Наказ Міндоходів N 898 від 31.12.2013 р.-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: «Офіційний вісник України» N 18 (07.03.2014) ст. 561 

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.2013 р.

м. Київ

N 898

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2014 р. за N 305/25082

Про затвердження форматів та Порядку подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки

Згідно з пунктом 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Податкового кодексу України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", підпунктом 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року N 141, з метою забезпечення єдиного формату та порядку подання платником податків до органів Міністерства доходів і зборів України в електронній формі документів для проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити формати документів, які пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів та подаються в електронній формі платником податків для проведення електронної перевірки, що додаються, а саме:

Журнал господарських операцій;

Книгу обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої і п'ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість), яка надається платником для проведення електронної перевірки;

Книгу обліку доходів і витрат (для платників єдиного податку третьої і п'ятої груп, які є платниками податку на додану вартість), яка надається платником для проведення електронної перевірки.

2. Затвердити Порядок подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки.

3. Департаменту розвитку IT, електронних сервісів та обліку платників (Теньков О. В.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу;

оприлюднення на веб-порталі Міндоходів форматів документів, які пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів та подаються в електронній формі платником податків для проведення електронної перевірки.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Г. А. Резніков

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
освіти і науки України

О. С. Дніпров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
31.12.2013 N 898


Журнал господарських операцій
______________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта 1 (для фізичної особи - підприємця))

за період з __.__.20__ по __.__.20__
(зазначається податковий період, за який проводиться документальна позапланова невиїзна електронна перевірка та надається Журнал господарських операцій)

N з/п в АСБО*

Дата фіксування операції в АСБО*

Дата первинного документа
(дата операції)

Номер первинного документа

Ідентифікатор виду первинного документа**

Рахунок по дебету

Рахунок по кредиту

Ідентифікатор операції по дебету***

Ідентифікатор операції по кредиту***

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта 1 (по дебету)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта 1 (по кредиту)

Ідентифікатор аналітичного обліку (субконто) по дебету****

Ідентифікатор аналітичного обліку (субконто) по кредиту****

Кількість

Ціна

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

* АСБО - автоматизована система бухгалтерського обліку, що використовується платником податків. Номер операції за порядком присвоюється АСБО автоматично.

** Ідентифікатор виду первинного документа зазначається відповідно до самостійно створеного платником податків довідника видів документів в АСБО. Додатково платником податків надається Довідник видів первинних документів за формою згідно з додатком 1 до цього Журналу.

*** Ідентифікатор операції зазначається відповідно до виду операції:

0 - внутрішня операція;

1 - із структурним підрозділом;

2 - із контрагентом на основі цивільно-правового договору;

3 - із фізичною особою на підставі трудового договору;

4 - сальдо на початок перевірочного періоду по всіх бухгалтерських рахунках.

**** Відповідно до Довідника аналітичного обліку в АСБО, який створюється платником податків. Додатково платником податків надається Довідник класифікатора елементів аналітичного обліку за формою згідно з додатком 2 до цього Журналу.

Директор Департаменту
податкового та митного аудиту

С. Б. Крухмальов

Додаток 1
до Журналу господарських операцій


Довідник видів первинних документів

Інформація до графи 5 Журналу господарських операцій
(формується платником податків самостійно)

Числове значення*

Вид документа**

 

 

Наприклад:

Інформація до графи 5 Журналу господарських операцій
(формується платником податків самостійно)

Числове значення

Вид документа

1

накладна

2

акт списання

3

платіжне доручення

4

акт виконаних робіт

5

податкова накладна

____________
* Числові значення, присвоєні платником податків для кожного виду документа.

** Вид документа, закріплений платником податків за кожним числовим значенням.

Додаток 2
до Журналу господарських операцій


Довідник класифікатора елементів аналітичного обліку

Інформація до граф 12, 13 Журналу господарських операцій
(формується платником податків самостійно)

Ідентифікатор аналітичного обліку (субконто)

Вид елементу аналітичного обліку

Категорія елементу аналітичного обліку*

Одиниця виміру

1

2

3

4

 

 

 

 

Наприклад:

Ідентифікатор аналітичного обліку (субконто)

Вид елементу аналітичного обліку

Категорія елементу аналітичного обліку

Одиниця виміру

1

2

3

4

101

"стільці"

1

шт.

201

гривні

2

грн

411

доходи від реалізації товарів

4

грн

421

собівартість реалізованих товарів

4

грн

501

заборгованість за реалізовані товари

5

грн

____________
* Відповідно до класифікатора:

1 - види ТМЦ (номенклатура);

2 - види грошових коштів;

3 - категорії управлінського обліку;

4 - категорії податкового обліку;

5 - види заборгованості.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
31.12.2013 N 898


Книга обліку доходів
(для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої і п'ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість), яка надається платником для проведення електронної перевірки

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*)

за період з __.__.20__ по __.__.20__
(зазначається податковий період, за який проводиться документальна позапланова невиїзна електронна перевірка та надається Книга обліку доходів)

Дата запису

Дохід від провадження діяльності**

Дохід, що оподатковується за ставкою
15 %

 

вартість проданих товарів, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (послуг), грн

усього, грн
(гр. 4 + гр. 5)

вид доходу***

сума, грн

сума, грн

сума повернутих коштів за товар (послуги) та/або передплати, грн

скоригована сума доходу, грн
(гр. 2 - гр. 3)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Відповідно до пункту 293.2, підпункту 2 підпункту 293.3.1 та підпункту 2 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті 293 глави I розділу XIV Податкового кодексу України (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15 відсотків).

*** Відповідно до підпунктів 1 - 4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України зазначається цифра від 1 до 4, яка відповідає виду доходу, визначеного у цьому пункті.

Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб

В. В. Бусарєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
31.12.2013 N 898


Книга обліку доходів і витрат
(для платників єдиного податку третьої і п'ятої груп, які є платниками податку на додану вартість), яка надається платником для проведення електронної перевірки

_________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові платника податків)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта*)

за період з __.__.20__ по __.__.20__
(зазначається податковий період, за який проводиться документальна позапланова невиїзна електронна перевірка та надається Книга обліку доходів і витрат)

I. Доходи

Дата запису

Дохід від провадження діяльності**

Дохід, що оподатковується за ставкою
15 %

вартість проданих товарів, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (послуг) без ПДВ, грн

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, без ПДВ, грн

усього, грн
(гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

вид доходу***

сума, грн

сума без ПДВ, грн

сума повернутих коштів за товар (послуги) та/або передплати без ПДВ, грн

скоригована сума доходу, грн
(гр. 2 - гр. 3)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Відповідно до підпункту 1 підпункту 293.3.1 та підпункту 1 підпункту 293.3.2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (крім доходу, що оподатковується за ставкою 15 відсотків).

*** Відповідно до підпунктів 1, 3 та 4 пункту 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України зазначається цифра 1, 3 або 4, яка відповідає виду доходу, визначеного у цьому пункті.

II. Витрати

Дата запису

Витрати, пов'язані з придбанням товарів (послуг)

Витрати на оплату праці найманих працівників, грн

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, грн

Інші витрати, грн

Усього, грн
(гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6)

вид витрат

сума без ПДВ, грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб

В. В. Бусарєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
31.12.2013 р. N 898

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2014 р. за N 305/25082


Порядок подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з урахуванням Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис" та визначає загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання платником податків до органів Міністерства доходів і зборів України в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису підзвітних осіб документів, які згідно з Кодексом пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на електронних носіях інформації).

Цей Порядок поширюється на Міністерство доходів і зборів України (далі - Міндоходів) та його територіальні органи, платників податків, які подають в електронній формі документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, для проведення електронної перевірки.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

документи, що подаються платниками податків до органів Міндоходів для проведення електронної перевірки (далі - документи для проведення електронної перевірки), - документи, в яких у вигляді електронних даних зафіксована інформація, що відповідно до Кодексу пов'язана з обчисленням та сплатою податків і зборів, які створені платником податків в електронній формі (включно з обов'язковими реквізитами документа) і зберігаються ним на електронних носіях інформації та які згідно з пунктом 85.2 статті 85 глави 8 розділу II Кодексу надаються до органу Міндоходів, за умови використання електронного цифрового підпису підзвітних осіб.

Формати документів для проведення електронної перевірки (формалізований опис складу та структури їх показників) визначаються згідно з додатками до наказу, яким затверджено цей Порядок;

подання платником податків в електронній формі документів для проведення електронної перевірки - подання документів для проведення електронної перевірки до органів Міндоходів з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг за умови включення платника податків до системи подання податкових документів в електронній формі з урахуванням вимог абзацу сьомого підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 глави 8 розділу II Кодексу та Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення територіальним органом Міністерства доходів і зборів України про проведення такої перевірки, затвердженого наказом Міндоходів від 03 червня 2013 року N 143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за N 950/23482;

система подання податкових документів в електронній формі - сукупність організаційних, правових заходів та інформаційно-телекомунікаційних систем, що забезпечують подання податкових документів в електронній формі до органів Міндоходів.

1.3. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", нормативно-правовому акті Міндоходів з питань підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді та інших нормативно-правових актах з питань електронного документообігу.

II. Загальні вимоги до подання платником податків в електронній формі документів для проведення електронної перевірки

2.1. Подання платником податків в електронній формі документів для проведення електронної перевірки здійснюється за допомогою системи подання податкових документів в електронній формі з віддаленого персонального комп'ютера або шляхом використання послуг центрів обслуговування платників податків відповідно до цього Порядку.

2.2. Формати документів для проведення електронної перевірки та інша інформація про порядок подання таких документів оприлюднюються на веб-порталі Міндоходів у рубриці "Електронна перевірка".

2.3. Документи для проведення електронної перевірки можуть бути надіслані до органу Міндоходів, в якому платник податків перебуває на податковому обліку, за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

2.4. Інші загальні вимоги та порядок подання платником податків в електронній формі документів для проведення електронної перевірки визначаються відповідно до нормативно-правового акта Міндоходів з питань підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді.

Директор Департаменту
розвитку IT, електронних
сервісів та обліку платників

О. В. Теньков

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4