Лист ДПАУ N 3658/ф/17-0714 від 14.06.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.06.2010 р. N 3658/ф/17-0714

Державна податкова адміністрація України, керуючись Законом України від 02.10.96 р. N 393/96-ВР "Про звернення громадян", розглянула лист, який надійшов з Кабінету Міністрів України, щодо складу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, які здійснюють посередницьку діяльність в торгівлі (за договорами комісії, доручення, агентським тощо) і в межах своєї компетенції повідомляє.

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності, яка регулюється Указом Президента України від 28 червня 1999 р. N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ), запроваджена для таких суб'єктів малого підприємництва як фізичні особи та юридичні особи, для яких Указом встановлено різні порядки провадження цієї діяльності.

Згідно з Указом фізична особа - платник єдиного податку сплачує єдиний податок у фіксованому розмірі, який встановлюється місцевими радами за місцем державної реєстрації цього платника залежно від виду діяльності в межах від 20 до 200 грн. на місяць, і розмір єдиного податку не залежить від результатів підприємницької діяльності (доходу, збитків чи відсутності діяльності) при умові, що обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 500 тис. грн. на календарний рік.

Указом (абзац 5 статті 1) встановлено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Відповідно до Закону України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (п. 31 ст. 1) продаж товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер - особа, яка вчиняє угоди або інші юридичні дії від свого імені, але за рахунок комітента) зобов'язана за дорученням іншої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів. Тобто комісіонер при виконанні договорів комісії приймає на себе всі права та обов'язки за договорами, від свого імені укладає договори купівлі-продажу з покупцями/продавцями продукції та несе за них відповідальність.

Отже, враховуючи зазначене, комісіонер (фізична особа - платник єдиного податку) на підставі договору комісії на продаж/купівлю продукції, виступаючи від свого імені, самостійно укладає договір купівлі-продажу з третьою особою (покупцем/продавцем), здійснює продаж (реалізацію) товару та одержує як сторона договору купівлі-продажу грошові кошти на свій рахунок (в касу).

Разом із тим, постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 затверджено Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яким установлено, що готівкова виручка (виручка) - це сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації товарів (робіт, послуг) і позареалізаційні надходження.

Позареалізаційні надходження відповідно до цього Положення - це надходження від операцій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості за позиками, безплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення підзвітних сум, інші надходження.

Тому сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності - платником єдиного податку на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операції за договором комісії, включаючи і суму винагороди, вважається виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і згідно з положенням Указу не повинна перевищувати протягом календарного року 500 тис. грн.

Що стосується суб'єктів спрощеної системи оподаткування - фізичних осіб, то ставки єдиного податку для них встановлюються місцевими радами залежно від виду діяльності, є фіксованими і не залежать від фактично отриманої виручки фізичної особи - платника єдиного податку, в межах дозволеного Указом її обсягу - 500 тис. грн. на рік.

Для юридичних осіб, на відміну від фізичних осіб - суб'єктів спрощеної системи оподаткування, сума сплачуваного єдиного податку прямо залежить від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та встановлених ст. 3 Указу ставок - 6 або 10 відсотків.

Тобто передбачений Указом річний обсяг виручки (500 тис. грн.) підприємця є лише критерієм визначення можливості фізичної особи - підприємця перебувати на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, на відміну від юридичних осіб, в яких обсяг виручки є об'єктом оподаткування за відповідними ставками.

Таким чином, з метою реалізації права перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єкти малого підприємництва, включаючи і тих, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські послуги, надають послуги за договорами доручення, повинні враховувати всі надходження коштів, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Додатково повідомляємо, що зазначена позиція підтверджена постановою Верховного Суду України від 13.04.2010 р. (справа N 21-483во10).

Також зазначаємо, що листи ДПА України від 07.11.2000 р. N 14724/7/15-1317 та від 10.04.2006 р. N 4025/6/15-0416, на які посилаєтеся у зверненні,стосуються бази оподаткування єдиним податком суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб.

Заступник Голови

С. Лекарь

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Серпень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6