Лист ДПАУ N 11288/7/16-1117 від 09.06.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.06.2010 р. N 11288/7/16-1117

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Щодо внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Державна податкова адміністрація України надсилає до відома та керівництва в роботі наказ Державної податкової адміністрації України від 12.05.2010 № 313 „Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість” (далі – наказ № 313).

Наказ № 313 розроблено відповідно до Закону України „Про податок на додану вартість”, з урахуванням змін і доповнень, внесених Законом України від 22 грудня 2009 року № 1782-VI „Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи” (далі – Закон № 1782).

Згідно з абзацом 6 пункту 1 розділу І Закону України № 1782 сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, передбачений статтею 81 Закону України „Про податок на додану вартість”, і на загальних підставах вважаються платниками податку на додану вартість, суми податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишають у своєму розпорядженні і спрямовують на підтримку власного виробництва тваринницької продукції.

Таким чином, для платників податку – сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону України „Про податок на додану вартість”, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, наказом № 313 затверджено форму податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальну), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період.

Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) та інші зміни до податкової звітності, передбачені цим наказом, застосовуються починаючи із звітного періоду за червень 2010 року.

У податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) відображаються лише операції, пов’язані з поставкою молока, худоби, птиці,

вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

Особливості заповнення податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

У спеціальному полі для відміток рядка „ПВ” податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%).?

У спеціальному полі для відміток рядка „ПВН” податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного податкового періоду (%).

Розрахунок питомої ваги проводиться у додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).?

У розділі ІІ „Податковий кредит” податковій декларації (спеціальній) відповідно до абзацу четвертого пункту 11.21 статті 11 Закону України „Про податок на додану вартість” відображаються:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів у власних переробних цехах, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (спеціальної); 1

б) послуги, супутні поставці молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

У разі якщо різниця між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17) має позитивне значення, то така сума відображається у рядку 18.1 розділу III „Розрахунки за звітний період” податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної), а якщо від’ємне значення - у рядку 18.2.

Сума податку на додану вартість минулого звітного періоду, яка у поточному звітному періоді зменшує суму податку відображається у рядку 19.

У рядку 20 податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної) відображається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства, а сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника, відображається у рядку 21 декларації.

Значення рядка 21 переноситься платником до рядка 19.1 податкової декларації (спеціальної) наступного звітного періоду.

У разі якщо протягом січня – травня 2010 року сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону України „Про податок на додану вартість”, але не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства, здійснювали операції з поставки молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, та відображали зазначені операції у податковій декларації з податку на додану вартість, повинні подати уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість) за відповідний звітний період та включити обсяги поставок по таких операціях до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

Отже, за відповідні звітні періоди такими платниками подаються уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на додану вартість з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість) та додатки 5 „Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів” до податкової декларації з податку на додану вартість, у яких суми податкового зобов’язання зменшуються на суму операцій з поставки молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, а суми податкового кредиту зменшуються на вартість товарів (послуг), які придбавалися такими сільськогосподарськими підприємствами для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

Зазначені суми податкового зобов’язання та податкового кредиту, на які зменшено показники податкових декларацій з податку на додану вартість, відображаються у податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) за червень 2010 року у рядках 8.4 та 16.4 відповідно.

У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (спеціальній), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 12.05.2010 № 313, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 7 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 № 213, із змінами) (далі – Порядок заповнення).

Крім того, наказом № 313 внесено зміни до:

1. Форми додатка 5 до Порядку заповнення , а саме: у рядках 8.5 та 8.6 цифри „23.4” замінено цифрами „23.3”.

2. Форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159, зі змінами), а саме:

2.1. Службове поле „Відмітка про одночасне подання податкової декларації (скороченої) за операціями, що стосуються спеціальних режимів оподаткування” викласти у такій редакції:

„Відмітка про одночасне подання податкової декларації:

скороченої (стаття 81 Закону);

переробного підприємства (пункт 11.21 статті 11 Закону);

спеціальної (пункт 11.21 статті 11 Закону)”.

2.2. У додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість:

2.2.1. Службове поле 01 „Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість” доповнено службовими полями 011 „Звітний”, 012 „Звітний новий”, 013 „Уточнюючий”.

2.2.2. Службове поле 02 „Звітний (податковий) період” доповнено службовим полем 02* „Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки”.

2.3. У додатку 4 до податкової декларації з податку на додану вартість:

2.3.1. Службове поле 01 „Заява про повернення суми бюджетного відшкодування” доповнено службовими полями 011 „Звітна”, 012 „Звітна нова”, 013 „Уточнююча”.

2.3.2. Службове поле 03 „До декларації за звітний (податковий) період” викладено в такій редакції:

„До декларації (уточнюючого розрахунку) за звітний (податковий) період”.

3. Форми додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за № 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 № 8, зі зміною) та форми додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПА України від 28.04.2009 № 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за № 417/16433, а саме:

3.1. Службове поле 01 „Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)” доповнено службовими полями 011 „Звітний”, 012 „Звітний новий”, 013 „Уточнюючий”.

3.2. Службове поле 02 „Звітний (податковий) період” доповнено службовим полем 02* „Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки”.

4. Службові поля „Керівник” та „Головний бухгалтер” податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159, зі змінами); податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за № 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 № 8, зі зміною); податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПА України від 28.04.2009 № 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за № 417/16433; додатків 3, 4, 5, 6 до Порядку заповнення, доповнено відповідно службовими полями „Ідентифікаційний номер керівника згідно з ДРФО” та „Ідентифікаційний номер головного бухгалтера згідно з ДРФО”.

Зазначені зміни враховуються у звітності з податку на додану вартість, що подається починаючи із звітного періоду за червень 2010 року.

Державна податкова адміністрація України зобов’язує довести наказ № 313 до відома органів державної податкової служби та платників податків і встановити контроль за його дотриманням.

Заступник Голови

О. М. Любченко

_____________________________

1Питома вага таких товарів (послуг) повинна складати не менше 75 відсотків (п.  8?.6 ст. 8? Закону)

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 2000 від 15.09.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Листопад 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1