Лист ДПАУ N 3146/6/21-0215 від 31.03.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.03.2010 р. N 3146/6/21-0215

Державна податкова адміністрація України розглянула листи редакції газети української бухгалтерії "Бухгалтерія" від 17.02.2010 р. N 18/8в, N 19/8в та N 20/8в стосовно особливостей заповнення розрахунку та оподаткування збором на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства і повідомляє.

1. Щодо нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства в разі реалізації безалкогольного пива і слабоалкогольних напоїв

Відповідно до абзаців дев'ятого та десятого статті 1 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481) передбачено, що пиво - це насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, отриманий під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203. Пиво безалкогольне - це насичений діоксидом вуглецю пінистий напій, одержаний під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами з об'ємною часткою спирту не більш як 0,5 відсотка, отриманий шляхом діалізу або переривання головного бродіння, або виготовлення пивного сусла зі зниженою часткою сухих речовин у початковому суслі, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2202.

Законом України від 11 липня 1996 року N 313 "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" визначено підакцизним та встановлено ставки акцизного збору на пиво солодове, що відноситься до товарної групи УКТ ЗЕД за кодом 2203 00.

Водночас до платників збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства відповідно до Закону України від 9 квітня 1999 року N 587-XIV "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (далі - Закон N 587) віднесено суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування пиво, незалежно від того, чи належить воно до підакцизних товарів (код за УКТ ЗЕД 2203 00) чи ні (2202).

Таким чином, збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачують суб'єкти підприємницької діяльності, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування пиво, незалежно від того, чи належить останнє до підакцизних товарів.

Відповідно до абзаців сьомого та восьмого Закону N 481 визначено, що алкогольні напої - це продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 2204, 2205, 2206, 2208, та слабоалкогольні напої - це алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 см3, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю. Тобто суб'єкти господарювання, що реалізують слабоалкогольні напої, також є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.

2. Щодо здійснення діяльності за договором доручення та необхідності придбання ліцензії на оптову торгівлю суб'єктом господарювання - повіреним

Згідно зі статтею 1000 Цивільного кодексу України за договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлен строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право і повіреного.

Згідно зі статтею 1006 Цивільного кодексу України повірений зобов'язаний повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення, після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк якої не закінчився, і надати звіт про виконання доручення та виправдні документи, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення, а також негайно передати довірителеві все одержане у зв’язку з виконанням доручення.

Відповідно до статей 1 та 2 Закону N 587 платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування, які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво. Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише за умови реалізації ними цієї продукції в роздрібній торгівлі безпосередню споживачам. У разі постачання такої продукції суб'єктам оптової та роздрібної торгівлі власного виробництва вони не є платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

У разі реалізації алкогольних напоїв та пива за договорами комісії (консигнації) платниками збору є суб'єкти підприємницької діяльності (крім виробників-комітентів у разі здійснення ними оптової торгівлі алкогольних напоїв та пива), які отримують на свій рахунок кошти або інші види компенсації за продаж цієї продукції.

Об'єктом оподаткування збором є виручка - товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі.

Таким чином, повірений, який відповідно до Закону N 587 реалізує в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольні напої та пиво, і за умовами договору доручення кошти, отримані від покупців, надходять на його банківській рахунок, є платником збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Стосовно необхідності придбання ліцензії на оптову торгівлю суб'єктом господарювання - повіренному здійснювати за дорученням продаж алкогольних напоїв, то статтею 15 Закону N 481 визначено, що оптова торгівля алкогольними напоями може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі її виробниками, за наявності у них ліцензії - документа державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження зазначеного в ньому виду діяльності протягом визначеного строку.

Крім того, суб'єкти господарювання, які отримали ліцензії на імпорт алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснюють поставку цієї продукції підприємствам оптової і роздрібної торгівлі та іншим українським споживачам за наявності ліцензії на право оптової торгівлі (пункт 7 статті 15 Закону N 481).

Суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями, повинні дотримуватися законодавчо встановлених правил здійснення зазначеної діяльності, а у разі порушення нести відповідальність, передбачену Законом N 481.

3. Щодо декларування виду товару у розрахунку

Пунктом 7 Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого наказом ДПА України від 01.12.2009 р. N 671, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.02.2010 р. за N 125/17420, передбачено, що платники збору в колонці 2 "Вид товару" розрахунку зазначають окремими рядками алкогольні напої та/або пиво, тобто запроваджено декларування згрупованих товарів і не передбачено деталізацію алкогольних напоїв за їх видами.

4. Щодо подання розрахунку у разі відсутності об'єкта оподаткування

Статтею 4 Закону N 587 встановлено, що збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства платники сплачують на спеціальний рахунок Державного казначейства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року N 587, платники збору подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця, зазначений розрахунок органові державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку. Суму збору, зазначену в розрахунку, платник збору зобов'язаний сплатити протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання розрахунку.

Враховуючи викладене, платники збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства щомісячно подають розрахунок до податкових органів, в тому числі у випадку відсутності у суб'єкта підприємницької діяльності у звітному місяці факту реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, тобто незалежно від наявності у платників об'єкта оподаткування.

5. Щодо реалізації тютюнових виробів з текстом медичного попередження

Статтею 11 Закону N 481 визначено, що текст основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів "Куріння призводить до серцево-судинних захворювань та раку легенів" та текст додаткового медичного попередження, вибраний із шести текстів додаткових медичних попереджень такого змісту: "Куріння під час вагітності шкодить вашій дитині"; "Тютюновий дим шкодить здоров'ю тих, хто вас оточує"; "Куріння викликає залежність, не починайте курити!"; "Куріння викликає імпотенцію"; "Захистіть дітей: не дозволяйте їм дихати вашим димом"; "Курці помирають рано", які наносяться на упаковки тютюнових виробів почергово, повинні займати не менше 30 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів. Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які зазначаються на кожній упаковці тютюнових виробів, повинні бути чіткими, надрукованими в чорній рамці, ширина якої не менша, ніж три міліметри, чорним жирним шрифтом на білому фоні, рядковими буквами, за винятком першої букви попередження, розміщеними по центру рамки таким чином, щоб забезпечити цілісність цих текстів при відкриванні тютюнового виробу способом, зазначеним на його упаковці, і не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору.

Законом України від 21.01.2010 р. N 1824 (далі - Закон N 1824) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв" внесено зміни в статтю 11 Закону України N 481, зокрема, в частині розміру площі, обмеженої рамки, яка має становити не менше 50 відсотків площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої сторони упаковки (коробки, пачки) тютюнових виробів.

Водночас прикінцевими положеннями Закону N 1824 передбачено набрання чинності вказаних змін через 18 місяців з дня набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України про затвердження малюнка (малюнків) та/або піктограми (піктограм) для додаткових медичних попереджень.

Слід зауважити, що на сьогодні зміни не набрали чинності і відповідно до пункту 3 статті 5 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV суб'єкти господарювання та інші учасники правовідносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства, у даному випадку статті 11 Закону N 481.

Перший заступник Голови

О. Буханевич

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4