logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.07.2010 р. N 15169/7/07-1117

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Про надання роз’яснення

Держана податкова адміністрація України з метою однакового застосування положень постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N 368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість” платниками податків та органами державної податкової служби, проведення відповідної роз’яснювальної і консультаційної роботи доводить наступне.

27 квітня 2010 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” (далі - Закон), статтею 25 якого передбачено здійснення відшкодування податку на додану вартість платникам, у яких суми податку задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені перевірками та не відшкодовані на дату набуття чинності цим Законом, шляхом оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п’ять років (при цьому має бути забезпечено рівність умов для всіх платників податку щодо визначення способу відшкодування податку на додану вартість, добровільність здійснення такого відшкодування та зацікавленість усіх платників податку).

Основні умови випуску ОВДП для відшкодування сум ПДВ та Порядок випуску, обігу, погашення зазначених ОВДП затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. N 368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість” (далі – Постанова), в тому числі:

- визначено номінальну вартість облігацій – 1 тисяча гривень,

- строк обігу облігацій – п’ять років,

- ставку доходності облігацій – 5,5 відсотка річних,

- порядок погашення облігацій – шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації.

Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації. Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

Основні умови є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з податку на додану вартість.

Оформлення відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється платникам податку на відкриті їм у банках рахунки у цінних паперах.

Порядком випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики передбачено здійснення відшкодування сум податку на додану вартість на підставі:

поданої платником податку до органу державної податкової служби заяви про оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями не пізніше 25 червня 2010 року;

даних декларацій з податку на додану вартість;

матеріалів за результатами перевірки органів державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку або рішення суду, прийнятого після 1 травня 2010 року.

Відповідно до вимог Постанови оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями здійснюється платникам ПДВ, які включені, на підставі поданих ними заяв про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями, до реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", затверджених Міністерством фінансів України, і висновку про відшкодування сум ПДВ органів ДПС за місцем реєстрації платника податку, які подаються до органів Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку.

Для отримання відшкодування шляхом оформлення ОВДП такі платники податку повинні:

1. Подати до банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування ПДВ облігаціями:

виписку з реєстру, подання платникам якої органи державної податкової служби за місцем його реєстрації повинні забезпечити протягом п’яти робочих днів після затвердження Міністерством фінансів України,

заяву про оформлення відшкодування ПДВ ОВДП;

2. Відкрити у банках рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості облігацій, про що повідомити органи державної податкової служби за місцем реєстрації.

Банки на підставі поданих платниками податку виписок з реєстру та заяв формують перелік набувачів облігацій та передають його органам Державного казначейства.

У разі коли сума відшкодування сум ПДВ не кратна 1000 гривень, платнику податку оформлюється максимально можлива кількість облігацій на суму, кратну їх номінальній вартості, а залишок підлягає відшкодуванню з державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Державне казначейство після перевірки відповідності переліків набувачів облігацій, поданих банками, даним, що містяться в реєстрах ДПА, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку. Облігації зараховуються на рахунки банків за умови надання банками Національному банку відповідних розпоряджень на одержання таких облігацій.

Відповідно до інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах та у порядку, визначеному законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання такої інформації, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

Враховуючи зазначене та обмеженість терміну в видачі виписки з реєстру (п’ять робочих днів після затвердження реєстру Міністерством фінансів України), Державна податкова адміністрація України зобов’язує Голів ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі під персональну відповідальність негайно забезпечити організацію роботи:

1. щодо проведення відповідної роз’яснювальної і консультаційної роботи при застосуванні норм Постанови, в тому числі шляхом розміщення інформаційних матеріалів на регіональних веб-сайтах, проведення семінарів, нарад, консультацій, гарячих ліній тощо;

2. щодо доведення запитань-відповідей щодо відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики, які знаходяться в Єдиній базі податкових знань (додаток 1) до відома платників податків та підпорядкованих органів державної податкової служби;

3. щодо продовження тривалості робочого дня з метою забезпечення вчасної та якісної видачі платникам податків виписок з реєстру, створення консультаційних центрів, проведення позачергових прийомів громадян з даних питань.

Інформацію щодо виданих виписок з реєстру та висновків про відшкодування сум ПДВ після погодження Міністерством фінансів реєстрів зобов’язую надавати щоденно Департаменту контролю за відшкодування податку на додану вартість в термін до 17-00 год. в електронному вигляді файлом формату 0711ХХLL.YY.Р (де ХХLL – дата, YY – код регіону,Р – незмінний символ) за формою згідно додатку 2.

Додаток: 1. Запитання-відповіді щодо відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики,які знаходяться в ЄБПЗ.

2. Інформація щодо виданих виписок з реєстру та виписаних висновків про  відшкодування сум ПДВ на 1 арк.

 

Заступник Голови

В.О. Маліков

Додаток 1

до листа ДПА України від 28.07.2010 N 15169/7/07-1117

Запитання-відповіді щодо відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики,які знаходяться в ЄБПЗ

1. Який механізм відшкодування сум ПДВ, задекларованих до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджених перевірками та не відшкодованих на дату набуття чинності Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики?

Коротка:

Механізм відшкодування сум ПДВ, задекларованих до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджених перевірками та не відшкодованих на дату набуття чинності Закону України „Про Державний бюджет України на 2010 рік”, шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики визначений Порядком випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість”.

Повна:

Відповідно до порядку випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість” (далі – Порядок N368) відшкодування сум ПДВ здійснюється на підставі:

- поданої не пізніше 25 червня 2010 р. платником податку до органу ДПС за місцем його реєстрації заяви про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями, що складена за формою згідно з додатком 2;

- даних декларацій з ПДВ;

- матеріалів за результатами перевірки органів ДПС за місцем реєстрації платника податку або рішення суду, прийнятого після 1 травня 2010 року.

Згідно з Порядком N368 розрахунки облігаціями проводяться платникам ПДВ, які включені, на підставі поданих ними заяв про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями, до реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", затверджених Міністерством фінансів України, і висновку про відшкодування сум ПДВ органів ДПС за місцем реєстрації платника податку, які подаються до органів Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку.

Оформлення відшкодування сум ПДВ облігаціями здійснюється за участю Мінфіну, ДПА та Національного банку через Державне казначейство та банки, які є клієнтами депозитарію державних цінних паперів Національного банку, а у разі, коли сума відшкодування ПДВ одному платнику перевищує 10 млн. гривень - через державні банки (далі - банки).

Мінфін подає у дводенний строк після затвердження реєстрів Національному банку на дату розміщення облігацій глобальні сертифікати. Облігації з емісійного рахунка емітента зараховуються на рахунок Державного казначейства, відкритий у Національному банку, на підставі розпорядження на переказ Мінфіну та розпорядження на одержання Державного казначейства.

Платники податку, яким здійснюється оформлення відшкодування сум ПДВ, відкривають у банках рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості облігацій.

Банки на підставі поданих платниками податку виписок з реєстру та заяв про оформлення відшкодування сум ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики, складеної за формою згідно з додатком 2, формують перелік набувачів облігацій за формою згідно з додатком 3 та передають його органам Державного казначейства.

У разі коли сума відшкодування сум ПДВ не кратна 1000 гривень, платнику податку оформлюється максимально можлива кількість облігацій на суму, кратну їх номінальній вартості, а залишок підлягає відшкодуванню з державного бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Державне казначейство після перевірки відповідності переліків набувачів облігацій, поданих банками, даним, що містяться в реєстрах ДПА, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку. Облігації зараховуються на рахунки банків за умови надання банками Національному банку відповідних розпоряджень на одержання таких облігацій.

Відповідно до інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах та у порядку, визначеному законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання такої інформації, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

Органи Державного казначейства не пізніше наступного робочого дня після одержання від банків підтверджень про набуття платниками податку облігацій подають їх копії органам ДПС, які є підставою для відображення в особових рахунках платників податку операцій відшкодування сум ПДВ.

2. Які умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум ПДВ?

Коротка:

Облігації внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущені для відшкодування сум ПДВ, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", є середньостроковими амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики.

Номінальна вартість облігації становить 1 тис. гривень.

Загальний обсяг емісії визначається Мінфіном відповідно до затверджених ним реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації.

Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні 5,5 відсотка річних.

Нарахування доходів за облігаціями здійснюється кожного півріччя протягом строку обігу цінних паперів виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням виплати доходів.

Повна:

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість”, а саме:

облігації внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, випущені для відшкодування сум податку на додану вартість, що задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України від 27 квітня 2010 року N2154-VI "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі – Закон N2154), є середньостроковими амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики (далі - облігації).

Номінальна вартість облігації становить 1 тис. гривень.

Загальний обсяг емісії визначається Мінфіном відповідно до затверджених ним реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом N2154.

Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожного півріччя виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10 відсотків номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю облігації та загальною сумою виплат з погашення основної суми боргу становить амортизаційну вартість облігації.

Облігації мають купони. Купонний період становить шість місяців.

Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні 5,5 відсотка річних.

Нарахування доходів за облігаціями здійснюється кожного півріччя протягом строку обігу цінних паперів виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням виплати доходів.

Погашення основної суми боргу та виплати доходів за облігаціями здійснюються у безготівковій формі на дату, визначену згідно з умовами емісії. У разі коли дата припадає на вихідний день, погашення і виплата здійснюються наступного робочого дня.

Облігації випускаються у бездокументарній формі.

Погашення основної суми боргу та виплата доходів за облігаціями здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та бюджетних призначень згідно з бюджетним законодавством.

3. Чи має право платник податку, який відповідає вимогам ст. 25 Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік», не оформлювати відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики?

Коротка:

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з податку на додану вартість.

При цьому, відшкодування сум ПДВ здійснюється, зокрема, на підставі за бажанням поданої не пізніше 25 червня 2010 року платником податку до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації заяви про оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, що складена за визначеною формою.

Повна:

Ст. 25 Закону України від 27 квітня 2010 року N2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік» із змінами та доповненнями (далі – Закон N2154) передбачено, що за допомогою облігацій внутрішньої державної позики здійснюватиметься відшкодування сум податку на додану вартість платникам, в яких суми ПДВ, задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом N2154.

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість (далі – Основні умови) та Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість».

Ці Основні умови є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з податку на додану вартість.

При цьому, відшкодування сум ПДВ здійснюється, зокрема, на підставі за бажанням поданої не пізніше 25 червня 2010 року платником податку до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації заяви про оформлення відшкодування податку на додану вартість облігаціями, що складена за визначеною формою.

4. В які терміни органом ДПС подаються складені на підставі заяв платників ПДВ реєстри для їх затвердження Міністерством фінансів України, та яким органом видаються платникам ПДВ виписки з таких реєстрів?

Коротка:

Державна податкова адміністрація подає складені на підставі заяв платників податку реєстри для їх затвердження Міністерством фінансів України протягом червня місяця 2010 року. При цьому, виписки з реєстрів платникам ПДВ надаються органами державної податкової служби за місцем їх реєстрації протягом п'яти робочих днів, після затвердження таких реєстрів Міністерством фінансів України.

Повна:

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. N368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість” (далі – Постанова N368) передбачено, зокрема, що державна податкова адміністрації повинна забезпечити подання складених на підставі заяв платників податку реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (далі - реєстри), для затвердження їх протягом червня 2010 року;

Крім того, п.4 Постанови N368 передбачено, що органам державної податкової служби за місцем реєстрації платника ПДВ необхідно забезпечити протягом п'яти робочих днів після затвердження Міністерством фінансів реєстрів подання платникам ПДВ виписки з реєстрів.

Враховуючи зазначене, Державна податкова адміністрація подає складені на підставі заяв платників податку реєстри для їх затвердження Міністерством фінансів України протягом червня місяця 2010 року. При цьому, виписки з реєстрів платникам ПДВ надаються органами державної податкової служби за місцем їх реєстрації протягом п'яти робочих днів, після затвердження таких реєстрів Міністерством фінансів України.

Запитання платників податків щодо відшкодування ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики, та відповідей на них, які погоджені для розміщення в ЄБПЗ.

1. В які терміни банком здійснюється зарахування належної кількості облігацій на рахунки платників податку, відкриті у цінних паперах?

Коротка та повна відповіді ідентичні:

Механізм відшкодування сум ПДВ шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики визначений Порядком випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N368 „Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість” (далі – Порядок N368).

Відповідно до зазначеного Порядку N368 для зарахування облігацій на рахунки у цінних паперах:

1) платники податку надають до банку, в якому відкрито рахунок у цінних паперах, виписку з реєстру та заяву про оформлення відшкодування сум податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики;

2) банки на підставі поданих платниками податку документів формують перелік набувачів облігацій та передають його органам Державного казначейства в електронному вигляді та на паперових носіях;

3) Державне казначейство після перевірки відповідності переліків набувачів облігацій, поданих банками, даним, що містяться в реєстрах ДПАУ, дає розпорядження на переказ облігацій Національному банку;

4) банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів після одержання інформації Національного банку про стан рахунків у цінних паперах, зараховують належну кількість облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.

2. Чи має право платник податку, який вже подав заяву про оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики, відмовитися від оформлення відшкодування ПДВ такими облігаціями?

Коротка та повна відповіді ідентичні:

Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість та Порядок випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість» (далі – Постанова N368).

Ці Основні умови є публічною пропозицією платникам податку щодо оформлення відшкодування сум з ПДВ.

Для платника податку, який самостійно виявив бажання на оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики та подав відповідну заяву до органу державної податкової служби, можливості відмови від такого способу оформлення відшкодування ПДВ Постановою N 368 не передбачено.

3. Чи затверджений Міністерством фінансів України реєстрів інвентаризації платників податку, суми ПДВ яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 р., підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік".

Коротка та повна відповіді ідентичні:

Реєстр інвентаризації N1 платників податку, суми ПДВ, яких задекларовані до відшкодування до 1 травня 2010 року, підтверджені за результатами перевірок та не відшкодовані на дату набрання чинності Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік” за деклараціями, наданими до та після 01.07.05 року вже передано на погодження Міністерству фінансів України.

4. Чи встановлений перелік банків, що виконують функції агентів з оформлення відшкодування ПДВ облігаціями?

Коротка та повна відповіді ідентичні:

Міністерство фінансів відповідно до п. 6 Порядку випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість», повідомленням від 08.06.10 р. інформував, що функції агентів з оформлення відшкодування ПДВ облігаціями внутрішньої державної позики можуть виконувати комерційні банки, що є клієнтами депозитарію Національного банку України.

В даному повідомленні також наведений перелік банків - клієнтів депозитарію Національного банку станом на 26.05.2010 р.

5. В які терміни платнику податку необхідно подати до органів Державного казначейства реєстри і висновки органів державної податкової служби про відшкодування ПДВ?

Коротка та повна відповіді ідентичні:

На підставі п. 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 року N368 «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість» ДПА забезпечує подання:

Державному казначейству - зазначених реєстрів у дводенний строк після затвердження їх Міністерством фінансів;

органам Державного казначейства за місцем реєстрації платника податку на додану вартість - висновків органів державної податкової служби за місцем реєстрації платників ПДВ із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету згідно із зазначеними реєстрами, у дводенний строк після затвердження Міністерством фінансів таких реєстрів.

Тобто,платнику податку подавати до органів Державного казначейства реєстри і висновки органів державної податкової служби про відшкодування ПДВ непотрібно.

Додаток 2

Інформація щодо виданих виписок з реєстру та висновків про відшкодування сум ПДВ

грн.

Код області

Затверджено в реєстрі

Інформація щодо виданих виписок з реєстру

Інформація щодо виписаних висновків про відшкодування сум ПДВ

Кількість платників

Сума

Кількість

Сума

Кількість

Сума

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

МЕНЮ

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» N 2629-VIII

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Грудень 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6