Лист ДПАУ N 5419/6/29-7015/278 від 18.03.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.03.2011 р. N 5419/6/29-7015/278

Державна податкова адміністрація України розглянула лист, направлений Адміністрацією Президента України листом від 18.02.2011 р. N 03-01/570, щодо особливостей ведення касових операцій і в межах компетенції повідомляє наступне.

Частиною другою статті 19 Конституції України від 28.06.96 р. N 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями) передбачено, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно з Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. N 2755 та Законом України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" завданням органів державної податкової служби є здійснення контролю за дотримання платниками податків податкового законодавства, достовірності, повноти нарахування і сплати податків і зборів, а також іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби.

При здійсненні перевірок операцій з готівкою органи державної податкової служби керуються нормами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 15.12.2004 р. N 637 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за N 40/10320, далі - Положення), яким визначені вимоги щодо ведення таких операцій.

За встановлені при перевірці порушення норм з регулювання обігу готівки відповідно до Указу Президента України від 12.06.95 р. N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" (далі - Указ N 436) органи державної податкової служби застосовують до суб'єктів господарювання фінансові санкції у вигляді штрафу.

Що стосується строків застосування адміністративно-господарських санкцій, то вони можуть бути застосовані до суб'єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через рік з дня порушення цим суб'єктом встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської діяльності, крім випадків, передбачених законом (стаття 250 Господарського кодексу України, далі - Господарський кодекс).

Однак статтею 4 Господарського кодексу зазначено, що фінансові відносини за участі суб'єктів господарювання, що виникають у процесі формування та контролю виконання бюджетів усіх рівнів, адміністративні та інші відносини управління за участю суб'єктів господарювання, в яких орган державної влади або місцевого самоврядування не є суб'єктом, наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює організаційно-господарські повноваження щодо суб'єкта господарювання, не є предметом регулювання даного Кодексу.

Таким чином, вважаємо, що обмеження строків застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки, передбачені статтею 250 Господарського кодексу, не поширюються на фінансові санкції у вигляді штрафу, які застосовуються органами державної податкової служби до суб'єктів господарювання за порушення вимог Положення N 637.

Що стосується оприбуткування готівки, то відповідно до пункту 2.6 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (6 день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Суми опріходуемой готівки мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням реєстратора розрахункових операції (далі - РРО) або використанням розрахункової книжки (далі - РК) оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО ( даних РК).

Згідно з п. 1.2 Положення оприбуткування готівки - це проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій.

Пунктом 7.3 Положення визначено, що відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців, керівників підприємств. Особи, винні у порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності у встановленому законодавством України порядку.

Зокрема, Указом N 436 встановлено, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами - громадянами України, які є суб'єктами підприємницької діяльності, норм з регулювання обігу готівки в національній валюті до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Закон України від 06.07.95 р. N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) відповідно до преамбули визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі , громадського харчування та послуг, а дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання та їх господарські одиниці, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі.

Відповідно до статті 3 Закону N 265 суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, і видавати особі, яка отримує або повертає товар, розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Статтею 9 Закону N 265 визначено вичерпний перелік випадків звільнення суб'єктів господарювання від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок при проведенні розрахунків, у тому числі з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів.

Отже, суб'єкти господарювання, за винятком випадків, встановлених статтею 9 Закону N 265, зобов'язані проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій.

Заступник Голови
комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови
ДПА України

І. Носачова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4