Лист ДПАУ N 11288/7/16-1117 від 09.06.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.06.2010 р. N 11288/7/16-1117

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щодо внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Державна податкова адміністрація України надсилає до відома та керівництва в роботі наказ Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 № 313 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість” (далі – наказ № 313).

Наказ № 313 розроблено відповідно до Закону України „Про податок на додану вартість”, з урахуванням змін і доповнень, внесених Законом України від 22 грудня 2009 року № 1782-VI „Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи” (далі – Закон № 1782).

Згідно з абзацом 6 пункту 1 розділу І Закону України № 1782 сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбачений статтею 81 Закону України „Про податок на додану вартість”, і на загальних підставах вважаються платниками податку на додану вартість, суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишають у своєму розпорядженні і спрямовують на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.

Таким чином, для платників податку – сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону України „Про податок на додану вартість”, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, наказом № 313 затверджено форму податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальну), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період.

Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) та інші зміни до податкової звітності, передбачені цим наказом, застосовуються починаючи із звітного періоду за червень 2010 року.

У податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) відображаються лише операції, пов’язані з поставкою молока, худоби, птиці,

вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

Особливості заповнення податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

У спеціальному полі для відміток рядка „ПВ” податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%).?

У спеціальному полі для відміток рядка „ПВН” податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного податкового періоду (%).

Розрахунок питомої ваги проводиться у додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).?

У розділі ІІ „Податковий кредит” податковій декларації (спеціальній) відповідно до абзацу четвертого пункту 11.21 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість” відображаються:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів у власних переробних цехах, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (спеціальної); 1

б) послуги, супутні поставці молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

У разі якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17) має позитивне значення, то така сума відображається у рядку 18.1 розділу III „Розрахунки за звітний період” податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної), а якщо від’ємне значення - у рядку 18.2.

Сума податку на додану вартість минулого звітного періоду, яка у поточному звітному періоді зменшує суму податку відображається у рядку 19.

У рядку 20 податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) відображається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства, а сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника, відображається у рядку 21 декларації.

Значення рядка 21 переноситься платником до рядка 19.1 податкової декларації (спеціальної) наступного звітного періоду.

У разі якщо протягом січня – травня 2010 року сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону України „Про податок на додану вартість”, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, здійснювали операції з поставки молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, та відображали зазначені операції у податковій декларації з податку на додану вартість, повинні подати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість) за відповідний звітний період та включити обсяги поставок по таких операціях до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

Отже, за відповідні звітні періоди такими платниками подаються уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на додану вартість з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість) та додатки 5 „Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” до податкової декларації з податку на додану вартість, у яких суми податкового зобов’язання зменшуються на суму операцій з поставки молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а суми податкового кредиту зменшуються на вартість товарів (послуг), які придбавалися такими сільськогосподарськими підприємствами для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

Зазначені суми податкового зобов’язання та податкового кредиту, на які зменшено показники податкових декларацій з податку на додану вартість, відображаються у податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) за червень 2010 року у рядках 8.4 та 16.4 відповідно.

У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (спеціальній), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 12.05.2010 № 313, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 № 213, із змінами) (далі – Порядок заповнення).

Крім того, наказом № 313 внесено зміни до:

1. Форми додатка 5 до Порядку заповнення , а саме: у рядках 8.5 та 8.6 цифри „23.4” замінено цифрами „23.3”.

2. Форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159, зі змінами), а саме:

2.1. Службове поле „Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування” викласти у такій редакції:

„Відмітка про одночасне подання податкової декларації:

скороченої (стаття 81 Закону);

переробного підприємства (пункт 11.21 статті 11 Закону);

спеціальної (пункт 11.21 статті 11 Закону)”.

2.2. У додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість:

2.2.1. Службове поле 01 „Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість” доповнено службовими полями 011 „Звітний”, 012 „Звітний новий”, 013 „Уточнюючий”.

2.2.2. Службове поле 02 „Звітний (податковий) період” доповнено службовим полем 02* „Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки”.

2.3. У додатку 4 до податкової декларації з податку на додану вартість:

2.3.1. Службове поле 01 „Заява про повернення суми бюджетного відшкодування” доповнено службовими полями 011 „Звітна”, 012 „Звітна нова”, 013 „Уточнююча”.

2.3.2. Службове поле 03 „До декларації за звітний (податковий) період” викладено в такій редакції:

„До декларації (уточнюючого розрахунку) за звітний (податковий) період”.

3. Форми додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за № 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 № 8, зі зміною) та форми додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПА України від 28.04.2009 № 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за № 417/16433, а саме:

3.1. Службове поле 01 „Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)” доповнено службовими полями 011 „Звітний”, 012 „Звітний новий”, 013 „Уточнюючий”.

3.2. Службове поле 02 „Звітний (податковий) період” доповнено службовим полем 02* „Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки”.

4. Службові поля „Керівник” та „Головний бухгалтер” податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159, зі змінами); податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за № 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 № 8, зі зміною); податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПА України від 28.04.2009 № 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за № 417/16433; додатків 3, 4, 5, 6 до Порядку заповнення, доповнено відповідно службовими полями „Ідентифікаційний номер керівника згідно з ДРФО” та „Ідентифікаційний номер головного бухгалтера згідно з ДРФО”.

Зазначені зміни враховуються у звітності з податку на додану вартість, що подається починаючи із звітного періоду за червень 2010 року.

Державна податкова адміністрація України зобов’язує довести наказ № 313 до відома органів державної податкової служби та платників податків і встановити контроль за його дотриманням.

Заступник Голови

О. М. Любченко

_____________________________

1Питома вага таких товарів (послуг) повинна складати не менше 75 відсотків (п.  8?.6 ст. 8? Закону)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3