Наказ Мін'юсту N 2340/5 від 29.09.2010 р. «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, яке регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Опубліковано: "Офіційний вісник України", 2010, N 74 (08.10.2010), ст. 2653

Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

Наказ Міністерства юстиції України
від 29 вересня 2010 року N 2340/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2010 р. за N 861/18156

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 28 травня 2015 року N 810/5)

Відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, що додається.

2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань (Чижмарь К. І.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 р N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л. В.

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Ю. Бродський

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України


С. Г. Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
29.09.2010 р. N 2340/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2010 р. за N 861/18156

ПОРЯДОК

розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" (далі - Закон), визначає процедуру розгляду Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління юстиції) справ та застосування санкцій за порушення нотаріусами, адвокатами та суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин), вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Дія цього Порядку поширюється на нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) (далі - Суб'єкт), державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 5 частини першої статті 14 Закону здійснюється Мін'юстом.

3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються в значенні, наведеному в Законі.

4. Факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявляються службовими особами Мін'юсту, управлінь юстиції під час здійснення нагляду за діяльністю Суб'єктів, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

5. Виявлені Мін'юстом, управлінням юстиції факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, викладаються в акті перевірки.

У разі якщо перевірки здійснювались за місцезнаходженням Суб'єкта та його відокремлених підрозділів, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, виявлені факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, можуть викладатися в різних актах перевірок.

6. Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є дата підписання акта перевірки, яким виявлені ці порушення.

У випадку, передбаченому абзацом другим пункту 5 цього Порядку, датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є дата складання останнього акта перевірки, яким виявлені порушення.

7. Акти перевірок Суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення Комісією Мін'юсту, управління юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія Мін'юсту, управління юстиції).

8. Справа про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглядається за участю Суб'єкта, що притягується до відповідальності, чи його керівника та/або представника. Повноваження представника Суб'єкта засвідчуються довіреністю, оригінал або засвідчена копія якої долучається до матеріалів справи.

Мін'юст, управління юстиції повідомляє Суб'єкта про дату та час розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, не пізніше, ніж за п'ять днів до дати її розгляду, шляхом надсилання (вручення) повідомлення про розгляд справи.

Нез'явлення Суб'єкта чи його керівника та/або представника у разі, якщо про дату розгляду справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вони були повідомлені у встановленому порядку (що підтверджується відповідним документом про вручення повідомлення), не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

У разі нез'явлення Суб'єкта чи його керівника з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та при відсутності письмового клопотання про розгляд справи за відсутності Суб'єкта чи його керівника та/або представника Комісія Мін'юсту, управління юстиції відкладає розгляд справи, про що повідомляє Суб'єкта з урахуванням вимог абзацу другого пункту 8 цього Порядку. При цьому перебіг строків провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, призупиняється до дати наступного розгляду справи за участю Суб'єкта чи його керівника та/або представника.

9. Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймається Комісією Мін'юсту, управління юстиції.

10. За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісія Мін'юсту, управління юстиції протягом 30 днів після порушення провадження у справі приймає рішення про накладення штрафу на Суб'єкта або про закриття провадження у справі, яке оформлюється відповідною постановою за формами згідно з додатками 1, 2.

11. Підставами закриття провадження у справі є:

установлення Комісією Мін'юсту, управління юстиції під час розгляду справи факту відсутності порушень Суб'єктом вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

неприйняття Комісією Мін'юсту, управління юстиції рішення за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом строку, визначеного пунктом 10 цього Порядку.

12. Штраф за невиконання (неналежне виконання) Суб'єктом вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосовується у таких випадках та розмірах:

до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для суб'єктів господарювання - юридичних осіб, що надають юридичні послуги, або до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання - фізичних осіб, що надають юридичні послуги, - за порушення вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством;

до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для суб'єктів господарювання - юридичних осіб, що надають юридичні послуги, або до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання - фізичних осіб, що надають юридичні послуги, - за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для суб'єктів господарювання - юридичних осіб, що надають юридичні послуги, або до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання - фізичних осіб, що надають юридичні послуги, - за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання Держфінмоніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу;

до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для суб'єктів господарювання - юридичних осіб, що надають юридичні послуги, або до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання - фізичних осіб, що надають юридичні послуги, - за порушення порядку зупинення фінансових операцій;

до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для суб'єктів господарювання - юридичних осіб, що надають юридичні послуги, або до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для нотаріусів, адвокатів та суб'єктів господарювання - фізичних осіб, що надають юридичні послуги, - за порушення інших обов'язків, визначених статтями 6, 8 - 12, 17, 22 Закону та не зазначених в абзацах першому - п'ятому частини третьої статті 23 Закону.

Повторне (протягом року) порушення суб'єктами фінансового моніторингу - юридичними особами або громадянами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для громадян, які є суб'єктами підприємницької діяльності, - у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

13. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

14. Штраф за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які були допущені працівниками, що працюють на умовах трудового договору у Суб'єкта, накладається безпосередньо на Суб'єкта.

15. Крім застосування фінансових санкцій, за повторне аналогічне протягом одного року порушення Суб'єктами вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, може бути зупинена нотаріальна діяльність приватного нотаріуса або анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, зупинена дія або анульовано свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, обмежена, тимчасово припинена дія чи анульована ліцензія або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності Суб'єкта у порядку, встановленому законом.

16. Постанова про застосування штрафу або про закриття провадження у справі вручається Суб'єкту (його уповноваженому представнику) або надсилається за місцезнаходженням Суб'єкта рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти робочих днів з дня її винесення.

17. Штраф має бути сплачений Суб'єктом не пізніше ніж через 15 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.

18. Після перерахування суми штрафу Суб'єкт надсилає Мін'юсту, управлінню юстиції копію квитанції або іншого платіжного документа про сплату штрафу. Зазначена копія документа підшивається до справи.

19. У разі якщо Суб'єкт не сплачує штраф протягом встановленого строку з дня отримання постанови про накладення штрафу, Мін'юст,управління юстиції звертаються до суду з позовною заявою про стягнення з Суб'єкта відповідної суми штрафу.

20. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржене Суб'єктом в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту нотаріату,
фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських
об'єднань
К. І. Чижмарь

Додаток 1
до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

ПОСТАНОВА N
про накладення штрафу за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

"___" ____________ 20__ року

_________________________________
(місце винесення)

Комісія Мін'юсту/управління юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
_____________________________________________________________________________________,
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності,
який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
_____________________________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)
_____________________________________________________________________________________
(акт перевірки від ____________ N _____),
_____________________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________,
(формулювання суті порушень законодавства, обставин та наслідків його вчинення)
_____________________________________________________________________________________,

що є порушенням ______________________________________________________________________
(зазначити норму відповідного акта законодавства)

На підставі частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

ПОСТАНОВИЛА:

накласти на ___________________________________________________________________________
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності,
який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
штраф у сумі __________________________________________________________________________
(указати цифрами та словами суму штрафу)

Сума штрафу підлягає перерахуванню

______________________________________________________________________________________
(найменування і номер розрахункового рахунку)

________________________________________
(посада)

_______________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ініціали)

_________________________________________
(особа, яка отримала постанову)

 

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Примірник постанови отримано:

 

 

"___" ____________ 20__ року
(дата отримання постанови)

 

 

Додаток 2
до Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій

ПОСТАНОВА N
про закриття провадження по справі щодо порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

"___" ____________ 20__ року

_________________________________
(місце винесення)

Комісія Мін'юсту/управління юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єктом первинного фінансового моніторингу
_____________________________________________________________________________________,
(найменування або П. І. Б. суб'єкта первинного фінансового моніторингу, назва посади або вид діяльності,
який здійснюється суб'єктом первинного фінансового моніторингу)
_____________________________________________________________________________________,
(ідентифікаційний номер згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)
_____________________________________________________________________________________
(акт перевірки від _____________________ N ____),

_____________________________________________________________________________________,
(додатки до акта, що підтверджують висновки акта)

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
(формулювання висновку про відсутність порушень законодавства та обставин, на яких такий висновок ґрунтується,
або посилання на сплив строку провадження у справі, протягом якого рішення прийнято не було)
_____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) _______________________ вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

________________________________________
(посада)

_______________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ініціали)

_________________________________________
(особа, яка отримала постанову)

 

________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Примірник постанови отримано:

 

 

"___" ____________ 20__ року
(дата отримання постанови)

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4