Наказ ДПАУ N 345 від 08.06.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 червня 2011 року N 345

Про затвердження форм запиту на інформацію, Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в ДПА України та Порядку складення та подання запитів на інформацію ДПА України

З метою виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади" наказую:

1. Затвердити:

1.1. форму запиту на інформацію від фізичної особи в письмовому вигляді (додаток 1);

1.2. форму запиту на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді (додаток 2);

1.3. форму запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді (додаток 3);

1.4. форму електронного запиту на інформацію від фізичної особи (додаток 4);

1.5. форму електронного запиту на інформацію від юридичної особи (додаток 5);

1.6. форму електронного запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи (додаток 6);

1.7. форму запиту на інформацію від запитувача за телефоном (додаток 7);

1.8. Інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в ДПА України (додаток 8);

1.9. Порядок складення, подання запитів на інформацію ДПА України (додаток 9).

2. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Семченко О. В.) забезпечити розміщення форм запиту на інформацію в письмовому вигляді (додатки 1 - 3 та 7), Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в ДПА України (додаток 8), Порядку складення та подання запитів на інформацію ДПА України (додаток 9).

Термін - протягом одного робочого дня від дати затвердження.


3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М. С.) інтегрувати електронні форми запитів на інформацію (додатки 4 - 6) на веб-сайт ДПА України.

Термін - протягом тижня від дати затвердження.


4. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві Нізенку О. В., головам ДПА в АР Крим, областях та місті Севастополі забезпечити затвердження власними наказами форм запитів на інформацію, інструкцій щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання та порядків складення та подання запитів на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) та проведення відповідних заходів в підпорядкованих державних податкових інспекціях.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова ДПС України

В. Ю. Захарченко

Додаток 1
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію від фізичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державна податкова адміністрація України
Львівська пл., 8
 м. Київ, 04655

ЗАПИТ
на інформацію

Прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в Державній податковій адміністрації України

Додаток 2
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державна податкова адміністрація України
Львівська пл., 8
 м. Київ, 04655

ЗАПИТ
на інформацію

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові та підпис представника запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в Державній податковій адміністрації України

Додаток 3
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді

Розпорядник інформації

Державна податкова адміністрація України
Львівська пл., 8
 м. Київ, 04655

ЗАПИТ
на інформацію

Найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контактний телефон запитувача

 

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника (представника керівника) запитувача

 

Дата запиту, підпис

 

Зареєстровано в Державній податковій адміністрації України

Додаток 4
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ФОРМА
електронного запиту на інформацію від фізичної особи

Державна податкова адміністрація України
Львівська пл., 8
м. Київ, 04655


ЗАПИТ
на інформацію

 

Фізична особа

 

Юридична особа

 

Об'єднання громадян без статусу юридичної особи


Прізвище, ім'я та по батькові

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

 

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою


Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс
(якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється у Державній податковій адміністрації України

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

Додаток 5
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ФОРМА
електронного запиту на інформацію від юридичної особи

Державна податкова адміністрація України
Львівська пл., 8
м. Київ, 04655


ЗАПИТ
на інформацію

 

Фізична особа

 

Юридична особа

 

Об'єднання громадян без статусу юридичної особи


Найменування юридичної особи

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

 

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою


Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс
(якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Посада

 

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється у Державній податковій адміністрації України

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

Додаток 6
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ФОРМА
електронного запиту на інформацію від об'єднання громадян без статусу юридичної особи

Державна податкова адміністрація України
Львівська пл., 8
м. Київ, 04655


ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 

Фізична особа

 

Юридична особа

 

Об'єднання громадян без статусу юридичної особи


Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи

 

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

 

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін:

 

Поштою

 

Факсом

 

Електронною поштою


Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою")

 

Факс
(якщо вибрано форму відповіді "Факсом")

 

Посада

 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника (представника керівника) запитувача

 

Введіть символи

(Символи)

Дата запиту

 

Щоб стерти неправильно введені дані, натисніть кнопку

Очистити

Щоб передати запит, натисніть кнопку

Відправити

Заповнюється у Державній податковій адміністрації України

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит

 

Час та дата

 

Додаток 7
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію від запитувача за телефоном

Розпорядник інформації

Державна податкова адміністрація України
Львівська пл., 8
 м. Київ, 04655

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Прізвище, ім'я та по батькові (найменування), поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача (прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

__________________________________________
__________________________________________

або

 

Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації) ________
__________________________________________
__________________________________________
 __________________________________________

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Посада, прізвище, ініціали, телефон працівника, що прийняв запит

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Час, дата, підпис

 

Зареєстровано в Державній податковій адміністрації України (Запит заповнюється працівником Державної податкової служби України)

Додаток 8
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ІНСТРУКЦІЯ
щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в ДПА України

1. Інформація про документи, які перебувають у володінні ДПА України, розміщена на веб-сайті: www.sta.gov.ua.

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу:

Державна податкова адміністрація України,

04655, м. Київ, Львівська пл., 8

(на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

факсом: (044) 272- 08-41;

за телефоном: 080-501-007;

в усній формі особисто посадовим особам спеціального структурного підрозділу ДПА України, на який покладено функції щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації.

3. Запит може бути поданий особисто до структурного підрозділу ДПА України, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п'ятницю - до 16-45 год.)).

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно. Надання інформації в електронному вигляді здійснюється у форматі захищеного pdf файлу.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у випадках, передбачених статтею 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

11. Рішення, дії чи бездіяльність органів ДПА України можуть бути оскаржені до керівника ДПА України або суду.

В. о. начальника Управління
координації нормотворчої
роботи та взаємодії з
органами державної влади

М. Ю. Орещенко

Додаток 9
до наказу ДПА України
08.06.2011 р. N 345


ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію ДПА України

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи ДПА України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для спрощення процедури оформлення запитувачам інформації пропонується заповнювати відповідні форми запитів на інформацію. Зазначені форми можна отримати в приміщенні ДПА України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, I поверх (кімната для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію) або на офіційному сайті ДПА України в розділі "Доступ до публічної інформації".

Також пропонується заповнити спеціальну форму електронного інформаційного запиту на сайті ДПА України.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурного підрозділу ДПА України, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п'ятницю - до 16-45 год.)).

6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу ДПА України, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

В. о. начальника Управління
координації нормотворчої
роботи та взаємодії з
органами державної влади

М. Ю. Орещенко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4