logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 березня 2010 року N 162

Про внесення Змін до Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України від 28.03.2008 N 201

З метою удосконалення організації роботи із формування плану-графіка проведення перевірок суб'єктів господарювання та на виконання пунктів 1 та 11 Національного плану дій з поліпшення адміністрування податків, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 р. N 1217-р, щодо запровадження періодичного перегляду критеріїв ризику діяльності платників податків, які використовуються під час планування перевірок, та розробки системи ризиків, притаманних сфері транснаціонального трансферного ціноутворення, наказую:

1. Внести Зміни до Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України від 28.03.2008 р. N 201 (далі - Методичні рекомендації), згідно з додатком.

2. Головам державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити дотримання Методичних рекомендацій з урахуванням зазначених змін починаючи з II кварталу 2010 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Рубан Н. І.

Голова

С. В. Буряк

Додаток
до наказу ДПА України
15.03.2010 р. N 162

Зміни до Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання

1. Підрозділ "Критерії відбору суб'єктів господарювання - юридичних осіб" викласти у новій редакції такого змісту:

"До критеріїв високої категорії ризику належать такі:

1) рівень зростання податків, неадекватний рівню зростання валових доходів або рівень сплати податків, неадекватний рівню сплати податків по відповідній галузі, або рівень податкової віддачі менше 1 відсотка, якщо середній рівень податкової віддачі по галузі перевищує 1 відсоток;

2) декларування суми скоригованих валових витрат на рівні суми скоригованих валових доходів;

3) декларування від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток;

4) декларування податкових зобов'язань з податку на додану вартість менше або на рівні податкового кредиту;

5) декларування залишку від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (рядок 26 декларації з ПДВ), у сумі понад 100 тис. грн.;

6) наявність розбіжностей у платника податків згідно з Системою автоматизованого співставлення податкового зобов'язання та податного кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України (заниження податкового зобов'язання/завищення податкового кредиту);

7) подання платником податків податкової декларації з податку на додану вартість за звітний податковий період, складеної з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді;

8) відхилення понад 10 відс. між задекларованими у декларації з ПДВ обсягами операцій на митній території України та задекларованими у деклараціях з податку на прибуток доходами від продажу товарів (робіт, послуг).

9) наявність відносин з контрагентами, які знаходяться у розшуку, не звітують, збанкрутували тощо;

10) наявність інформації правоохоронних органів, підрозділів податкової міліції, юридичних підрозділів органів державної податкової служби щодо взаємовідносин із суб'єктами господарювання:

реєстрацію яких скасовано у судовому порядку;

щодо яких порушено кримінальну справу;

щодо яких заведено оперативно-розшукову справу.

До критеріїв середньої категорії ризику належать такі:

1) сума інших витрат перевищує 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

2) обсяги операцій із пов'язаними особами або неплатниками податку на прибуток перевищують 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

3) обсяг податкових пільг з податку на прибуток перевищує 1 млн. гривень;

4) подання платником податків уточнюючих розрахунків податкової звітності з податку на прибуток у бік зменшення податкових зобов'язань;

5) сума відшкодованих з бюджету сум ПДВ перевищує сплату податку на прибуток;

6) заявлені до відшкодування суми ПДВ за попередній рік перевищують 1,2 млн. гривень;

7) одноразове декларування сум ПДВ до відшкодування у значних обсягах (більше ніж 100 тис. грн.);

8) коригування платником податків податкової звітності з податку на додатку вартість в обсягах 10 або більше відсотків податкових зобов'язань та/або податкового кредиту;

9) зарахування від'ємного значення різниці поточного звітного (податкового) періоду у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість попереднього періоду (рядок 22.1 декларації з ПДВ) у сумі понад 100 тис. гривень;

10) здійснення експортних операцій товарів, нетипових основному виду діяльності підприємства (нетиповий експорт);

11) наявність інформації підрозділів податкової міліції про ухилення суб'єкта господарювання від оподаткування та (або) своєчасного погашення податкового боргу;

12) наявність інформації підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, про надходження узагальнених матеріалів від Держфінмоніторингу України;

13) наявність інформації підрозділів оподаткування юридичних осіб про встановлення порушень порядку погашення векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання спирту етилового.

До критеріїв незначної категорії ризику належать такі:

1) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 відсотків суми скоригованих валових витрат;

2) декларування від'ємного значення суми скоригованого валового доходу;

3) несвоєчасне нарахування та сплата податку на додану вартість;

4) адреса суб'єкта господарювання співпадає з адресою, занесеною до інформаційної бази як "адреса масової реєстрації" платників податків (до створення такої бази відбір здійснюється за результатами аналізу реєстраційних даних платників);

5) здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів (нерезидентів-засновників), зареєстрованих в офшорних зонах чи країнах зі спрощеним режимом оподаткування;

6) виплата доходів (відсотки, роялті, лізинг) нерезидентам, зареєстрованим в офшорних зонах чи зонах зі спрощеним режимом оподаткування;

7) наявність взаємовідносин з суб'єктами господарювання, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або співробітниками даного підприємства;

8) наявність порушень, виявлених під час перевірок дотримання суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій;

9) інші показники, що свідчать про можливість заниження податкових зобов'язань суб'єктом господарювання."

2. Підрозділ "Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів господарювання - фізичних осіб" доповнити такими ризиками:

"18) наявність взаємовідносин суб'єктів господарювання - юридичних осіб з суб'єктами господарювання - фізичними особами, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є керівниками, засновниками або співробітниками даного підприємства;

19) наявність порушень, виявлених під час перевірок дотримання суб'єктами господарювання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій."

3. Пункт 4 підрозділу "Критерії ризиків діяльності банківських установ" викласти у такій редакції:

"декларування банківською установою податкової віддачі з податку на прибуток, меншої за середній показник податкової віддачі по групі.

Податкова віддача з податку на прибуток банківських установ визначається за формулою:


ПНБ 1=

НСПП
____________
ВД


,

де (ПНБ1) розраховується як співвідношення нарахованої суми податку на прибуток НСПП (графа 12) до валового доходу ВД (графа 03) декларації з податку на прибуток".

Усі показники для розрахунків податкової віддачі по податку на прибуток банківських установ визначаються: на I квартал - за даними декларації з податку на прибуток за 9 місяць року, на який проводиться планування, а для II, III, IV кварталів - за даними декларації з податку на прибуток за рік, що передує року,на квартал якого проводиться планування.".

4. У підрозділі "Порядок відбору до плану-графіка суб'єктів господарювання - юридичних осіб" абзац одинадцятий виключити.

Директор Департаменту податкового
контролю юридичних осіб


І. М. Удачина

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

МЕНЮ

Законопроект «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 9000

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6