Наказ ДПАУ N 162 від 15.03.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 березня 2010 року N 162

Про внесення Змін до Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України від 28.03.2008 N 201

З метою удосконалення організації роботи із формування плану-графіка проведення перевірок суб'єктів господарювання та на виконання пунктів 1 та 11 Національного плану дій з поліпшення адміністрування податків, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 р. N 1217-р, щодо запровадження періодичного перегляду критеріїв ризику діяльності платників податків, які використовуються під час планування перевірок, та розробки системи ризиків, притаманних сфері транснаціонального трансферного ціноутворення, наказую:

1. Внести Зміни до Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України від 28.03.2008 р. N 201 (далі - Методичні рекомендації), згідно з додатком.

2. Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити дотримання Методичних рекомендацій з урахуванням зазначених змін починаючи з II кварталу 2010 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Рубан Н. І.

Голова

С. В. Буряк

Додаток
до наказу ДПА України
15.03.2010 р. N 162

Зміни до Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання

1. Підрозділ "Критерії відбору суб'єктів господарювання - юридичних осіб" викласти у новій редакції такого змісту:

"До критеріїв високої категорії ризику належать такі:

1) рівень зростання податків, неадекватний рівню зростання валових доходів або рівень сплати податків, неадекватний рівню сплати податків по відповідній галузі, або рівень податкової віддачі менше 1 відсотка, якщо середній рівень податкової віддачі по галузі перевищує 1 відсоток;

2) декларування суми скоригованих валових витрат на рівні суми скоригованих валових доходів;

3) декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток;

4) декларування податкових зобов'язань з податку на додану вартість менше або на рівні податкового кредиту;

5) декларування залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ), у сумі понад 100 тис. грн.;

6) наявність розбіжностей у платника податків згідно з Системою автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податного кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (заниження податкового зобов'язання/завищення податкового кредиту);

7) подання платником податків податкової декларації з податку на додану вартість за звітний податковий період, складеної з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді;

8) відхилення понад 10 відс. між задекларованими у декларації з ПДВ обсягами операцій на митній території України та задекларованими у деклараціях з податку на прибуток доходами від продажу товарів (робіт, послуг).

9) наявність відносин з контрагентами, які знаходяться у розшуку, не звітують, збанкрутували тощо;

10) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів податкової міліції, юридичних підрозділів органів державної податкової служби щодо взаємовідносин із суб'єктами господарювання:

реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;

щодо яких порушено кримінальну справу;

щодо яких заведено оперативно-розшукову справу.

До критеріїв середньої категорії ризику належать такі:

1) сума інших витрат перевищує 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

2) обсяги операцій із пов'язаними особами або неплатниками податку на прибуток перевищують 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

3) обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує 1 млн. гривень;

4) подання платником податків уточнюючих розрахунків податкової звітності з податку на прибуток у бік зменшення податкових зобов'язань;

5) сума відшкодованих з бюджету сум ПДВ перевищує сплату податку на прибуток;

6) заявлені до відшкодування суми ПДВ за попередній рік перевищують 1,2 млн. гривень;

7) одноразове декларування сум ПДВ до відшкодування у значних обсягах (більше ніж 100 тис. грн.);

8) коригування платником податків податкової звітності з податку на додатку вартість в обсягах 10 або більше відсотків податкових зобов'язань та/або податкового кредиту;

9) зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість попереднього періоду (рядок 22.1 декларації з ПДВ) у сумі понад 100 тис. гривень;

10) здійснення експортних операцій товарів, нетипових основному виду діяльності підприємства (нетиповий експорт);

11) наявність інформації підрозділів податкової міліції про ухилення суб'єкта господарювання від оподаткування та (або) своєчасного погашення податкового боргу;

12) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України;

13) наявність інформації підрозділів оподаткування юридичних осіб про встановлення порушень порядку погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання спирту етилового.

До критеріїв незначної категорії ризику належать такі:

1) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

2) декларування від'ємного значення суми скоригованого валового доходу;

3) несвоєчасне нарахування та сплата податку на додану вартість;

4) адреса суб'єкта господарювання співпадає з адресою, занесеною до інформаційної бази як "адреса масової реєстрації" платників податків (до створення такої бази відбір здійснюється за результатами аналізу реєстраційних даних платників);

5) здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів (нерезидентів-засновників), зареєстрованих в офшорних зонах чи країнах зі спрощеним режимом оподаткування;

6) виплата доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах чи зонах зі спрощеним режимом оподаткування;

7) наявність взаємовідносин з суб'єктами господарювання, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або співробітниками даного підприємства;

8) наявність порушень, виявлених під час перевірок дотримання суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій;

9) інші показники, що свідчать про можливість заниження податкових зобов'язань суб'єктом господарювання."

2. Підрозділ "Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів господарювання - фізичних осіб" доповнити такими ризиками:

"18) наявність взаємовідносин суб'єктів господарювання - юридичних осіб з суб'єктами господарювання - фізичними особами, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або співробітниками даного підприємства;

19) наявність порушень, виявлених під час перевірок дотримання суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій."

3. Пункт 4 підрозділу "Критерії ризиків діяльності банківських установ" викласти у такій редакції:

"декларування банківською установою податкової віддачі з податку на прибуток, меншої за середній показник податкової віддачі по групі.

Податкова віддача з податку на прибуток банківських установ визначається за формулою:


ПНБ 1=

НСПП
____________
ВД


,

де (ПНБ1) розраховується як співвідношення нарахованої суми податку на прибуток НСПП (графа 12) до валового доходу ВД (графа 03) декларації з податку на прибуток".

Усі показники для розрахунків податкової віддачі по податку на прибуток банківських установ визначаються: на I квартал - за даними декларації з податку на прибуток за 9 місяць року, на який проводиться планування, а для II, III, IV кварталів - за даними декларації з податку на прибуток за рік, що передує року,на квартал якого проводиться планування.".

4. У підрозділі "Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів господарювання - юридичних осіб" абзац одинадцятий виключити.

Директор Департаменту податкового
контролю юридичних осіб


І. М. Удачина

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2