Лист Нацбанку та Держфінмоніторингу N 48-107/1550-13984, 4075/0310-6-1 від 13.08.2010 р. «Про порядок надання банками інформації з питань фінансового моніторингу»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.08.2010 р.

N 48-107/1550-13984,

 

N 4075/0310-6-1

Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

Територіальним підрозділам НБУ
Банкам України
Асоціації українських банків
 Українському кредитно-банківському союзу

Про порядок надання банками інформації з питань фінансового моніторингу

З метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації {відмиванню} доходів_ одержаних злочинним шляхом_ або фінансуванню тероризму" в редакції від 18.05.2010 (далі - Закон), який набирає чинності 21 серпня 2010 року, Державний комітет фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) та Національний банк України повідомляють таке.

На виконання вимог частини третьої Прикінцевих положень Закону, Держфінмоніторингом розроблено та направлено на погодження суб'єктам державного фінансового моніторингу нову редакцію Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (далі - Інструкція).

До моменту набрання чинності Інструкцією, суб'єктам первинного фінансового моніторингу - банкам, при поданні до Держфінмоніторингу інформації, пов'язаної зі здійсненням фінансового моніторингу, необхідно користуватися Довідником кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та Довідником кодів ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, які містяться у додатках 2 та 3 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48 "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення".

При поданні інформації про фінансові операції, відповідно до 15 та 16 статей Закону, рекомендується використовувати коди ознак згідно з додатками 1 та 2 до листа.

Додаток: на 3 арк.

Заступник Голови
Національного банку України


І. В. Соркін

Заступник Голови
Державного комітету
фінансового моніторингуО. М. Сахненко

 

Додаток 1

Рекомендований довідник кодів ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу (стаття 15 Закону)

Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

Коди ознак

1. переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

2010, 2020, 2030

2. купівля-продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку;

1010, 1011, 1012, 1020, 1021, 1022

3. зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), проведення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в країні (на території), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або однією із сторін є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у вищезазначеній країні (території);

3000*
(перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню)

4. зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі;

1031, 1032

5. зарахування коштів на поточний рахунок юридичної або фізичної особи - підприємця чи списання коштів з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, або зарахування коштів на поточний рахунок чи списання готівки з поточного рахунка юридичної або фізичної особи - підприємця у разі, якщо операції на зазначеному рахунку не здійснювалися з дня його відкриття;

4010, 4020, 4030, 4040, що стосується фізичної особи - підприємця - 4000*

6. переказ особою коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту);

4060

7. обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти іншого номіналу;

1050, 1060

8. проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника, не депонованими в депозитарних установах;

5010

9. проведення фінансових операцій з векселями з бланковим індосаментом або індосаментом на пред'явника;

5010

10. одержання (сплата, переказ) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії);

5030

11. проведення страхової виплати або страхового відшкодування;

5020

12. виплата (передача) особі виграшу в лотерею;

5040

13. здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що не передбачає фактичного постачання на митну територію України товарів, робіт і послуг;

5000*

____________
* рекомендується заповнити коментар з інформацією щодо частини та пункту статті 15 Закону, відповідно до якої (яких) операція підлягає фінансовому моніторингу та детальним описом змісту операцій. Коментар до операції (тег comment) розміщується в файлі-повідомленні в структурі INF_STR згідно опису структури (fin_mon.dtd) файлів обміну між Держфінмоніторингом та банками (філіями).

Додаток 2

Рекомендований довідник кодів ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу (стаття 16 Закону)

Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу

Коди ознак

1. заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;

100*

2. невідповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності клієнта;

200*

3. виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених цим Законом (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону).

300*

4. У разі якщо у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, внутрішній фінансовий моніторинг проводиться також щодо інших фінансових операцій, в уточненні яких виникла необхідність.

900*

5. Внутрішньому фінансовому моніторингу підлягають операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

900*

____________
* рекомендується заповнити коментар з інформацією щодо частини та пункту статті 16 Закону, відповідно до якої (яких) операція підлягає фінансовому моніторингу та детальним описом змісту операцій. Коментар до операції (тег comment) розміщується в файлі-повідомленні в структурі INF_STR згідно опису структури (fin_mon.dtd) файлів обміну між Держфінмоніторингом та банками (філіями).

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2