Наказ ДПАУ N 185 від 31.03.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 44 (20.06.2011), ст. 1819

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.03.2011 р.

м. Київ

N 185

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 червня 2011 р. за N 686/19424

Даний наказ відмінено
згідно з наказом Мінфіну від 29.06.2011 р. N 782

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів ДПА України

Відповідно до Закону України від 02.12.2010 р. N 2756-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням Податкового кодексу України" та Указу Президента України від 09.12.2010 р. N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", з метою удосконалення нормативно-правових актів, пов'язаних із реєстрацією, опломбуванням та застосуванням реєстраторів розрахункових операцій,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. N 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за N 107/5298 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до форми N ЗВР-1 "Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)", затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. N 614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за N 105/5296 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту податкового контролю юридичних осіб (Андрухів В. М.) в установленому порядку:

подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднити наказ.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) забезпечити до 01.07.2011 р. затвердження вимог до протоколу зв’язку із сервером обробки інформації щодо передачі суб'єктами господарювання до органів державної податкової служби копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці, створеній в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Носачову І. В.

Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА,
Голова Державної податкової
служби України
В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України


Б. Колесніков

Т. в. о. Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

Є. М. Суліма

Заступник Міністра регіонального
розвитку, будівництва та

житлово-комунального

господарства України

Г. М. Семчук

Адміністрація Державної служби
спеціального зв’язку та захисту

інформації України

Л. І. Нетудихата

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва

Г. Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
01.12.2000 р. N 614
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України
від 31.03.2011 р. N 185)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 червня 2011 р. за N 686/19424


Порядок реєстрації,

опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг". Цей Порядок не поширюється на реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

автор електронного документа - суб'єкт господарювання (фізична або юридична особа) (далі - СГ), який використовує реєстратор розрахункових операцій, зареєстрований ним в установленому порядку;

вбудований модем - модем, розміщений під кожухом реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО) як окремий пристрій або блок;

верифікатор - технічний засіб контролю відповідності програмного забезпечення РРО еталонному зразку шляхом послідовного порівняння одиниць виміру інформації;

електронний звіт - електронний документ, який містить копії надрукованих X-звітів та Z-звітів реєстратора;

засіб контролю, розрахункова квитанція - згідно з Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. N 614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за N 106/5297 (із змінами);

захищений процесор (процесори) реєстратора - пристрій, призначений для створення електронних документів у вигляді, що забезпечує їх цілісність та неспростовність, криптографічний захист програмного забезпечення РРО або модема від несанкціонованої зміни, ідентифікацію РРО або модема та перевірку на можливу підміну або видалення окремих електронних документів, має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок для застосування в РРО або модемах за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;

зовнішній модем - модем, що підключається до зовнішнього порту РРО;

канали передачі інформації - GSM/GPRS та інші дротові чи бездротові канали, що використовуються для передачі інформації;

Книга реєстраторів розрахункових операцій - установленої форми книга (додаток 1), пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою органу державної податкової служби (далі - орган ДПС) і завірена підписом керівника органу ДПС (або його заступника), де здійснюються записи про реєстрацію та облік РРО, довідок про опломбування, або накопичена за допомогою програмного забезпечення комп'ютера інформація про реєстрацію та облік реєстраторів розрахункових операцій, довідок про опломбування, яка щоденно переноситься на паперові носії у формі, передбаченій для зазначеної книги, скріплюється печаткою органу ДПС та завіряється підписом уповноваженої посадової особи;

контрольна стрічка в електронній формі (далі - КСЕФ) - у значенні відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг";

копія надрукованого розрахункового документа та фіскального звітного чека - електронний документ, правовий статус якого визначається Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" та державним стандартом ДСТУ CWA 14365-1:2008;

місцезнаходження (місце проживання) СГ, назва СГ, господарська одиниця, назва господарської одиниці, адреса господарської одиниці, найменування товару (послуги), літерне позначення ставки податку на додану вартість далі - ПДВ, фіскальний номер, сума розрахунку - згідно з Положенням про форму та зміст розрахункових документів, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. N 614, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за N 105/5296 (із змінами);

несправний РРО - РРО, що не забезпечує:

належного друку чеків (підкладних документів), контрольної стрічки, будь-якого із звітів (Z-звіт, X-звіт, періодичний або товарний звіт тощо) або створення контрольної стрічки та звітів в електронній формі;

відповідності даних за сумами розрахунків, відображеними на касових чеках, даним за сумами розрахунків, які друкуються або створюються в електронній формі на контрольній стрічці;

відповідності сумарних даних за касовими чеками, надрукованими протягом робочого дня, загальним сумам виторгів, відображеним у Z-звітах;

блокування РРО у випадках, передбачених документацією виробника;

збереження даних у фіскальній пам'яті РРО;

носій електронних документів - функціональна частина РРО з КСЕФ, яка призначена для зберігання створених електронних документів;

обов'язковий реквізит електронного документа - електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП), накладений в автоматичному режимі реєстратором розрахункових операцій або модемом, поєднаним із реєстратором (для РРО, які створюють контрольну стрічку в паперовому вигляді), на дані кожного розрахункового документа, X-звіту та Z-звіту реєстратора розрахункових операцій;

оперативна пам'ять - запам'ятовувальний пристрій у складі фіскального блока РРО, де зберігаються поточні дані, обчислені або занесені під управлінням програмного забезпечення цього реєстратора;

операція "сторно" - реєстрація через РРО від'ємних сум, які зменшують суму виторгу, що заноситься до фіскальної пам'яті при виконанні Z-звіту;

періодичний звіт - надрукований на друкувальному пристрої реєстратора звіт, що містить підсумок даних фіскальної інформації за будь-який період, отриманий з фіскальної пам'яті цього реєстратора;

пристрій накопичення та захисту інформації (далі - ПНЗІ) - пристрій, призначений для створення електронних документів, їх накопичення та збереження у вигляді, що забезпечує неспростовність та цілісність, ідентифікацію пристрою, що сформував такий електронний документ, виключає можливість підміни або приховування окремих електронних документів та який має сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;

розрахунковий документ, розрахункова операція, реєстратор розрахункових операцій, розрахункова книжка, книга обліку розрахункових операцій, місце проведення розрахунків, фіскальний звітний чек, фіскальна пам'ять, виробник, постачальник, центр сервісного обслуговування, фіскальний режим роботи - згідно зі статтею 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг";

сервер обробки інформації - зовнішній сервер, до якого модем передає фіскальну інформацію;

сервісне обслуговування - комплекс послуг щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного та післягарантійного ремонту РРО;

службова інформація - будь-яка інформація, що надходить до модема із РРО та додатково може передаватися за допомогою модема;

фіскальний блок - невід'ємна складова частина реєстратора, за допомогою якої забезпечується реєстрація обороту, визначення розміру податку на додану вартість (далі - ПДВ), керування механізмом друкування чеків і звітів, виведення інформації на індикатори цього реєстратора.

Термін "дані" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг".

Терміни "дані накладення підпису", "дані верифікації підпису", "неспростовність" вживаються у значенні, визначеному державним стандартом ДСТУ CWA 14365-1:2008.

Термін "модем" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі_ громадського харчування та послуг".

Терміни "Z-звіт", "X-звіт" вживаються у значеннях, наведених у Вимогах щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199.

Термін "фіскальна інформація" вживається у значенні, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199 "Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування", а також сформовані реєстратором розрахункових операцій розрахункові документи і фіскальні звітні чеки в електронній формі.

II. Порядок реєстрації реєстраторів розрахункових операцій

2.1. До реєстрації приймаються РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що термін служби, встановлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням термінів реєстрації, встановлених Державним реєстром РРО.

2.2. Реєстрація РРО здійснюється в органі ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) СГ, якщо СГ обслуговується в органі ДПС по роботі з великими платниками податків - за місцем податкового обліку. У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем використання, крім РРО, що застосовуються на об'єктах виїзної торгівлі (надання послуг), та резервних РРО. Реєстрація та взяття на облік здійснюються безоплатно, реєстрація - не пізніше двох робочих днів з моменту подання, взяття на облік - у день подання СГ усіх необхідних документів.

СГ, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням цих філій.

Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта" може реєструвати РРО за місцем розташування відособлених безбалансових виробничих підрозділів, які мають окремі поточні рахунки у місцевих відділеннях банків, як для власних потреб цих підрозділів, так і для підпорядкованих їм відділень поштового зв’язку. Зазначене поширюється також на Державне підприємство спеціального зв’язку та державні територіально-галузеві об'єднання (підприємства) залізничного транспорту, а також на відкрите акціонерне товариство "Укртелеком".

2.3. Реєстрація РРО здійснюється на підставі письмової заяви СГ довільної форми, у якій зазначені сфера застосування та реквізити РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення), а також надання СГ таких документів та їх копій, завірених підписом керівника і печаткою СГ - юридичної особи або особистим підписом СГ - фізичної особи:

копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб (якщо СГ має зареєстровані в органі ДПС РРО чи книги обліку розрахункових операцій, копія виписки не надається);

документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

паспорта (формуляра) на РРО;

документа, що підтверджує право власності (оренди) на господарську одиницю; для реєстрації резервного РРО необхідно надати такі документи на кожну господарську одиницю, де буде використовуватися РРО;

для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу, - ліцензію на право здійснення зазначеного виду діяльності;

у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СГ, - довідку про скасування реєстрації.

Оригінали документів повертаються СГ, копії залишаються в органі ДПС.

2.4. На підставі вивчення наданих СГ документів відповідальна посадова особа органу ДПС не пізніше двох днів з дня подання СГ документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО. У разі позитивного рішення виписується довідка про резервування фіскального номера РРО у двох примірниках; один примірник довідки надається СГ, другий залишається в органі ДПС. Форму довідки про резервування фіскального номера РРО наведено у додатку 2 до цього Порядку. Дані про РРО (модифікація - дата виготовлення) заносяться згідно з даними паспорта (формуляра) на РРО.

2.5. Фіскальний номер РРО складається з коду області (дві цифри), коду району або міста (дві цифри) згідно з місцезнаходженням СГ (для великих платників податків - коду міста, де вони обслуговуються) та порядкового номера запису (шість цифр) у Книзі реєстраторів розрахункових операцій. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання довідки про резервування фіскального номера РРО СГ повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи, занесення фіскального номера РРО до фіскальної пам'яті, опломбування РРО в центрі сервісного обслуговування відповідно до цього розділу.

При оформленні довідки про опломбування РРО заповнюються всі її реквізити, крім даних про розпломбування РРО.

РРО, що створюють контрольні стрічки в електронній формі, або модеми для передачі даних у поєднанні з РРО додатково під час процедури фіскалізації повинні створювати дані підпису та дані верифікації підпису СГ, друкувати дані верифікації підпису для засвідчення їх чинності СГ. Надруковані РРО дані верифікації підпису заносяться (наклеюються) до довідки про опломбування РРО, засвідчуються СГ та центром сервісного обслуговування.

Завірену копію довідки про опломбування РРО та один примірник акта введення в експлуатацію РРО, виданого центром сервісного обслуговування (далі - ЦСО) (для РРО, що створюють контрольні стрічки в електронній формі, або для модемів для передачі даних у поєднанні з РРО - засвідчені СГ та ЦСО дані верифікації підпису), СГ повинен подати протягом строку дії довідки про резервування фіскального номера до органу ДПС за місцем її видачі. У разі невиконання або несвоєчасного виконання дій, передбачених цим пунктом, довідка про резервування фіскального номера РРО вважається недійсною.

2.6. Після отримання зазначених документів посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги реєстраторів розрахункових операцій і виписує реєстраційне посвідчення (додаток 3) у двох примірниках; один примірник посвідчення надається СГ, другий залишається в органі ДПС. Номер посвідчення збігається з фіскальним номером РРО. Дані про РРО заносяться згідно із записами в довідці про резервування фіскального номера РРО.

2.7. При реєстрації резервного РРО у правому верхньому кутку реєстраційного посвідчення робиться напис "Резервний", у першому рядку відповідної таблиці в посвідченні зазначаються назва та адреса господарської одиниці, де буде зберігатися резервний РРО, в інших рядках - назви та адреси всіх господарських одиниць, де він буде використовуватися.

2.8. Узяття РРО на облік в органі ДПС за адресою господарської одиниці здійснюється при поданні СГ реєстраційного посвідчення на РРО. Посадова особа органу ДПС здійснює запис у відповідному розділі Книги реєстраторів розрахункових операцій, а також робить відмітку в реєстраційному посвідченні.

2.9. Для перереєстрації РРО з метою використання його в іншій господарській одиниці СГ подає до органу ДПС за місцем реєстрації РРО заяву довільної форми, у якій зазначена сфера застосування РРО, реєстраційне посвідчення з відміткою, за потреби, про зняття РРО з обліку, а також визначені пунктом 2.3 цього розділу документи на господарську одиницю. Посадова особа органу ДПС вносить зміни до відповідного запису в Книзі реєстраторів розрахункових операцій та реєстраційного посвідчення. У разі використання РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці його необхідно до початку використання взяти на облік в органі ДПС за місцем провадження підприємницької діяльності.

2.10. РРО вважається зареєстрованим після виконання всіх дій, передбачених пунктами 2.3 - 2.7 цього розділу, при здійсненні підприємницької діяльності не за місцем реєстрації РРО після виконання всіх дій, передбачених пунктами 2.3 - 2.8 цього розділу, в разі перереєстрації - після виконання дій відповідно до пункту 2.9 цього розділу.

2.11. Скасування реєстрації РРО здійснюється на підставі подання СГ заяви довільної форми до органу ДПС, де зареєстровано РРО. Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно зняти з обліку, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні, і розпломбувати в ЦСО (крім випадків установлення невідповідності конструкції та програмного забезпечення реєстратора документації виробника). При скасуванні реєстрації посадова особа органу ДПС вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про опломбування, робить відповідний запис у Книзі реєстраторів розрахункових операцій та виписує довідку про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій за встановленою формою (додаток 4), яка надається СГ.

У разі викрадення РРО для скасування реєстрації СГ повинен надати органу ДПС копію відповідного документа органів внутрішніх справ.

2.12. Примусове скасування реєстрації РРО здійснюється у таких випадках:

після закінчення терміну служби, установленого в технічній документації на РРО;

після закінчення визначених чинним законодавством термінів виведення з експлуатації РРО;

у разі скасування державної реєстрації СГ, прийняття судового рішення про ліквідацію або про визнання його банкрутом, на підставі документів про відсутність СГ за місцезнаходженням (місцем проживання) понад 3 місяці;

при застосуванні РРО не за сферою застосування, визначеною Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій;

при виявленні невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

2.13. У випадках, передбачених абзацами другим і третім пункту 2.12 цього розділу, орган ДПС за місцем реєстрації РРО повинен попередити СГ за місяць до настання терміну про необхідність скасування реєстрації РРО. Якщо СГ не виконує дій, передбачених пунктом 2.11 цього розділу, або його немає за місцезнаходженням (місцем проживання), через місяць після виникнення обставин, визначених пунктом 2.12 цього розділу, у Книзі реєстраторів розрахункових операцій здійснюється відповідний запис, після чого реєстрація РРО вважається скасованою.

2.14. У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову в реєстрації (перереєстрації) РРО необхідно повідомити про це СГ не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня подання ним необхідних документів. Підставою для відмови в реєстрації (перереєстрації) може бути відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій або її невідповідність сфері застосування, зазначеній у заяві СГ, вичерпання терміну служби РРО або невиконання вимог цього розділу щодо подання необхідних документів.

III. Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій та модемів, поєднаних з такими реєстраторами

3.1. Опломбування реєстратора та модема, поєднаного з реєстратором (далі - модем), здійснюється ЦСО:

перед реєстрацією РРО;

після його ремонту;

при заміні засобу контролю;

при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше обслуговувався в іншому ЦСО;

за рішенням органу ДПС.

Після перевірки відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО та модема документації виробника (далі - перевірка відповідності РРО) опломбування може здійснюватися уповноваженим представником органу ДПС.

ЦСО має право опломбовувати лише ті моделі (модифікації) РРО та модемів, з постачальниками яких ним укладено відповідні договори.

3.2. При опломбуванні РРО та модема складається (або доповнюється) у двох примірниках довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій (додаток 5) з дотриманням вимог пункту 2.5 розділу II цього Порядку. Один з примірників надається СГ, другий зберігається у ЦСО (в органі ДПС), що здійснив опломбування. У довідці обов'язково відображаються дані щодо відповідності конструкції та програмного забезпечення РРО та модема документації виробника, а також щодо переведення РРО у фіскальний режим роботи. Дані про СГ заносяться з довідки про резервування фіскального номера РРО або з Книги обліку розрахункових операцій, дані про РРО та модема - з паспорта (формуляра) на РРО та модем.

При виявленні ЦСО невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО або модема документації виробника довідка про опломбування складається у трьох примірниках, один з яких ЦСО надає СГ, другий передає до місцевого органу ДПС, третій залишає у себе.

3.3. Опломбування корпусу РРО або кожуха кожного з блоків РРО блочної конструкції, модемів здійснюється шляхом установлення двох засобів контролю в місцях стику корпусу РРО (кожуха блока) з верхньою кришкою на її протилежних боках з метою унеможливлення доступу до внутрішніх вузлів РРО без зняття або порушення цілісності засобу контролю та модема у місцях, передбачених виробником. У РРО блочної конструкції засоби контролю встановлюються також на місця підключення з'єднувальних кабелів. Цілісність та справжність засобів контролю визначається за методикою, затвердженою їх виробником.

У документації виробника РРО та модемів повинні визначатися конкретні місця встановлення засобів контролю. При опломбуванні РРО та модемів необхідно керуватися цією документацією з урахуванням вимог абзацу першого цього пункту. ЦСО забороняється використовувати засоби контролю не за призначенням, а також передавати чи продавати їх без здійснення операції опломбування.

3.4. Розпломбування РРО та модема з вилученням попередньої довідки про опломбування та складанням нової довідки здійснюється:

ЦСО - за необхідності доступу до внутрішніх вузлів РРО, модема, для проведення його ремонту, якщо таке передбачено документацією виробника, за рішенням органу ДПС, перед скасуванням реєстрації РРО та модема (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО документації виробника), при закінченні строку використання засобу контролю, а також у разі припинення дії договору про сервісне обслуговування цього РРО та модема;

представником органу ДПС - для проведення перевірки відповідності РРО і модема та перед скасуванням реєстрації РРО в разі виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО та модема документації виробника.

3.5. При розпломбуванні РРО та модема в ЦСО перед скасуванням реєстрації РРО у довідці про опломбування вказуються всі дані, крім даних про опломбування. Якщо після проведення такого розпломбування ЦСО виявив невідповідність конструкції та (або) програмного забезпечення документації виробника, РРО або модем опломбовується і довідка про опломбування складається відповідно до вимог абзацу другого пункту 3.2 цього розділу.

3.6. Копію кожної довідки про опломбування РРО та модема, виданої ЦСО, СГ повинен подати до органу ДПС за місцем обліку РРО не пізніше настання найближчого терміну подання звітності, пов'язаної із застосуванням РРО та модема або використанням розрахункових книжок.

3.7. У разі порушення цілісності засобу контролю, установленого на РРО, модемі, СГ зобов'язаний припинити його застосування, повідомити про це орган ДПС, де РРО перебуває на обліку, та ЦСО, який здійснив опломбування.

3.8. Перевірка відповідності РРО та модема, у тому числі перевірка програмного забезпечення за допомогою верифікатора, повинна проводитися за рішенням керівника органу ДПС або його заступника у таких випадках:

порушення цілісності засобу контролю, установленого на РРО або модемі;

виявлення факту опломбування РРО або модема підробленим засобом контролю або таким, серія та номер якого не збігаються із серією та номером, що вказані в довідці про опломбування;

застосування СГ при розрахунках неналежним чином опломбованого або несправного РРО або модема;

відсутність окремих блоків РРО блочної конструкції (або їх від'єднання від РРО);

підключення до РРО додаткових пристроїв (блоків), коли таке підключення не передбачене документацією виробника;

письмове звернення споживача або СГ, що застосовує РРО та модем.

Перевірку проводять уповноважені посадові особи органу ДПС, після чого РРО, модем опломбовуються відповідно до вимог цього розділу. Якщо опломбування здійснила уповноважена посадова особа органу ДПС, СГ повинен забезпечити переопломбування РРО або модема в ЦСО не пізніше наступного робочого дня після перевірки (крім випадків виявлення невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО документації виробника).

3.9. Щоквартальну до 25-го числа наступного за звітним кварталом місяця ЦСО подають до органів ДПС за своїм місцезнаходженням звіт про використання засобів контролю за формою, визначеною у додатку 6 до цього Порядку. У разі припинення діяльності ЦСО або припинення дії договору з постачальником окремої моделі (модифікації) РРО, модема звіт про використання засобів контролю повинен подаватися у термін не пізніше ніж протягом двох тижнів від дня виникнення зазначених обставин.

IV. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій

4.1. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій поширюється на РРО, які зареєстровані в установленому порядку.

4.2. РРО може застосовуватись лише в господарській одиниці, назву та адресу якої зазначено в реєстраційному посвідченні, та у сфері застосування, визначеній Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій.

4.3. Контрольна стрічка повинна друкуватися в єдиному робочому циклі з касовими чеками чи підкладними документами без повторного її використання. При застосуванні портативних РРО дозволяється друкувати контрольну стрічку перед друкуванням фіскального звітного чека, якщо це передбачено технічними можливостями РРО.

4.4. Реєстрація продажу товару (оплати послуги) через РРО здійснюється одночасно з розрахунковою операцією. Розрахунковий документ повинен видаватися покупцеві не пізніше завершення розрахункової операції. Розрахункова операція вважається проведеною через РРО, якщо дані про її обсяг уведено в режимі реєстрації.

4.5. Унесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватись через РРО з використанням операцій "службове внесення" та "службова видача", якщо таке внесення чи видача не пов'язані з проведенням розрахункових операцій. Крім того, операція "службове внесення" використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту.

Не проводиться через РРО видача готівки, не пов'язана з проведенням розрахунків, якщо така видача здійснюється після виконання Z-звіту до реєстрації першої розрахункової операції та (або) до виконання операції "службове внесення".

4.6. СГ повинен забезпечити:

ведення в установленому порядку поточної, а також зберігання у господарській одиниці останньої використаної Книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО, та використаних контрольних стрічок за останні три робочих дні, за винятком об'єктів виїзної торгівлі та пересувної торговельної мережі;

зберігання у господарській одиниці останньої використаної та поточної розрахункової книжки, що використовується у період ремонту РРО чи відключення електроенергії;

друкування X-звітів, Z-звітів та інших документів (крім розрахункових), що передбачено експлуатаційною документацією на РРО, підрахунок готівки на місці проведення розрахунків під час здійснення перевірки господарської одиниці на вимогу представника контролюючого органу;

зберігання на місці проведення розрахунків реєстраційного посвідчення та останньої довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій або їх копій.

4.7. Реєстрація видачі коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державні лотереї та в інших випадках) або скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від'ємної суми лише у разі забезпечення алгоритмом роботи РРО окремого накопичення у фіскальній пам'яті від'ємних сум розрахунків. Якщо РРО не забезпечує такого накопичення, дозволяється реєструвати видачу коштів (скасування помилкової суми) за допомогою операції "службова видача". Забороняється реєструвати через РРО від'ємні суми з використанням операції "сторно".

4.8. Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити:

дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги);

відомості про товар (послугу);

суму виданих коштів;

номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).

Аналогічний акт складається при скасуванні помилково проведеної через РРО суми розрахунку, де вказуються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа. Акти про видачу коштів та акти про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку передаються до бухгалтерії СГ і зберігаються протягом трьох років. У разі відсутності у СГ бухгалтерії зазначені акти підклеюються на останній сторінці відповідної Книги обліку розрахункових операцій.

4.9. Якщо на період виходу з ладу РРО або в разі відключення електроенергії розрахункові операції проводяться з використанням Книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки, після встановлення відремонтованого (резервного) РРО або відновлення постачання електроенергії необхідно провести через РРО суми розрахунків за час роботи з використанням розрахункової книжки, а також відповідно до контрольної стрічки (у випадку обнулення оперативної пам'яті) - за час роботи, що передував виходу РРО з ладу або відключенню електроенергії, окремо за кожною ставкою ПДВ, після чого слід виконати Z-звіт. За потреби виконується операція "службове внесення" на суму готівки, що зберігається на місці проведення розрахунків.

4.10. Після встановлення відремонтованого (резервного) спеціалізованого РРО, що використовується при продажу квитків на залізничному транспорті, або після відновлення постачання електроенергії реєструються через РРО оформлені ручним способом проїзні та перевізні документи шляхом унесення за кожною позицією (маршрутом) кількості оформлених документів, назв станцій відправлення та станцій призначення. За потреби вводяться назви проміжних і транзитних станцій (якщо існують різні маршрути проїзду між станціями відправлення та призначення).

Після введення інформації друкується чек, який підтверджує факт уведення даних. Наприкінці процедури введення даних касир друкує контрольну стрічку, X-звіт, Z-звіт, які повинні зберігатися в установленому порядку з дотриманням визначених законодавством строків. Друкування всіх документів здійснюється на звичайній (неквитковій) стрічці, після закінчення друку в кінці стрічки касир робить помітку "код 101", зазначає прізвище, ініціали та підписує стрічку.

4.11. При заміні захищеного процесора або пристрою накопичення та захисту інформації в РРО або в модемі для передачі даних у поєднанні з РРО у разі виходу їх з ладу СГ повинен створити нові дані ЕЦП та дані верифікації підпису, надрукувати дані верифікації підпису. Надруковані РРО дані верифікації підпису заносяться (наклеюються) до довідки про опломбування РРО, засвідчуються СГ і центром сервісного обслуговування та подаються СГ до органу ДПС за місцем реєстрації РРО.

V. Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в реєстраторах розрахункових операцій до модемів для передачі даних

5.1. У цьому розділі встановлюються додаткові вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування з можливістю створення контрольної стрічки в електронній формі (далі - РРО з КСЕФ), а також вимоги до модемів, призначених для передачі копій сформованих РРО розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв’язку.

5.2. РРО з КСЕФ повинні відповідати цим вимогам, а також Вимогам щодо реалізації фіскальних функцій РРО для різних сфер застосування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 р. N 199, та іншим вимогам щодо реалізації фіскальних функцій спеціалізованими РРО для конкретних сфер застосування, затвердженим в установленому порядку.

5.3. Захищений процесор фіскального блока РРО повинен забезпечити керування носієм електронних документів або ПНЗІ.

5.4. Носій електронних документів або ПНЗІ повинен міститися у РРО. У разі застосування носія електронних документів має використовуватись захищений процесор фіскального блока РРО.

5.5. До складу захищеного процесора фіскального блока РРО, який керує механізмом друкування чеків і звітів, індикаторами реєстратора, грошовою скринькою, клавіатурою, іншим обладнанням, включеним до складу реєстратора, а також виконує операції із формуванням звітів реєстратора та розрахункових документів, занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті, повинні входити такі функціональні вузли фіскального блока: процесор, програмна пам'ять, оперативна пам'ять або її частина, де зберігається інформація, що підлягає захисту, годинник-календар.

5.6. Формування електронного документа (розрахункового документа та фіскального звітного чека) повинно відбуватись у єдиному циклі з друком такого документа та завершуватись створенням електронного документа із накладенням ЕЦП (як обов'язкового реквізиту електронного документа) перед друком рядка з написом "фіскальний чек" та логотипом виробника РРО.

5.7. РРО з КСЕФ повинен:

створювати під час процедури фіскалізації РРО дані підпису та дані верифікації підпису суб'єкта господарювання, на якого реєструється РРО, друкування даних верифікації підпису для засвідчення їх чинності СГ;

застосовувати лише один пристрій для друку;

забезпечувати надійне енергонезалежне зберігання сформованих електронних документів у носії електронних документів або у пристрої накопичення та захисту інформації з можливістю їх подальшої передачі на зовнішні пристрої зберігання (персональний комп'ютер, зовнішній накопичувач тощо);

забезпечувати передачу контрольної стрічки в електронній формі на зовнішні пристрої зберігання у форматі, аналогічному формату передачі копій сформованих РРО розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі, відповідно до встановленого порядку їх подання;

забезпечувати (на вимогу чи в інших випадках) роздрукування на механізмі друку РРО, фіскальних звітних чеків та контрольної стрічки, що зберігається в електронному вигляді;

забезпечувати передачу даних до контролюючого органу;

унеможливлювати видалення електронних розрахункових документів з носія електронних документів, якщо строк зберігання цих документів згідно з чинним законодавством не був вичерпаний;

забезпечувати реалізацію криптографічного захисту інформації класу Б2 згідно з вимогами Положення про порядок розроблення, виробництво та експлуатацію засобів криптографічного захисту інформації, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 20.07.2007 р. N 141, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2007 р. за N 862/14129 (із змінами).

5.8. Надруковані розрахункові документи та фіскальні звітні чеки, включаючи їх копії в електронному вигляді, повинні мати наскрізний порядковий номер.

5.9. РРО з КСЕФ та модем повинні блокувати можливість проведення розрахункових операцій у таких випадках:

несправності чи відсутності модема;

неможливості формування (отримання) ЕЦП документа, який повинен бути збережений у контрольній стрічці в електронній формі;

переповнення, несправності або порушення цілісності інформації у носії електронних документів;

невідповідності встановленого ПНЗІ номеру, занесеному до фіскальної пам'яті, якщо використовується ПНЗІ;

невідповідності ключа даних верифікації підпису ПНЗІ серійному номеру РРО, якщо використовується ПНЗІ;

відсутності зв’язку для передачі даних до контролюючого органу більше ніж 24 години.

5.10. При роздрукуванні копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, що знаходяться у носії електронних документів, за допомогою механізму друку РРО повинна бути забезпечена можливість вибору документа за датою створення чи номером документа, а також виконуватись перевірка ЕЦП.

5.11. Форма і зміст розрахункових документів, що друкуються РРО, повинні відповідати Положенню про форму та зміст розрахункових документів, затвердженому наказом ДПА України від 01.12.2000 р. N 614, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 р. за N 105/5296 (із змінами).

5.12. Перед друком рядка "ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК" на розрахунковому документі та фіскальному звітному чеку повинно бути надруковано: ЕЦП, накладений на загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком, літерне позначення ставки ПДВ, ставка ПДВ у відсотках, сума ПДВ, наскрізний порядковий номер, номер чека, дата, час проведення розрахунку, фіскальний та заводський номери реєстратора, що створює КСЕФ, або модема, поєднаного з РРО.

5.13. Модем повинен забезпечувати автоматичну та за запитом сервера обробки інформації передачу накопиченої фіскальної інформації із попередньо запрограмованою періодичністю (в тому числі і передачу інформації про кожен надрукований розрахунковий документ у єдиному циклі з друком) до сервера обробки інформації за бездротовими технологіями та/або технологіями передачі даних дротовими лініями. Дозволяється використовувати модем для передачі службової інформації.

5.14. За умови створення та тимчасового зберігання КСЕФ у РРО повинен застосовуватись модем загального призначення або вбудований, або зовнішній.

5.15. За умови застосування РРО, що має можливість друкувати контрольну стрічку, у поєднанні з таким реєстратором повинен застосовуватись або модем із вбудованим захищеним процесором та носієм електронних документів, або модем із вбудованим пристроєм накопичення та захисту інформації, які мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок для застосування в РРО або модемах за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації. У цьому випадку контрольна стрічка друкується на вимогу контролюючого органу, а в РРО не обов'язково застосовується двостанційний механізм друку.

5.16. Складові частини модема повинні розміщуватись у єдиному корпусі. Корпус модема повинен мати місця для пломбування та унеможливлювати несанкціонований доступ до складових частин без порушення пломб.

5.17. За умови застосування реєстратора, що друкує контрольну стрічку, накопичення фіскальної інформації модемом повинно здійснюватись безперервно у єдиному циклі з виконанням РРО розрахункових операцій.

5.18. Програмування, ініціалізація модема повинні здійснюватись через інтерфейс зв’язку модема із РРО (фіскальним блоком).

5.19. У випадку застосування модема з вбудованим захищеним процесором та носієм електронних документів або модема з вбудованим ПНЗІ у поєднанні з РРО необхідно забезпечувати створення під час процедури фіскалізації реєстратора з даних підпису та даних верифікації підпису суб'єкта господарювання, на якого реєструється реєстратор у поєднанні з модемом, друкування реєстратором даних верифікації підпису для засвідчення їх чинності СГ.

5.20. У разі виникнення технічної несправності, що унеможливлює передачу даних каналами зв’язку, модем повинен накопичувати дані та автоматично передавати їх до сервера обробки інформації при усуненні несправності.

5.21. Взаємодія модема із сервером обробки інформації повинна здійснюватись за програмним забезпеченням, розробленим ДПС України, яке оформлюється протоколом зв’язку.

5.22. Модем повинен мати засоби контролю справності. У модемі має бути передбачена індикація справного та несправного стану модема та каналів передачі інформації. Модем повинен мати засоби тестування каналів зв’язку із сервером обробки інформації.

VI. Порядок подання суб'єктами господарювання до органів державної податкової служби копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці, створеній в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій

6.1. Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО з КСЕФ, а для РРО, що створює контрольну стрічку в друкованому вигляді, - в його пам'яті або в пам'яті модема, який до нього приєднаний, подаються суб'єктами господарювання до органів ДПС з 01.01.2012 г. дротовими або бездротовими каналами зв’язку з використанням модема, поєднаного з реєстратором, або модема у складі реєстратора.

6.2. СГ - фізичні особи, які мають три або менше трьох РРО в одному пункті продажу товарів (послуг), можуть не подавати до органів ДПС копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці РРО, дротовими або бездротовими каналами зв’язку.

6.3. Інформація, передбачена у пункті 6.1 цього розділу, передається автоматично та за запитом сервера обробки інформації дротовими чи бездротовими каналами із попередньо запрограмованою періодичністю (у т. ч. з можливістю передачі інформації про кожен надрукований розрахунковий документ у єдиному циклі з друком) до сервера обробки інформації.

6.4. Інформація в електронному вигляді, пов'язана із застосуванням РРО, передається на сервер обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення, розробленого ДПС України та оформленого протоколом зв’язку.

6.5. При виникненні технічної несправності РРО, який створює контрольну стрічку в електронній формі, модема, поєднаного з РРО, або у разі відсутності каналу зв’язку, що унеможливлює передачу інформації, копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів повинні накопичуватись в РРО або модемі, який до нього приєднаний, та автоматично передатись до сервера обробки інформації після усунення несправності.

Директор Департаменту податкового
контролю юридичних осіб


В. М. Андрухів

Додаток 1
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)


Титульна сторінка

Книга реєстраторів розрахункових операцій

Розділ _______________________________________________________________
(номер та назва розділу)

Орган державної податкової служби __________________________________________
(повне найменування органу ДПС)

Розпочата ______________

Закінчена ______________

I. Реєстрація реєстраторів розрахункових операцій

N
з/п

Назва, код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) СГ

Назва та адреса госпо-
дарської одиниці

Модифікація, заводський номер РРО

Дата реєстрації, фіскальний номер РРО

Посада, підпис, прізвище та ініціали посадової особи органу ДПС

Підпис, прізвище та ініціали представ-
ника СГ

Орган ДПС, де РРО буде на обліку

Дата скасування реєстрації

Прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Облік реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих в інших органах ДПС

N
з/п

Назва, код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) СГ

Назва та адреса госпо-
дарської одиниці

Модифіка-
ція, заводський номер РРО

Дата реєстрації, фіскальний номер РРО

Орган ДПС, де РРО зареєстровано

Дата взяття на облік

Прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС

Дата зняття з обліку

Прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Облік довідок про опломбування реєстраторів розрахункових операцій

N
з/п

Реєстратор розрахункових операцій

Розпломбування

Причина розплом-
бування (характер несправ-
ності)

Опломбування

Номери установ-
лених засобів контролю

Дата обліку

Прізвище, ініціали, підпис посадової особи органу ДПС

моди-
фікація

завод-
ський номер

фіскаль-
ний номер

дата

час

дата

час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. За рішенням керівника органу ДПС (його заступника) розділи Книги реєстраторів розрахункових операцій можна доповнювати графами для внесення додаткової інформації (назва СГ, назва господарської одиниці тощо).

2. Якщо Книга реєстраторів розрахункових операцій чи її окремі розділи ведуться в електронному вигляді, то у відповідних графах може бути відсутній підпис представника суб'єкта господарювання.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 2
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)


ДОВІДКА
про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій

Орган ДПС ___________________________________________________________________________
(повне найменування органу ДПС)
зарезервовано фіскальний номер _____________________ для реєстратора розрахункових операцій.

Модифікація реєстратора розрахункових операцій

 

Заводський номер

 

Версія програмного забезпечення

 

Виробник (постачальник)

 

Дата виготовлення

 

Строк служби

 

Належить суб'єкту господарювання

 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

 

Назва господарської одиниці (адреса)

 

Сфера застосування РРО ________________________________________________________________

Довідка дійсна до _______ годин "___" ____________ 20__ року.

Довідку видано "___" ____________ 20__ року.

Відповідальна особа органу ДПС _________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)

Примірник довідки отримав _____________________________________________________________
 (підпис, прізвище та ініціали представника СГ)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 3
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)


РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ N _________

Органом ДПС _________________________________________________________________________
(повне найменування органу ДПС)
здійснено реєстрацію реєстратора розрахункових операцій ___________________________________,
(модифікація РРО)
заводський N ________, фіскальний N ________, версія програмного забезпечення _______________,
що належить __________________________________________________________________________,
(назва СГ)
код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) _________________________________.

РРО призначений для використання в господарській одиниці

Назва
господарської одиниці

Адреса
господарської одиниці

Адміністративно-
територіальна одиниця

Сфера застосування РРО

Підпис, прізвище, ініціали представника СГ

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник
органу державної податкової служби

________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Найменування органу ДПС, де РРО взято на облік

Дата взяття на облік

Посада, підпис та прізвище відповідальної особи органу ДПС

Дата зняття з обліку

Посада, підпис та прізвище відповідальної особи органу ДПС

 

М. П.

 

М. П.

 

 

М. П.

 

М. П.

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 4
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)


ДОВІДКА
про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій

Органом ДПС _________________________________________________________________________
(повне найменування органу ДПС)
скасовано реєстрацію реєстратора розрахункових операцій ___________________________________,
(модифікація РРО)
заводський N ________, фіскальний N ________, версія програмного забезпечення _______________,
що належить __________________________________________________________________________,
(назва СГ)
код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) _________________________________.

Керівник
органу державної податкової служби

________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 5
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)


ДОВІДКА
про опломбування реєстратора розрахункових операцій

Модифікація реєстратора розрахункових операцій

 

Заводський номер

 

Фіскальний номер

 

Версія програмного забезпечення

 

Виробник (постачальник)/дата та номер договору ЦСО з виробником (постачальником)

 

Дата виготовлення/дата введення в експлуатацію

 

Належить СГ

 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

 

Представник СГ _______________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
(центр сервісного обслуговування)
код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) ___________________________________________________________________________,
розташований за адресою _______________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи)
"___" ____________ 20__ року о ____ годині ____ хвилин здійснив розпломбування РРО.

Сума денної виручки на момент розпломбування _______ грн. _______ коп.

Причина розпломбування __________________________________________________
 Характер несправності ____________________________________________________

Перевіркою РРО встановлено:

Конструкція та програмне забезпечення РРО відповідають документації виробника.

Реєстратор розрахункових операцій працює у фіскальному режимі роботи.

"___" ____________ 20__ року о ____ годині ____ хвилин здійснено опломбування РРО.

Номери установлених засобів контролю ____________________________.

_____________
(посада)

М. П.

________
(підпис)

__________________________________
(прізвище та ініціали посадової особи)

Примітка. У разі опломбування РРО уповноваженою посадовою особою органу ДПС замість реквізитів центру сервісного обслуговування та його уповноваженої особи вказуються відповідні дані про орган ДПС та посадову особу, що здійснила опломбування (розпломбування).

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 6
до Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)


ЗВІТ
про використання засобів контролю

_____________________________________________________________________________________,
(назва СГ)
код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*) ______________________________,
місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________,
 за період з ______________ до ______________ отримав засоби контролю:

Дата отримання

Кількість засобів контролю у партії, штук

Серія та номер засобу контролю у партії

першого

останнього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього отримано засобів контролю ____________ штук.

I. Засоби контролю, використані для опломбування РРО

Серія та номер установлених засобів контролю з партії

Фіскальні номери опломбованих РРО

Період використання засобів контролю

першого

останнього

1

2

3

4

 

 

 

 

Усього використано засобів контролю ____________ штук.

II. Засоби контролю, повернені через виробничі дефекти

Кількість засобів контролю

Вид дефекту

Дата повернення

1

2

3

 

 

 

Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.

III. Засоби контролю, пошкоджені при встановленні на РРО або при зберіганні

Кількість засобів контролю

Вид пошкодження

Дата списання

1

2

3

 

 

 

Усього засобів контролю ____________ штук.

IV. Невикористані засоби контролю, повернені постачальнику

Кількість засобів контролю

Номер та назва документа

Дата повернення

1

2

3

 

 

 

Усього повернуто засобів контролю ____________ штук.

Звіт здав ___________________________
___________________________________
(посада, ініціали, прізвище, підпис)

"___" ____________ 20__ року

Звіт прийняв _______________________
___________________________________
(посада, ініціали, прізвище, підпис)

"___" ____________ 20__ року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
01.12.2000 N 614
(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України
від 31.03.2011 N 185)


ФОРМА N ЗВР-1


Місце для підклеювання
періодичних звітів


До органу державної податкової служби ____________________

ЗВІТ
ПРО ВИКОРИСТАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА КНИГ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ (РОЗРАХУНКОВИХ КНИЖОК)

__________________________________________________
 

(реквізити суб'єкта господарювання)

за _________________ місяць 20__ року(грн., коп.)

N
з/п

Модифікація РРО

Фіскальний номер РРО (книги обліку розрахункових операцій)

Сума розрахунків за звітний місяць

Сума податку на додану вартість

Сума, що видана при поверненні товару

загальна

за ставкою ПДВ 20 %

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за всіма РРО (розрахунковими книжками):

 

 

 

 

Уповноважена особа
суб'єкта
господарювання

____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Звіт прийняв

_____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

 

М. П.

 

 

"___" ____________ 20__ року

Директор Департаменту
податкового контролю юридичних осіб

В. М. Андрухів

Коментарі 

 
0 #7 Виктория 17.08.2011 11:18
Не коментарий а вопрос. Какой пункт закона гласит, что предприятие торгующее ГСМ обязано сумму, полученную по безналу за оптовую продажу ГСМ, пробивать по РРО? Очень нужно в этом разобраться.
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #6 Натали 28.06.2011 12:57
:-?
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #5 Валентина 16.06.2011 15:58
то что было то и есть
опять ЦСО ежемесячно -плати!
черте что ну опять покрашели
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #4 Елена 16.06.2011 14:31
6.1. Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО з КСЕФ, а для РРО, що створює контрольну стрічку в друкованому вигляді, - в його пам'яті або в пам'яті модема, який до нього приєднаний, подаються суб'єктами господарювання до органів ДПС з 01.01.2012 г. дротовими або бездротовими каналами зв'язку з використанням модема, поєднаного з реєстратором, або модема у складі реєстратора.
:o :-? :eek: жесть
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #3 ЦСО 15.06.2011 18:42
практически ничего не поменялось
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #2 Тетяна 15.06.2011 12:32
:o :o :o :oops:
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #1 Єлена 15.06.2011 11:57
:oops:
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4