Лист Мін'юсту N 3915-0-4-11/101 від 28.04.2011 р. щодо проведення правової експертизи листів ДПАУ і Держмитслужби-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.04.2011 р. N 3915-0-4-11/101

На виконання доручення КМУ від 31.03.2011 р. N 16422/1/1-11 ДПА та Держмитслужба відповідно листами від 05.04.2011 р. N 4157/5/11-0116 та від 22.04.2011 р. N 11.1/2-14/6693 надали Мін'юсту для проведення правової експертизи 44 листи ДПАУ та 13 листів Держмитслужби.

За результатами правової експертизи цих листів Мін'юстом встановлено, що 22 листи ДПАУ, в тому числі прийняті спільно (додаток 1 до цього листа), та 8 листів Держмитслужби (додаток 2 до цього листа) містять нові правові норми, які регулюють питання застосування норм ПКУ, зачіпають права, свободи й законні інтереси юридичних і фізичних осіб та мають міжвідомчий характер.

Листи - це службова кореспонденція, вони не є нормативно-правовими актами, можуть носити лише роз'яснювальний, інформаційний та рекомендаційний характер і не повинні містити нових правових норм, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. Такі правові норми мають бути викладені виключно у нормативно-правовому акті, затвердженому відповідним розпорядчим документом, погодженому із заінтересованими органами та зареєстрованому в органах юстиції в порядку, встановленому законодавством про державну реєстрацію нормативно-правових актів. У разі встановлення листами нових правових норм вони підлягають відкликанню з місць застосування органом, що їх видав, та скасуванню.

Разом з цим главою 3 розділу II ПКУ визначено порядок надання контролюючими органами податкових консультацій та наслідки їх застосування платником податків.

Так, відповідно до статті 52 глави 3 розділу II цього Кодексу за зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства.

Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

За вибором платника податків консультація надається в усній або письмовій формі.

Консультації надаються органом ДПС або митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом ДПС або вищим митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом ДПС або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

Крім того, Мін'юстом за результатами проведених відповідно до п. 2 постанови КМУ від 28.12.92 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" щомісячних безвиїзних документальних перевірок актів, прийнятих ДПАУ та Держмитслужбою у жовтні - березні 2011 року, виявлено 2 накази ДПАУ та 7 наказів Держмитслужби, в тому числі прийняті спільно, які є нормативно-правовими актами, зачіпають права та законні інтереси платників податків, мають міжвідомчий характер та відповідно до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів підлягають державній реєстрації в Мін'юсті, проте на державну реєстрацію не подавались і відповідно не набрали чинності в установленому законодавством порядку та підлягають скасуванню (додаток 3 до цього листа).

Мін'юст повідомив ДПАУ (листи від 18 03.2011 р. N 8617-24 та від 06.04.2011 р. N 11372-24) та Держмитслужбу (листи від 28.02.2011 р. N 24-24/12, від 05.04.2011 р. N 2878-0-33-11/24 та від 19.04.2011 р. N 10.1-24/31) про необхідність приведення цих нормативно-правових актів у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

На сьогодні лише ДПАУ виконано вимоги Міністерства юстиції із зазначеного питання:

наказ від 06.01.2011 р. N 13 "Про затвердження Порядку визначення сум податкового боргу, неможливого до стягнення органами державної податкової служби, та Положення про комісії для визначення сум податкового боргу, які не забезпечені майном для його погашення" (скасовано згідно з наказом ДПАУ від 01.04.2011 р. N 191);

наказ від 11.02.2011 р. N 85 "Про запровадження електронного сервісу для платників податків - юридичних осіб" (приведено у відповідність до законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів наказом ДПАУ від 22.04.2011 р. N 233).

У зв’язку з викладеним Мін'юст пропонує зобов'язати:

ДПСУ відкликати з місць застосування та скасувати листи, в тому числі прийняті спільно, зазначені в додатку 1 до цього листа;

Держмитслужбу України скасувати накази, в тому числі прийняті спільно, зазначені у додатку 3 до цього листа, та відкликати з місць застосування і скасувати листи, зазначені в додатку 2 до цього листа.

За необхідності уповноважені згідно із законодавством суб'єкти нормотворення можуть прийняти відповідні нормативно-правові акти та подати їх на державну реєстрацію до Мін'юсту.

Разом з цим п. 3 розпорядження КМУ від 19.01.2011 р. N 32-р "Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і заходи щодо неухильного виконання законодавства з питань державної реєстрації нормативно-правових актів" міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади було доручено вжити заходів до запобігання незаконній практиці надіслання до виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію, а також методичних рекомендацій та листів, якими встановлюються правові норми, а п. 4 цього розпорядження попереджено керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади про особисту відповідальність за неналежне виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Міністр

О. Лавринович

Додаток 1
до листа Мін'юсту України
28.04.2011 р. N 3915-0-4-11/101


Перелік листів ДПАУ, що містять нові правові норми, які зачіпають права, свободи й законні інтереси юридичних і фізичних осіб та мають міжвідомчий характер

1. Лист від 14.12.2010 р. N 27640/7/15-0117 "Про надання роз'яснення" (фактично з 1 січня 2011 року змінено форму бланка торгового патенту, оскільки рекомендовано органам ДПС до отримання бланків торгових патентів нового зразка видавати торгові патенти діючого зразка із зазначенням в них термінів та ставок збору, визначених ст. 267 розділу XII ПКУ, та додатковим написом на бланку торгового патенту "Торговий патент підлягає обміну").

2. Лист від 29.12.2010 р. N 29263/7/15-0117 "Про надання роз'яснення" (фактично встановлено механізм сплати єдиного податку у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року та розподілу сум цього податку).

3. Лист від 21.01.2011 р. N 1600/7/10-1017/220 "Про направлення Методичних рекомендацій" (фактично встановлено порядок підготовки та надання платникам податків письмових податкових консультацій органами ДПС, а також вимоги до таких податкових консультацій).

4. Лист від 24.01.2011 р. N 1705/7/16-1517 "Про податок на додану вартість" (фактично визначено податковий період для подання податкової звітності платниками податку на додану вартість).

5. Лист від 26.01.2011 р. N 2093/7/16-1517 "Про податок на додану вартість" (фактично визначено порядок застосування пункту 15 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ).

6. Лист від 27.01.2011 р. N 2131/7/15-0817 "Про адміністрування у 2011 році плати за використання інших природних ресурсів" (фактично визначено порядок справляння плати за використання інших природних ресурсів у 2011 році, який буде застосовуватись до набрання чинності законом, що регулюватиме питання справляння цього платежу).

7. Лист від 28.01.2011 р. N 2337/7/23-7017/125 "Про окремі питання проведення перевірок" (встановлено порядок оформлення результатів фактичної перевірки, а саме визначено: документ, що є невід'ємною частиною до акта (довідки) про результати фактичної перевірки, - це довідка про результати проведення хронометражу; перелік питань, які необхідно відображати в акті про результати фактичної перевірки, та встановлено порядок направлення актів про результати фактичних перевірок до органу державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта господарювання для прийняття відповідного рішення).

8. Лист від 31.01.2011 р. N 2510/7/16-1417 "Про окремі питання застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ" (фактично визначено право щодо неповернення копії свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ у разі повернення оригіналу цього свідоцтва або подання відповідної заяви платником податку до органів ДПС про анулювання, заміну чи втрату цього свідоцтва).

9. Лист від 01.02.2011 р. N 2533/7/16-1517 "Про податок на додану вартість" (фактично встановлено порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг щодо проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт).

10. Лист ПФУ від 14.02.2011 р. N 2634/03-20 та ДПАУ від 14.02.2011 р. N 3986/7/19-0117/165 "Щодо надходжень єдиного податку з 01.01.2011 року" (фактично визначено порядок застосування підрозділу 8 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ, який має міжвідомчих характер).

11. Лист від 14.02.2011 р. N 4021/7/16-1417 "Щодо проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації" (фактично уточнено порядок реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації, зокрема необхідність проведення відповідної розшифровки обсягів постачання товарів/послуг).

12. Лист від 14.02.2011 р. N 4091/7/23-4017/131 "Щодо застосування штрафних санкцій" (фактично встановлено порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) до платників податків за правопорушення, вчинені до 01.01.2011 р., податкові повідомлення-рішення щодо яких прийняті після зазначеної дати).

13. Лист від 14.02.2011 р. N 4019/7/15-0117 "Про надання роз'яснень" (фактично встановлено механізм доплати платниками єдиного податку раніше сплачених та розмежованих уповноваженим органом авансових внесків до рівня 43 відсотків єдиного податку).

14. Лист від 16.02.2011 р. N 4348/7/15-0817 "Про оподаткування мінеральної води" (фактично визначено механізм сплати за обсяги видобутої мінеральної води збору за спеціальне використання води).

15. Лист від 17.02.2011 р. N 4485/7/17-0217 "Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб" (встановлено порядок заповнення податкової декларації з ПДФО, форма якої затверджена наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. N 58 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб", зареєстрованим у Мін'юсті України 09.02.2011 р. за N 165/18903, а також підстави відмови органами ДПС у прийнятті такої декларації, які не передбачені главою 2 розділу II ПКУ).

16. Лист від 18.02.2011 р. N 4686/7/16-1517 "Про податок на додану вартість" (фактично визначено умови застосування податкової пільги щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла).

17. Лист від 21.02.2011 р. N 4811/7/21-0117 "Про запровадження та подання Декларації акцизного податку" (фактично встановлено порядок подання декларації акцизного податку, форма та порядок заповнення і подання якої затверджені наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1030 "Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку", зареєстрованим у Мін'юсті України 20.01.2011 р. за N 86/18824).

18. Лист від 04.03.2011 р. N 6286/7/16-1517 "Про податок на додану вартість" (фактично встановлено механізм застосування ст. 30 розділу I ПКУ).

19. Лист від 15.03.2011 р. N 7171/7/15-0517 "Про операції страховиків з торгівлі векселями" (фактично встановлено порядок визначення доходів, отриманих (нарахованих) страховиками від торгових операцій з векселями, та їх оподаткування податком на прибуток підприємств).

20. Лист від 23.03.2011 р. N 8019/7/16-1517 "Про податок на додану вартість" (фактично встановлено порядок оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, що надаються іноземним та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їх багажу і вантажів).

21. Лист від 25.03.2011 р. N 8235/7/17-0217 "Про подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб" (фактично змінено порядок подання особами, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб, затвердженої наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. N 58 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб", зареєстрованої у Мін'юсті України 09.02.2011 р. за N 165/18903, визначений п. 176.2 ст. 176 розділу IV ПКУ).

22. Лист від 25.03.2011 р. N 8342/7/16-1517 "Про податок на додану вартість" (фактично встановлено порядок оподаткування у 2011 році ПДВ операцій з постачання товарів (послуг) за договорами комісії, доручення та іншими цивільно-правовими договорами, що були укладені до 1 січня 2011 року).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4