Наказ ДПАУ N 285 від 16.05.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 43 (17.06.2011), ст. 1760

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2011 р.

м. Київ

N 285

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2011 р. за N 643/19381

Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 12 січня 2021 року N 4)

Відповідно до пункту 3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 р. N 138,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями (додається).

2. Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) забезпечити в установленому порядку:

2.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

2.2 оприлюднення цього наказу.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити програмне забезпечення комп'ютерної обробки даних для проведення органами державної податкової служби обробки Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації України, заступника Голови Державної податкової адміністрації України Любченка О. М.

Голова Комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова Державної податкової
служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
16.05.2011 р. N 285

Відмітка про одержання органом державної податкової служби
(штамп органу державної податкової служби, дата, вхідний N)

1

Розрахунок
частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2

Звітний
період
20__ року

Перший квартал

Перше півріччя

Три
квартали

Рік

3

Повне найменування підприємства (об'єднання підприємств)

4

Код за ЄДРПОУ

Код виду економічної
діяльності (КВЕД)

5

Місцезнаходження підприємства (об'єднання

Поштовий індекс

підприємств)

Телефон

Факс*

Е-mail*

6

До органу державної податкової служби в

* За бажанням.

7

Відмітка платника, на якого розповсюджується пункт 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 N 138

Державне підприємство, що є суб'єктом природних монополій, та об'єднання таких підприємств

Державне підприємство, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 млн. гривень, та об'єднання таких підприємств

Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств

грн.

Показники

Код
рядка

Значен-
ня

1

2

3

Чистий прибуток (дохід)

01

Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України**

02

Фактично отримані кошторисні доходи***

03

Фактично здійснені кошторисні видатки***

04

Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р. 01 - р. 02) або позитивне значення (р. 03 - р. 04***)

05

Норматив відрахування  (%)

06

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного бюджету (р. 05 х р. 06/100)

07

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період поточного року (р.07 цього Розрахунку за попередній звітний період поточного року)

08

Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р. 07 - р. 08)

09

Інформація, наведена у цьому Розрахунку, є достовірною.

2

0

року

Дата    заповнення    Розрахунку
(дд.мм.рррр)

Керівник підприємства

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта****)

М. П.

Головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)                                                   (підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(реєстраційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта****)

** Рядок 02 цього Розрахунку заповнюється державними підприємствами енергетичної галузі.

*** Рядки 03 та 04 цього Розрахунку та друга формула у рядку 05 цього Розрахунку застосовуються державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого Національною комісією регулювання електроенергетики України.

**** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби.

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки цього Розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.   Складено акт (висновок) від "___" ____________ 20__ року N __

"___" ____________ 20__ року

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис,

прізвище, ініціали))


Директор Департаменту
адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів
(обов'язкових платежів)
Н. В. Хоцянівська

Коментарі 

 
0 #1 Тамара 27.07.2011 20:35
Якщо у мене у 1 кварталі були збитки-36, а у 2 кв.прибуток 10 за квартал: а -26 за півроку, то я повинна платити за 2квартал?
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3