Наказ ДПАУ N 332 від 07.06.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 червня 2011 року N 332

Про затвердження форми Журналу обліку погашення податкових векселів

Відповідно до статті 225 розділу VI "Акцизний податок" Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", Порядку проведення розрахунку суми зменшення акцизного податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1260, наказую:

1. Затвердити форму Журналу обліку погашення податкових векселів (додається).

2. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.) надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування узгоджену Заявку на розробку програмного забезпечення щодо ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Заявка).

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.), Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.) розробити Технічне завдання на створення програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Технічне завдання) у термін, визначений у Заявці.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів у термін, визначений у Технічному завданні.

5. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві, головам ДПА в АР Крим, областях та м. Севастополі довести цей наказ до відома підпорядкованих органів державної податкової служби.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПА України Матвєєва О. В.

Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова державної податкової
служби України

В. Ю. Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
07.06.2011 р. N 332


ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів

N
з/п

Реєст-
рацій-
ний номер бланка векселя

Дата

Векселедавець

Банк-аваліст

Кількість спирту етилового неденатуро-
ваного, фактично отримана, дал.

Сума акцизного податку

Відмітка про повне погашення податкового векселя

реєст-
рації

ви-
дачі

остан-
ній день пога-
шення

код за ЄДРПОУ (реєстра-
ційний номер облікової картки платника податку або серія та номер паспорта)

найме-
нуван-
ня

місце-
знаход-
ження (місце прожи-
вання)

код за ЄДРПОУ

код МФО

найме-
нування

місце-
знаход-
ження

зазна-
чена у век-
селі, грн.

що підлягає погашенню з урахуванням*

дата

сума, грн.

акта

розра-
хунку

ВМД

ПД

реквізити документа

дата

но-
мер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

____________
* Акт - акт про фактично отриману кількість спирту;

Розрахунок - розрахунок суми зменшення податку;

ВМД - належно оформлена митна декларація;

ПД - платіжний документ.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Липень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2