Лист ДПАУ N 2723/7/15-0817 від 11.02.2010 р. щодо адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища в 2010 році-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.02.2010 р. N 2723/7/15-0817

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Про адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2010 році

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що у зв’язку з неприйняттям Верховною Радою України Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", відповідно до статті 46 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України у 2010 році Кабінет Міністрів України підпунктом 1 пункту 4 постанови від 29 грудня 2009 року N 1414 "Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році" доручив Державному казначейству України, до набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", зараховувати податки, збори (обов'язкові платежі) та інші надходження до державного і місцевих бюджетів відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та інших нормативно-правових актів.

Так, відповідно до частини четвертої статті 46 Закону України від 25 червня 1991 року N 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища", із змінами і доповненнями (далі - Закон N 1264-XII), кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір) розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища - у співвідношенні 70 і 30 відсотків.

Законом України від 26 грудня 2008 року N 835-VI "Про Державний бюджет України на 2009 рік", із змінами і доповненнями (далі - Закон N 835-VI), встановлено порядок розподілу надходжень збору між спеціальним фондом Державного бюджету України та спеціальним фондом відповідних місцевих бюджетів, як визначено частиною четвертою статті 46 Закону N 1264-XII, крім надходжень від збору, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками.

Статтею 4 Закону України від 30 червня 1995 року N 255/95-ВР "Про поводження з радіоактивними відходами" передбачено, що кошти від збору, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, спрямовуються до Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, який є складовою частиною Державного бюджету України, та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення.

Так, до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині доходів (п. 20 статті 6 Закону N 835-VI) віднесено 30 відсотків збору, а 70 відсотків збору є джерелом формування спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів згідно із законодавством (п. 5 статті 48 Закону N 835-VI). Також джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2009 рік у частині доходів від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляються за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками є 100 відсотків цього збору. Відповідно до пункту 11 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303, із змінами і доповненнями (далі - Порядок N 303), платники перераховують суми збору одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом. Платники збору, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, перераховують суми збору в розмірі однієї третьої планового обсягу за квартал з перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду на спеціальний рахунок, який відкривається у Державному казначействі для обліку коштів, що надходять для формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення. Зазначений спеціальний рахунок призначено для здійснення розрахунково-касових операцій, пов'язаних із фінансуванням заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами.

Щодо порядку визначення податкових зобов'язань зі збору за квартал, півріччя, дев'ять місяців і 2010 рік, то він залишається незмінним та здійснюється згідно з Порядком N 303, зокрема, платники збору при обчисленні податкових зобов'язань зі збору мають застосовувати механізм індексації нормативів збору шляхом добутку значень проіндексованих нормативів збору у попередньому році на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік.

Відповідно до листа Державного комітету статистики України від 20.01.2010 N 11/1-5/17 величина індексу споживчих цін (індексу інфляції) у 2009 році (грудень до грудня попереднього року) становить 112,3 відсотка.

Порядок відносно визначення значень проіндексованих нормативів збору у 2007 році залишається незмінним (лист ДПА України від 17.01.2007 N 620/7/15-0817), а саме ці нормативи обчислюються шляхом добутку базових нормативів збору, затверджених додатком 1 до Порядку N 303 (з урахуванням коефіцієнту 2,373), та коефіцієнту індексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2006 рік - 1,116.

Разом з цим, із запровадженням з 1 січня 2008 року нового механізму індексації нормативів збору надавалися роз'яснення з питання визначення значень проіндексованих нормативів збору у 2008 - 2009 роках, які залишаються чинними (листи ДПА України від 28.01.2008 N 1425/7/15-0817, від 09.04.2008 N 7377/7/15-0817, від 24.01.2009 N 1246/7/15-0817, від 14.04.2009 N 7787/7/15-0817), а саме, починаючи з 2008 року для визначення проіндексованих нормативів збору у поточному році застосовуються значення проіндексованих нормативів збору у попередньому році, а не базових нормативів збору, як це було у 2007 році. Значення проіндексованих нормативів збору у 2007 році індексуються на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2007 рік - 1,166 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2008 році. Значення проіндексованих нормативів збору у 2008 році індексуються на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2008 рік - 1,223 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2009 році.

Враховуючи, що запроваджений у 2008 році порядок індексації нормативів збору у 2009 році не змінювався, тому при обчисленні податкових зобов'язань зі збору за квартал, півріччя, дев'ять місяців і 2010 рік платники збору мають значення проіндексованих нормативів збору у 2009 році індексувати на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2009 рік - 1,123 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2010 році.

Форма податкового розрахунку збору та Інструкція щодо його складання, затверджена наказом ДПА України від 17.03.2005 N 111, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2005 за N 357/10637, із змінами і доповненнями (далі - наказ ДПА України N 111), яка застосовується всіма платниками збору. Податковий розрахунок збору складається за правилами, встановленими цією Інструкцією.

До внесення змін до форми податкового розрахунку збору зобов'язуємо запропонувати платникам збору, що справляється за викиди (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скиди та розміщення відходів складати та подавати звітні (нові звітні, уточнюючі) податкові розрахунки збору у 2010 році за формою податкового розрахунку, затвердженою наказом ДПА України N 111, та у разі необхідності, додатка до нього, з урахуванням запропонованих платникам збору рекомендацій, викладених у лист ДПА України від 14.04.2009 N 7787/7/15-0817 та з урахуванням вимог чинного законодавства.

Разом з тим, проект нової форми податкового розрахунку збору (додатка до нього) наведено у додатку до проекту наказу ДПА України "Про затвердження форм податкових розрахунків збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, та внесення змін до наказу ДПА України від 17.03.2005 N 111", який розміщено 17.07.2009 року у підрозділі "Проекти регуляторних актів" розділу "Регуляторна політика" на WEB-сайті ДПА України (www.sta.gov.ua).

До затвердження податкових розрахунків збору, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками пропонуємо рекомендувати платникам при визначенні податкових зобов'язань зі збору за 2010 рік застосовувати форми податкових розрахунків, що додаються до листа ДПА України від 22.07.2009 N 15383/7/15-0617.

Щодо граничних термінів подання податкового розрахунку збору, то за I квартал 2010 року є 11 травня 2010 року, а граничним терміном сплати збору - 20 травня 2010 року; за півріччя п. р., відповідно, 9 серпня 2010 року та 19 серпня 2010 року; за 9 місяців - 9 листопада 2010 року та 19 листопада 2010 року; за 2010 рік - 9 лютого 2011 року та 19 лютого 2011 року.

Зобов'язуємо довести цей лист до відома та використання у роботі підпорядкованим органам державної податкової служби та провести масово-роз'яснювальну роботу з платниками збору щодо застосування норм податкового законодавства при обчисленні податкових зобов'язань зі збору у 2010 році.

Заступник Голови

О. М. Любченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6