Лист ДПАУ N 1653/6/31-4018 від 19.02.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.02.2010 р. N 1653/6/31-4018

Щодо оподаткування єдиним податком суб'єктів малого підприємництва - фізичних та юридичних осіб, які здійснюють комісійну торгівлю

Із змінами і доповненнями, внесеними
листом Державної податкової адміністрації України
 від 19 квітня 2011 року N 7431/6/31-4019

На виконання п. 3 рішення Громадської колегії при ДПА України від 28.01.2010 р. Державна податкова адміністрація України надає інформацію стосовно практики застосування Указу Президента від 28 червня 1999 р. N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

1. Щодо оподаткування виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність на підставі договорів комісій.

Згідно з Указом Президента України від 28 червня 1999 р. N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" фізична особа - платник єдиного податку сплачує єдиний податок у фіксованому розмірі, який встановлюється місцевими радами за місцем державної реєстрації цього платника залежно від виду діяльності в межах від 20 до 200 грн. на місяць і розмір єдиного податку не залежить від результатів підприємницької діяльності (доходу, збитків чи відсутності діяльності) при умові, що обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 500 тис. грн. на календарний рік.

Указом (абзац 5 статті 1) встановлено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Разом з тим, постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яким установлено, що готівкова виручка (виручка) - це сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації товарів (робіт, послуг) і позареалізаційні надходження.

Водночас зазначеним Положенням визначені вимоги до організації готівкових та безготівкових розрахунків. Передбачено, що підприємці, які відкрили поточні рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі, а також у готівковій формі (з дотриманням чинних обмежень) у порядку, установленому законодавством України.

Відповідно до Цивільного кодексу (стаття 1011) за договором комісії одна сторона (комісіонер - особа, яка вчиняє угоди або інші юридичні дії від свого імені, але за рахунок комітента) зобов'язана за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів. Договір комісії (посередницький договір) відноситься до числа договорів про надання нематеріальних посередницьких послуг, головним чином при здійсненні торгових операцій. Посередником при цьому є комісіонер.

За Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), який прийнятий наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375, діяльність комісіонерів, які здійснюють торгівельні операції від імені або за рахунок інших осіб для третіх осіб, або здійснення комерційних операцій від імені комітента (довірителя) відноситься до групи "Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі".

Тобто комісіонер діє від свого імені, а отже, приймає на себе всі права та обов'язки за договорами, що укладаються з третіми особами, та несе за них відповідальність.

Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (п. 31 стаття 1) визначено, що продаж товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Отже, враховуючи зазначене, комісіонер (фізична особа - платник єдиного податку) на підставі договору комісії на продаж продукції, виступаючи від свого імені, самостійно укладає договір купівлі-продажу з третьою особою (покупцем) та здійснює продаж (реалізацію) товару покупцю. Тому сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності - платником єдиного податку на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операції за договором комісії, включаючи і суму винагороди, вважається виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), і згідно з положенням Указу не повинна перевищувати протягом календарного року 500 тис. грн.

Слід зазначити, що відповідно до статті 3 Указу ставки податку та обсяг сум єдиного податку для юридичних осіб, на відміну від фізичних осіб - підприємців, прямо залежать саме від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Ставки єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва - фізичних осіб встановлюються місцевими радами залежно від виду діяльності, є фіксованими і не залежать від розміру виручки фізичної особи - платника єдиного податку в межах дозволеного Указом її обсягу - 500 тис. грн.

Тобто в даному випадку річний обсяг виручки (500 тис. грн.) є лише критерієм визначення можливості фізичної особи - підприємця перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, на відміну від юридичних осіб, в яких обсяг виручки являється об'єктом оподаткування за ставками 6 та 10 відсотків.

Тому, з метою визначення права перебування на спрощеній системі оподаткування, суб'єкти малого підприємництва, включаючи і тих, які здійснюють торгівлю за договором комісії (доручення), повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), суми позареалізаційних доходів та виручку від іншої реалізації.

Зазначена позиція підтверджена рішеннями судів різних інстанцій, зокрема:

- постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 03.11.2008 у справі N 2-а-8555/08, ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 01.12.2009 у справі N 22-а42229/08;

- постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 29.07.2008 у справі N 22-а-3505/2008;

- постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 23.12.2008 у справі N 22-а-4326//2008;

- ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23.12.2008 у справі N К-11744/08;

- постановою Верховного Суду України від 31.03.2009 у справі N 21-1067.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з листом Державної податкової
адміністрації України від 19.04.2011 р. N 7431/6/31-4019)

Заступник Голови

С. Лекарь

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України N 6000 «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.2021 р.

Закон України N 1082-ІX «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Жовтень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31