імпортованих тютюнових виробів:

- за специфічною ставкою податку - код 14030600;

- за адвалорною ставкою податку - код 14030700.

Таким чином заповнення рядків Б12.1 та Б12.2 Декларації акцизного податку здійснюється відповідно до граф 13 та 12 Розрахунку суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (додаток 2 до Декларації акцизного податку). При цьому якщо при визначені податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку менша мінімального податкового зобов'язання, то у рядку Б12.2 Декларації акцизного податку зазначається сума податку обрахована як різниця між мінімальним податковим зобов'язанням та сумою акцизу обчислена за специфічною ставкою податку.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3