оз'яснення ДПСУ для фізичних осіб - підприємців щодо спрощеної системи оподаткування-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців (спрощена система оподаткування)

Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

На які групи платників ЄП поділяються ФОП, які застосовують спрощену систему оподаткування?

Повна відповідь: Згідно з п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на платників єдиного податку першої групи, платників єдиного податку другої групи та платників єдиного податку третьої групи.

За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП першої групи?

Повна відповідь: Згідно з пп.1 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи належать фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 000 гривень.

За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП другої групи?

Повна відповідь: Згідно з пп. 2 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи належать фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП третьої групи?

Повна відповідь: Згідно з пп. 3 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, до платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи належать фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень.

Чи враховуються при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником ЄП - ФОП, наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку?

Повна відповідь: Згідно з пп.291.4.1 п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями, при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

Який термін подання заяви для переходу на спрощену систему оподаткування ФОП, які прийняли рішення сплачувати ЄП з 1 січня 2012 року?

Повна відповідь: Відповідно до пп. "г" п. 5 ст. 1 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 4 листопада 2011 року N 4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" (далі – Закон N 4014) суб'єкти господарювання, які були платниками єдиного податку відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" або фіксованого податку відповідно до розділу IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян", а також фізичні особи – підприємці, які були платниками інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), та прийняли рішення з 1 січня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування відповідно до норм Закону N 4014 і відповідають вимогам ст. 291 ПКУ, подають відповідну заяву не пізніше 25 січня 2012 року. Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 році суб'єктами господарювання, які не були платниками єдиного чи фіксованого податку, дохід від провадження господарської діяльності, одержаний у 2011 році, перераховується з урахуванням норм ст. 292 ПКУ.

Які види послуг розуміються під "побутовими послугами населенню", які надаються ФОП платниками ЄП, що віднесені до першої та другої групи платників ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 291.7 ст. 291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для цілей глави 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" ПКУ під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: 1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 2) послуги з ремонту взуття; 3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; 8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 12) послуги з ремонту трикотажних виробів; 13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; 16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; 21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; 22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 23) послуги з ремонту годинників; 24) послуги з ремонту велосипедів; 25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів; 28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 29) послуги з ремонту ювелірних виробів; 30) прокат речей особистого користування та побутових товарів; 31) послуги з виконання фоторобіт; 32) послуги з оброблення плівок; 33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 36) послуги перукарень; 37) ритуальні послуги; 38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством; 39) послуги домашньої прислуги; 40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

За яких умов ФОП платники ЄП мають право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.16 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для першої, другої та третьої групи платників єдиного податку. При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пп. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ.

Порядок визначення доходу та його склад

Що є доходом ФОП платника ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Згідно із п. 292.3 ст. 292 ПКУ до суми доходу за звітний період включаються сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Які суми не включаються до складу доходу ФОП платника ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до складу доходу, визначеного пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ, не включаються: суми податку на додану вартість; суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів; суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм; суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів; суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця; суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ; суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

Яка дата вважається датою отримання доходу ФОП - платником ЄП?

Повна відповідь: Згідно з п.292.6 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

Яка дата вважається датою отримання доходу ФОП - платником ЄП у разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торгівельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій?

Повна відповідь: Згідно з п.292.7 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

Яка дата вважається датою отримання доходу ФОП - платником ЄП у разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) здійснюється через торгівельні автомати з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків?

Повна відповідь: Згідно з п.292.8 ст.291 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

Ставки єдиного податку

Які ставки ЄП встановлюються для ФОП першої, другої та третьої груп?

Повна відповідь: Відповідно до п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки). Пунктом 293.2 ст. 293 ПКУ передбачено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць: 1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати; 2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Згідно із 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку встановлюється у розмірі: 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ; 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку. Відповідно до п. 293.4 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків: 1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пп. 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ; 2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи; 3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" ПКУ; 4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Який строк сплати ЄП ФОП третьої групи?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.3 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал. Згідно із п. 295.4 ст. 295 ПКУ сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

В який строк сплачується ЄП ФОП першої і другої груп?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ. Згідно із п. 295.4 ст. 295 ПКУ сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Хто здійснює нарахування авансових внесків ЄП для ФОП першої і другої групи та на підставі яких документів?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.2 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями нарахування авансових внесків для фізичних осіб – підприємців - платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Чи повинні сплачувати ЄП ФОП платники ЄП першої та другої груп за час відпустки або хвороби, якщо є відповідні підтверджуючі документи та праця найманих працівників не використовувалась?

Повна відповідь: Відповідно до п. 295.5 ст. 295 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) фізичні особи – підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Згідно із п. 295.6 ст. 295 ПКУ суми єдиного податку, сплачені відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку. Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПКУ.

Строки подання звітності та порядок її заповнення

Яку податкову звітність подають до органу ДПС ФОП платники ЄП, які відносяться до першої групи та в який термін?

Повна відповідь: Відповідно до п. 296.2 ст. 296 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. Згідно із пп. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи. Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов'язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Який податковий (звітний) період є першим для ФОП платників ЄП, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та віднесені до третьої групи?

Повна відповідь: Відповідно до абзацу другого п. 294.4 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Який податковий (звітний) період вважається останнім для ФОП платника ЄП у разі зміни податкової адреси?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі зміни податкової адреси фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

Який податковий (звітний) період вважається останнім для ФОП платників ЄП, які припиняють провадження підприємницької діяльності?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

Який податковий (звітний) період є першим для ФОП платників ЄП, які до закінчення місяця, в якому відбулася їх державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та віднесені до першої або другої групи?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.4 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Який податковий (звітний) період є першим для ФОП платників ЄП, які перейшли на сплату ЄП із сплати інших податків і зборів?

Повна відповідь: Відповідно до п. 294.3 ст. 294 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва про сплату єдиного податку

У яких випадках орган ДПС має право анулювати свідоцтво платника ЄП, яке видано ФОП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.15 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) свідоцтво платника єдиного податку, яке видається фізичній особі - підприємцю анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки: 1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, - в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої відмови; 2) припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення; 3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому ПКУ, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, - в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу; 4) здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому здійснювалися такі види діяльності; 5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення; 6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення; 7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.7 ст. 291 ПКУ, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків. Анульоване свідоцтво платника єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днів з дня анулювання.

Які відомості зазначаються органом ДПС у свідоцтві про сплату ЄП, яке видається ФОП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.11 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями у свідоцтві фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку зазначаються такі відомості: 1) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи - підприємця відповідно до закону; 3) податкова адреса суб'єкта господарювання; 4) місце провадження господарської діяльності; 5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються; 6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування; 7) ставка єдиного податку (3 або 5 відсотків); 8) дата виписки свідоцтва.

Які є підстави для прийняття органом ДПС рішення про відмову у видачі ФОП свідоцтва про сплату ЄП?

Повна відповідь: Відповідно до п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб'єкту господарювання свідоцтва платника єдиного податку є виключно: 1) невідповідність такого суб'єкта господарювання вимогам ст. 291 ПКУ; 2) наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; 3) подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

Які відомості зазначаються ФОП у заяві про перехід на спрощену систему оподаткування?

Повна відповідь: Відповідно до п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у заяві зазначаються такі обов'язкові відомості: 1) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); 2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи - підприємця відповідно до закону; 3) податкову адресу суб'єкта господарювання; 4) місце провадження господарської діяльності; 5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються; 6) обрані суб'єктами господарювання ставки єдиного податку або зміна ставки; 7) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах; 8) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування. Крім того, пп. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 ПКУ встановлено, що до заяви включаються відомості (за наявності) про: зміну прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); зміну податкової адреси суб'єкта господарювання; зміну провадження господарської діяльності; зміну видів господарської діяльності; дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом; дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності.

На який термін видається свідоцтво платника ЄП з 2012 року?

Повна відповідь: Відповідно до п.299.3 ст.299 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-IV із змінами та доповненнями свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

В які терміни та за якою формою видається свідоцтво платника ЄП на 2012 рік?

Єдина база податкових знань ДПСУ

Коментарі 

 
0 #3 Анна 15.10.2015 12:13
Подскажите, пожалуйста, если ФОП на едином налоге (2 группа) открылся 3 месяца назад, а единый налог не заплатил ввиду отсутствия средств на счете, что тогда? Как выйти из этого положения?
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
0 #2 леся 20.12.2011 21:34
клас- молодці
Цитувати | Поскаржитись модератору
 
 
-1 #1 олександр 15.12.2011 21:54
Супер
Цитувати | Поскаржитись модератору
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6