Наказ ДПАУ N 556 від 28.07.2010 р-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Про затвердження форм Довідки про прогнозований обсяг потреби у біоетанолі для виготовлення біопалива, Довідки про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива та Журналу обліку погашення податкових векселів

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 28 липня 2010 року N 556

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2010 р. N 677/17972

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 19 квітня 2011 року N 224)

Відповідно до статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)", статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої", Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками біопалива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року N 146, статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та з метою належної організації контролю за цільовим використанням біоетанолу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми:

1.1. Довідки про прогнозований обсяг потреби у біоетанолі для виготовлення біопалива (додається).

1.2. Довідки про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива (додається).

1.3. Журналу обліку погашення податкових векселів (додається).

2. Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.):

2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію у встановленому порядку;

2.2 у двомісячний строк надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування узгоджену заявку на розробку програмного забезпечення щодо ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Заявка).

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Шевченко С. С.), Управлінню адміністрування акцизного збору (Марченко Ю. В.) розробити технічне завдання на створення програмного забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів (далі - Технічне завдання) у термін, визначений у Заявці.

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Шевченко С. С.) розробити програмне забезпечення ведення Журналу обліку погашення податкових векселів у термін, визначений у Технічному завданні.

5. Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян (Косарчук В. П.) довести наказ через засоби масової інформації та веб-сайт ДПА до відома платників податків.

6. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О. В.

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
фінансів України


В. Копилов

В. о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваС. Третьяков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.07.2010 N 556

01

Довідка
про прогнозований обсяг потреби у біоетанолі для виготовлення біопалива до податкового векселя* від "___" ____________ 20__ N ____

02

Суб'єкт господарювання

 

(найменування - для юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

021

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

022

Фізічна особа - підприємець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО

 03

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

E-mail

 

До органу державної податкової служби в

(район, місто)

N з/п

Код продукції згідно з УКТЗЕД

Найменування біопалива

Номер, дата та термін дії Свідоцтва про належність палива до альтернативного**

Об'ємна частка біоетанолу (у перерахунку на 100-відсотковий спирт), що потрібний для виробництва одиниці готової продукції, дал

Одиниця виміру біопалива,
л, кг

Прогнозований обсяг виробництва біопалива

Потреба біоетанолу
(у перерахунку
на 100-відсотковий спирт),
дал

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата подання довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є достовірною

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

* До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

** Подається копія Свідоцтва про належність палива до альтернативного.

Примітки:

У графах 5, 8 показники проставляються у декалітрах з відповідним округленням до двох знаків після коми.

У графі 7 показники проставляються у літрах з відповідним округленням до одного знака після коми

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору


Ю. В. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.07.2010 N 556

01

Довідка
про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива до податкового векселя1
від "___" ____________ 20__ N ___

02

Суб'єкт господарювання

 

 

 

(найменування - для юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

021

юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

022

Фізічна особа - підприємець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний номер згідно з ДРФО
03

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

Факс

 

 

E-mail

 


До органу державної податкової

(район, місто)


N з/п

Код продукції згідно з УКТЗЕД

Найменування біопалива

Кількість виробленої продукції

Одиниця виміру біопалива,
л, кг

Обсяг біоетанолу (у перерахунку на 100-відсотковий спирт), дал

Сума акцизного збору, грн.

Отримано

використано за цільовим призначенням2

визначена у векселі

нарахована на обсяг біоетанолу, використаного за цільовим призначенням

сплачена3

підлягає погашенню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Останній день погашення податкового векселя

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

Дата подання довідки

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Погоджено4

 

 

"___" ____________20__ року

___________________________
(підпис представника органу
державної податкової служби
на податковому посту)

____________________
(ініціали та прізвище)

1 До кожного податкового векселя подається окрема довідка.

2 У графі "Обсяг біоетанолу - використано за цільовим призначенням" також зазначаються втрати біоетанолу - спирту етилового зневодженого при транспортуванні в межах встановлених норм, що відображаються окремим рядком.

3 У графі "Сума акцизного збору, сплачена" зазначається сума акцизного збору, сплачена векселедавцем або банком-авалістом, у разі непідтвердження цільового використання біоетанолу у встановленому порядку.

4 Довідка погоджується представником органу державної податкової служби на податковому посту.

Примітки:

У графі 4 показники проставляються у літрах з відповідним округленням до одного знака після коми.

У графах 6 - 11 показники проставляються у відповідних одиницях з округленням до двох знаків після коми.

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору


Ю. В. Марченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
28.07.2010 N 556

ЖУРНАЛ
обліку погашення податкових векселів

Облі-
ковий номер

Реєстра-
ційний номер бланка векселя

Дата

Векселедавець

Банк-аваліст

Розрахунковий обсяг біоетанолу (у перерахунку на 100-відсотковий спирт), на який видано податковий вексель, дал

Сума акцизного збору, грн

Відмітка про повне погашення податкового векселя

реєс-
трації

видачі

останній день пога-
шення

ідентифі-
каційний код (номер) за ЄДРПОУ (ДРФО)

наймену-
вання

місцезна-
ходження (місце прожи-
вання)

ідентифі-
каційний код за ЄДРПОУ

наймену-
вання

місцезна-
ходження

за векселем

сплачена у рахунок погашення векселя

реквізити документа про сплату

нарахована на обсяг біоетанолу, використаного за цільовим призначенням, та підтверджена у встановленому порядку

Реквізити Довідки про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива

дата

номер

дата

номер

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Начальник Управління
адміністрування акцизного збору


Ю. В. Марченко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4