Лист ДПАУ N 9775/7/15-0917 від 19.05.2010 р.-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.05.2010 р. N 9775/7/15-0917

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Про особливості справляння у 2010 році платежів за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Державна податкова адміністрація України направляє для використання у роботі Рекомендації щодо особливостей справляння у 2010 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, в умовах дії Закону України від 27 квітня 2010 року N 2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Зобов'язуємо довести зазначені Рекомендації до підпорядкованих органів державної податкової служби та провести роз'яснювальну роботу з платниками збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.

Додаток: Рекомендації щодо особливостей справляння у 2010 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, на - 5 арк. у 1 прим.

 

Заступник Голови

О. М. Любченко

 

 

Додаток
до листа ДПА України
19.05.2010 N 9775/7/15-0917

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо особливостей справляння у 2010 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

Справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, регламентується Порядком встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння", із змінами та доповненнями (далі - Порядок N 115), та Інструкцією про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженою спільним наказом Комітету України з питань геології та використання надр і ДПА України від 23.06.99 N 105/309, зареєстрованим у Мін'юсті України 16.07.99 за N 474/3767, із змінами та доповненнями (далі - Інструкція N 105/309).

Згідно з додатком до Порядку N 115 нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, встановлені окремо для кожного виду корисних копалин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин.

Для платників збору за геологорозвідувальні роботи порядок подання розрахунків та сплати збору до державного бюджету у 2010 році не змінився. При цьому, відповідно до пункту 8 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України від 27 квітня 2010 року N 2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі - Закон N 2154) до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115, застосовується коефіцієнт 3,19.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 1 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону N 2154 вищезазначений пункт застосовується з дня опублікування Закону, тобто з 30 квітня 2010 року.

Таким чином, розрахунки збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за I квартал 2010 року подаються до органів податкової служби з коефіцієнтом 2,27, що діяв у 2009 році. За II квартал 2010 року платники подають два розрахунки зі збору, тобто починаючи з 1 квітня по 29 квітня ц. р. до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115, застосовується коефіцієнт 2,27, а з 30 квітня по 1 липня ц. р. коефіцієнт 3,19. Відповідно при обчисленні податкових зобов'язань зі збору за III та IV квартали ц. р. до нормативів збору також застосовується коефіцієнт 3,19.

Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, (далі - Розрахунок збору) складається за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції N 105/309. При цьому, форма Розрахунку збору не передбачає застосування коефіцієнта 3,19 до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. У зв’язку з цим, у рядку 4 "Норматив збору" рекомендуємо проставляти норматив збору з урахуванням коефіцієнта 3,19. При цьому норматив повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, встановлена у додатку до Порядку N 115, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період для якого дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а сплата збору проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору.

Збір за геологорозвідувальні роботи є складовою доходів спеціального та загального фондів державного бюджету. Пропорційність надходження цього збору до спеціального та загального фондів державного бюджету щороку визначається законом про Державний бюджет України. Так, відповідно до пункту 5 статті 2 та пункту 21 статті 6 розділу II Закону України від 27 квітня 2010 року N 2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік" установлено на 2010 рік, що 25,45 відс. збору за геологорозвідувальні роботи належать до доходів загального фонду (крім надходжень від погашення заборгованості дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»), а 74,55 відс. - до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.

Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин у 2009 році регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року N 264 "Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин", із змінами і доповненнями (далі - Порядок N 264).

Пунктом 4 цього Порядку зазначено, що вартість видобутих у звітному (податковому) періоді корисних копалин (готової продукції) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин:

за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин;

за розрахунковою вартістю видобутих корисних копалин.

Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається:

- за фактичною ціною реалізації корисних копалин - відповідно до положень пунктів 5 - 7 зазначеного Порядку;

- за розрахунковою вартістю - відповідно до положень пунктів 8 - 13 Порядку N 264.

Податкові зобов'язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період обчислюються згідно з пунктом 14 Порядку N 264 за формулою залежно від застосування базових нормативів платежів (абсолютних (тобто для видобутих та погашених запасів)) та відносних величин (у відсотках до вартості одиниці видобутих корисних копалин).

Слід зазначити, що пунктом 7 розділу II Закону України від 3 червня 2008 року N 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон N 309) запроваджені базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 1 до цього Закону, що є його невід'ємною частиною.

При цьому, статтею 9 Закону N 2154 установлено, що у 2010 році до базових нормативів, визначених у додатку N 1 до Закону N 309, що належать до абсолютних величин, із застосуванням коефіцієнта, який діяв у 2009 році, застосовується коефіцієнт 1,143 та запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід, замість нормативів у абсолютних величинах.

Це стосується таких корисних копалин, як каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична.

Водночас слід зауважити, що такі корисні копалини, як каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка та сировина керамзитова відповідно до листа Міністерства фінансів України від 21.08.2008 N 31-12040-432-18/32726 віднесено до корисних копалин місцевого значення і платежі за вказані глинисті породи спрямовуються до місцевих бюджетів.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 1 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону N 2154 стаття 9 застосовується з дня його опублікування, тобто з 30 квітня 2010 року.

Таким чином, розрахунки платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, за I квартал 2010 року подаються до органів податкової служби із застосуванням коефіцієнта 1,439 до базових нормативів, які належать до абсолютних величин, що діяв у 2009 році. За II квартал 2010 року платники подають два розрахунки з платежу, тобто починаючи з 1 квітня по 29 квітня ц. р. до базових нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин застосовується коефіцієнт 1,439, а з 30 квітня по 1 липня ц. р. до коефіцієнта, який діяв у 2009 році (1,439), застосовується коефіцієнт 1,143. Відповідно при обчисленні податкових зобов'язань по платежах за користування надрами для видобування корисних копалин за III та IV квартали ц. р. до нормативів платежу та до коефіцієнта, що діяв у 2009 році (1,439), також застосовується коефіцієнт 1,143.

Порядок подання розрахунків платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та сплати податкових зобов'язань у 2010 році не змінився. Розрахунки платежів за користування надрами, базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а їх сплата проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку.

Щодо порядку справляння у 2010 році плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, повідомляємо наступне.

Справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, регламентується відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року N 1682 "Про плату за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин", зі змінами та доповненнями (далі - постанова N 1682), та Інструкцією про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженою спільним наказом Мінекології України, Мінфіну України, ДПА України та Мінпраці України від 08.02.2001 N 37/45/73/44, зареєстрованим у Мін'юсті України 22.02.2001 за N 160/5351, із змінами та доповненнями.

Звертаємо увагу, що у 2010 році нормативи плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, затверджені постановою N 1682, підлягають індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2003 року N 1735 "Про проведення індексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів".

Згідно з інформацією, наданою Державним комітетом статистики України, індекс цін виробників промислової продукції становив у: 2003 - 111,1 відс.; 2004 - 124,1 відс.; 2005 - 109,5 відс.; 2006 - 114,1 відс.; 2007 - 123,3 відс.; 2008 - 123,0 відс.; 2009 - 114,3 відсотків.

При цьому, форма розрахунку плати за користування надрами, в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, не передбачає застосування індексу цін виробників промислової продукції до річних нормативів плати за користування надрами. Тому, у колонці 4 "Річний норматив плати" рекомендуємо проставляти норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Проіндексований норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Наприклад, якщо відповідно до постанови N 1682 норматив плати за витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції становить 0,14 грн. за м2, то у 2004 році він становив 0,16 грн. за м2 (0,14 х 1,111 = 0,156); 2005 - 0,20 грн. за м2 (0,16 х 1,241 = 0,199); 2006 - 0,22 грн. за м2 (0,20 х 1,095 = 0,219); 2007 - 0,25 грн. за м2 (0,22 х 1,141 = 0,251); 2008 - 0,31 грн. за м2 (0,25 х 1,233 = 0,309); 2009 - 0,38 грн. за м2 (0,31 х 1,23 = 0,382); 2010 - 0,43 грн. за м2 (0,38 х 1,143 = 0,434).

Розрахунки плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцезнаходженням ділянки надр, що використовується, а сплата проводиться протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, і в повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів.

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)Н. В. Хоцянівська

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4