Наказ ДПАУ N 313 від 12.05.2010 р. «Про внесення змін до податкової звітності податку на додану вартість»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опублікован "Офіційний вісник України" N 41 від 11.06.2010 р.

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 12 травня 2010 року N 313

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 2010 р. за N 350/17645

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 25 січня 2011 року N 41) 

Відповідно до підпункту 11.21 пункту 11 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість", керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та статтею 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити для платників податку - сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону України "Про податок на додану вартість", але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, форму податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальну), що додається.

2. У рядках 8.5 та 8.6 форми додатка 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 N 213, із змінами), цифри "23.4" замінити цифрами "23.3".

3. Внести до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 N 159, зі змінами), такі зміни:

3.1. Службове поле "Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування" викласти у такій редакції:

"Відмітка про одночасне подання податкової декларації:

скороченої (стаття 81 Закону);

переробного підприємства (пункт 11.21 статті 11 Закону);

спеціальної (пункт 11.21 статті 11 Закону)".

3.2. У додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість:

3.2.1. Службове поле 01 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість" доповнити службовими полями 011 "Звітний", 012 "Звітний новий", 013 "Уточнюючий".

3.2.2. Службове поле 02 "Звітний (податковий) період" доповнити службовим полем 02* "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки".

3.3. У додатку 4 до податкової декларації з податку на додану вартість:

3.3.1. Службове поле 01 "Заява про повернення суми бюджетного відшкодування" доповнити службовими полями 011 "Звітна", 012 "Звітна нова", 013 "Уточнююча".

3.3.2. Службове поле 03 "До декларації за звітний (податковий) період" викласти в такій редакції:

"До декларації (уточнюючого розрахунку) за звітний (податковий) період".

4. Внести до форми додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 N 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за N 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 N 8, зі зміною), такі зміни:

4.1. Службове поле 01 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)" доповнити службовими полями 011 "Звітний", 012 "Звітний новий", 013 "Уточнюючий".

4.2. Службове поле 02 "Звітний (податковий) період" доповнити службовим полем 02* "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки".

5. Внести до форми додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПА України від 28.04.2009 N 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за N 417/16433, такі зміни:

5.1. Службове поле 01 "Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства)" доповнити службовими полями 011 "Звітний", 012 "Звітний новий", 013 "Уточнюючий".

5.2. Службове поле 02 "Звітний (податковий) період" доповнити службовим полем 02* "Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки".

6. Службові поля "Керівник" та "Головний бухгалтер" податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 N 159, зі змінами); податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 N 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за N 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 N 8, зі зміною); податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПА України від 28.04.2009 N 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за N 417/16433; додатків 3, 4, 5, 6 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 N 213, із змінами), доповнити відповідно службовими полями "Ідентифікаційний номер керівника згідно з ДРФО" та "Ідентифікаційний номер головного бухгалтера згідно з ДРФО".

7. Внести до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 N 213, із змінами), такі зміни:

7.1. Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платники податку - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (спеціальну), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені абзацом четвертим пункту 11.21 статті 11 Закону".

7.2. У пункті 3.2 розділу 3 після слів "розділи податкової декларації з податку на додану вартість" доповнити словами "податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)", а слова "(скороченої)/(переробного підприємства)" замінити словами "(скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)".

7.3. У розділі 4:

7.3.1. У пункті 4.2 слова "(скороченої)/(переробного підприємства)" замінити словами "(скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)."

7.3.2. У підпункті 4.4.3 пункту 4.4:

в абзаці першому цифри та слово "3, 4, 5 та 6" замінити цифрами та словом "3, 4, 5, 6 та 7";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (спеціальній), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 12.05.2010 N 313, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 7".

7.4. У розділі 5:

7.4.1. Пункт 5.1 доповнити новими абзацами такого змісту:

"У податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) відображаються лише операції, пов'язані з поставкою молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВ" податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно ( %).

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВН" податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного податкового періоду (%).

Розрахунок питомої ваги проводиться у додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)".

7.4.2. Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У податковій декларації (спеціальній) відображаються операції, пов'язані з поставкою молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, відповідно до абзацу четвертого пункту 11.21 статті 11 Закону".

7.4.3. Абзац третій пункту 5.5 викласти у такій редакції:

"У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) та податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) рядки 6, 7 не заповнюються, оскільки податкові зобов'язання, що виникають при імпорті товарів та послуг, які отримані від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях".

7.4.4. Абзац шостий пункту 5.6 викласти у такій редакції:

"У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) та податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, які виникають при імпорті товарів, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях".

7.4.5. Пункт 5.7 доповнити підпунктом 5.7.3 такого змісту:

"5.7.3. У податковій декларації (спеціальній) відповідно до абзацу четвертого пункту 11.21 статті 11 Закону відображаються:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів у власних переробних цехах, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (спеціальної);

б) послуги, супутні поставці молока, худоби, птиці, вовни, а також пов'язані з поставкою молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

7.4.6. Доповнити розділ пунктом 5.15 такого змісту:

"5.15. Розділ III "Розрахунки за звітний період" податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

Відмінності у заповненні цього розділу порівняно з податковою декларацією з податку на додану вартість:

1) відсутня відмітка платника про проведення відшкодування;

2) замість рядків 18 - 28 введено нові рядки:

18. Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17):

18.1 сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню (позитивне значення суми рядка 18);

18.2 сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від'ємне значення суми рядка 18).

19. Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка у поточному звітному періоді зменшує суму податку (рядок 19.1 + рядок 19.2).

20. Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (п. 11.21 ст. 11 Закону).

21. Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника.

Значення рядка 21 переноситься платником до рядка 19.1 податкової декларації (спеціальної) наступного звітного періоду".

8. Доповнити Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за N 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 N 213, із змінами), новим додатком 7 "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))", що додається.

9. Департаменту адміністрування податку на додану вартість (Лапшин Ю. В.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію у встановленому порядку.

10. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) довести цей наказ через засоби масової інформації та веб-сайт Державної податкової адміністрації України до відома платників податку.

11. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр фінансів України

Ф. О. Ярошенко

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

УЗГОДЖЕНО
Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
від 31.03.2010 N 58
Голова Комітету С. А. Терьохін

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДПА України
12.05.2010 N 313

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(СПЕЦІАЛЬНА)

011

 

Звітна

012

 

Звітна нова

015

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п. 11.21 Закону)

ПВ

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%)

 

ПВН

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)

 

грн.

Код рядка

I. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Обсяги поставки
(без ПДВ)

Сума ПДВ

 

 

Колонка А

Колонка Б

1

Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів

 

 

2

Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою:

х

х

2.1

експортні операції

 

0

2.2

інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою

 

0

3

Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону)

 

х

4

Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

х

5

Загальний обсяг поставки (сума значень з 1-го до 4-го рядка колонки A)

 

х

5.1

з рядка 5 - загальний обсяг оподатковуваних операцій звітного періоду
(р. 1 + р. 2.1 + р. 2.2 + р. 4) колонки А

 

 

6

Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)

х

х

 

Термін погашення податкового векселя (указати дату, додати перелік)

х

7

Послуги, отримані від нерезидента на митній території України

х

х

8

Коригування податкових зобов'язань (+ чи -)
(у разі заповнення цього рядка обов'язковим є подання додатка 1 до декларації):

 

(+ чи -)

8.1

самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

 

 

8.2

нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі

х

х

8.3

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

 

 

8.4

інші випадки

 

 

9

Усього податкових зобов'язань
(сума значень рядків (1 + 8 (+ чи -)) колонки Б)

х

 

91

Крім того, поставка послуг за межами митної території України або послуг, місце поставки яких визначено відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону за межами митної території України

 

х

Код
рядка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги
придбання
(без ПДВ)

Дозволений
податковий
кредит

 

 

Колонка А

Колонка Б

10

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

 

 

10.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

 

 

10.2

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

х

101

у тому числі з р. 10: які частково використовуються в операціях з поставки молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах

 

 

11

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість на митній території України товарів (послуг) та основних фондів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

 

х

11.1

підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою

 

х

11.2

не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

х

12

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою:

 

 

12.1

ПДВ, сплачений митним органам

 

 

12.2

погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді

 

 

12.3

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

х

12.4

послуги, отримані від нерезидента

 

 

12.5

товари, імпортовані в пільговому режимі та використані не за цільовим призначенням

 

 

121

у тому числі з р. 12: які частково використовуються в операціях з поставки молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах

 

 

13

Імпортовані товари та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):

 

х

13.1

ПДВ, сплачений митним органам

 

х

13.2

звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)

 

х

13.3

послуги, отримані від нерезидента

 

х

131

у тому числі з р. 13: які частково використовуються в операціях з поставки молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах

 

х

14

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону

 

х

15

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість вітчизняних товарів (послуг) та основних фондів, імпорт товарів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності, або з метою їх використання для поставки послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п. 6.5 ст. 6 Закону

 

х

16

Коригування податкового кредиту
(сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.2 (+ чи -) + 16.3 + 16.4 (+ чи -)) колонки Б)
(у разі заповнення цього рядка є обов'язковим подання додатка 1 до декларації):

 

(+ чи -)

16.1

самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації

 

 

16.2

згідно з п. 4.5 ст. 4 Закону

 

 

16.3

часткове використання в операціях з поставки молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м'ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах (+)

 

 

16.4

інші випадки

 

 

17

Усього податкового кредиту
(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 12.5 + 16 (+ чи -)) колонки Б)

х

 

 

III. РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Сума ПДВ

18

Різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду
(рядок 9 - рядок 17):

(+ чи -)

18.1

Сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню
(позитивне значення суми рядка 18)

 

18.2

Сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від'ємне значення суми рядка 18)

 

19

Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка в поточному звітному періоді зменшує суму податку (рядок 19.1 + рядок 19.2):

 

19.1

значення рядка 21 податкової декларації попереднього звітного періоду

 

19.2

значення рядка 7.3 (+) або рядка 7.4 (-) уточнюючого розрахунку (додаток 7)

(+ чи -)

20

Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (п. 11.21 ст. 11 Закону)
(рядок 18.1 - рядок 19, позитивне значення)

 

21

Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника, і не відображається в особовому рахунку платника  
(рядок 18.1 - рядок 19, від'ємне значення) 
або (рядок 18.2 + рядок 19, від'ємне значення) 
(значення цього рядка переноситься до рядка 19.1 податкової декларації (спеціальної) наступного звітного періоду)

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на додану вартість


Ю. В. Лапшин

Додаток 1
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)

01

РОЗРАХУНОК КОРИГУВАННЯ СУМ ПДВ ДО ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СПЕЦІАЛЬНОЇ)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

015

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п. 11.21 Закону)

ПВ*

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%)

 

ПВН*

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)

 

Розділ I. Коригування податкових зобов'язань

грн.

N з/п

Отримувач
(покупець)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Підстава для коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість,
рядок 8

Обсяг поставки
(без ПДВ)
(+ чи -)

Сума ПДВ
(+ чи -)

найменування

індиві-
дуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримува-
чем (покупцем) розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: рядок 8 (+ чи -)

 

 

Розділ II. Коригування податкового кредиту

грн.

N з/п

Постачальник
(продавець)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на
додану вартість,
рядок 16

Обсяг поставки
(без ПДВ)
(+ чи -)

Сума ПДВ
(+ чи -)

найменування

індиві-
дуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримува-
чем (покупцем) розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: сума значень рядків (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4) (+ чи -)

 

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на додану вартість


Ю. В. Лапшин

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)

 

Додаток 2
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)

 

01

Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту
в розрізі контрагентів

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

015

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п. 11.21 Закону)

Розділ I. Податкові зобов'язання

грн.

N з/п

Платник податку - покупець
(індивідуальний податковий номер)

Обсяг поставки
(без ПДВ)

Сума ПДВ

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Інші

 

 

Усього за місяць (квартал) (рядок 1 декларації),
у тому числі:

 

 

поставка основних фондів

 

 

Розділ II. Податковий кредит

N з/п

Постачальник
(індивідуальний податковий номер)

Період* виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит

Обсяг поставки
(без ПДВ)

Сума ПДВ

1

2

3

4

5

Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації),
у тому числі:

 

 

придбання (будівництво, спорудження) основних фондів

 

 

Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації):

 

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на додану вартість


Ю. В. Лапшин

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)

 

Додаток 3
до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної)

01

Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів
(послуг) до вартості всіх товарів (послуг)

011

 

Звітний

012

 

Звітний новий

013

 

Уточнюючий

015

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п. 11.21 Закону)

грн.

N з/п

Податковий період**
(місяць/квартал, рік)

Обсяги поставки (без ПДВ)

сільськогосподарських товарів (послуг)

товарів (послуг), що не відносяться до сільсько-
господарських

Загальні
(к. 3 + к. 4)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Питома вага ( %)

(усього к. 3 х 100 /
усього к. 5)

(усього к. 4 х 100 /
усього к. 5)

100

Директор Департаменту адміністрування
податку на додану вартість


Ю. В. Лапшин

Відмітка про одержання
(штамп ДПІ, дата, вхідний N)

 

Додаток 7
до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість

01

Уточнюючий розрахунок
податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
(до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))

015

Сільськогосподарське підприємство, яке не обрало спеціальний режим оподаткування (п. 11.21 Закону)

ПВ

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%)

 

ПВН

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством (%)

 

грн.

Код рядка

Показники

Загальна сума

1

2

3

1

Сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (за кодами рядків декларації):

х

1.1

код

18.1

18.2

19

19.1

1.2

сума ПДВ

 

 

 

 

1.3

код

19.2

20

21

 

1.4

сума ПДВ

 

 

**

 

1.5

____________

 

** З цієї суми зараховано у рахунок сплати в наступному звітному періоді.

 

2

Суми податкових зобов'язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1:

 

2.1

код

1

2

3

4

 

 

 

 

 

2.2

колонка А (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

колонка Б (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, в якій було допущено помилки1:

 

3.1

код

10.1

101

12.1

12.2

 

 

 

 

 

3.2

колонка А (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

колонка Б (±)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Загальна сума помилки (±) (рядок 2 - рядок 3)

 

5

Уточнення показників рядків 18.1 - 19 декларації:

х

5.1

код

18.1

18.2

19

5.2

сума ПДВ (±)

 

 

 

6

Уточнена сума звітного періоду, в якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення помилки, за кодами рядків декларації):

х

6.1

код

18.1

18.2

19

6.2

сума ПДВ

 

 

 

6.3

код

20

21

 

6.4

сума ПДВ

 

 

 

7

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

 

7.1

збільшення суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку (рядок 20 декларації)

 

7.2

зменшення суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку (рядок 20 декларації)

 

7.3

збільшення суми ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника податку і не відображається в особовому рахунку платника, а змінює значення рядка 19 декларації (спеціальної)
(переноситься до рядка 19.2 декларації /спеціальної/)

 

7.4

зменшення суми ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника податку і не відображається в особовому рахунку платника, а змінює значення рядка 19 декларації (спеціальної)
(переноситься до рядка 19.2 декларації /спеціальної/)

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на додану вартість


Ю. В. Лапшин

Лист ДПАУ N 11288/7/16-1117 від 09.06.2010 р. «Про внесення змін до податкової звітності податку на додану вартість»

Нові бланки можна скачати тут

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 2629-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30