Наказ ДПАУ N 245 від 10.05.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ І ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

НАКАЗ

від 10 травня 2011 року N 245

Про затвердження форм заяв

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України
 від 16 січня 2013 року N 19

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної фіскальної служби України
від 22 жовтня 2014 року N 203)

Відповідно до пунктів 2.5, 2.6 Положення про Департамент САТ ДПА України, затвердженого наказом ДПА України від 10.02.2007 р. N 71 "Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України", та метою забезпечення належного виконання вимог Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", із змінами і доповненнями (далі - Закон України N 481), наказую:

1. Затвердити форму заяви на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (Додаток N 1), заяви про внесення змін та/або доповнень до виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями переліку електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій) (Додаток N 2) та форму додатка до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (Додаток N 3).

2. Затвердити форму заяви на одержання ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (сидром та перрі без додання спирту), тютюновими виробами (Додаток N 4).

3. Затвердити форму заяви на одержання ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються (Додаток N 5).

4. Відділу ліцензування виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (Похилій Г. М.), начальникам регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі довести до відома суб'єктів господарювання затверджені форми заяв.

5. Відділу кадрів та організації документообігу (Мосійчук Л. В.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Департаменту, начальників регіональних управлінь Департаменту в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів від 06.04.2005 року N 123 "Про організацію роботи регіональних управлінь ДААК ДПА України щодо видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту Кравцову Ж. М.

Директор Департаменту

А. П. Радченко

Додаток N 1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


Заява
на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, алкогольними напоями - сидром та перрі (без додання спирту) та тютюновими виробами

Заявник

 

(суб'єкт господарювання - назва юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання)

 

 

 

 

 

(поштовий індекс)

(___) ____________

(юридична адреса суб'єкта господарювання -                      (контактний телефон)
 місцезнаходження ЮО чи місце проживання ФО)

 

Реєстр. N ОКПП чи
код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(поштовий індекс)

 

(адреса місця торгівлі)


м2

(торгів. площа)

 

 

(тип об'єкта торгівлі за назвою (магазин, ресторан, бар, кафе, павільйон, кіоск))

N _________ від ___.____________.____ р.
Терміном дії з ___ ____________ ____ р. по ___ ____________ ____ р. (для договорів оренди)

(документ, що підтверджує право користування торгів, приміщенням: вид, N і дата)

 

(орган ДПС за місцем торгівлі)

 

(орган ДПС за місцем реєстрації суб'єкта господарювання)

в особі

 

(для юридичної особи - прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Серія ____ N ________, виданий _______________________________________________________
"___" ____________.____ р.

(для фізичної особи - суб'єкта господарювання - серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

Прошу видати ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі ________________________________
(необхідне зазначити) (алкогольними напоями або тютюновими виробами або сидром та перрі, без додання спирту)
терміном дії з "___" ____________ 20__ р. по "___" ____________ 20__ р. та проставити відмітку про внесення плати за ліцензію у розмірі ____ грн., в залежності від територіального розташування.

(При визначенні дати початку дії ліцензії слід враховувати, що ліцензія (чи рішення про відмову в видачі) видається у 10-денний термін з дня одержання повного пакета документів (ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів").

Внести у Додаток до ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями таку інформацію про електронні контрольно-касові апарати (книги обліку розрахункових операцій):

N
з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА (N, дата видачі, назва органу, що видав)

Модель

Модифікація

Заводський номер

Виробник

Дата виготовлення

Реєстраційні номери КОРО, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8
З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями (АН) і тютюновими виробами (ТВ), ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати, місце торгівлі, що заявлено в заяві, відповідає цим вимогам та розташоване у місцях, відносно яких НЕ встановлено обмежень щодо продажу АН і ТВ.

Керуючись Законом України від 1 червня 2010 р. N 2297 "Про захист персональних даних", із змінами і доповненням, надаю згоду на збір, обробку та поширення персональних даних органом ліцензування в межах його компетенції"'.


Перелік документів, які додаються до заяви, на_____сторінках:

- Заява;

- довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій) що знаходяться у місті торгівлі (відповідно до вимог ч.19 ст.15 Закону від 19.12.95 N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алькогольних напоїв та тютюнових виробів")*;

- копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату (відповідно до вимог ч.3 ст. 16 Закону від 19.12.95 N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алькогольних напоїв та тютюнових виробів").

____________
* надається у разі отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

Всього документів на _______ сторінках.

 

 

(прізвище та ініціали заявника)

 √

(підпис) (М.П.)

Суб’єктами господарювання

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ

Відмітка органу ліцензування про прийняття докуменів:

_____________

(П.І.Б. уповноваженої особи, підпис)

____________

(дата прийняття докуменів)

____________________

(реєстраційний N в органі ліцензування)

(додаток N 1 у редакції наказу Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
 виробів Державної податкової служби України від 16.01.2013 р. N 19)  

Додаток N 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


ЗАЯВА
про внесення змін та/або доповнень до виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями переліку електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій)

Заявник _____________________________________________________________________________
(назва юридичної особи - суб'єкта господарювання)

____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта господарювання)

Код за
ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(для юридичних осіб)

(для фізичних осіб)

____________________________________________________________________________________
(місце здійснення торгівельної діяльності - поштовий індекс, адреса, вид закладу торгівлі)

Прошу внести у додаток до ліцензії N ________________________ від ___ ___________ ____
термін дії
 інформацію про електронні контрольно-касові апарати (книги обліку розрахункових операцій) згідно з переліком:

N
з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА
(номер, дата видачі, назва органу ДПС)

модель

модифі-
кація

заводський номер

виробник

дата виготов-
лення

реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________
(посада, П. І. Б. відповідальної особи суб'єкта господарювання)

М. П.

______________
(Підпис)

Додаток N 3


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ N
на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями

з ______ ______по_________________
термін дії ліцензії

Виданої: _________________________________________________________________
найменування суб'єкта господарювання

Ідентифікаційний код: _____________________________________________________
суб'єкта господарювання

Місце торгівлі: _______________________________________________________________________
 адреса, статус суб'єкта господарювання, вид закладу торгівлі

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ КОНТРОЛЬНО-КАСОВИХ АПАРАТІВ
(книг обліку розрахункових операцій)

NN
з/п

Реєстраційне посвідчення на ЕККА
(номер, дата видачі, назва органу дпс.)

модель

модифі-
кація

заводський номер

виробник

дата виготов-
лення

реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник регіонального управління
Департаменту у _____________ області

М. П.


_______________
Підпис

Додаток N 4


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


ЗАЯВА
на одержання ліцензії про право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (крім сидру та перрі без додання спирту), алкогольними напоями - сидром та перрі без додання спирту, тютюновими виробами
(потрібне підкреслити)

Заявник ______________________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання - юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
(місце знаходження, телефон, факс, місце проживання
_____________________________________________________________________________________
суб'єкта господарювання - фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма
_____________________________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
(Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб)
_____________________________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок N
_____________________________________________________________________________________
Розрахунковий валютний рахунок
N ___________________________________________________________________________________
в установах банку
__________________________________________ МФО _____________________________________
в особі
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
просить видати ліцензію на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями (крім сидру та перрі без додання спирту), алкогольними напоями - сидром та перрі без додання спирту, тютюновими виробами
(потрібне підкреслити).

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Перелік документів, які додаються до заяви:

1. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (засвідчений нотаріально або органом, який видав оригінал документа - гербовою печаткою);

2. копія платіжного доручення з відміткою банку про сплату N ____ від ___ ____________ ____;

3. довідка ДПІ або УДК про зарахування коштів до бюджету N _______ від ___ __________ ____.

Всього документів на _____ сторінках.

Документи здав:
___________________________
___________________________
(підпис, посада, прізвище
ім'я, по батькові особи,
що подає заяву)

"____" _______________20 р.

М. П.

Документи прийняв:


(підпис, посада, прізвище
ім'я, по батькові особи
що подає заяву)

"____" ___________ 20 р.

Додаток N 5


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
10.05.2011 р. N 245


ЗАЯВА
на одержання ліцензії на право виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
(потрібне підкреслити)

Заявник _____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи)
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи)
____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта господарювання - фізичної особи, серія і номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
Адреса виробництва __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма __________________________________________________________
Код за ЄДРПОУ для юридичної особи ___________________________________________________
(Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб)
Розрахунковий рахунок N _________________ в ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(найменування кредитної установи)

Просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Термін дії ліцензії _____________________________________________________________________

З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері, щодо якої подається заява, ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Пакет документів та перелік найменувань продукції та знаків для товарів і послуг (торгівельних марок) додається.

Підпис заявника ___________________

"___" ___________ 20__ р.

Документи здав:
_____________________
(підпис, посада, прізвище
ім'я, по батькові особи,
що подає заяву)

"___" ___________ 20__ р.

М. П.

Документи прийняв:
___________________
(підпис, посада, прізвище
ім'я, по батькові особи
що подає заяву)

"___" ___________ 20__ р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4