Наказ ДПАУ N 1032 від 24.12.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 41 (10.06.2011), ст. 1700

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010 р.

м. Київ

N 1032

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2011 р. за N 630/19368

Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1341)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", статті 94 розділу II Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави, що додається.

2. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М. О.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) забезпечити оприлюднення наказу на веб-сайті ДПА України та у друкованих засобах масової інформації.

4. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві, головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі забезпечити взаємодію структурних підрозділів під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва

Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 р. N 1032

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 травня 2011 р. за N 630/19368


Порядок
взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби під час виконання покладених згідно із законодавством України завдань із виявлення, обліку, оцінки та збереження безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна.

2. Дія цього Порядку поширюється на безхазяйне майно, майно, що перейшло за правом успадкування до держави, скарби і конфісковане майно (далі - безхазяйне майно), крім безхазяйного нерухомого майна.

3. Форми взаємодії підрозділів органів державної податкової служби під час роботи з безхазяйним майном:

проведення спільних заходів підрозділами органів державної податкової служби, які здійснюють податковий контроль, спеціальними підрозділами по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі - підрозділи податкової міліції) та підрозділами, до функціональних обов'язків яких входить погашення податкового боргу, у частині виявлення безхазяйного майна;

створення спільних робочих груп для проведення інвентаризації безхазяйного майна та вирішення (у разі потреби) робочих питань, пов'язаних із роботою з безхазяйним майном;

своєчасний обмін інформацією між підрозділами органів державної податкової служби про виявлення безхазяйного майна;

супроводження у судах справ, пов'язаних із виявленням, обліком та реалізацією безхазяйного майна, з обов'язковою участю працівників підрозділів, до функціональних обов'язків яких входить погашення податкового боргу;

визначення разом із заінтересованими підрозділами органів державної податкової служби причин недотримання органами державної податкової служби та суб'єктами господарювання вимог законодавства України при проведенні роботи з виявлення, обліку, оцінки та зберігання безхазяйного майна;

підбиття підсумків роботи із виконання спільних заходів та розробка нових заходів і форм взаємодії;

узгодження питань, пов'язаних із виконанням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 (далі - Порядок N 1340).

II. Взаємодія підрозділів органів державної податкової служби щодо виявлення безхазяйного майна

1. Якщо під час виконання функцій підрозділом податкової міліції виявлено безхазяйне майно, керівник (заступник) такого підрозділу не пізніше п'ятнадцятиденного строку від дня виявлення направляє керівнику органу державної податкової служби або його заступнику, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за роботу підрозділу, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, службову записку про виявлення безхазяйного майна.

До службової записки в обов'язковому порядку додаються копії документів, які містять інформацію щодо обставин виявлення такого майна, його місцезнаходження, перелік цього майна із зазначенням кількісних, якісних і зовнішніх характеристик, вказаних у пункті 7 цього розділу, для подальшої ідентифікації з метою постановки на облік безхазяйного майна.

2. Якщо працівниками інших підрозділів органів державної податкової служби під час виконання службових обов'язків виявлено безхазяйне майно, вони не пізніше наступного робочого дня службовою запискою повідомляють про це керівника органу державної податкової служби.

3. Керівник органу державної податкової служби або його заступник, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за роботу підрозділу, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, у день отримання службової записки про виявлення безхазяйного майна або прийняття рішення про накладення адміністративного арешту на таке майно дає доручення підрозділу, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, поставити це майно на облік.

Не пізніше наступного робочого дня після отримання такого доручення підрозділ, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, проводить перевірку наявності цього майна за місцезнаходженням, кількісних та якісних характеристик, указаних у документах, доданих до службової записки, або у протоколі про тимчасове затримання майна, та при підтвердженні наявності безхазяйного майна не пізніше наступного дня після закінчення перевірки складає акт опису і попередньої оцінки майна за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

До акта опису і попередньої оцінки майна додаються договір про зберігання майна та фотознімки описаного майна.

4. Складання акта опису і попередньої оцінки майна та попередня оцінка майна проводяться комісією чисельністю не менше трьох осіб у складі представників органу державної податкової служби з обов'язковим залученням працівника підрозділу, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, органу (організації), що зберігає це майно на дату складання акта, та суб'єкта господарювання, якому майно передається на зберігання.

Попередня оцінка безхазяйного майна проводиться комісією відповідно до вимог пункту 8 Порядку N 1340.

У разі виникнення розбіжностей в оцінці безхазяйного майна між представниками комісії, а також у випадках, передбачених законодавством, оцінка проводиться суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, який включається до складу комісії (за згодою).

5. Акт опису і попередньої оцінки майна підписується усіма членами комісії. В акті опису і попередньої оцінки майна зазначається кількість складених примірників, яка залежить від кількості сторін, що його підписали.

Акт опису і попередньої оцінки майна затверджується керівником органу державної податкової служби або його заступником у строк не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його складання.

6. В акті опису і попередньої оцінки майна зазначаються повна назва кожного окремого предмета або групи однорідних предметів, детальний опис ознак кожного предмета, назва матеріалу, з якого виготовлено кожний з предметів, відсоток зносу та наявні пошкодження. Опис майна має забезпечити його ідентифікацію. Зовнішніми характеристиками такого майна також є виробник - країна та підприємство - виробник, артикул, серійний номер, фірмовий знак, етикетка тощо.

7. Безхазяйне майно на підставі акта опису і попередньої оцінки майна у той самий день береться на облік підрозділом, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу.

8. Безхазяйне майно, взяте на облік, зберігається відповідним органом державної податкової служби у власних (орендованих) приміщеннях або за актом опису і попередньої оцінки майна передається на відповідальне зберігання суб'єкту господарювання.

Із суб'єктом господарювання, який прийняв майно на відповідальне зберігання, укладається відповідний договір.

Прийняте на зберігання майно відображається на позабалансовому рахунку "Активи на відповідальному зберіганні" цього суб'єкта господарювання.

9. У разі коли безхазяйне майно залишається на відповідальному зберіганні в органах державної податкової служби, його облік здійснюється на позабалансовому рахунку "Активи на відповідальному зберіганні" відповідного органу державної податкової служби. При цьому визначається посадова особа, яка несе матеріальну відповідальність за збереження цього майна.

10. Про кожний факт виявлення безхазяйного майна на суму 5 тис. грн. і більше державні податкові інспекції направляють електронною поштою окреме спецповідомлення про виявлення (постановку на облік) майна за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку до відповідних органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях (далі - регіональні податкові служби). Регіональні податкові служби узагальнюють та направляють відповідні спецповідомлення до центрального органу державної податкової служби. До спецповідомлення додаються копії актів опису і попередньої оцінки майна та фотознімки описаного майна.

11. У разі взяття на облік безхазяйного майна, щодо якого згідно із законодавством необхідно повідомляти міліцію або органи місцевого самоврядування, відповідний орган державної податкової служби не пізніше третього робочого дня після затвердження акта опису і попередньої оцінки майна направляє листом інформацію про таке майно до відповідних заінтересованих органів за місцем виявлення майна.

III. Ведення обліку безхазяйного майна

1. Облік безхазяйного майна ведеться підрозділами органів державної податкової служби, до функціональних обов'язків яких входить погашення податкового боргу, на підставі акта опису і попередньої оцінки майна. Для обліку актів опису і попередньої оцінки майна в цих підрозділах ведеться книга обліку актів опису і попередньої оцінки майна за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Акти опису і попередньої оцінки майна реєструються у цій книзі у день їх надходження. Кожному акту опису і попередньої оцінки майна присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі обліку актів опису і попередньої оцінки майна.

2. За кожним фактом виявлення безхазяйного майна обов'язково заводиться окрема облікова справа, до якої під час роботи заносяться необхідні документи, а саме:

акт опису і попередньої оцінки майна з фотознімками безхазяйного майна;

супровідні, службові, доповідні записки, рапорти;

запити до підприємств, установ і організацій про інформацію щодо виявленого безхазяйного майна та відповіді на них;

копія листа про виявлення безхазяйного майна, направленого до міліції або органу місцевого самоврядування відповідно до статті 338 Цивільного кодексу України;

листування щодо роботи з безхазяйним майном;

звіт про оцінку майна, складений суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання (за наявності);

акт опису, оцінки та передачі майна;

довіреності;

біржові контракти, протоколи проведення аукціонів, договори купівлі-продажу майна;

акти приймання-передачі майна;

роздруковане з офіційної сторінки центрального органу державної податкової служби в мережі Інтернет оголошення про передачу на реалізацію майна вартістю 1 тис. грн. і більше;

копії документів, що стосуються претензійно-позовної роботи;

інші документи, які складаються під час роботи з безхазяйним майном.

Кожній справі присвоюється порядковий номер відповідно до номера акта опису і попередньої оцінки майна.

3. Взяте на облік безхазяйне майно передається для подальшого розпорядження ним відповідно до пункту 9 Порядку N 1340 на підставі акта опису, оцінки та передачі майна за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Акт опису, оцінки та передачі майна складається комісією, утвореною відповідно до пункту 4 розділу II цього Порядку, із залученням суб'єкта господарювання, який приймає безхазяйне майно для подальшого розпорядження.

4. Акт опису, оцінки та передачі майна складається безпосередньо під час передачі безхазяйного майна і реєструється у книзі обліку актів опису, оцінки та передачі майна, яка ведеться у підрозділі, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

5. Безхазяйне майно, яке підлягає реалізації, передається суб'єкту господарювання, включеному до єдиного реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють реалізацію безхазяйного майна, сформованого відповідно до пункту 12 Порядку N 1340, на підставі угоди, укладеної відповідно до пункту 13 Порядку N 1340.

6. Інформація про передачу на реалізацію безхазяйного майна розміщується у друкованих засобах масової інформації місцевого та регіонального рівнів.

У разі коли вартість безхазяйного майна, що передається на реалізацію, становить 1 тис. грн. і більше, державними податковими інспекціями надсилається регіональним податковим службам, а ними - до центрального органу державної податкової служби повідомлення про безхазяйне майно, яке пропонується передати на реалізацію, за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку для розгляду та оприлюднення на офіційній сторінці центрального органу державної податкової служби в мережі Інтернет.

7. Факт надходження коштів від реалізації безхазяйного майна реєструється у картці обліку розрахунків за майно, яка ведеться підрозділом, до функціональних обов'язків якого входить погашення податкового боргу, за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку.

8. Підставами для зняття безхазяйного майна з обліку є:

надходження до бюджету в повному обсязі коштів, отриманих від реалізації безхазяйного майна;

акт про переробку, утилізацію (знищення) майна;

акт приймання-передачі при поверненні майна власнику;

акт приймання-передачі при безоплатній передачі майна;

відповідне рішення суду.

IV. Контроль за збереженням безхазяйного майна

1. Орган державної податкової служби відповідно до умов договору про відповідальне зберігання або реалізацію майна здійснює контроль за збереженням безхазяйного майна, поставленого на облік, у тому числі шляхом проведення інвентаризації за його місцезнаходженням.

Інвентаризація, якщо інше не передбачено умовами договору про відповідальне зберігання або реалізацію майна, проводиться щокварталу станом на перше число другого місяця кварталу робочими групами, до складу яких включаються працівники підрозділів, до функціональних обов'язків яких входить погашення податкового боргу, фінансового забезпечення (у разі зберігання майна безпосередньо органом державної податкової служби), внутрішньої безпеки та юридичної служби органів державної податкової служби, які поставили безхазяйне майно на облік.

2. Інформація про результати проведення інвентаризації безхазяйного майна за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку та детальні пояснення щодо кожного факту виявлених порушень (нестачі) із зазначенням вжитих заходів щодо відшкодування вартості втраченого або пошкодженого майна надаються центральному органу державної податкової служби до 20 числа другого місяця кварталу.

3. У період між інвентаризаціями контроль за збереженням майна, переданого на відповідальне зберігання або реалізацію, здійснюється підрозділами органів державної податкової служби, до функціональних обов'язків яких входить погашення податкового боргу, шляхом щомісячної звірки звітів про рух матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках "Активи на відповідальному зберіганні" суб'єктів господарювання, яким передане безхазяйне майно, з даними органів державної податкової служби.

4. Для забезпечення проведення звірки суб'єкти господарювання, які прийняли майно на відповідальне зберігання або реалізацію, щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, подають відповідному органу державної податкової служби звіт про рух матеріальних цінностей, які обліковуються на позабалансових рахунках "Активи на відповідальному зберіганні", відповідно до умов договорів про відповідальне зберігання або реалізацію безхазяйного майна.

5. У разі пошкодження, втрати (нестачі) безхазяйного майна, переданого на відповідальне зберігання, орган державної податкової служби відповідно до умов договору про відповідальне зберігання майна протягом трьох робочих днів від дати виявлення пошкодження, втрати (нестачі) направляє суб'єкту господарювання претензію з вимогою щодо відшкодування збитків у розмірі вартості такого майна або суми, на яку знизилась його вартість, за цінами, вказаними в акті опису і попередньої оцінки майна.

6. У разі пошкодження, втрати (нестачі) безхазяйного майна, переданого на реалізацію, орган державної податкової служби відповідно до умов договору про реалізацію майна протягом трьох робочих днів від дати виявлення пошкодження, втрати (нестачі) направляє суб'єкту господарювання претензію з вимогою щодо відшкодування збитків у розмірі вартості такого майна або суми, на яку знизилась його вартість, за цінами, вказаними в акті опису, оцінки та передачі майна.

7. У разі невідшкодування суб'єктом господарювання збитків протягом місяця від дати отримання претензії орган державної податкової служби у десятиденний строк після вказаної граничної дати відшкодування збитків звертається до суду щодо стягнення суми збитків.

Заступник директора Департаменту
погашення прострочених
податкових зобов'язань

В. О. Тарасенко

Додаток 1
до Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави


ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________________
(посада)
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_____________
(дата)

____________
(підпис)

М. П.

 


АКТ N
опису і попередньої оцінки майна

"___" ____________ 20__ року

Комісія у складі:

представника органу державної податкової служби _______________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(найменування органу державної податкової служби, посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(найменування органу, організації, що зберігає майно, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)
представника ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, який прийняв майно на зберігання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи)
здійснила опис, оцінку і передачу на зберігання такого майна:
_________________________________________________________

N
з/п

Найменування майна (із детальною характеристикою кожного предмета)

Кількість і одиниця виміру

Ціна одиниці

Загальна вартість

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Цей акт складено в ______________ примірниках.

Члени комісії:

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(підпис)

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(підпис)

 

_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________
(підпис)

За цим актом майно, перелічене за порядковими номерами ________________________________,
відповідно до договору від "___" ____________ 20__ року N __ прийняв на відповідальне зберігання
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада особи - представника суб'єкта господарювання, що прийняла майно на зберігання)

__________________________
(дата)

__________________________
(підпис)

Додаткова інформація
_________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я та по батькові особи - керівника,
 код за ЄДРПОУ, місцезнаходження цього суб'єкта господарювання, місце зберігання майна)

Додаток 2
до Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави


СПЕЦПОВІДОМЛЕННЯ
про виявлення (постановку на облік) майна

1. Дата і місце виявлення майна.

2. Посади і прізвища осіб, які виявили майно.

3. Обставини виявлення майна.

4. Перелік майна із зазначенням найменування, кількості, міри, ваги, індивідуальних ознак, ціни за одиницю, загальної вартості виявленого майна.

5. Дата і номер акта опису та попередньої оцінки виявленого майна.

6. Найменування, код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання, якому передано на зберігання майно, дата та N договору.

_________________________
(посада)

_________________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 3
до Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави


КНИГА ОБЛІКУ
актів опису і попередньої оцінки майна

N
з/п

Дата запису

Де і ким виявлено майно

Номер і дата акта опису і попередньої оцінки майна

Загальна вартість майна згідно з актом опису і попередньої оцінки майна (грн.)

Номер і дата листа до відповідного органу про виявлення безхазяйного майна

Термін набуття права власності держави на безхазяйне майно

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 4
до Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави


ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________________
(посада)
___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
"___" ____________ 20__ року

М. П.


АКТ N
опису, оцінки та передачі майна

"___" __________ 20__ року

Комісія у складі:

представника _________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)
_____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
представника
_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, що приймає майно для подальшого розпорядження, посада та прізвище, ім'я,
по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________,
представника
_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, що здійснював зберігання майна, посада та прізвище, ім'я, по батькові особи)
_____________________________________________________________________________________,
на підставі Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340, провела опис і оцінку наведеного нижче майна та передає його
_____________________________________________________________________________________
 (на реалізацію, переробку, знищення, утилізацію, безоплатно - необхідне зазначити)

N
з/п

Найменування майна (з детальною характеристикою кожного предмета)

Одиниця виміру і кількість

Посилання на прейскурант і артикул

Ціна одиниці (грн.)

% зносу

Вартість одиниці з урахуванням зносу (грн.)

Загальна вартість (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (словами) __________________________________________________________________ (грн.)

Загальна сума, яка передбачається для перерахування до бюджету, __________________ (грн.)
у тому числі:

 

податок на додану вартість

__________________________ (грн.)

 

акцизний податок

__________________________ (грн.)

 

надходження від реалізації майна

__________________________ (грн.)

Сума комісійної винагороди

______________________________________________ (грн.)

Цей акт складено у ____ примірниках.

Члени комісії (підписи)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

За цим актом майно, перелічене за порядковими номерами ____________, прийняв
_____________________________________________________________________________________
(посада та прізвище, ім'я, по батькові особи - представника суб'єкта господарювання, що прийняв майно
 для подальшого розпорядження)

__________________________
(дата)

__________________________
(підпис)

Додаткова інформація
_________________________________________________________
 (місце зберігання майна)

Додаток 5
до Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави


КНИГА ОБЛІКУ
актів опису, оцінки та передачі майна

N
з/п

Номер акта опису, оцінки та передачі майна

Дата складання акта опису, оцінки та передачі майна

Короткий опис майна

Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ юридичної особи, якій передане безхазяйне майно для подальшого розпорядження

Загальна вартість майна згідно з актом опису і попередньої оцінки майна (грн.)

Загальна вартість майна згідно з актом опису, оцінки та передачі майна (грн.)

Гранична дата та сума коштів від реалізації, яка повинна надійти до бюджету (заповнюється після продажу)

Дата надходження і сума коштів, що надійшли до бюджету

дата

сума

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Додаток 6
до Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави


ПОВІДОМЛЕННЯ
про безхазяйне майно, яке пропонується передати на реалізацію

N
з/п

Код органу державної податкової служби

Найме-
нування органу державної податкової служби та контактні телефони

Код товарної групи

Найме-
нування майна та його коротка характе-
ристика

Одиниця виміру

Кількість

Дата і N акта опису і поперед-
ньої оцінки майна

Загальна вартість за поперед-
ньою оцінкою (грн.)

Дата і N акта опису, оцінки і передачі майна

Загальна вартість за актом опису, оцінки і передачі майна

Сума, яку передба-
чається отримати до бюджету (без ПДВ)

Сума ПДВ

Сума акцизного податку

Найме-
нування суб'єкта господа-
рювання, якому буде передане на реалізацію майно, та біржи (за наявності), на якій буде здійснюватись продаж майна, їх контактні телефони

% комі-
сійної винаго-
роди

Сума комі-
сійної винаго-
роди

Детальне обґрунту-
вання розміру комісійної винагороди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7
до Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави


КАРТКА
обліку розрахунків за майно

N з/п

Посада, прізвище, ім'я, по батькові

Дата і N акта опису, оцінки та передачі майна

Найменування майна

Загальна вартість майна згідно з актом опису, оцінки та передачі майна

Дата реалізації майна

Фактична сума реалізації майна

Сума коштів, яка повинна надійти до бюджету

Гранична дата перера-
хування коштів до бюджету

N документа і дата фактичного перера-
хування коштів до бюджету

Сума перера-
хованих коштів

Дата проведення остаточного розрахунку за майно

Дата нараху-
вання пені

Сума нарахо-
ваної пені

Дата сплати пені

Сума сплаченої пені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки з бюджетом проведені у повному обсязі

______________
(дата)

______________
(підпис)

________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 8
до Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави


ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення інвентаризації безхазяйного майна

станом на 1 ____________ 20__ року

тис. грн.

N
з/п

Регіон

Залишки майна на реалізації

Залишки майна на реалізації за результатами інвентаризації

Недостача / надлишки ("-" / "+")

Не проведено інвентаризацію майна, що передано на реалізацію

Передане на відповідальне зберігання суб'єктам господарювання або знаходиться на відповідальному зберіганні в органах державної податкової служби

Знаходиться на відповідальному зберіганні за результатами інвентаризації

Недостача / надлишки ("-" / "+")

Не проведено інвентаризацію майна, що передане на відповідальне зберігання суб'єктам господарювання або знаходиться на відповідальному зберіганні в органах державної податкової служби

всього

у т. ч. не реалізоване протягом 6 місяців і більше

всього

у тому числі

після закінчення термінів передачі на реалізацію

майно, що підлягає переробці, знищенню (утилізації), безоплатній передачі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4