Лист Мінекономіки N 3105-24/254 від 05.05.2011 р. «Щодо перевірок платників податків органами державної податкової служби»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 05.05.2011 р. N 3105-24/254

Щодо перевірок платників податків органами державної податкової служби

(Витяг)

Мінекономіки розглянуло запит щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України в частині проведення податкових перевірок службовими особами органів державної податкової служби, та повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У той же час звертаємо увагу на те, що підпунктом 80.2.2 пункту 80.2 статті 80 Податкового кодексу України визначено, що фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої перевірки, і в разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби, зокрема щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи державної податкової служби, виробництва та обігу підакцизних товарів.

Відповідно до абзацами першим і другим пункту 81.1 статті 81 Податкового кодексу України посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення документальної виїзної перевірки за наявності підстав для її проведення, визначених цим Кодексом, і фактичної перевірки, яка проводиться з підстав, визначених цим Кодексом , та за умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються:

дата видачі;

назва органу державної податкової служби;

реквізити наказу про проведення відповідної перевірки;

найменування та реквізити суб'єкта (об'єкта), перевірка якого проводиться (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку перевіряється);

мета;

вид (планова або позапланова);

основи;

дата початку та тривалість перевірки;

посаду та прізвище посадової (службової) особи, яка буде проводити перевірку.

Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника органу державної податкової служби або його заступника, яка скріплена печаткою органу державної податкової служби. Непред'явлення платнику податків (його посадових (службових) особам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Частиною першої статті 2 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" визначено, що діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади грунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, безперервності, законності, забезпечення єдності державної політики, відкритості та прозорості, відповідальності.

Статтею 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб, державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування, судового захисту прав місцевого самоврядування.

Відповідно до статтею 251 Закону України "Про інформацію" податкова інформація - сукупність відомостей і даних, створених або отриманих суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідних для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій. Захист податкової інформації гарантується государством.Сістема податкової інформації, її джерела і режим визначаються Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Таким чином, посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення фактичної перевірки, яка проводиться з підстав, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються підстави для її проведення, з урахуванням принципів діяльності центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та захисту податкової інформації.

У разі якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу більше високого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Крім того, відповідно до пунктів 56.1 і 56.2 статті 56 Податкового кодексу України рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

У той же час зазначаємо, що листи органів виконавчої влади не встановлюють нові правові норми, а носять лише інформаційний характер.

Голова комісії з
проведення реорганізації
Міністерства економіки України

О. Максюта

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4