Лист ДПАУ N 4815/5/23-4016/327 від 19.04.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.04.2011 р. N 4815/5/23-4016/327

Державна податкова адміністрація України на виконання звернення щодо розгляду листа щодо застосування норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє наступне.

Щодо порядку організації і проведення документальної невиїзної перевірки платника податків

Згідно з підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Кодексу документальна перевірка проводиться з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати всіх передбачених Кодексом податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються у бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків і зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Порядок проведення документальних позапланових перевірок регламентовано статтею 78 Кодексу, якою визначені обставини, при наявності яких можуть здійснюватися такі перевірки.

Згідно з пунктом 79.2 статті 79 Кодексу документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, і за умови направлення платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення йому або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку і місце проведення такої перевірки.

Пунктом 85.2 і пунктом 82.4 статті 85 Кодексу передбачено, що платник податків зобов'язаний подати посадовою (службовою) особам органів державної податкової служби у повному обсязі всі документи, які стосуються предмета перевірки або пов'язані з ним. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків зобов'язаний також надати в електронному вигляді з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (у форматі і порядку, визначених центральним органом державної податкової служби) копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування ( податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

Таким чином, документальна позапланова перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби за умови направлення платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення йому або його уповноваженому представникові під розписку копії наказу про проведення такої перевірки. При цьому після початку перевірки платник податків зобов'язаний подати в повному обсязі всі документи, які стосуються предмета такої перевірки або пов'язані з ним.

Стосовно отримання інформації від платників податків слід зазначити, що права органів державної податкової служби встановлено статтею 20 Кодексу.

Підпунктом 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Кодексу встановлено право органів державної податкової служби отримувати безкоштовно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, в порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності)) про фінансово-господарської діяльності, одержуваних доходи, витрати платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням і сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність у порядку і на підставах, визначених цим Кодексом, для здійснення функцій, визначених податковим законодавством.

Згідно з пунктом 73.3 статті 73 Кодексу органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та іншим суб'єктам інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік і підстави подання якої встановлені законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань , і її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік запитуваної інформації та документів, які її підтверджують, а також підстави для направлення запиту, встановлені цим пунктом.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або інших суб'єктів інформаційних відносин при наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, що свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби;

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) в ході проведення перевірок;

3) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані надавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, і її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, наступного за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У випадку якщо запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому і другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Таким чином, орган державної податкової служби може реалізувати право, встановлене підпунктом 20.1.6 пункту 20.1 статті 20 Кодексу, у порядку і на підставах, визначених не тільки пунктом 73.3 статті 73 Кодексу, але і в інших випадках, визначених Кодексом.

Заступник Голови
комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови
ДПА України

О. Матвєєв

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2