Лист ДФСУ N 3633/6/99-99-19-03-03-15 від 15.02.2016 р. щодо реєстрації контролюючими органами особи, яка здійснюватиме реалізацію пального, як платника податку, бази оподаткування та ставки акцизного податку-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.02.2016 р. N 3633/6/99-99-19-03-03-15

Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення ТОВ (далі - Товариство) щодо реєстрації контролюючими органами особи, яка здійснюватиме реалізацію пального, як платника податку, бази оподаткування та ставки акцизного податку і повідомляє.

Чи потрібно Товариству реєструватися платником акцизного податку як особі, яка здійснюватиме реалізацію пального?

З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон N 909), яким розширено перелік платників акцизного податку.

Так, згідно з пп. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.

Реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу - це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання (пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Відповідно до пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Отже, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального в розумінні пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку.

Порядок здійснення електронного адміністрування реалізації пального визначено ст. 232 Кодексу.

Статтею 231 Кодексу встановлено порядок складання акцизних накладних при реалізації пального та їх реєстрації у Єдиному реєстрі акцизних накладних.

Відповідно до п. 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 909 пункт 58 розділу I Закону N 909 (про доповнення Кодексу статтями 231 та 232) щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального набирає чинності з 01 березня 2016 року.

Отже, платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в системі електронного адміністрування реалізації пального мають бути зареєстровані в контролюючих органах за основним місцем обліку не пізніше ніж 01.03.2016 р.

Разом з цим, з метою забезпечення реалізації положень Кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом N 909, ДФС розроблено проекти:

постанов Кабінету Міністрів України:

"Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального", якою передбачається затвердження Порядку електронного адміністрування реалізації пального, одним із елементів якого є Порядок реєстрації платників акцизного податку;

"Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних";

наказів Міністерства фінансів України:

"Про затвердження форми заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення залишку пального";

"Про затвердження форми Акта інвентаризації залишку пального, Порядку заповнення та подання Акта інвентаризації залишку пального".

З метою забезпечення ознайомлення та громадського обговорення вказані проекти регуляторних актів розміщено на офіційному порталі ДФС за такою адресою: "Головна - Діяльність - Регуляторна політика - Проекти регуляторних актів - 2016 рік".

Що є базою оподаткування акцизним податком та яка ставка акцизного податку при здійсненні особою реалізації пального через АЗС?

Відповідно до підпункту 212.1.11 пункту 212.1 статті 212 Кодексу платником акцизного податку є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Абзацом третім підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу із змінами, внесеними Законом N 909, передбачено, що реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування, а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Для платників акцизного податку - суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, адвалорну ставку акцизного податку (5 відс.) змінено на специфічну ставку - 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Норма набрала чинності з 1 січня 2016 року відповідно до Закону N 909.

Згідно з пунктом 214.4 статті 214 Кодексу у разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.

Також внесено зміни до статті 217 Кодексу щодо порядку обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. Так, згідно з абзацом другим пункту 217.3 статті 217 Кодексу податок з товарів (продукції), реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу. Тобто для розрахунку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним у І кварталі 2016 року необхідно застосовувати курс євро, встановлений НБУ на 20 грудня 2015 року. За даними НБУ на 20.12.2015 1 € = 25,462988 грн., відповідно для І кварталу 2016 року ставка акцизного податку у гривнях за один літр реалізованого (відпущеного) пального дорівнюватиме 0,042 євро х 25,462988 грн.

У той же час, з метою однакового підходу до обчислення податкового зобов’язання з роздрібного продажу пального (до запровадження нових форм звітності), рекомендуємо використовувати таку формулу розрахунку за кожним видом товару:

ПЗ = Vл х (0,042€ х К€), де

ПЗ - податкове зобов’язання з роздрібного продажу пального, що підлягає сплаті до бюджету,

Vл - об'єм реалізованого (відпущеного) пального у літрах,

0,042€ - ставка акцизного податку, встановлена п. 215.3.10 п. 215.3 ст.215 Кодексу,

К€ - офіційний курс гривні до іноземної валюти (євро), встановлений НБУ, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Водночас повідомляємо, що питання подання декларації та сплати акцизного податку із роздрібного продажу підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, більш детально висвітлено у листі ДФС від 03.02.2016 р. N 3495/7/99-99-19-03-03-17 "Щодо змін в адмініструванні акцизного податку", який розміщено на офіційному порталі ДФС.

Таким чином, при здійсненні фізичного відпуску пального через АЗС Товариство як суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів з 01 січня 2016 року повинно сплачувати акцизний податок із реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого пального, при цьому базою оподаткування акцизним податком є об'єм пального у літрах, реалізованого (відпущеного) Товариством як суб'єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Звертаємо увагу, що зміни, внесені до Кодексу Законом N 909, щодо запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального набирають чинності з 01.03.2016 р.

Отже, платники акцизного податку, які реалізують пальне, для роботи в системі електронного адміністрування реалізації пального мають бути зареєстровані в контролюючих органах за основним місцем обліку не пізніше ніж 01.03.2016 р.

Відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом N 909, пункт 213.1 статті 213 Кодексу доповнено підпунктом 213.1.12, згідно з яким розширено перелік об'єктів оподаткування акцизним податком. Так, до об'єктів оподаткування віднесено операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які перевищують обсяги пального:

отримані від інших платників акцизного податку, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ввезені (імпортовані) на митну територію України, засвідчені належно оформленою митною декларацією;

вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 пункту 213.1 статті 213 Кодексу, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

При цьому, відповідно до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу з 01.03.2016 р. передбачено зміну одиниці виміру пального для обчислення акцизного податку (з євро за 1000 кілограмів на євро за 1000 літрів, приведених до t 15 оС).

Згідно з абзацом першим пункту 217.3 статті 217 Кодексу податок з товарів (продукції), вироблених на митній території України, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

Таким чином, у платників акцизного податку, які реалізують пальне, податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку виникатиме при перевищенні обсягу реалізованого над обсягом отриманого пального.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Січень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6