Лист ДПАУ N 9638/7/16-1617 від 18.05.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.05.2010 р. N 9638/7/16-1617

ДПАУ у зв’язку із надходженням численних запитів органів державної податкової служби з метою забезпечення єдиного підходу підрозділів органів державної податкової служби до виконання функцій, що здійснюють підрозділи адміністрування ПДВ, при реалізації вимог наказів ДПАУ від 18.04.2008 р. N 266 та від 25.01.2010 р. N 34 надає роз'яснення щодо:

взаємодії підрозділів оподаткування юридичних осіб з підрозділами податкового контролю юридичних осіб та податкової міліції;

формування підрозділами оподаткування юридичних осіб висновків до декларацій з податку на додану вартість та ймовірних схем ухилення від оподаткування ПДВ, в тому числі тих, які складаються у разі декларування суб'єктами господарювання різкого збільшення податкового кредиту.

Відповідно до вимог розпорядчих актів Державної податкової адміністрації України підрозділи оподаткування юридичних осіб органів державної податкової служби здійснюють документальну невиїзну (камеральну) перевірку податкової звітності.

Документальна невиїзна перевірка - перевірка, яка проводиться у приміщенні органу ДПС на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів) незалежно від способу їх подання (п. 1 ст. 11 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні").

Камеральна перевірка - перевірка, яка проводиться органом ДПС виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника ПДВ (абз. "в" пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами").

I. Результатами документальних невиїзних (камеральних) перевірок податкової звітності, проведених підрозділами оподаткування юридичних осіб органів державної податкової служби, у відповідних випадках є відмітки у IV-х розділах податкових декларацій з податку на додану вартість, у разі виявлених порушень - складені акти документальних невиїзних (камеральних) перевірок податкової звітності та відповідні податкові повідомлення-рішення.

Крім того, у разі якщо перевірками податкових декларацій з податку на додану вартість виявлені податкові ризики платника податку на додану вартість, підрозділи оподаткування юридичних осіб формують та передають до підрозділів податкового контролю юридичних осіб та податкової міліції обґрунтовані висновки із застосуванням системи подвійного контролю.

При цьому, у разі якщо податкові ризики виявлені за наслідками аналізу уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (або у зв’язку з уточненням показників податкової звітності контрагентів) висновки складаються з урахуванням податкової звітності за звітний період, за який виправляться помилки.

У разі виявлення за наслідками аналізу уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок додаткових податкових ризиків обґрунтовані матеріали передаються як доповнення до раніше наданих висновків.

Разом з тим, наголошуємо, що висновок повинен бути сформований на підставі проведеного поглибленого аналізу звітних даних платника, даних інформаційних ресурсів податкового органу та відображати ймовірні податкові ризики платника податку.

Згідно вимог Методичних рекомендацій щодо взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту контрагентів, затверджених наказом ДПА України від 18.04.2008 р. N 266, висновок до декларації з податку на додану вартість формується працівником підрозділу, що здійснює адміністрування податку на додану вартість, підписується керівником структурного підрозділу, у відповідних випадках, затверджується резолюцією начальника податкової інспекції та передається до підрозділу податкового контролю юридичних осіб для організації проведення документальної перевірки і підрозділу податкової міліції - для оперативного супроводження.

Тобто, система подвійного контролю полягає у тому, що відповідальність за якість та обґрунтованість визначення податкових ризиків платника податку, необхідності організації виїзної перевірки платника податку крім виконавця-інспектора несе керівник структурного підрозділу та, у відповідних випадках, начальник податкової інспекції.

Отже, відповідним чином сформований, підписаний та затверджений (у відповідних випадках) висновок повинен бути достатньо обґрунтованим та підлягає врахуванню при організації перевірочної роботи.

II. Разом з обґрунтованим висновком у разі наявності формується та передається ймовірна схема ухилення від оподаткування ПДВ з визначенням вірогідного вигодонабувача.

При цьому, виходячи з функціональних повноважень підрозділів оподаткування юридичних осіб органів державної податкової служби та у розумінні наказів ДПА України від 18.04.2008 р. N 266 та від 25.01.2010 р. N 34 ймовірна схема ухилення від оподаткування ПДВ представляє собою графічне зображення орієнтовної схеми руху податку на додану вартість сформованої засобами підсистеми "Побудова схем руху ПДВ" на підставі даних Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів з визначенням:

- суми руху податку на додану вартість по ланцюгу поставки/придбання;

- періоду здійснення операцій з поставки, у разі якщо він не співпадає зі звітним періодом;

- ймовірної ролі кожного суб'єкта в ланцюгу поставки/придбання (вигодоформуючий, вигодотранспортуючий, вигодонабувач);

- сум розбіжностей податкових зобов'язань та податкового кредиту (у разі наявності);

- окремих даних суб'єкта господарювання (код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер, стан платника податку, код та назва органу ДПС, в якому перебуває на обліку суб'єкт господарювання, згідно ланцюгу поставки/придбання).

Одночасно наголошуємо, що згідно вимог наказу ДПА України від 25.12.2004 р. N 722 "Про організаційну структуру органів державної податкової служби" процедура організація роботи, супроводження, координація дій, надання практичної допомоги та контроль за підпорядкованими ДПІ щодо проведення камеральних, у відповідних випадках, документальних невиїзних перевірок з питань адміністрування збору ПДВ функції адміністрування податку на додану вартість закріплена за управліннями оподаткування юридичних осіб ДПА в АР Крим, областях, мм Києва та Севастополя.

Зважаючи на викладене, Державна податкова адміністрація України зобов'язує Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

забезпечити проведення семінарів, навчань працівників підрозділів оподаткування юридичних осіб підпорядкованих податкових інспекцій щодо проведення перевірок податкової звітності з ПДВ із застосуванням системи подвійного контролю, звернувши особливу увагу на дотримання черговості проведення камеральних перевірок платників з урахуванням категорій уваги, формування висновків для вжиття контрольно-перевірочних заходів та ймовірних схем ухилення від оподаткування;

довести зазначене роз'яснення до відома підпорядкованих підрозділів та забезпечити його використання при проведенні документальної невиїзної (камеральної) перевірки податкової звітності та забезпечити неухильне дотримання вимог:

Методичних рекомендацій щодо взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту контрагентів, затверджених наказом ДПА України від 18.04.2008 р. N 266;

Регламенту комплексного відпрацювання сум податкового кредиту з податку на додану вартість,затвердженого наказом ДПА України від 25.01.2010 р. N 34.

Заступник Голови

О. Любченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4