Наказ ДПАУ N 346 від 08 .06.2011 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 червня 2011 року N 346

Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в органах державної податкової служби України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової служби України
 від 13 січня 2012 року N 35)

Згідно з вимогами Закону України від 13 січня 2011 року N 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), на виконання п. 9 ст. 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" та Плану організації виконання цього Указу, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 12 травня 2011 року, наказую:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в органах державної податкової служби України (далі - Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів ДПА України, Інформаційно-довідкового департаменту, Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби:

2.1. довести Перелік до відома підлеглих працівників (під підпис), які під час виконання своїх службових обов'язків використовують документи з грифом "Для службового користування";

2.2. забезпечити віднесення документів та матеріалів до службової інформації і встановлення грифа "Для службового користування" відповідно до вимог Закону та Переліку та надання (у разі необхідності) відповідних пропозицій Управлінню захисту інформації для внесення змін до Переліку у встановленому порядку.

3. Заступнику Голови ДПА України - голові ДПА у м. Києві, головам ДПА в АР Крим, областях, місті Севастополі:

3.1. забезпечити доведення Переліку до відома працівників апарату та підпорядкованих ДПІ (під підпис), які під час виконання своїх службових обов'язків використовують документи з грифом "Для службового користування";

3.2. забезпечити віднесення документів та матеріалів до службової інформації і встановлення грифа "Для службового користування" відповідно до вимог Закону та Переліку та надання (у разі необхідності) відповідних пропозицій ДПА України для внесення змін до Переліку у встановленому порядку.

4. Покласти на Департамент господарського забезпечення (структурний підрозділ, відповідальний за ведення діловодства) облік, зберігання, розмноження та використання документів з грифом "Для службового користування".

5. Департаменту господарського забезпечення, Управлінню захисту інформації забезпечити проведення в установленому порядку щорічної перевірки в органах ДПС щодо наявності документів з грифом "Для службового користування" після закриття діловодного року.

6. Директору Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення Переліку на веб-сайті ДПА України.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
Голова ДПС України

В. Ю. Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ДПА України
08.06.2011 р. N 346


Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в органах державної податкової служби України

1. Інформація, яка містить відомості про стан та порядок здійснення пропускного, внутрішньо-об'єктового режиму та охорону службових приміщень органів державної податкової служби.

2. Інформація з питань мобілізаційної підготовки, якщо вона не становить державну таємницю та якій відповідно до діючих нормативно-правових актів надано гриф обмеженого доступу.

3. Відомості про основні показники стану цивільного захисту органів ДПС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДПС України, та їх інженерного захисту.

4. Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються в комп'ютерних мережах, де обробляється податкова інформація, в тому числі конфіденційного характеру.

5. Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в органах державної податкової служби України, якщо вони не становлять державної таємниці.

6. Модель загроз об'єкта інформаційної діяльності, якщо вона не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

7. Відомості про виділені приміщення (акти категоріювання, акти обстеження приміщень, перелік виділених приміщень в органі ДПС, список режимних об'єктів (виділених приміщень), що перебувають під охороною в органі ДПС).

8. Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання об'єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

9. Відомості щодо стану безпеки зв’язку в органах ДПС України, якщо вони не становлять державної таємниці.

10. Відомості про порушення вимог нормативно-правових актів щодо охорони державної таємниці або захисту інформації, якщо вони не становлять державної таємниці.

11. Відомості про створення та функціонування комплексних систем захисту інформації, якщо вони не становлять державної таємниці.

12. Інформація, яка містить відомості про структуру, складові частини, технічні характеристики, ключові дані криптографічних засобів захисту інформації, якщо вони не становлять державну таємницю.

13. Інформація, яка містить відомості щодо результатів перевірок АІС стосовно наявності уразливих місць та результатів усунення виявлених недоліків.

14. Відомості щодо архітектури корпоративної мережі органів державної податкової служби.

15. Інформація, яка містить відомості щодо аналізу стану інформаційної безпеки в АІС в органах державної податкової служби України.

16. Відомості про алгоритмічне та програмне забезпечення, що використовується при формуванні ідентифікаційних номерів Державного реєстру фізичних осіб платників податків, власником яких є Державна податкова служба України.

17. Алгоритми отримання, обробки та зберігання податкової інформації, що реалізовані в автоматизованих інформаційних системах державної податкової служби України.

18. План-графік проведення документальних перевірок суб'єктів господарювання (протягом дії запланованих заходів).

19. Інформація, яка містить відомості про терміни та обсяги запланованих перевірочних заходів конкретних суб'єктів господарювання (до початку перевірки).

20. Інформація, яка містить відомості щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, надана Держфінмоніторингом, а також запити і повідомлення ДПС України про хід і результати їх опрацювання.

21. Інформація, яка містить відомості про надання пільг з податку на прибуток по підприємствах військово-промислового комплексу, Міністерству оборони, МВС, СБУ.

22. Інформація, яка містить відомості про рух марок акцизного збору.

23. Відомості щодо заходів із забезпечення режиму секретності на період перебування іноземних делегацій, груп, окремих іноземців.

24. Особові справи начальницького складу працівників податкової міліції, слідчих підрозділів, підрозділів внутрішньої безпеки в органах державної податкової служби, якщо вони не містять секретних відомостей.

25. Відомості щодо розробки заходів з протидії протиправним та провокаційним діям стосовно органів державної податкової служби України, їх працівників у зв’язку з виконанням ними службових обов'язків та їх близьких родичів, якщо вони не містять державної таємниці.

26. Відомості щодо планування роботи підрозділів податкової міліції, початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації оперативного складу податкової міліції, якщо вони не становлять державної таємниці.

27. Відомості з питань оперативно-розшукової діяльності, що надаються за спеціальними запитами правоохоронних органів та органів виконавчої влади, якщо вони не становлять державної таємниці.

28. Інформація про виявлені конвертаційні центри.

29. Інформація про виявлені фінансові операції з ознаками сумнівності.

30. Інформація про фізичних та юридичних осіб, яка збирається та передається Державному комітету фінансового моніторингу України в межах угоди "Про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державним комітетом фінансового моніторингу України та Державною податковою адміністрацією України" від 11.07.2006 і відповідно до п. 6 угоди "використовується Держфінмоніторингом України лише відповідно до статей 13 та 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів, одержаних злочинним шляхом".

31. Інформація, зібрана в процесі оперативно-розшукової діяльності підрозділів внутрішньої безпеки ДПС України, яку не віднесено до державної таємниці.

32. Посадові інструкції оперативних працівників, співробітників органів податкової міліції.

33. Матеріали службових розслідувань за фактами надзвичайних подій серед особового складу, перевірок скарг та заяв громадян, пов'язаних з оперативно-розшуковою, службовою діяльністю підрозділів податкової міліції, якщо вони не містять секретних відомостей.

34. Інформація про норми, організацію і порядок забезпечення, обліку та зберігання озброєння у структурних підрозділах податкової міліції органів ДПС України.

35. Зведені відомості щодо порядку оповіщення особового складу податкової міліції за сигналом "Збір по тривозі".

36. Відомості щодо організації та здійснення радіозв’язку в підрозділах податкової міліції (паролі, допуски, схеми зв’язку тощо).

37. Відомості щодо установ банку (назва банку), через які здійснювалась конвертація коштів.

38. Матеріали про оперативний стан по областях щодо впливу криміногенних угрупувань у сфері оподаткування.

39. Відомості з питань оперативно-розшукової діяльності, якщо вони не становлять державної таємниці.

40. Відомості про ведення обліку секретних документів.

41. Відомості щодо розсекречування та знищення секретних документів, якщо вони не становлять державної таємниці.

42. Інформація, що міститься в документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, запобіганню злочину, порушити право людини на справедливий та об'єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров'ю будь-якої особи.

43. Відомості, що стосуються питання надання допуску та доступу до державної таємниці, якщо вони не становлять державну таємницю.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4