Лист ДПАУ N 11920/7/15-0217 від 27.04.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.04.2011 р. N 11920/7/15-0217

Щодо оформлення акта проведення камеральних перевірок з податку на прибуток підприємств

Державна податкова адміністрація України на забезпечення виконання норм Податкового кодексу України в частині оформлення результатів камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток надає примірну форму акта з огляду на таке.

Відповідно до пп. 75.1.1 ст. 75 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком (п. 76.1 ст. 76 Кодексу).

Під час перевірки з'ясовується питання порушення терміну подання звітності, правильність визначення об'єкта оподаткування та нарахованого грошового зобов'язання з податку на прибуток, а також несвоєчасної сплати визначеного платником податку грошового зобов'язання.

Вся податкова звітність з податку на прибуток повинна бути камерально перевірена до настання термінів подачі наступної за поданою звітністю.

Оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється у відповідності до вимог п. 86.2 ст. 86 Кодексу. Тобто за результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Отже, у випадку коли під час проведення камеральної перевірки встановлено факт порушення термінів подання податкової звітності з податку на прибуток, у формі акта заповнюється пункт 1 розділу "Перевіркою встановлено" з урахуванням положень листа ДПА України від 03.02.2011 р. N 2963/7/10-1017/302. Після набрання чинності розділу III Кодексу (з 01.04.2011 р.) у формі акта текст "На порушення пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181 "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", зі змінами та доповненнями, п. 16.4 ст. 16 Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств", зі змінами та доповненнями, платником податку на прибуток несвоєчасно подано:" замінити на текст такого змісту: "На порушення норм п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI платником несвоєчасно подано:".

Якщо за даними камеральної перевірки результатів діяльності платника, заявлених у податкових деклараціях (уточнюючих розрахунках) з податку на прибуток, податковий орган визначає суму грошових зобов'язань або зменшує від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, у формі акта після заповнення загальної частини заповнюється пункт 2 розділу "Перевіркою встановлено".

У випадку якщо платник податку на прибуток порушує п. 57.1 ст. 57 Кодексу і погашає податкове зобов'язання, зазначене у поданій ним податковій декларації, після граничних термінів сплати, у формі акта заповнюється пункт 3 розділу "Перевіркою встановлено".

Заступник голови комісії з
проведення реорганізації
ДПА України, заступник Голови

О. Любченко

Додаток


АКТ
камеральної перевірки податкової звітності з
податку на прибуток

про несвоєчасне подання

 

про виявлення помилок (порушень)

 

про несвоєчасну сплату

 

________________ N ________________
(дата)

На підставі п. 1 та п. 3 ст. 10 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", зі змінами та доповненнями, пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 та п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI
_____________________________________________________________________________________
прізвище, ініціали державного службовця, що проводить перевірку)
у приміщенні ДПІ _____________________________________________________________________
(повна назва і адреса)
проведено камеральну перевірку за звітний податковий період _______________________________
_____________________________________________________________________________________
назва звітності ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
платника податку на прибуток __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код, повне найменування суб'єкта господарювання, податкова адреса,
_____________________________________________________________________________________
дата взяття на облік в податковому органі)

Відповідальні посадові особи підприємства ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали відповідальних осіб за перевірюваний період)
перевірка проводилась _________________________________________________________________
(час, дата початку та дата закінчення перевірки)

2. Порушення порядку заповнення податкової звітності з податку на прибуток:
(стислий опис помилок, допущених при визначенні податкового зобов'язання, з обов'язковим посиланням на статті Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", або статті Податкового кодексу України після набрання чинності розділу III цього Кодексу та інших нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________

А) Дані податкової звітності, що не вплинули на визначення об'єкта оподаткування

Код рядка

Дані, задекларовані платником

Дані за результатами перевірки

Відхилення, ст. 2 - ст. 1

А

1

2

3

 

 

 

 

Б) Дані податкової звітності, що вплинули на визначення об'єкта оподаткування

Код рядка

Дані, задекларовані платником

Дані за результатами перевірки

Відхилення, ст. 2 - ст. 1

А

1

2

3

 

 

 

 

Висновок:

2.1. Платником занижено (завищено) грошове зобов'язання з податку на прибуток (у зазначеній податковій звітності) на _________________________________________________________ гривень.

Податкове зобов'язання, задеклароване платником

Податкове зобов'язання, встановлене перевіркою

Заниження: + (ст. 2 - ст. 1)*,
завищення: - (ст. 2 - ст. 1)

1

2

3

 

 

 


Штрафна санкція, нарахована платником у зв’язку із самостійним виявленням помилки

Штрафна санкція, нарахована у зв’язку із виявленням помилки перевіркою

Заниження: + (ст. 2 - ст. 1)**,
завищення: - (ст. 2 - ст. 1)

1

2

3

 

 

 

2.2. Платником завищено (занижено) від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на ___________________________________________________________________ гривень.

Від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, задеклароване платником

Від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, встановлене перевіркою

Заниження: + (ст. 2 - ст. 1)*,
завищення: - (ст. 2 - ст. 1)

1

2

3

 

 

 

____________
* Відповідальність за заниження податкового зобов'язання або завищення від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток передбачена п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI.

** За невиконання платником податків вимог, передбачених абзацом другим пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України, відповідальність передбачена п. 120.2 ст. 120 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI.

3. Платник порушує терміни сплати самостійно визначеного грошового зобов'язання з податку на прибуток протягом строків, визначених п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI.

Самостійно визначене платником грошове зобов'язання з податку на прибуток

Граничний термін сплати

Дата сплати

Кількість днів затримки сплати

Сума сплаченого податкового боргу

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) податку на прибуток передбачена ст. 126 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI.

Акт складено у двох примірниках.

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб органів державної податкової служби ознайомлений, один примірник акта з додатками на __________ аркушах отримав.

______________________________
(посада державного службовця)

_________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Керівник

_________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Інформаційно:

А) Згідно з наявною в базах даних інформацією до платника було застосовано штрафну санкцію, передбачену п. 123.1 ст. 123 розділу II Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI:

N з/п

Пункт та стаття Податкового кодексу України, відповідно до якого був зроблений розрахунок штрафних (фінансових) санкцій

Дата податкового повідомлення-
рішення

Номер податкового повідомлення-
рішення

Сума (грн.)

1

2

3

4

5

1

Абзац другий пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України

 

 

 

2

Абзац четвертий пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України

 

 

 

3

Абзац шостий пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України

 

 

 

Б) Згідно з наявною в базах даних інформацією до платника було застосовано штрафну санкцію, передбачену пунктом 120.1 статті 120 розділу II Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI:

N з/п

Пункт та стаття Податкового кодексу України, відповідно до якого був зроблений розрахунок штрафних (фінансових) санкцій

Дата податкового повідомлення-
рішення

Номер податкового повідомлення-
рішення

Сума (грн.)

1

2

3

4

5

1

Абзац другий пункту 120.1 статті 120 Податкового кодексу України

 

 

 

2

Абзац четвертий пункту 120.1 статті 120 Податкового кодексу України

 

 

 

Інформація щодо реалізації результатів перевірки.

Акт реєструється у журналі реєстрації актів камеральних перевірок. На примірнику акта, який залишається в органі державної податкової служби, вказується інформація щодо реалізації результатів перевірки:

 

Дата

Номер

Акт вручений або надісланий платнику

 

 

Надано відповідь на заперечення

 

 

Направлено податкове повідомлення-рішення

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31