Наказ Міндоходів N 282 від 18.07.2013 р.-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 липня 2013 року N 282

Про затвердження Тимчасового регламенту (системи) відпрацювання платників ПДВ, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, та визначення відповідних критеріїв контролю за такою процедурою

(Витяг)

З метою удосконалення процедури (механізму) відпрацювання платників ПДВ, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, та визначення відповідних критеріїв контролю за такою процедурою наказую:

1. Затвердити Тимчасовий регламент (систему) відпрацювання платників податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, та визначення відповідних критеріїв контролю за такою процедурою (далі - Тимчасовий регламент), що додається (додаток 1).

9. Керівникам структурних підрозділів головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Центрального офісу вжити ефективних заходів щодо забезпечення належної організації роботи у частині:

9.2. ефективного відпрацювання підпорядкованими структурними підрозділами платників податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, відповідно до вимог Тимчасового регламенту;

9.5. проведення інвентаризації сум залишків від'ємного значення ПДВ (рядок 24 податкової декларації з ПДВ за травень 2013 року (II квартал 2013 року)) і кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та надання узагальнених результатів Департаменту оподаткування та контролю об'єктів і операцій Міндоходів (стосовно фізичних осіб - Департаменту доходів і зборів фізичних осіб Міндоходів). Алгоритм дій визначено у додатку 2 до наказу.

Термін виконання - 30.08.2013 р.;

9.6. завершення перевірок залишків сум від'ємного значення податку за наслідками інвентаризації.

Міністр

О. В. Клименко

Додаток 1
до наказу Міндоходів
18.07.2013 р. N 282

 

 

 

Тимчасовий регламент (система) відпрацювання платників податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, та визначення відповідних критеріїв контролю за такою процедурою

1. Загальні положення.

Взаємодія між структурними підрозділами головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Центрального офісу при відпрацюванні платників податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, здійснюється на підставі таких нормативно-правових актів:

Податкового кодексу України (далі - Кодекс);

Митного кодексу України;

наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. N 1492 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.2011 р. за N 1490/20228;

нормативно-правових актів, які регулюють здійснення господарських операцій, що впливають на розмір податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Відпрацювання платників ПДВ, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, відбувається в 4 етапи:

Етап 1. Формування переліку платників ПДВ, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, та їх розподіл за причинами виникнення від'ємного значення ПДВ.

Етап 2. Контроль за формуванням податкового кредиту з ПДВ.

Етап 3. Контроль за повнотою декларування податкових зобов'язань з ПДВ.

Етап 4. Точки контролю.

2. Порядок формування переліку платників податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання

2.1. Департамент розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників станом на перший робочий день місяця, наступного за звітним, після граничного терміну подання податкової декларації з податку на додану вартість з врахуванням уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок із баз даних ІС "Податковий блок" формує та передає департаментам податкового та митного аудиту, оподаткування та контролю об'єктів і операцій, доходів і зборів з фізичних осіб перелік платників ПДВ (юридичних та фізичних осіб), якими за результатами звітного податкового періоду допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ, та перелік платників податку на додану вартість, якими за результатами звітного періоду може бути допущено таке згортання у наступному звітному податковому періоді (за формою згідно з додатками 1, 2 до Тимчасового регламенту).

Після отримання від департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників переліків платників податку на додану вартість - юридичних та фізичних осіб, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, департаменти оподаткування та контролю об'єктів і операцій, доходів і зборів з фізичних осіб Міндоходів надсилають зазначені переліки до структурних підрозділів головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, Центрального офісу.

Протягом п'яти робочих днів після отримання від департаментів переліків платників податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ або може бути допущено таке згортання, підрозділи оподаткування та контролю об'єктів і операцій, доходів і зборів з фізичних осіб при сприянні підрозділів IT та обліку платників (з наявних у територіальних органах баз даних) здійснюють аналіз таких платників та розподіл за такими категоріями:

новостворені підприємства та окремо фізичні особи - підприємці (до 12 календарних місяців);

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці із сезонними/неритмічними поставками окремих видів продукції (робіт, послуг);

комунальні підприємства, які отримали субвенції з бюджету;

підприємства, що здійснюють будівництво (придбання) основних фондів;

підприємства, що виконують довгострокові контракти;

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці, що придбавають устаткування;

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці з експортними або іншими операціями за нульовою ставкою;

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці, що здійснюють імпортні операції;

підприємства, діяльність яких є збитковою;

інші (збільшення залишків ТМЦ тощо).

За результатами проведеного аналізу платників та не пізніше наступного робочого дня після граничного строку, який встановлений для такого аналізу та розподілу, підрозділи оподаткування та контролю об'єктів і операцій передають відповідну інформацію (за формою згідно з додатками 3, 4) до підрозділів податкового та митного аудиту для використання при проведенні перевірок (камеральних та документальних).

Підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб формують інформацію (за формою згідно з додатками 3, 4) та використовують її при проведенні перевірок (камеральних та документальних).

2.2. Відбір платників податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді або може бути допущено таке згортання, у наступному звітному (податковому) періоді здійснюється за такими критеріями:

а) фактичне згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді: за наявності сум, задекларованих у р. 18 (позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду) і р. 21 (залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду), та за відсутності сум (або при наявності сум у розмірі, меншому ніж у р. 18), задекларованих у р. 25 (сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду) податкової звітності з ПДВ, поданої за звітний (податковий) період;

б) згортання позитивного нарахування з ПДВ у наступному звітному (податковому) періоді: наявність сум, задекларованих у р. 19 (від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду) та/або р. 24 (залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду) податкової звітності з ПДВ, поданої за звітний (податковий) період.

2.3. Після доопрацювання програмного забезпечення ІС "Податковий блок" або створення нового програмного забезпечення переліки формуються підрозділами податкового та митного аудиту, оподаткування та контролю об'єктів і операцій, доходів і зборів з фізичних осіб самостійно в автоматичному режимі у терміни, визначені абзацом першим підпункту 2.1 пункту 2 Тимчасового регламенту.

3. Контроль за формуванням податкового кредиту платниками податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному податковому періоді або може бути допущено таке згортання у наступному звітному податковому періоді

Черговість відпрацювання платників, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді або може бути допущено таке згортання у наступному звітному (податковому) періоді, проводиться залежно від розміру сум, задекларованих такими платниками у рядках 19 і 24 податкової декларації з ПДВ (згортання позитивного нарахування з ПДВ у наступному звітному (податковому) періоді) та рядках 18 і 25 податкової декларації з ПДВ (фактичне згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді):

1. Платники, у яких сума згортання позитивного нарахування з ПДВ у наступному звітному (податковому) періоді або сума фактичного згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді складає понад 500 тис. грн. (для юридичних осіб) та понад 100 тис. грн. (для фізичних осіб).

2. Платники, у яких сума згортання позитивного нарахування з ПДВ у наступному звітному (податковому) періоді або сума фактичного згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді складає від 100 тис. грн. до 500 тис. грн. (для юридичних осіб) та від 20 тис. грн. до 100 тис. грн. (для фізичних осіб).

3. Платники, у яких сума згортання позитивного нарахування з ПДВ у наступному звітному (податковому) періоді або сума фактичного згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді складає до 100 тис. грн. (для юридичних осіб) та до 20 тис. грн. (для фізичних осіб).

При цьому платники ПДВ, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді або може бути допущено таке згортання у наступному звітному (податковому) періоді підлягають обов'язковій перевірці, вид якої (камеральна або документальна) визначається з урахуванням розподілу таких платників на відповідні категорії, вказані у абзаці третьому підпункту 2.1 пункту 2 Тимчасового регламенту.

Документальній перевірці підлягають платники ПДВ, віднесені до таких категорій:

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці з сезонними/неритмічними поставками окремих видів продукції (робіт, послуг) з періодом декларування від'ємного значення більше півроку;

підприємства, що здійснюють будівництво (придбання) основних фондів;

підприємства, що виконують довгострокові контракти;

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці, що придбали устаткування;

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці з обсягом експорту або інших операцій за нульовою ставкою менше 40 відсотків до загального обсягу постачання та сума р. 19 податкової звітності з ПДВ є більшою, ніж сума (р. 2.1 + р. 2.2) х 20 відсотків;

підприємства, діяльність яких є збитковою;

інші (збільшення залишків ТМЦ тощо).

Підставою для проведення документальної перевірки є положення підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Кодексу. Документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V Кодексу, та/або з від'ємним значенням податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень.

Камеральній перевірці підлягають платники ПДВ, віднесені до таких категорій:

новостворені підприємства та окремо фізичні особи - підприємці (до 12 календарних місяців);

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці з сезонними/неритмічними поставками окремих видів продукції (робіт, послуг) з періодом декларування від'ємного значення менше півроку;

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці, що здійснюють імпортні операції;

комунальні підприємства, які отримали субвенції з бюджету;

підприємства та окремо фізичні особи - підприємці з обсягом експорту або інших операцій за нульовою ставкою більше 40 відсотків до загального обсягу постачання та сума р. 19 податкової звітності з ПДВ є меншою, ніж сума (р. 2.1 + р. 2.2) х 20 відсотків.

Встановлення за результатами камеральної перевірки інших ризиків є підставою для проведення документальної перевірки.

Результатами камеральної та документальної перевірки вважаються:

відсутність порушень чинного законодавства (довідка);

попередження або зменшення податкового кредиту з ПДВ / від'ємного значення податку (акт);

донарахування податкових зобов'язань (акт).

При цьому результати камеральних та документальних перевірок мають бути відображені платником ПДВ у рядку 21.3 податкової звітності з ПДВ, поданої у наступному звітному податковому періоді після кінцевої дати проведення такої перевірки.

4. Контроль за повнотою декларування податкових зобов'язань з ПДВ платниками податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному податковому періоді або може бути допущено таке згортання у наступному звітному податковому періоді

Моніторинг за повнотою декларування податкових зобов'язань з ПДВ складається із трьох стадій:

аналіз даних фінансової та статистичної звітності платників ПДВ;

моніторинг платників ПДВ, що здійснюють експортно-імпортні операції;

моніторинг платників ПДВ, що здійснюють коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ.

Аналіз даних фінансової та статистичної звітності платників ПДВ

Підрозділи оподаткування та контролю об'єктів і операцій при сприянні підрозділів IT та обліку платників (з наявних у територіальних органах баз даних) протягом 20 календарних днів після дати подання Балансу (форма N 1) здійснюють аналіз показників, відображених у рядках такого звіту на початок та на кінець звітного періоду (1005 "Незавершені капітальні інвестиції"; 1010 "Основні засоби"; 1015 "Інвестиційна нерухомість"; 1020 "Довгострокові біологічні активи"; 1100 "Запаси"; 1110 "Поточні біологічні активи"; 1190 "Інші оборотні активи"; 1420 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"; 1610 "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"; 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"), та проводять співставлення із сумами, задекларованими платниками у рядках 19, 21 та 24 податкової звітності з ПДВ за відповідні періоди.

У разі виявлення за результатами проведеного аналізу та співставлення окремих показників фінансової та податкової звітності ймовірних ризиків (непроведених розрахунків з постачальниками, перевищення суми залишку від'ємного значення (р. 24) податкової декларації розрахункової суми податку від наявних активів, здійснення збиткової діяльності) підрозділи оподаткування та контролю об'єктів і операцій надають відповідну інформацію щодо юридичних осіб (за формою згідно з додатками 5, 6 до Тимчасового регламенту) до підрозділів податкового та митного аудиту для використання під час проведення перевірок (камеральних та документальних).

Моніторинг платників ПДВ, що здійснюють експортно-імпортні операції

Підрозділи податкового та митного аудиту, оподаткування та контролю об'єктів і операцій, доходів і зборів з фізичних осіб під час проведення аналізу та перевірок податкової звітності з ПДВ при сприянні підрозділів IT та обліку платників (з наявних у територіальних органах баз даних) протягом строку, встановленого для проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ (30 календарних днів), здійснюють співставлення показників, задекларованих у рядках 2.1 та 12.1 такої звітності, із показниками, задекларованими у відповідних рядках митної декларації.

Моніторинг платників ПДВ, що здійснюють коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ

1. Підрозділи податкового та митного аудиту, підрозділи оподаткування та контролю об'єктів і операцій, доходів і зборів з фізичних осіб при сприянні підрозділів IT та обліку платників (з наявних у територіальних органах баз даних) протягом строку, встановленого для проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ (30 календарних днів), здійснюють моніторинг за сумами коригувань податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ, задекларованих платниками ПДВ у додатку 1 та додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ.

2. Підрозділи податкового та митного аудиту, доходів і зборів з фізичних осіб, оподаткування та контролю об'єктів і операцій при сприянні підрозділів IT та обліку платників (з наявних у територіальних органах баз даних) протягом строку, встановленого для проведення камеральних перевірок податкової звітності з ПДВ (30 календарних днів), здійснюють моніторинг щодо обов'язковості декларування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ контрагентами платників ПДВ.

5. Оцінка ефективності проведеної роботи по точках контролю - індексах якості відпрацювання позитивних нарахувань з ПДВ

За результатами аналізу показників індексів структурними підрозділами Міндоходів проводиться щомісячна оцінка ефективності та якості роботи територіальних органів Міндоходів щодо відпрацювання платників податку на додану вартість, якими допущено згортання позитивного нарахування з ПДВ у звітному (податковому) періоді або може бути допущено таке згортання у наступному звітному (податковому) періоді за формою згідно з додатком 7 до Тимчасового регламенту.

Точки контролю - індекси якості відпрацювання позитивних нарахувань з ПДВ

1. Індекс кількості платників, що задекларували згортання позитивних нарахувань з ПДВ

 

КП (р. 25 < р. 18)

Кп =

______________

 

КП загальна

2. Індекс згортання позитивних нарахувань з ПДВ

 

р. 18 - р. 25

Кз =

___________

 

р. 18

3. Індекс самостійного зменшення платником обсягу від'ємного значення ПДВ

 

р. 21.3 (-)

Ксз =

____________________________________________________

 

Sвинесених_под._повідомлення-рішень_(ф. "В4")_за_звітний_
(под.)_період

4. Індекс зменшення уточнюючими розрахунками суми рядків 19 та 24

 

(р. 24 + р. 20.2)

-

(р. 21.2 + р. 21.1)

 

___________________

 

______________

 

попереднього_періоду

 

поточного_періоду

Кут =

_______________________________________________

 

(р. 24 + р. 20.2)

 

_______________

 

попереднього_періоду

де КП - кількість платників, у яких в податковій декларації з ПДВ за звітний податковий період задеклароване значення р. 25 становить менше значення р. 18;

КП загальна - загальна кількість платників, які подали податкову декларацію за звітний податковий період;

р. 18, р. 19, р. 20.2, р. 21.1, р. 21.2, р. 21.3, р. 24, р. 25 - показники, задекларовані у відповідних рядках податкових декларацій з ПДВ.

Аналіз показників індексів якості відпрацювання позитивних нарахувань з ПДВ проводиться структурними підрозділами в розрізі головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центрального офісу порівняно із середнім значенням по Україні.

Директор Департаменту
оподаткування та контролю
об'єктів і операцій

Л. Павелко

Додаток 2
до наказу Міндоходів
18.07.2013 р. N 282

 

 

 

Алгоритм дій структурних підрозділів головних управлінь Міндоходів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Центрального офісу при проведенні інвентаризації сум залишків від'ємного значення ПДВ, відображених у рядку 24 податкової декларації з ПДВ

1. Підрозділи оподаткування та контролю об'єктів і операцій, доходів і зборів з фізичних осіб при сприянні підрозділів розвитку IT технологій, електронних сервісів та обліку платників (з наявних у територіальних органах баз даних) зобов'язані в місячний термін провести:

інвентаризацію сум залишків від'ємного значення ПДВ, відображених у рядку 24 податкової декларації з ПДВ за травень 2013 року в розрізі періодів їх виникнення та наявних сум кредиторської заборгованості за товари (послуги), які відображені у колонці 5 додатка 2 до податкової декларації з ПДВ, з урахуванням сум, відображених у рядку 1615 Балансу (форма 1), за результатами якої сформувати інформаційну довідку (за формою згідно з додатком 1 до Алгоритму дій);

відстеження сум податкового кредиту по залишках, відображених платниками ПДВ у рядку 24 податкової декларації з ПДВ за травень 2013 року, що були сформовані раніше ніж 1095 днів чи за рахунок незареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Відстеження зазначених сум податкового кредиту має проводитись з урахуванням наданих платником пояснень та їх документальних підтверджень на попередньо направлений запит.

При цьому, якщо за результатами таких заходів встановлено відсутність оплати грошовими коштами, така кредиторська заборгованість не може бути підтверджена територіальними органами Міндоходів на підставі пункту 102.5 статті 102 Податкового кодексу України і має бути упереджена за результатами проведених перевірок.

Підрозділи оподаткування та контролю об'єктів і операцій протягом 5 робочих днів після отримання відповідної інформації від платників - юридичних осіб формують та подають до підрозділів податкового та митного аудиту переліки платників, кредиторська заборгованість яких за товари (роботи, послуги) згідно з наданими платником поясненнями та документами визнана безнадійною, а також переліки тих платників, якими у визначений термін не надано відповідної інформації чи відмовлено у наданні зазначеної інформації.

2. Підрозділи податкового та митного аудиту, доходів і зборів з фізичних осіб у місячний термін зобов'язані провести контрольно-перевірочні заходи щодо включення платниками ПДВ до складу валових доходів з одночасним зменшенням від'ємного значення з ПДВ сум залишків, відображених у рядку 24 податкової декларації з ПДВ за травень 2013 року, який сформований понад 1095 днів.

З метою якісного проведення таких заходів підрозділи податкового та митного аудиту, доходів і зборів з фізичних осіб:

проводять перевірки платників, залишок від'ємного значення ПДВ яких у попередніх податкових періодах за придбаними товарами/послугами протягом терміну позовної давності є неоплаченим, товари є безоплатно отриманими, право на податковий кредит (бюджетне відшкодування ПДВ) відсутнє. Крім того, перевіряють повноту включення до складу доходів відповідних сум;

проводять перевірки платників, по яких виявлено ризик неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ (сумнівний ланцюг, завищена вартість, незареєстровані у ЄРПН податкові накладні тощо).

3. Підрозділам податкового та митного аудиту, оподаткування і контролю об'єктів і операцій, доходів і зборів з фізичних осіб у встановлений законодавством термін забезпечити сплату до бюджету донарахованих сум ПДВ або зменшення від'ємного значення ПДВ.

Директор Департаменту
оподаткування та контролю
об'єктів і операцій

Л. Павелко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Серпень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5