Наказ Мін'юсту N 2338/5 від 29.09.2010 р. «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: "Офіційний вісник України", 2010, N 74 (08.10.2010), ст. 2651

Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Наказ Міністерства юстиції України
від 29 вересня 2010 року N 2338/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2010 р. за N 859/18154

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 13 травня 2015 року N 673/5)

З метою забезпечення реалізації вимог статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що додається.

2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К. І.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К. І.) та начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого цим наказом.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л. В.

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України


С. Г. Гуржій

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Ю. Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
29.09.2010 N 2338/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2010 р за N 859/18154

ПОРЯДОК

проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) з метою здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими здійснює Міністерство юстиції України, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 5 частини першої статті 14 Закону здійснюється Мін'юстом, а саме: нотаріусів, адвокатів, суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин), у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону (далі - суб'єкт).

1.3. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.4. Мін'юст, а також за його дорученням Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) мають право здійснювати планові та позапланові перевірки.

Плановою перевіркою вважається перевірка діяльності суб'єкта, яка передбачена у плані проведення перевірок.

Позаплановою перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена планом перевірок.

Мін'юст має право здійснювати безвиїзні та виїзні перевірки.

Безвиїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб'єкта працівниками Мін'юсту (управління юстиції), не пов'язана з виходом працівників Мін'юсту (управління юстиції) за місцезнаходженням суб'єкта.

Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка суб'єкта працівниками Мін'юсту (управління юстиції), пов'язана з виходом працівників Мін'юсту (управління юстиції) за місцезнаходженням суб'єкта.

Перевірці підлягають суб'єкт та/або його відокремлені підрозділи (у разі наявності).

Участь у планових та позапланових перевірках, у тому числі виїзних, має (мають) право брати працівник(и) Державного комітету фінансового моніторингу України.

II. Організація та підготовка проведення перевірки

2.1. Підставою для проведення Мін'юстом (управлінням юстиції) планової перевірки суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму є включення його до плану проведення перевірок на відповідний квартал. План проведення перевірок затверджується наказом Мін'юсту.

Планова перевірка суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу проводиться не частіше одного разу на три роки на підставі наказу Мін'юсту.

2.2. Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

2.3. Планова перевірка передбачає перевірку відповідності діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму протягом періоду, який підлягає перевірці. Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності суб'єкта та/або відокремленого підрозділу. Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом наступної перевірки.

2.4. Плановою перевіркою охоплюється перелік питань щодо додержання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом обов'язків, визначених статтями 6 - 12, 17 Закону, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2.5. Про проведення планової перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повинен бути попередньо повідомлений Мін'юстом (управлінням юстиції) рекомендованим листом з повідомленням про вручення не менше ніж за десять календарних днів (з моменту отримання суб'єктом повідомлення) до початку її проведення.

2.6. Позапланова перевірка проводиться на підставі наказу Мін'юсту за період, що підлягає перевірці, та за окремими питаннями.

2.7. Позапланова перевірка проводиться без попереднього повідомлення суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмового повідомлення органів державної влади та місцевого самоврядування про ознаки порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

виявлення за результатами безвиїзної перевірки фактів порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

за ініціативою Держфінмоніторингу у разі безпосереднього виявлення ним ознак порушення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму під час його діяльності;

виявлення нових документів (обставин), що не були відомі та не могли бути відомі під час проведення планової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами планової перевірки.

2.8. Повторна перевірка питань, які перевірялись, проводиться лише за рішенням суду або за постановою слідчого у кримінальній справі.

2.9. Перевірка здійснюється робочою групою, до складу якої можуть входити:

працівники центрального апарату Мін'юсту;

працівники управлінь юстиції;

працівники Держфінмоніторингу.

2.10. Мінімальний за чисельністю склад робочої групи Мін'юсту (управління юстиції) має становити дві особи.

2.11. Для проведення виїзної перевірки видається посвідчення на право проведення перевірки (далі - Посвідчення), яке підписується Міністром юстиції України або начальником відповідного управління юстиції (додаток 1). У разі відсутності Міністра юстиції України або начальника відповідного управління юстиції посвідчення підписується особами, що виконують їх обов'язки.

2.12. Перевірка призначається на строк, необхідний для забезпечення своєчасного та в повному обсязі проведення перевірки, але не більше ніж на 7 робочих днів.

2.13. У разі потреби, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, строк проведення перевірки може бути продовжений Міністром юстиції України або начальником відповідного управління юстиції, але не більше ніж на 5 робочих днів.

2.14. Перевірка вважається розпочатою з дати отримання копії Посвідчення суб'єктом, керівником (або особою, яка виконує його обов'язки) суб'єкта та/або відокремленого підрозділу суб'єкта. Про отримання копії Посвідчення суб'єкт, керівник (або особа, яка виконує його обов'язки) суб'єкта та/або відокремленого підрозділу суб'єкта власноруч робить відмітку на Посвідченні.

Керівник робочої групи за своїм підписом, у разі необхідності, разом з Посвідченням надає суб'єкту, керівнику суб'єкта (або особі, яка виконує його обов'язки) та/або відокремленого підрозділу суб'єкта запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 2).

2.15. Облік виданих Посвідчень ведеться за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку посвідчень на право проведення перевірок (додаток 3).

III. Проведення планової перевірки

3.1. Планова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

3.2. Під час проведення планової перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються діяльності суб'єкта та/або його відокремлених підрозділів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3.3. Представники робочої групи мають право знімати копії з документів суб'єкта та/або відокремленого підрозділу суб'єкта, необхідних для проведення перевірки, та вимагати їх засвідчення суб'єктом, керівником суб'єкта та/або відокремленого підрозділу суб'єкта.

3.4. У разі існування документа лише в електронній формі, за умови, що даний документ створений суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний надати його паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, засвідчену підписом суб'єкта, керівника суб'єкта або відокремленого підрозділу суб'єкта чи особи, що виконує його обов'язки, та скріплену печаткою суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

У разі неможливості надати паперову копію, що забезпечує візуальну форму відображення документа, проводиться огляд електронного документа, про що складається відповідний акт (додаток 4).

3.5. У випадку здійснення планової безвиїзної перевірки до суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу разом із повідомленням про проведення планової безвиїзної перевірки надсилається запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки.

IV. Проведення позапланової перевірки

4.1. Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною.

Безвиїзна перевірка здійснюється у разі неможливості організації проведення перевірки за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

4.2. Позапланова перевірка може бути призначена за наявності підстав, визначених пунктом 2.7 розділу II цього Порядку, Міністром юстиції України або особою, яка виконує його обов'язки. При цьому питання, охоплені плановою виїздною перевіркою за певний період, не можуть стати об'єктом позапланової перевірки, крім випадків, передбачених законодавством.

4.3. У разі потреби одержання від суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу надсилається письмовий запит (додаток 2) з вимогою надання відповідних документів.

4.4. Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати Мін'юсту (управлінню юстиції) всі перелічені в запиті документи або належним чином засвідчені копії.

4.5. Позапланова перевірка здійснюється з урахуванням положень пунктів 3.2 - 3.4 розділу III цього Порядку.

V. Оформлення результатів перевірок

5.1. За результатами планових та позапланових перевірок робоча група складає у двох примірниках Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 5.

Акт перевірки підписують члени робочої групи та суб'єкт, керівник суб'єкта та/або відокремленого підрозділу або особи, які виконують їх обов'язки, не пізніше дати закінчення терміну проведення перевірки.

5.2. У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного) виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму викладаються в різних Актах перевірки.

При цьому до Акта перевірки суб'єкта включаються дані про порушення, виявлені у його відокремленому підрозділі.

5.3. До примірника Акта перевірки Мін'юсту (управління юстиції) обов'язково додаються матеріали перевірки - копії документів, витяги з документів, належним чином засвідчені суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, пояснення, протоколи та інші документи згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

Інформація, що міститься в Акті перевірки, не підлягає розголошенню співробітниками Мін'юсту (управління юстиції), яким вона стала відома. Акт та матеріали перевірки не підлягають передачі юридичним чи фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законом.

5.4. При складанні Акта перевірки мають бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.

5.5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документально.

5.6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки факти невиконання (неналежного виконання) суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

За результатами перевірки, у разі встановлення фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, керівник робочої групи вказує в Акті перевірки пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі усунення суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом під час проведення перевірки порушень та недоліків, виявлених під час проведення перевірки, це відображається в Акті перевірки.

5.7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання членами робочої групи не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ повідомляється письмово.

5.8. У разі ненадання суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин.

5.9. Якщо член робочої групи не згодний із змістом Акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою окрему думку з обґрунтуванням і додати її до Акта перевірки.

5.10. У разі відмови суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, підписати Акт перевірки про це робиться відмітка на обох примірниках Акта перевірки. Суб'єкт, керівник суб'єкта має право надати зауваження до Акта перевірки.

Один із примірників Акта перевірки під особистий підпис вручається суб'єкту, керівнику суб'єкта та/або відокремленого підрозділу суб'єкта, другий примірник зберігається в Мін'юсті (управлінні юстиції).

5.11. У разі відмови суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу отримати другий примірник Акта перевірки та зробити про це запис на першому примірнику Акта перевірки керівник робочої групи робить відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису представником суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, після чого протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється суб'єкту та/або його відокремленому підрозділу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.12. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки. Ці зауваження є невід'ємною частиною Акта перевірки.

5.13. Акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дати його підписання реєструється в Журналі обліку результатів перевірок (додаток 6), що зберігається в Мін'юсті (управлінні юстиції).

VI. Права, обов'язки та відповідальність керівника та членів робочої групи

6.1. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для забезпечення безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із суб'єктом, керівництвом суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (або особами, що виконують їх обов'язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.2. Керівник, члени робочої групи при проведенні перевірки зобов'язані:

вручити суб'єкту, керівнику суб'єкта (чи особі, яка виконує його обов'язки) в приміщенні суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу або в приміщенні Мін'юсту (управління юстиції) копію Посвідчення. У разі відмови суб'єкта, представника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу поставити відмітку про отримання копії Посвідчення керівник робочої групи робить відповідний запис та засвідчує це власним підписом;

повідомити (усно) суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (особу, яка виконує його обов'язки) про права, обов'язки та повноваження членів робочої групи, причину та мету перевірки, про права, обов'язки та відповідальність суб'єкта та посадових осіб суб'єкта;

визначити перелік необхідних для перевірки документів та терміни їх надання;

у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього розділу, скласти Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки (додаток 7);

узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки.

6.3. Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки складається у разі:

а) недопуску робочої групи до приміщень суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу;

б) відмови суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) поставити на першому примірнику Посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду особи та дату отримання нею другого примірника Посвідчення;

в) відмови суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) повернути перший примірник Посвідчення;

г) відмови (ухилення) суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (осіб, які виконують їх обов'язки) у наданні документів, необхідних для проведення перевірки.

6.4. У разі відсутності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця, складається Акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням (додаток 8).

6.5. У разі відмови суб'єкта, керівника суб'єкта (особи, яка виконує його обов'язки) на усний запит членів робочої групи надати документи чи належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) керівник робочої групи вручає суб'єкту, керівнику суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (особі, яка виконує його обов'язки) запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, із зазначенням часу та дати надання необхідних документів.

VII. Права, обов'язки та відповідальність суб'єкта, посадових осіб суб'єкта

7.1. Суб'єкт, посадові особи суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про порядок та план проведення перевірки, права та обов'язки робочої групи та посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу.

7.2. Суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ та його посадові особи під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень, у яких суб'єкт та/або його відокремлений підрозділ здійснює свою діяльність;

підтвердити повноваження суб'єкта, керівника суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (або осіб, які виконують їх обов'язки) відповідними документами;

поставити на Посвідченні підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання копії Посвідчення, повернути Посвідчення керівнику робочої групи;

надавати членам робочої групи документи, копії документів, витяги з документів, необхідних для проведення перевірки;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

підписати та скріпити печаткою суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу паперову копію електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа.

7.3. Суб'єкт,керівник суб'єкта та/або його відокремлений підрозділ (особи, які виконують їх обов'язки) може оскаржити дії членів робочої групи Міністру юстиції України (начальнику відповідного управління юстиції).

Директор Департаменту
нотаріату, фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації
адвокатських об'єднань
К. І. Чижмарь

Дополнение 1
к Порядку проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга

ПОСВІДЧЕННЯ N ______ від __________
на право проведення (планової/позапланової) перевірки

__________________________________________________________________________
(найменування органу державного фінансового моніторингу)

Я, ___________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та _______________________
(реквізити наказу)

ДОРУЧАЮ: _________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провести планову/позапланову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Суб'єкт перевірки: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

На підставі цього посвідчення зазначені посадові особи Мін'юсту (управління юстиції) мають право:

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;

вимагати в межах своєї компетенції у суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу надання письмових пояснень;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну членів робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів для забезпечення безпеки;

у разі недопуску до проведення перевірки, застосування щодо членів робочої групи насильства звертатися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства;

узгоджувати із суб'єктом, керівництвом суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (або особами, що виконують їх обов'язки) організаційні питання щодо проведення перевірки.

Повноваження за цим посвідченням не можуть бути передані іншим особам.

Термін проведення перевірки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року.

______________________
(посада)

______________________
(підпис)

 

______________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

Термін проведення перевірки продовжено до "___" ____________ 20__ року.

______________________
(посада)

______________________
(підпис)

 

______________________
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 


Копію посвідчення на проведення перевірки отримав:

 

"___" ____________ 20__ року

__________________
(посада)

____________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали
суб'єкта, посадової
особи суб'єкта)

Дополнение 2
к Порядку проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки

 

Суб'єкту, керівнику ____________________________
_____________________________________________
(найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження ____________________________
_____________________________________________

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на підставі __________________________________________________________________,
(дата, номер наказу та посвідчення)
виданого _____________________________________________________________________________, 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
прошу на підставі пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у термін до _______ год. "___" _________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму належним чином засвідчені копії таких документів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________
(посада)

__________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Дополнение 3
к Порядку проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга

Журнал обліку посвідчень на право проведення перевірок

Посвідчення

Дані суб'єкта або його відокремленого підрозділу

Вид перевірки

Підстава проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Продовження терміну проведення перевірки

N з/п

дата видачі

найменування

обліковий ідентифікатор

область

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Дополнение 4
к Порядку проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Акт огляду електронного документа

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код згідно з
ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

____________________________________________________
(місцезнаходження)                                                                                                     "___" _______ 20__ року

На підставі посвідчення на право проведення перевірки, виданого ____________________________
____________________________________________________________________ N ______________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, ким видано)
від "___" ____________ 20__ року, працівниками Мін'юсту (управління юстиції):

1. ___________________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ініціали) 
2. ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
під час проведення перевірки суб'єкта та/або відокремленого підрозділу було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________

Працівники
Мін'юсту (управління юстиції):

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

Дополнение 5
к Порядку проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга

Примірник N ___

Акт N ____
перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

____________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта та/або відокремленого підрозділу)

м. __________________

"___" ____________ 20__ року
(дата підписання Акта перевірки)

Вступна частина

Вид перевірки _________________________________________________________________________
(планова, позапланова, виїзна, безвиїзна)

Термін проведення перевірки: з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Місце, за яким проводилась перевірка:
_____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку)

Документ, на підставі якого здійснюється діяльність (свідоцтво, посвідчення тощо):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер згідно з ДРФО:
_____________________________________________________________________________________

Банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________

Засоби зв’язку:
_____________________________________________________________________________________
(код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась працівниками Мін'юсту (управління юстиції):

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Перевірка проводилась у присутності суб'єкта, посадових осіб суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________
(посада)

Підстава для проведення перевірки:
______________________________________________________________

Перелік питань, які перевірялись:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

 

Період діяльності суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, за який проведено перевірку:з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

Дані про державну реєстрацію суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу:
_____________________________________________________________________________________
(дата, номер видачі свідоцтва (посвідчення), ким видано)
_____________________________________________________________________________________


Описова частина
Перелік документів, які були надані суб'єктом та/або його відокремленим підрозділом для проведення перевірки:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

 

 

 

 

 

 

Відповіді на питання:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


Резолютивна частина
Виявлені порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

N з/п

Виявлені порушення

Підпункт, пункт, частина, стаття, глава, розділ тощо

Нормативно-правовий акт, норми якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо усунення порушень у справі про невиконання (неналежне) виконання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму:

N з/п

Виявлені порушення

Пропозиції щодо усунення порушень

 

 

 

Перелік документів, які додаються до Акта проведення перевірки:

N з/п

Назва документа

Реквізити документа

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у
_____________________________________________________________

Другий примірник знаходиться у
_____________________________________________________________

Працівники Мін'юсту (управління юстиції):

______________________
(прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

______________________
(прізвище, ініціали)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

Один примірник Акта перевірки отримав:

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові
суб'єкта, керівника суб'єкта
та/або його відокремленого
підрозділу)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Дополнение 6
к Порядку проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга

Журнал обліку результатів перевірок

Дані суб'єкта

Вид перевірки

Підстава для проведення перевірки

Термін проведення перевірки

Період, за який проведено перевірку

Перелік нормативно-
правових актів, які порушено

Застосовані заходи впливу

Інформація про сплату штрафних санкцій

найменування

обліковий ідентифікатор

код області

вид заходу впливу

штрафні санкції*

адміністративні штрафи**

припис про усунення порушень*

направлення матеріалів до правоохоронних органів*

рішення про обмеження, тимчасове припинення чи анулювання ліцензій (дозволів)*

сума штрафних санкцій

номер та дата документа про сплату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

____________
* У графі ставиться "+" у випадку застосування вказаного виду заходу впливу; "-" - у разі незастосування вказаного виду заходу впливу.

** У графі вказується кількість осіб, притягнених до адміністративної відповідальності.

Дополнение 7
к Порядку проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Акт про відмову суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу від проведення перевірки

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого
_______________________________________________________________________________ N ____
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
від "___" ___________ 20__ року, працівниками Мін'юсту (управління юстиції):

1. ___________________________________________________________________________________; 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
при виході на перевірку суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу (зазначається місцезнаходження) встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(короткий виклад обставин відмови)

Працівники Мін'юсту (управління юстиції):

____________
(підпис)

_________________________________________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

_________________________________________
(прізвище, ініціали)

Дополнение 8
к Порядку проведения проверок Министерством юстиции Украины субъектов первичного финансового мониторинга

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Акт про відсутність суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу за місцезнаходженням

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ /
ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)

м. ___________________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення перевірки, виданого
_____________________________________________________________________________ N ______
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи)
від "___" ___________ 20___ року, працівниками Мін'юсту (управління юстиції):

1. ___________________________________________________________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. ___________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
при виході за місцезнаходженням суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилини), наявність/відсутність таблички із найменуванням суб'єкта (відокремленого підрозділу суб'єкта), інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Працівники Мін'юсту (управління юстиції):

1.

___________
(посада)

_______________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

2.

___________
(посада)

_______________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6