Лист ДПАУ N 24832/7/35-3017 від 16.11.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.11.2010 р. N 24832/7/35-3017

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі


Про окремі питання оподаткування дивідендів

Державна податкова адміністрація України у зв’язку зі зверненнями, які надходять від регіональних ДПА щодо порядку нарахування авансового внеску з податку на прибуток, нарахованого на суму дивідендів, призначених для виплати, повідомляє.

Законом України від 27 квітня 2010 року N 2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі - Закон N 2154) суттєво змінено порядок виплати дивідендів, зокрема, виключено норму із Закону України від 17 вересня 2008 року N 514-VI "Про акціонерні товариства" (далі - Закон N 514), яка надавала право акціонерним товариствам виплачувати лише обсяг дивідендів, який встановлено рішенням загальних зборів.

Статтею 30 Закону N 514 визначено такий порядок виплати дивідендів:

товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами;

дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;

виплата дивідендів здійснюється господарським товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків;

розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерного товариства;

у разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.

Таким чином, у 2010 році акціонерні товариства можуть самостійно приймати рішення щодо дивідендів, виплачуваних своїм акціонерам лише стосовно розміру понад 30 відсотків.

Згідно з пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону N 514 до приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

З огляду на викладене Закон N 514 із набранням чинності підлягає виконанню всіма акціонерними товариствами.

Також Законом N 2154 внесено зміни до ст. 15 Закону України від 19 вересня 1991 року N 1576-XII "Про господарські товариства", де зазначено, що прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансовою прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати обов'язкової суми дивідендів, залишається у розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

Тобто розмір прибутку, який залишається у розпорядженні господарського товариства, визначається шляхом вирахування із балансового прибутку сплаченої обов'язкової суми дивідендів.

Враховуючи викладене, підприємства-емітенти, які за результатами роботи за 2009 рік отримали прибуток, розрахований за правилами бухгалтерського обліку, або мають дивіденди грошовими коштами у розмірі не менше 30 відсотків чистого прибутку, отриманого у 2009 році, та/або нерозподіленого прибутку минулих років.

Відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток. Обов'язок із нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною пунктом 10.1 статті 10 цього Закону ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав (крім платників податку, які підпадають під дію пункту 7.2, підпункту 7.8.5 пункту 7.8 статті 7 чи підпункту 10.2.3 пункту 10.2 статті 10 цього Закону).

Отже, підприємства-емітенти зобов'язані нарахувати та внести до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток.

Для з'ясування питання дотримання підприємствами-емітентами вказаних вимог законодавства є доцільним проведення аналізу показників фінансової звітності (рядок N 350 форми N 1 "Баланс", рядок N 220 форми N 2 "Звіт про фінансові результати") та показників податкової звітності (рядок 20 Декларації про прибуток підприємства).

Інформацію про фінансовий результат діяльності підприємств-емітентів (прибуток або збиток) розміщено на інформаційних сайтах ДКЦПФР у мережі Інтернет.

У разі встановлення випадків ненарахування авансового внеску з податку на прибуток (рядок 20 Декларації про прибуток підприємства не заповнено) вжити заходів щодо донарахування належних сум авансового внеску податку на прибуток до бюджету.

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі довести зазначене роз'яснення до відома підпорядкованих органів державної податкової служби та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та винесенні рішень під час апеляційних узгоджень.

Перший заступник Голови

В. Ю. Захарченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31