Лист ДПАУ N 8289/7/19-0217 від 25.03.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.03.2011 р. N 8289/7/19-0217

Лист втратив чинність
(згідно з листом Державної податкової адміністрації України
 від 5 травня 2011 року N 12601/7/19-0217) 

З метою забезпечення єдиного підходу в частині організації роботи щодо ведення обліку та відображення в звітності штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), застосованих органами Державної податкової служби за результатами контрольно-перевірочної роботи, Державна податкова адміністрація України направляє таблицю відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), та кодів бюджетної класифікації, за якими повинні обліковуватись кошти, спрямовані платниками на погашення вказаних санкцій.

Зобов'язуємо довести цей лист до підпорядкованих органів державної податкової служби для використання у роботі та забезпечити контроль за виконанням.

 Заступник Голови комісії
з проведення реорганізації ДПА України,
 заступник Голови ДПА України 

О. Любченко  

Додаток
до листа ДПА України
25.03.2011 р. N 8289/7/19-0217


Таблиця
відповідності видів порушень норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних (фінансових) санкцій

N з/п

Назва нормативного акта

Статті

Ознаки порушення

Суб'єкт порушення (відповідальності)

Розмір штрафної (фінансової) санкції

Повідомлення-рішення

1

2

3

4

5

6

7

1

ПК

п. 117.1, абзаци перший, другий

неподання у строки та у випадках, передбачених цим Кодексом, заяв або документів для взяття на облік у відповідному органі ДПС, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом

самозайняті особи

штраф 170 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

юридичні особи та їх відокремлені підрозділи

штраф 510 грн.

юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

штраф 510 грн.

2

ПК

п. 117.1, абзац третій

неусунення порушень, що вказані в абзаці першому п.  117.1, або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення

самозайняті особи

штраф 340 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

юридичні особи та їх відокремлені підрозділи

штраф 1020 грн.

юридичні особи, відповідальні за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність

штраф 1020 грн.

3

ПК

п. 118.1, абзаци перший, другий

неподання відповідним органам державної податкової служби в установлений статтею 69 цього Кодексу строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків

банки; інші фінансові установи

штраф 340 грн.  за кожний випадок неподання або затримки

повідомлення-рішення форми "Р"

4

ПК

п. 118.2, абзаци перший, другий

здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби

банки; інші фінансові установи

штраф 10 % суми усіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 850 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

5

ПК

п. 118.3, абзаци перший, другий

неповідомлення про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку

фізичні особи - підприємці; особи, що проводять незалежну професійну діяльність

штраф 340 грн. за кожний випадок неповідомлення

повідомлення-рішення форми "Р"

6

ПК

п. 119.1, абзаци перший, другий

неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, передбаченого цим Кодексом

платники податків

штраф 85 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

7

ПК

п. 119.1, абзаци третій, четвертий

ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 119.1, абзаців першого, другого

платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення

штраф 170 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

8

ПК

п. 119.2, абзаци перший, другий

неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податку, суми утриманого з них податку

платники податків

штраф 510 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

9

ПК

п. 119.2, абзаци третій, четвертий

ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 119.2, абзаців першого, другого

платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення

штраф 1020 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

10

ПК

п. 119.3, абзаци перший, другий

оформлення документів, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, визначених пунктом 119.2 цієї статті

платники податків

штраф 170 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

11

ПК

п. 120.1, абзаци перший, другий

неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків)

платники податків або інші особи, зобов'язані нараховувати та сплачувати податки

штраф 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

повідомлення-рішення форми "Р"

неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій з податку на додану вартість (скорочена) та декларації з податку на додану вартість (спеціальна)

12

ПК

п. 120.1, абзаци третій, четвертий

ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 120.1, абзаців першого, другого

платник податків або інші особи, до яких протягом року було застосовано штраф за таке порушення

штраф 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання

повідомлення-рішення форми "Р"

ті самі дії (неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій з податку на додану вартість (скорочена) та декларації з податку на додану вартість (спеціальна)), вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 120.1, абзаців першого, другого

13

ПК

п. 120.1.1

неподання платником податків - фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат, якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу

фізичні особи - платники податків

штраф у розмірі 25 % від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом

повідомлення-рішення форми "Р"

14

ПК

п. 121.1, абзаци перший, другий

незабезпечення зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПК строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом

платник податків

штраф 510 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

15

ПК

п. 121.1, абзаци третій, четвертий

ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 121.1, абзаців першого, другого

платники податків, до яких протягом року були застосовані штрафи за таке порушення

штраф 1020 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

16

ПК

п. 122.1

несплата (неперерахування) сум єдиного податку в порядку та у строки, визначених законодавчим актом

фізичні особи - платники податків

штраф у розмірі 50 % ставок податку

повідомлення-рішення форми "Р"

17

ПК

п. 123.1, абзаци перший, другий, а також пп. 54.3.1 та пп. 54.3.2

неподання в установлені строки податкової декларації, заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання)

платники податку

штраф у розмірі 25 % сум нарахованого податкового зобов'язання

повідомлення-рішення форми "Р"

18

ПК

п. 123.1, абзаци перший, другий, а також пп. 54.3.2

заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми бюджетного відшкодування)

платники податку

штраф у розмірі 25 % неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування

повідомлення-рішення форми "В1", "В3"

19

ПК

п. 123.1, абзаци перший, другий, а також пп. 54.3.2

заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення суми податку на додану вартість)

платники податку

штраф у розмірі 25 % неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ

 

20

ПК

п. 123.1, абзаци перший, другий, а також пп. 54.3.2

заниження суми податкових зобов�39;язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток)

платники податку

штраф у розмірі 25 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток

повідомлення-рішення форми "П"

21

ПК

п. 123.1, абзаци перший, другий, а також пп. 54.3.5

порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків з джерела виплати, в тому числі податкового агента (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкових зобов'язань)

платники податку

штраф у розмірі 25 % сум нарахованого податкового зобов'язання

повідомлення-рішення форми "Р"

22

ПК

п. 123.1, абзаци третій, четвертий, а також пп. 54.3.1 та пп. 54.3.2

повторно, протягом 1095 днів неподання в установлені строки податкової декларації, заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання)

платники податку

штраф у розмірі 50 % сум нарахованого податкового зобов'язання

повідомлення-рішення форми "Р"

23

ПК

п. 123.1, абзаци третій, четвертий, а також пп. 54.3.2

повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми бюджетного відшкодування)

платники податку

штраф у розмірі 50 % неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування

повідомлення-рішення форм "В1", "В3"

24

ПК

п. 123.1, абзаци третій, четвертий, а також пп. 54.3.2

повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення суми податку на додану вартість)

платники податку

штраф у розмірі 50 % неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ

повідомлення-рішення форми "В4"

25

ПК

п. 123.1, абзаци третій, четвертий, а також пп. 54.3.2

повторно, протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток)

платники податку

штраф у розмірі 50 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток

повідомлення-рішення форми "П"

26

ПК

п. 123.1, абзаци третій, четвертий, а також пп. 54.3.5

повторно, протягом 1095 днів порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків з джерела виплати, в тому числі податкового агента (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкових зобов'язань)

платники податку

штраф у розмірі 50 % сум нарахованого податкового зобов'язання

повідомлення-рішення форми "Р"

27

ПК

п. 123.1, абзаци п'ятий, шостий, а також пп. 54.3.1 та 54.3.2

втретє та більше протягом 1095 днів неподання в установлені строки податкової декларації, заниження або завищення суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання)

платники податку

штраф у розмірі 75 % сум нарахованого податкового зобов'язання

повідомлення-рішення форми "Р"

28

ПК

п. 123.1, абзаци п'ятий, шостий, а також пп. 54.3.1 та 54.3.2

втретє та більше протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив зменшення суми бюджетного відшкодування)

платники податку

штраф у розмірі 75 % неправомірно заявленої до повернення суми бюджетного відшкодування

повідомлення-рішення форм "В1", "В3"

29

ПК

п. 123.1, абзаци п'ятий, шостий, а також пп. 54.3.1 та 54.3.2

втретє та більше протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення суми податку на додану вартість)

платники податку

штраф у розмірі 75 % неправомірно заявленого від'ємного значення суми ПДВ

повідомлення-рішення форми "В4"

30

ПК

п. 123.1, абзаци п'ятий, шостий, а також пп. 54.3.1 та пп. 54.3.2

втретє та більше протягом 1095 днів заниження суми податкових зобов'язань платника податків, заявлених у податкових деклараціях, уточнюючих розрахунках, якщо про це свідчать дані перевірок результатів діяльності платника податків (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно виявив неправомірно заявлене від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток)

платники податку

штраф у розмірі 75 % сум неправомірно заявленого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток

повідомлення-рішення форми "П"

31

ПК

п. 123.1, абзаци п'ятий, шостий, а також пп. 54.3.5

втретє та більше протягом 1095 днів порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків і зборів, передбачених цим Кодексом, в тому числі податку на доходи фізичних осіб податковим агентом, якщо про це свідчать дані перевірок щодо утримання податків з джерела виплати, в тому числі податкового агента (якщо в результаті цього контролюючий орган самостійно визначив суми податкового зобов'язання)

платники податку

штраф у розмірі 75 % сум нарахованого податкового зобов'язання

повідомлення-рішення форми "Р"

32

ПК

п. 123.2

використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору

платники податків

стягнення до бюджету суми податків, зборів, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги (штраф у розмірі нарахованої суми податкового зобов'язання)

повідомлення-рішення форми "Р"

33

ПК

п. 124.1, абзаци перший, другий

відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу державної податкової служби, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Кодексом

платники податку

штраф у розмірі вартості відчуженого майна

повідомлення-рішення форми "З"

34

ПК

п. 125.1, абзаци перший, другий, а також пп. 267.6.1 - 267.6.3

нерозміщення оригіналу або нотаріально засвідченої копії торгового патенту в місцях, що вказані у підпункті 267.6.1 пункту 267.6 ст. 267 ПК, а також незабезпечення відкритості для огляду торгового патенту, розміщеного з додержанням вимог п. 267.6 ст. 267 ПК, ненадання для огляду уповноваженим законом особам оригіналу торгового патенту

суб'єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями та надають платні послуги

штраф у розмірі збору за один календарний місяць

повідомлення-рішення форми "Р"

35

ПК

п. 125.1, абзаци перший, другий, а також п. 267.6.1 - 267.6.3

нерозміщення оригіналу або нотаріально засвідченої копії торгового патенту в місцях, що казані у підпункті 267.6.1 пункту 267.6 ст. 267 ПК, також незабезпечення відкритості для огляду торгового патенту, розміщеного з додержанням вимог п. 267.6 ст. 267 ПК, ненадання для огляду повноваженим законом особам оригіналу торгового патенту

суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері розваг

штраф у розмірі збору за один квартал

повідомлення-рішення форми "Р"

36

ПК

п. 125.1, абзаци перший, третій, а також пп. 267.6.1, 267.6.4, 267.6.5, 267.6.6

здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу (крім діяльності у сфері розваг), без тримання торгових патентів, з торговим патентом не на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу, здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі без патенту, виданого для такої діяльності

суб'єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями та надають платні послуги

штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць

повідомлення-рішення форми "Р"

37

ПК

п. 125.1, абзаци перший, четвертий, а також пп. 267.1.2, 267.6.4, 267.6.5, 267.6.6

здійснення реалізації товарів, визначених пунктом 267.2 ст. 267 цього Кодексу, без отримання пільгового торгового патенту, здійснення реалізації товарів, визначених пунктом 267.2 статті 267 з пільговим торговим патентом не на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу, здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі з пільговим торговим патентом, виданим не для такої діяльності

суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію товарів у пунктах продажу

штраф у п'ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за один рік

повідомлення-рішення форми "Р"

38

ПК

п. 125.1, абзаци перший, п'ятий, а також пп. 267.6.4, 267.6.5, 267.6.6

здійснення торговельної діяльності без придбання короткотермінового патенту, здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, з короткотерміновим патентом не на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, передача торгового патенту іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу, здійснення торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі з короткотерміновим патентом, виданим не для такої діяльності

суб'єкти господарювання, що здійснюють реалізацію товарів у пунктах продажу товарів

штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності

повідомлення-рішення форми "Р"

39

ПК

п. 125.1, абзаци перший, шостий, а також пп. 267.6.4, 267.6.5

здійснення діяльності у сфері розваг без отримання відповідного патенту, здійснення діяльності у сфері розваг з відповідним патентом не на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, передача патенту на діяльність у сфері розваг іншому суб'єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу

суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері розваг

штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал

повідомлення-рішення форми "Р"

40

ПК

п. 125.1, абзац сьомий

несплата (неперерахування) платником збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, що зазначені в підпункті 267.1.1 пункту 267.1 ст. 267 ПК, сум збору в порядку а у строки, визначені цим Кодексом

суб'єкти господарювання, що провадять торговельну діяльність у пунктах продажу товарів, діяльність з надання платних побутових послуг, визначених КМУ, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями та здійснюють діяльність у сфері розваг

штрафні санкції у розмірі 50 % ставок збору, встановлених ст. 267 ПК

повідомлення-рішення форми "Р"

41

ПК

п. 126.1, а також пп. 14.1.39

несплата платником податків суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем троку сплати суми грошового зобов'язання

платник податків

штраф 10 % погашеної суми податкового боргу

повідомлення-рішення форми "Ш"

42

ПК

п. 126.1, а також пп. 14.1.39

несплата платником податків суми самостійно визначеного грошового зобов'язання протягом строків, визначених цим Кодексом, при затримці більше 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання

платник податків

штраф 20 % погашеної суми податкового боргу

повідомлення-рішення форми "Ш"

43

ПК

п. 126.1, а також пп. "г" п. 176.2

неповна чи несвоєчасна сплата узгодженої суми податкового зобов'язання, зазначеного податковим агентом у податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку

платник податків

штраф 20 % суми податкового боргу, який нараховується від першого до останнього строку подання податкового розрахунку, встановленого Податковим кодексом України (40 днів)

повідомлення-рішення форми "Ш"

44

ПК

п. 127.1, абзаци перший, другий, а також ст. 153.3 та ст. 160

ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків

платник податків, в тому числі податковий агент

штраф 25 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

повідомлення-рішення форми "Р"

(ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, податку з доходів під час виплати такого доходу нерезидентам)

45

ПК

п. 127.1, абзаци третій, четвертий, а також ст. 153.3 та ст. 160

вчинення повторно протягом 1095 днів дії, вказаних в абзаці першому п. 127.1

платник податків, в тому числі податковий агент

штраф 50 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету

повідомлення-рішення форми "Р"

вчинення повторно протягом 1095 днів дії, вказаних в абзаці першому п. 127.1, а також ст. 153.3 та ст. 160

46

ПК

п. 127.1, абзаци п'ятий, шостий, а також ст. 153.3 та ст. 160

вчинення втретє та більше протягом 1095 днів дій, вказаних в абзаці першому п. 127.1

платник податків, в тому числі податковий агент

штраф 75 % суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету погашеної суми податкового боргу

повідомлення-рішення форми "Р"

вчинення втретє та більше протягом 1095 днів дій, вказаних в абзаці першому п. 127.1, а також ст. 153.3 та ст. 160

47

ПК

п. 128.1, абзаци перший, другий

неподання або подання податкової інформації банками чи іншими фінансовими установами з порушенням строку, визначеного цим Кодексом, органам державної податкової служби (за виключенням випадків неподання повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків, які мають кваліфікуватися за п. 118.1)

банки, інші фінансові установи

штраф 170 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

48

ПК

п. 128.1, абзаци третій, четвертий

ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за порушення ст. 128.1, абзаци перший, другий

банки, інші фінансові установи

штраф 340 грн.

повідомлення-рішення форми "Р"

49

ПК

пп. 229.1.17

нецільове використання спирту етилового та біоетанолу, що отримані як сировина для виробництва продукції, зазначеної в пункті 229.1 статті 229 ПК

платник податків

штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням спирту етилового та біоетанолу та ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3, збільшеної в 1,5 рази

повідомлення-рішення форми "Р"

50

ПК

пп. 229.2.16

нецільове використання легких та важких дистилятів, що отримані в якості сировини для виробництва етилену

платник податків (суб'єкт господарювання)

штраф у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів використаних не за призначенням легких та важких дистилянтів та ставки акцизного податку, передбаченої п. 215.3, збільшеної в 1,5 рази

повідомлення-рішення форми "Р"

51

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (із змінами)

п. 1 ст. 17

проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведения розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки

суб'єкти господарювання

вчинене вперше - 1 грн. , вчинене вдруге - 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг); за кожне наступне вчинене порушення - п'ятикратний розмір вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)

повідомлення-рішення форми "С"

52

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 3 ст. 17

у разі невикористання при здійсненні розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, розрахункової книжки або використання незареєстрованої належним чином розрахункової книжки чи порушення встановленого порядку її використання, або незберігання розрахункових книжок протягом встановленого терміну

суб'єкти господарювання

двадцять НМДГ*

повідомлення-рішення форми "С"

53

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 4 ст. 17

у разі невиконання щоденного друку фіскального звітного чеку або його незберігання

суб'єкти господарювання

двадцять НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

54

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 5 ст. 17

у разі якщо контрольну стрічку не надруковано або не створено в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій або не збережено контрольну стрічку протягом трьох років, або виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, інформація про які міститься на контрольній стрічці, створеній в електронній формі

суб'єкти господарювання

десять НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

55

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 6 ст. 17

у разі проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій без використання режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості

суб'єкти господарювання

п'ять НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

56

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 7 ст. 17

порушення встановленого у пункті 1 статті 9 Порядку проведення розрахунків через каси підприємств, установ і організацій, в яких ці операції повинні проводитися з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у разі порушення порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті

суб'єкти господарювання

десять НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

57

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 8 ст. 17

у разі застосування при здійсненні розрахункових операцій реєстратора розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення якого внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника за умови відсутності чи пошкодження пломби центру сервісного обслуговування

суб'єкти господарювання

сто НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

58

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 1 ст. 18

при виконанні операцій купівлі-продажу іноземної валюти непроведения розрахункових операцій через реєстратор розрахункових операцій, нероздрукування розрахункового документа, що підтверджує виконання операції з купівлі-продажу іноземної валюти, або проведення операції на неповну суму коштів

уповноважені банки та суб'єкти господарювання

сто НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

59

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 2 ст. 18

при виконанні операцій купівлі-продажу іноземної валюти застосування при здійсненні розрахункових операцій незареєстрованого, неопломбованого або опломбованого з порушенням встановленого порядку реєстратора розрахункових операцій

суб'єкти господарювання

сто НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

60

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 3 ст. 18

невідповідності даних розрахункових документів, що підтверджують здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, даним їх других примірників та/або даним фіскального звіту

суб'єкти господарювання

сто НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

61

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 4 ст. 18

перевищення суми готівкових коштів або іноземної валюти на місці проведення операцій над сумою коштів, яка зазначена у фіскальному звіті (при виконанні операцій купівлі-продажу іноземної валюти)

суб'єкти господарювання

п'ятикратний розмір суми, на яку виявлено незбіг

повідомлення-рішення форми "С"

62

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

п. 5 ст. 18

застосування при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти реєстратора розрахункових операцій, в який внесено зміни в програмно-технічні засоби, що реалізують фіскальні функції

суб'єкти господарювання

п'ятсот НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

63

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

ст. 19

реалізація для застосування у сферах, визначених цим Законом, реєстраторів розрахункових операцій з числа включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, в конструкцію чи програмне забезпечення яких внесені зміни, не передбачені конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника

суб'єкти господарювання

п'ятсот НМДГ за кожний реалізований реєстратор розрахункових операцій, при цьому вартість реалізованої продукції повертається покупцю, а реалізована продукція підлягає конфіскації

повідомлення-рішення форми "С"

64

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

ст. 20

здійснення реалізації товарів, які не обліковані у встановленому порядку

суб'єкти господарювання

подвійна вартість необлікованих товарів за цінами реалізації, але не менше десяти НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

65

ЗУ від 06.07.95 р. N 265/95-ВР

ст. 24

становлення контролюючими органами факту внесення не передбачених конструкторсько-технологічною та програмною документацією виробника змін у конструкцію чи програмне забезпечення належним чином опломбованого реєстратора розрахункових операцій, до центру сервісного обслуговування, який здійснює технічне обслуговування і ремонт цього реєстратора

суб'єкти господарювання

триста НМДГ

повідомлення-рішення форми "С"

66

Указ Президента України від 12.06.95 р. N 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" (постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні")

абзац другий пункту 1

перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах

суб'єкти господарювання

у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день

повідомлення-рішення форми "С"

67

Указ Президента України від 12.06.95 р. N 436

абзац третій пункту 1

за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки

суб'єкти господарювання

у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми

повідомлення-рішення форми "С"

68

Указ Президента України від 12.06.95 р. N 436

абзац четвертий пункту 1

витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин - соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості

суб'єкти господарювання

у розмірі здійснених виплат

повідомлення-рішення форми "С"

69

Указ Президента України від 12.06.95 р. N 436

абзац п'ятий пункту 1

перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів

суб'єкти господарювання

у розмірі 25 відсотків виданих під звіт сум

повідомлення-рішення форми "С"

70

Указ Президента України від 12.06.95 р. N 436

абзац шостий пункту 1

проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа (товарного або касового чека, квитанції до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів

суб'єкти господарювання

у розмірі сплачених коштів

повідомлення-рішення форми "С"

71

Указ Президента України від 12.06.95 р. N 436

абзац сьомий пункту 1

використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням

суб'єкти господарювання

у розмірі витраченої готівки

повідомлення-рішення форми "С"

72

Указ Президента України від 12.06.95 р. N 436

абзац восьмий пункту 1

невстановлення установами банків лімітів залишку готівки в касах

банки

у п'ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний випадок такого невстановлення

повідомлення-рішення форми "С"

73

Указ Президента України від 16.03.95 р. N 227/95 "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України"

п. 4

у разі використання цих коштів (інкасована виручка від реалізації сільськогосподарської продукції та продовольства, придбаних у товаровиробників агропромислового комплексу України, за вирахуванням торгової націнки) підприємствами оптової та роздрібної торгівлі для іншої мети чи залишення їх на рахунку або проведення різного роду операцій щодо незарахування коштів на розрахункові рахунки товаровиробників агропромислового комплексу (стягується органами державної податкової служби у безспірному порядку штраф)

підприємства оптової та роздрібної торгівлі незалежно від форм власності

50 відсотків від сум, неперерахованих у встановлені строки товаровиробникам

повідомлення-рішення форми "С"

74

ЗУ від 06.06.95 р. N 217/95-ВР "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінного каміння та валютних цінностей"

ст. 1

збитки, завдані підприємству, установі, організації працівниками, які виконують операції, пов'язані із закупівлею, продажем, обміном, перевезенням, доставкою, пересиланням, зберіганням, сортуванням, пакуванням, обробкою або використанням у процесі виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових і промислових виробів та матеріалів, виготовлених з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, відходів та брухту, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, а також валютні операції, і які є винними у розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі бо наднормативних їх втратах (крім втрат, що сталися у зв’язку з непередбаченими порушеннями технологічного процесу), якщо вони допущені внаслідок недбалості у роботі, порушення спеціальних правил, інструкцій визначаються у розмірах, наведених у підпунктах "а" - "е"

працівники підприємств, установ, організацій

суми, стягнуті відповідно до статті 1 Закону, спрямовуються насамперед на відшкодування збитків, завданих підприємству, установі або організації, а решта - перераховується до Державного бюджету України

повідомлення-рішення форми "С"

75

ЗУ від 06.06.95 р. N 217/95-ВР

ст. 2

заборгованість працівників підприємства, установи, організації у разі неповернення у встановлений термін авансу, виданого в іноземній валюті на службове відрядження або господарські потреби, та в інших випадках нездачі іноземної валюти, одержаної у підзвіт, стягується у сумі, еквівалентній потрійній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день погашення заборгованості

працівники підприємств, установ, організацій

суми, стягнуті відповідно до статті 2 цього Закону, спрямовуються насамперед на відшкодування збитків, завданих підприємству, установі або організації, а решта - перераховується до Державного бюджету України

повідомлення-рішення форми "С"

76

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей"

п. 2, п. 10

розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається за балансовою вартістю таких цінностей (з вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не нижче 50 відсотків балансової вартості на момент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, які визначає щомісяця Держкомстат, відповідного розміру податку на додану вартість та розміру акцизного збору за визначеною формулою

суб'єкти господарювання

із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету

повідомлення-рішення форми "С"

77

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116

п. 3, п. 10

вартість вузлів, деталей, напівфабрикатів та іншої продукції, що виготовляється підприємствами для внутрішньовиробничих потреб, а також вартість продукції, виробництво якої не закінчено, визначається виходячи із собівартості її виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на цю продукцію із застосуванням коефіцієнта 2

суб'єкти господарювання

із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету

повідомлення-рішення форми "С"

78

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116

п. 4, п. 10

вартість спирту етилового питного, спирту етилового ректифікованого, спирту етилового сирцю, спирту, що використовується для виготовлення вин, шампанського, коньяків оброблених, спирту коньячного, соків спиртових, зброджено-спиртових настоїв визначається виходячи з оптової ціни підприємства-виробника з урахуванням акцизного збору (за встановленими ставками) та податку на добавлену вартість. До визначеної таким чином ціни застосовується коефіцієнт 3. Вартість плодово-ягідних соків, консервованих з використанням сірчаного ангідриду або бензокислого натрію, визначається виходячи з оптових цін підприємства-виробника і податку на добавлену вартість із застосуванням коефіцієнта 2

суб'єкти господарювання

із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету

повідомлення-рішення форми "Р"

79

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116

п. 5, п. 10

у разі розкрадання чи загибелі тварин сума збитків визначається за закупівельними цінами, які склалися на момент відшкодування збитків, із застосуванням коефіцієнта 1,5

суб'єкти господарювання

із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету

повідомлення-рішення форми "С"

80

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116

п. 6, п. 10

продовольчі товари, роздрібні ціни на які дотуються, оцінюються з додаванням до роздрібних цін суми дотацій

суб'єкти господарювання

з сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету

повідомлення-рішення форми "С"

81

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116

п. 7, п. 10

розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) бланків цінних паперів та документів суворого обліку обчислюється із застосуванням коефіцієнта: 5 - до номінальної вартості, зазначеної на бланках цінних паперів та документів суворого обліку, або до вартості документів суворого обліку, встановленої законодавством; 50 - до вартості придбання (виготовлення) бланків цінних паперів та документів суворого обліку, на яких не зазначена номінальна вартість або вартість яких не встановлена законодавством

суб'єкти господарювання

з сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету

повідомлення-рішення форми "С"

82

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116

п. 8, п. 10

розмір збитків від розкрадання банкнотного або захищеного паперу, персоніфікованої захисної стрічки обчислюється: із застосуванням коефіцієнта 1,5 до максимальної суми грошей, які можуть бути виготовлені на цьому банкнотному папері; у п'ятитисячократному розмірі від вартості захищеного паперу та персоніфікованої захисної стрічки

суб'єкти господарювання

із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету

повідомлення-рішення форми "С"

83

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116

п. 9, п. 10

у разі розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, що підлягають списанню на видатки у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію (в установах, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, - у міру їх придбання) та обліковуються лише у кількісному виразі, розмір збитків визначається виходячи з ринкових цін на аналогічні матеріальні цінності, зменшених пропорційно фактичному зносу, але не нижче ніж на 50 відсотків ринкової ціни

суб'єкти господарювання

із сум, стягнутих відповідно до цього Порядку, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, установі і організації з урахуванням фактичних витрат підприємства на відновлення пошкоджених або придбання нових матеріальних цінностей та вартості робіт з їх відновлення. Залишок коштів перераховується до державного бюджету

повідомлення-рішення форми "С"

84

Декрет КМУ від 26.12.92 р. N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян"

ст. 14

у разі, якщо за дорученням або від імені фізичної особи - платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту

фізична особа - підприємець - платник фіксованого податку

штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патенту

повідомлення-рішення форми "С"

85

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

ст. 5 п. 4 та ст. 16 п. 2, абзац третій

здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензій, без одержання індивідуальної ліцензії НБУ

резиденти, нерезиденти

штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій

повідомлення-рішення форми "У"

86

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

ст. 7 та ст. 16 п. 2, абзац шостий

порушення резидентами порядку розрахунків з нерезидентами

резиденти

штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких розрахунків

повідомлення-рішення форми "У"

87

Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"

ст. 9 та ст. 16 п. 2, абзаци сьомий, восьмий

невиконання резидентами вимог щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна, яке перебуває за межами України

резиденти

штраф, що встановлюється НБУ та п. 2.7 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою НБУ від 08.02.2000 р. N 49, - штраф за порушення строків декларування у розмірі 1 НМДГ за кожний день порушення; штраф за порушення порядку декларування в розмірі 20 НМДГ

повідомлення-рішення форми "У"

88

Указ Президента України від 27.06.99 р. N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства"

п. 2

одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів

резиденти

штраф у сумі, еквівалентній одному відсотку розміру одержаного кредиту чи позики і перерахованій у національну валюту України за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день одержання кредиту, позики

повідомлення-рішення форми "У"

89

ЗУ від 15.09.95 р. N 327/95 "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

ст. 2, 5, 6 та ст. 9 п. 2

порушення строків, передбачених частинами сьомою та восьмою статті 2, частинами восьмою і шістнадцятою статті 5 та частиною третьою статті 6 цього Закону

український виконавець (замовник)

пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості неповерненої готової продукції) в іноземній валюті, перерахованої у національну валюту України за офіційним валютним курсом Національного банку України, що діє на день нарахування пені, або у гривнях у разі здійснення розрахунків у національній валюті України. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми заборгованості

повідомлення-рішення форми "У"

90

ЗУ від 15.09.95 р.  N 327/95 "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"

ст. 9 п. 5

реалізація готової продукції, виробленої з давальницької сировини в країні виконавця або в іншій країні без обліку (реєстрації) в Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України

суб'єкт підприємницької діяльності, що вивіз давальницьку сировину

штраф у розмірі 20 відсотків вартості готової продукції. Для перерахування іноземної валюти у національну валюту України використовується офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату застосування штрафу

повідомлення-рішення форми "У"

91

ЗУ від 23.09.94 р. N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

ст. 1, 2, 4

порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону. ст. 1. Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики. Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі, коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.

резиденти

пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару)

повідомлення-рішення форми "У"

92

ЗУ від 23.12.98 р. N 351 "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"

ст. 2, ст. 3, частина перша

порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, передбачених частинами першою - третьою статті 2 цього Закону, строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг, що імпортуються за бартерним договором)

резиденти

пеня за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором. Загальний розмір пені не може перевищувати розміру заборгованості

повідомлення-рішення форми "У"

93

ЗУ від 23.12.98 р. N 351 "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"

частина четверта ст. 3

при виконанні частини 4 статті 3 Закону суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи державної митної служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи державної податкової служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені

резиденти

пеня у розмірі одного відсотка вартості експортованих або імпортованих робіт, послуг за кожний день. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг)

повідомлення-рішення форми "У"

____________
* НМДГ - неоподатковуваний мінімум доходів громадян

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Травень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31