Наказ ДПАУ N 137 від 12.03.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України»  N 26 (15.04.2011), ст. 1095

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.03.2011 р.

м. Київ

N 137

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2011 р. за N 426/19164

Про затвердження деяких форм документів, необхідних для реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1244

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 11 грудня 2012 року N 1310)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1244 "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" та відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів:

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі (додається);

Акта приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі (додається);

Акта переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах (додається);

Повідомлення про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (додається).

2. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань забезпечити в установленому порядку:

2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

2.2 оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної податкової
служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
12.03.2011 р. N 137


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)


АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________
(найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу, третю переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі
(непотрібне викреслити)
від ____________ 20__ року N _____, що належить
____________________________________________________________________________________
 (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переоцінки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

Сума
переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

у тому числі зменшується:

винагорода організації роздрібної торгівлі на ___________ гривень ________ копійок;

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
12.03.2011 р. N 137


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
________________________________
(найменування органу державної
податкової служби)
_______         ____________________
(підпис)                      (ініціали та прізвище)
___ ____________ 20__ року


АКТ
приймання-передачі майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, під час продажу через організації роздрібної торгівлі

від ___ ____________ 20__ року

Податковий керуючий _________________________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20 ___ року N _________, керуючись статтею 95 Податкового кодексу України, передає, а
_____________________________________________________________________________________
(найменування організації роздрібної торгівлі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
приймає на реалізацію перелічене нижче майно, що належить
_____________________________________________________________________________________
 (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна
(з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Початкова ціна продажу, гривень

одиниці

усього

Усього на загальну суму

_________

гривень

__________

копійок

Сума винагороди організації
роздрібної торгівлі


_________


гривень


__________


копійок

Загальна сума, яка підлягає
перерахуванню до бюджету,


_________


гривень


__________


 копійок

Цей акт складено в ______ примірниках.

Майно, зазначене за порядковими номерами _________________, передав:

_______
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Майно, зазначене за порядковими номерами ________________, прийняв:

_______
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
12.03.2011 р. N 137


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник (заступник начальника)
________________________________
(найменування органу державної податкової
служби)


АКТ
переоцінки майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, для продажу на біржових торгах

від ___ ____________ 20__ року

Комісія у складі податкового керуючого ___________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначеного наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від ___ ____________ 20__ року N __________, та представника
_____________________________________________________________________________________
(найменування товарної біржі, код за ЄДРПОУ, її місцезнаходження)
в особі ______________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
провела першу, другу переоцінку майна, переданого за актом приймання-передачі від
(непотрібне викреслити)
____________ 20__ року N _____, що належить
____________________________________________________________________________________
 (найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

N
з/п

Назва майна (з детальною характеристикою кожного предмета: вага, метраж, розмір, вид, колір, товарний знак, проба, виробнича марка, дата випуску, ступінь зносу тощо)

Кількість

Одиниця виміру

Вартість майна за актом приймання-передачі майна, гривень

Вартість майна після переціонки, гривень

одиниці

усього

одиниці

усього

Усього

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

Сума переоцінки

________________________
(словами)

гривень

__________

копійок

у тому числі зменшується:

винагорода біржі на ___________ гривень ________ копійок,

сума, яка підлягає перерахуванню до бюджету, на ___________ гривень _______ копійок.

Цей акт складено в _____ примірниках.

Члени комісії:

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

_______
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
12.03.2011 р. N 137


 

Штамп органу державної
 податкової служби

________________________________
(найменування платника податків,
________________________________
код за ЄДРПОУ,
________________________
місцезнаходження)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про реалізацію майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі

Я, податковий керуючий _______________________________________________________________,
(прізвище та ініціали)
призначений наказом __________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
від "___" ___________ 20__ року N ______,

повідомляю, що за

______
(період)

заборговано

________________
(сума цифрами)

гривень,

у тому числі за _______________________________________________________________________
(вид податку, збору та сума заборгованості за кожним видом податку, збору)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

У зв’язку з цим відповідно до пункту 95.1 статті 95 розділу II Податкового кодексу України майно
___________________________________________________________________________________
(найменування платника податків, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
реалізовано _______________. Виручка від реалізації становить _____________________________
(дата)                                                                                                           (сума цифрами і словами)
___________________________________________________________________________________,
з них спрямовано на витрати, пов'язані з реалізацією майна,
___________________________________________________________________________________
(сума цифрами і словами)
___________________________________________________________________________________

Податковий керуючий

_______
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту погашення
прострочених податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4