Наказ ДПАУ N 336 від 17.05.2010 р.-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 травня 2010 року N 336

Про затвердження Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків

Наказ скасовано
(згідно з наказом Державної фіскальної служби України
від 14 березня 2016 року N 217)

Відповідно до абзацу четвертого статті 2 та пункту 2 статті 8 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", статті 5 Закону України від 25 червня 1991 року N 1251-XII "Про систему оподаткування", розділу 11 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. N 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 р. за N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 р. N 552), із змінами, з метою поліпшення організації роботи із встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків наказую:

1. Затвердити Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків (далі - Положення), що додається.

2. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити дотримання вимог Положення у підпорядкованих органах державної податкової служби.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 11.05.98 р. N 233 "Про затвердження Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими службами державних податкових адміністрацій (інспекцій) по встановленню місця знаходження суб'єктів підприємництва, що ухиляються від сплати податків".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови - начальника податкової міліції Шейбута В. В.

Голова

О. О. Папаіка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
17.05.2010 N 336

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків (далі - Положення)

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими структурними підрозділами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) під час встановлення місцезнаходження платників податків.

1.2. Ініціатор запиту - структурні підрозділи органів ДПС, податкові органи інших держав, (на підставі договорів і угод, учасником яких є Україна), які звертаються до податкової міліції для проведення відповідних заходів із встановлення місцезнаходження платника податків, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

1.3. Виконавець запиту - працівники підрозділів податкової міліції, які здійснюють заходи із встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків.

1.4. Визначення (місця проживання фізичної особи) та (місцезнаходження юридичної особи) вживаються відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15 травня 2003 року N 755-IV.

1.5. Платник податків - юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.

II. Основні принципи взаємодії структурних підрозділів органів ДПС

2.1. Суворе дотримання чинного законодавства України та власних нормативних актів.

2.2. Оперативне і комплексне використання сил та методів при встановленні місцезнаходження платника податків, своєчасний обмін інформацією у частині, що відноситься до компетенції підрозділів органів ДПС.

2.3. Збереження службової таємниці.

III. Організація роботи з підготовки та направлення структурними підрозділами органів ДПС запитів на встановлення місцезнаходження платника податків

3.1. Щодо кожного платника податків, який відсутній за місцезнаходженням (місцем проживання) та місцезнаходження (місце проживання) якого не з'ясовано, структурні підрозділ органу ДПС проводить такі заходи:

3.1.1. шляхом спілкування (телефон, пошта, факс, виїзд за місцезнаходженням тощо) із платником податків з'ясовує його фактичне місцезнаходження (місце проживання);

3.1.2. за допомогою Єдиного банку даних платників податків встановлює місце проживання засновників і керівників платника податків та отримує інформацію стосовно інших платників податків, де зазначені особи є засновниками чи керівниками;

3.2. У разі підтвердження відсутності платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання) структурний підрозділ органу ДПС, який є ініціатором запиту, готує за відповідною формою запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків та направляє до підрозділу податкової міліції (додаток 1).

3.3. Запити на встановлення місцезнаходження оформлюються на кожного платника податків окремо незалежно від кількості несплачених видів податків, зборів та інших платежів.

3.4. Працівник податкової міліції за необхідності має право ознайомлюватися з обліковою справою (реєстраційною та звітною частиною) платника податків, щодо якого отримано запит на встановлення місцезнаходження.

3.5. Після отримання від підрозділу податкової міліції матеріалів про встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків керівником органу ДПС приймається таке рішення:

3.5.1. змінити стан платника;

3.5.2. провести відповідну позовну роботу;

3.5.3. повернути матеріали у зв’язку з невжиттям комплексу заходів, передбачених п. 4.2 розділу IV Положення.

IV. Дії підрозділів податкової міліції при отриманні запитів на встановлення місцезнаходження платника податків

4.1. Начальник підрозділу податкової міліції за отриманим запитом на встановлення місцезнаходження платника податків, який має стан "10" приймає таке рішення:

4.1.1. про організацію підрозділом податкової міліції заходів для встановлення місцезнаходження платника податків;

4.1.2. про повернення запиту та матеріалів перевірки ініціатору запиту у разі незазначення підстав для встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків.

4.2. Підрозділ податкової міліції при прийнятті рішення про організацію заходів із встановлення місцезнаходження платника податків обов'язково здійснює вихід за його адресою.

У разі незнаходження за адресою платника податків необхідно:

якщо платник податків зареєстрований за адресою жилого приміщення (квартири), опитати власника такого приміщення (квартири) (за згодою) щодо місцезнаходження за вказаною адресою платника податків, а також місцезнаходження посадових осіб платника податків, та оформити відповідно такі заходи (пояснення або рапорт);

якщо платник податків зареєстрований за адресою приміщення, в якому розташовано виробництво, офіси тощо, необхідно опитати власника приміщення-орендодавця (за згодою) щодо оренди та місцезнаходження платника податків, вказаного у запиті (пояснення або рапорт).

У разі встановлення, що засновники та посадові особи не пов'язані з утворенням та господарською діяльністю платника податків, підрозділ податкової міліції готує та передає керівнику органу ДПС службову записку та матеріали відповідно до вимог п. 2.3.1 Порядку взаємодії структурних підрозділів органів державної податкової служби під час підготовки та супроводження справ у судах і ведення претензійно-позовної роботи, затвердженого наказом ДПА України від 22.02.2008 р. N 106 "Про організацію роботи юридичних підрозділів в органах державної податкової служби", із змінами.

4.3. За даними адресного бюро Міністерства внутрішніх справ України встановлюються місця реєстрації фізичних осіб та всіх посадових осіб, засновників платника податків (заходи оформити довідкою або рапортом).

4.4. За необхідності співробітник податкової міліції звертається із письмовим запитом до відповідного структурного підрозділу органів ДПС про отримання інформації щодо джерел доходів засновників і керівників платника податків.

4.5. За встановленими адресами здійснюються виїзди та опитуються засновники і керівники платника податків (за згодою) щодо фактичного місцезнаходження платника податків та документів фінансово-господарської діяльності (заходи оформити поясненням або рапортом).

4.6. У випадку реєстрації посадових осіб платника податків за межами області, оперативний працівник протягом п'яти робочих днів з часу отримання запиту готує та направляє до регіонального підрозділу податкової міліції запит про проведення опитування щодо створення та діяльності платника податків.

4.7. Проводяться інші заходи, які не суперечать чинному законодавству, з метою встановлення місцезнаходження платника податків.

4.8. Кожний проведений захід оформлюється документально (довідкою або рапортом).

4.9. Якщо при розгляді запиту на встановлення місцезнаходження платника податків виявлено ознаки злочину, не підслідного органу податкової міліції, матеріали направляються за належністю (підслідністю) згідно зі ст. 97 КПК України.

4.10. Підрозділ податкової міліції не пізніше 10 календарних днів з часу отримання запиту в обов'язковому порядку письмово повідомляє ініціатора запиту про проведену роботу за формою згідно з додатком 2. У разі необхідності вказаний термін може бути продовжений за рішенням керівника підрозділу податкової міліції до 30 днів з дати отримання запиту.

4.11. У разі встановлення місцезнаходження платника податків підрозділ податкової міліції протягом наступного робочого дня письмово направляє ініціатору запиту інформацію про місцезнаходження платника податків.

4.12. Запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків вважається виконаним, якщо:

місцезнаходження платника податків встановлено, що підтверджено виходом на відповідну адресу та оформлено документально;

встановлено, що платник податків зареєстрований на осіб, які не пов'язані з утворенням та господарською діяльності платника податків, та вжито всіх заходів, передбачених п. 4.13 розділу IV Положення.

4.13. У разі вжиття заходів для визначення місцезнаходження та встановлення, що засновники і посадові особи не пов'язані з утворенням та господарською діяльністю платника податків, підрозділ податкової міліції:

службовою запискою повідомляє структурний підрозділу ДПС, який ініціював заходи, про встановлення ознак фіктивності платника податків;

ініціює зміну стану платника податків з "10" - запит на встановлення місцезнаходження (місце проживання) на "23" - місцезнаходження не встановлено або "32" - фактичну адресу не встановлено, юридична адреса масової реєстрації;

повідомляє структурний підрозділ органу ДПС який ініціював заходи про їх припинення щодо встановлення місцезнаходження платника податків та передає керівнику органу ДПС службову записку та матеріали відповідно до вимог п. 2.3.1 Порядку взаємодії структурних підрозділів органів державної податкової служби під час підготовки та супроводження справ у судах і ведення претензійно-позовної роботи, затвердженого наказом ДПА України від 22.02.2008 р. N 106 "Про організацію роботи юридичних підрозділів в органах державної податкової служби", із змінами;

передає матеріалі до юридичного підрозділу для проведення відповідної позовної роботи;

виконує доручення юридичного підрозділу та супроводжує матеріали у судах.

4.14. Листування з питань встановлення місцезнаходження платника податків в обов'язковому порядку обліковується у журналах реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції відділу податкової міліції (канцелярії) відповідно до вимог діловодства.

4.15. Рішення про припинення заходів щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків приймає керівник органу ДПС на підставі службової записки начальника підрозділу органу ДПС, що є ініціатором запиту.

4.16. При формуванні статистичної звітності платник податків вважається встановленим, якщо його стан з "10" змінено на інший (крім "23", "32"). В іншому випадку вважається, що стосовно платника податків тривають заходи щодо встановлення місцезнаходження.

Перший заступник начальника
податкової міліції - начальник
Головного управління податкової міліціїА. В. Головач

Додаток 1
до Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків

Начальнику підрозділу податкової міліції

______________________________________
(найменування органу ДПС)
______________________________________
(П. І. Б.)

ЗАПИТ N ___
на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків

"___" ___________ 20__ р.

м. ___________

Код (номер) платника податків:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код ЄДРПОУ / номер ТРДПОУ / номер ДРФО)

Назва платника податків ______________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Зареєстроване місцезнаходження (місце проживання) платника податків:
_____________________________________________________________________________________
(індекс, область, район, населений пункт, район міста, вулиця, будинок, корпус, квартира)
_____________________________________________________________________________________

Дані про керівників:

 

Номер ДРФО

П. І. Б.

Контактні телефони

Керівник

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

Дані про засновників:

Код ЄДРПОУ (номер ДРФО)

Найменування (П. І. Б.)

Місцезнаходження (місце проживання)

Контактні телефони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові дані (за їх наявності): ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Мета або причина проведення заходів щодо встановленню місцезнаходження суб'єкта господарювання (необхідно зазначити):

 

проведення перевірки платника податків

 

не подання податкової звітності за період _____________________________________________
(необхідно вказати)

 

стягнення заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів)

 

повернення документів, свідоцтв, довідок тощо, що направлялись платнику податків

 

інше _____________________________________________________________________________
(необхідно вказати)

Підстави для проведення заходів щодо встановлення місцезнаходження:

 

складено акт перевірки місцезнаходження платника податків від ____________ N ___

 

складено довідку про неможливість вручення документа платнику податків від ________ N ___

 

до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність платника податків за місцезнаходженням дата запису ____________ номер запису ______________________

Начальник ДПА, ДПІ (СДПІ)
у районі, області, місті

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Додаток 2
до Положення про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими підрозділами органів державної податкової служби для встановлення місцезнаходження платника податків

N ___ від "___" ____________ 20__ р.

На запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання)

N ___ від "___" ____________ 20__ р.

ДОВІДКА
про встановлення фактичного місцезнаходження (місця проживання) платника податків

Код (номер) платника податків:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код ЄДРПОУ / номер ТРДПОУ / номер ДРФО)

Назва платника податків ______________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

Зареєстроване місцезнаходження (місце проживання) платника податків:
_____________________________________________________________________________________
(індекс, область, район, населений пункт, район міста, вулиця, будинок, корпус, квартира)
_____________________________________________________________________________________
Результати проведення заходів (заповнюється пункт 1 або відмічають пункт 2):

1. Проведено необхідні та достатні заходи щодо встановлення фактичного місцезнаходження платника податків.

Встановлено фактичне місцезнаходження платника податків:

індекс _______________, область _______________________________________________________
район _______________________________________________________________________________
населений пункт _____________________________________________________________________
район міста _________________________________________________________________________
вулиця ______________________________________________________________________________
будинок ______, корпус _______, квартира _______, конт. тел. ____________________________
За вказаною адресою знаходиться ______________________________________________________
(вказати конкретну назву об'єкта: завод, фабрика, майстерня, шахта,
_____________________________________________________________________________________
склад, магазин, місце управління, офіс, дирекція тощо)

Додаткові дані щодо встановлення місцезнаходження: У разі якщо, за встановленою адресою фактично здійснюється діяльність юридичною особою або знаходяться документи бухгалтерської та податкової звітності, печатки тощо та встановлена адреса є місцем проживання (реєстрації) пов'язаної фізичної особи, вказати її відношення (посаду, наявність серед засновників юридичної особи; родинний зв'язок з фізичною особою, місцезнаходження якої встановлюється)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

2. Встановлено, що суб'єкт господарювання зареєстрований на осіб, які до діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця ніякого відношення не мають та вжиті всі заходи передбачені пунктом 4.13 розділу IV Положення

Начальник підрозділу податкової міліції

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6