Постанова Правління Пенсійного фонду N 21-6 від 27.09.2010 р. «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 27 вересня 2010 року N 21-6

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 року за N 995/18290

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами правління Пенсійного фонду України
від 26 грудня 2011 року N 39-2,
 від 5 жовтня 2012 року N 18-1

Відповідно до статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 р. N 14-4 "Про затвердження Порядку узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців як платників страхових внесків", зареєстровану у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 р. за N 1184/13058.

3. Внести зміну до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. N 21-1, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за N 64/8663 (із змінами), а саме:

розділ 3 виключити.

4. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року, крім пункту 5.4 Порядку, який набирає чинності з 10 лютого 2011 року.

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництваМ. Бродський

Директор Державного центру
зайнятості - керівник виконавчої
дирекції Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття

В. Галицький

Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців на
національному рівніО. В. Мірошниченко

Міністр праці та соціальної політики
України


В. Надрага

В. о. Директора Виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та
професійних захворювань України
С. Лапчик

Директор Виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатностіС. П. Санченко

За дорученням першого заступника
Керівника СПО,
заступник Голови Федерації
профспілок України
С. Я. Українець

Віце-Президент Спілки орендарів
і підприємців України


Б. Ільченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
27.09.2010 р. N 21-6

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2010 р. за N 995/18290


 

Порядок
взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(У тексті та додатках до Порядку слова "ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за наявності" замінено словами "код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)" у відповідних відмінках згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 26 грудня 2011 року N 39-2)

(У тексті Порядку посилання на додатки 1 - 9 замінено посиланнями відповідно на додатки 3 - 11 згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 5 жовтня 2012 року N 18-1)


1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і визначає механізм взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Порядок поширюється на платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 1, 4 та 5 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - платники єдиного внеску).

Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється Пенсійним фондом України шляхом внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" і Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

2. Взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, на яких поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

2.1. Взяття на облік юридичних осіб здійснюється управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах (далі - органи Пенсійного фонду) за місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.

2.2. Взяття на облік фізичних осіб - підприємців як платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду за місцем проживання особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Пенсійного фонду.

2.3. У день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направляє відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).

Згідно з отриманою від Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до класу професійного ризику виробництва юридичної особи або фізичної особи - підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє Пенсійному фонду повідомлення про віднесення її до класу професійного ризику виробництва.

(пункт 2.3 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 05.10.2012 р. N 18-1)

2.4. На підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, наданих державним реєстратором, та інформації Фонду соціального страхування від нещасних випадків про віднесення юридичної особи або фізичної особи - підприємця до класу професійного ризику виробництва проводяться відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника єдиного внеску.

Дата та номер запису про взяття на облік юридичної особи або фізичної особи - підприємця в органах Пенсійного фонду, назва та ідентифікаційний код органу Пенсійного фонду, у якому юридична особа або фізична особа - підприємець перебуває на обліку, дані Пенсійного фонду про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

Повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку надсилається (вручається) юридичним особам наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду, а фізичним особам - підприємцям, які використовують найману працю, - наступного робочого дня з дня одержання органом Пенсійного фонду в порядку взаємного обміну інформацією з державною службою зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем та найманим працівником.

У разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання від органу Пенсійного фонду повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва здійснює узгодження класу професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з повідомленням про зміну класу професійного ризику виробництва, отриманим від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією, органи Пенсійного фонду направляють такому платнику повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

Бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, подають до органу Пенсійного фонду документи про підтвердження зазначеного статусу. Документи, отримані від платника, долучаються до справи такого платника.

(пункт 2.4 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 05.10.2012 р. N 18-1)

2.5. У разі отримання органами Пенсійного фонду відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), органи Пенсійного фонду вносять відповідні зміни до журналу обліку платників єдиного внеску та у реєстр страхувальників.

У разі отримання змін з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця, що стосуються зміни виду економічної діяльності, органи Пенсійного фонду у день отримання зазначених відомостей від державного реєстратора направляють ці відомості про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з отриманою інформацією від органу Пенсійного фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

У разі отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва органи Пенсійного фонду направляють такому платнику повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

(пункт 2.5 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 05.10.2012 р. N 18-1)

2.6. При взятті на облік юридичної особи - платника єдиного внеску або фізичної особи - підприємця у зв’язку зі зміною місцезнаходження або місця проживання орган Пенсійного фонду за новим місцезнаходженням або місцем проживання платника не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця направляє запит на переведення до органу Пенсійного фонду, де він перебував на обліку. Орган Пенсійного фонду за попереднім місцезнаходженням або місцем проживання платника протягом п'яти робочих днів передає пакет документів (картки особових рахунків платника єдиного внеску, акт перевірки у разі її проведення та інші наявні документи про платника єдиного внеску), знімає з обліку платника єдиного внеску з підстави "Переведення в інший територіальний орган Пенсійного фонду" та зазначає у справі платника назву органу Пенсійного фонду, куди здійснюється переведення платника.

При цьому діючий на дату державної реєстрації таких змін клас професійного ризику виробництва відповідно до основного виду економічної діяльності платника єдиного внеску не змінюється.

(пункт 2.6 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 05.10.2012 р. N 18-1)

2.7. Пункт 2.7 виключено

(згідно з постановою правління Пенсійного
фонду України від 05.10.2012 р. N 18-1)

3. Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб

3.1. Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб як платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", за місцезнаходженням такого підрозділу.

У день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направляє відомості про відокремлені підрозділи до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з отриманою від Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до класу професійного ризику виробництва відокремленого підрозділу юридичної особи та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення його до класу професійного ризику виробництва.

Повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва надсилається (вручається) платнику єдиного внеску наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

У разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання від органу Пенсійного фонду повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва здійснює узгодження класу професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з повідомленням про зміну класу професійного ризику виробницва, отриманим від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією, органи Пенсійного фонду направляють такому платнику повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

На підставі відомостей, наданих державним реєстратором та Фондом соціального страхування від нещасних випадків про віднесення відокремленого підрозділу до класу професійного ризику виробництва, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника єдиного внеску.

Дата та номер запису про взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи в органі Пенсійного фонду, назва та ідентифікаційний код органу Пенсійного фонду, у якому відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку, дані Пенсійного фонду про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності або про зміну такого класу в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

3.2. Наявність у відокремлених підрозділів юридичної особи окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами встановлюється посадовою особою органу Пенсійного фонду шляхом уточнення цих даних безпосередньо з юридичною особою.

Після отримання інформації від юридичної особи про відсутність окремого балансу та самостійного ведення відокремленим підрозділом розрахунків із застрахованими особами такі підрозділи обліковуються в базі даних з приміткою "не платник".

У разі прийняття юридичною особою рішення щодо виділення у відокремленого підрозділу окремого балансу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Органи Пенсійного фонду беруть на облік відокремлений підрозділ у зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи.

Отримані документи про відокремлений підрозділ долучаються до справи платника.

3.3. У разі отримання органами Пенсійного фонду відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що стосуються відокремлених підрозділів, органи Пенсійного фонду вносять відповідні зміни в журнал обліку платників та в реєстр страхувальників.

Якщо вносяться зміни до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, які стосуються зміни основного виду економічної діяльності, то у день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направляє ці відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з отриманою інформацією від Пенсійного фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності приймає рішення про віднесення такого відокремленого підрозділу юридичної особи до нового класу професійного ризику виробництва.

У разі отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва органи Пенсійного фонду направляють платнику єдиного внеску повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

(глава 3 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 05.10.2012 р. N 18-1)

4. Взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

4.1. Платники єдиного внеску (крім фізичних осіб), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", беруться на облік в органах Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 4.

Заява зазначеними платниками подається в 10-денний термін із дня:

прийняття рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;

реєстрації представництва нерезидента центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики;

реєстрації структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні Міністерством юстиції України;

державної реєстрації представництва іноземного банку Національним банком України;

реєстрації, акредитації, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України уповноваженим органом державної влади України;

отримання свідоцтва про реєстрацію військової частини.

4.2. Платники єдиного внеску (фізичні особи), на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", беруться на облік в органах Пенсійного фонду за місцем проживання не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою згідно з додатком 4 або 5.

Заява зазначеними платниками подається в 10-денний термін із дня початку провадження відповідної діяльності або укладення трудового договору з найманим працівником чи укладення договору цивільно-правового характеру з фізичною особою.

4.3. Для взяття на облік в органах Пенсійного фонду України платники, зазначені у пункті 4.1 цієї глави, разом із заявою подають копії таких документів:

рішення про створення установи, організації, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу;

свідоцтва про реєстрацію представництва нерезидента, виданого центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

свідоцтва про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні;

свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку, виданого Національним банком України, - для представництв іноземних банків;

документа, виданого уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;

свідоцтва про реєстрацію військової частини;

довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), виданої органом статистики для юридичних осіб;

установчих документів.

Копії зазначених документів звіряються працівником органу Пенсійного фонду з їх оригіналами.

4.4. Для взяття на облік в органах Пенсійного фонду платники єдиного внеску, зазначені в пункті 4.2 цієї глави, разом із заявою подають копії таких документів:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які з релігійних переконань відмовилися від ідентифікаційного номера, про що мають відповідну відмітку у паспорті);

трудового договору з найманим працівником;

цивільно-правового договору з особою, за яку сплачують єдиний внесок;

свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, виданого Міністерством юстиції України;

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, виданого кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури;

свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, виданого відповідним уповноваженим органом;

документа, що посвідчує особу (паспорт).

Копії зазначених документів звіряються працівником органу Пенсійного фонду з їх оригіналами.

4.5. На основі документів, зазначених у пунктах 4.3 та 4.4 цієї глави, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані копії документів підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника єдиного внеску.

Обов'язковими реквізитами журналів обліку є:

реєстраційний номер платника;

назва платника;

код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

дата прийняття рішення про реєстрацію (створення) платника;

дата отримання свідоцтва на право заняття нотаріальною діяльністю;

дата отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

дата отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності, виданого відповідним уповноваженим органом;

дата укладення трудового договору з найманим працівником;

дата подання заяви про взяття на облік до органу Пенсійного фонду;

дата взяття на облік в органах Пенсійного фонду як страхувальника;

дата зняття з обліку;

підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду.

У день отримання заяви та інших відомостей від осіб, зазначених у пунктах 4.1 та 4.2 цієї глави, органи Пенсійного фонду направляють відомості про осіб, передбачені пунктами 4.3 та 4.4 цієї глави, до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з отриманою від органу Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до відповідного класу професійного ризику виробництва зазначених осіб та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення їх до класу професійного ризику виробництва.

4.6. Наступного робочого дня з дня взяття на облік платнику єдиного внеску безоплатно надсилається повідомлення про взяття його на облік за формою згідно з додатком 3.

4.7. У разі зміни назви платника єдиного внеску, організаційно-правової форми, форми власності, місцезнаходження, основного виду діяльності платник зобов'язаний у 10-денний термін з дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду документи в порядку, визначеному пунктом 4.1 цієї глави. Заява подається з приміткою "Зміни". До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін. Орган Пенсійного фонду здійснює відповідні зміни в облікових справах платників та безоплатно надсилає (видає) нове повідомлення за формою згідно з додатком 3 із приміткою "Зміни" не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові, місця проживання, основного виду діяльності громадяни (фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно) зобов'язані у 10-денний термін з дня виникнення відповідних змін подати до органу Пенсійного фонду документи в тому самому порядку, як і при взятті на облік. Заява подається з приміткою "Зміни". Орган Пенсійного фонду здійснює відповідні зміни в облікових справах платників та безоплатно видає нове повідомлення за формою згідно з додатком 3 із приміткою "Зміни" не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

У разі якщо зміни про платника єдиного внеску стосуються зміни основного виду його діяльності, то у день отримання зазначених відомостей органи Пенсійного фонду направляють ці відомості про платника єдиного внеску до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з отриманою інформацією від органу Пенсійного фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску.

У разі отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва органи Пенсійного фонду направляють платнику єдиного внеску повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

(пункт 4.7 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 05.10.2012 р. N 18-1,
у зв’язку з цим абзаци п'ятий, шостий
вважати відповідно абзацами шостим, сьомим)

Якщо відповідні зміни відбулися у межах територіального обслуговування органу Пенсійного фонду, то вони вносяться до справи платника без зміни його реєстраційного номера.

Якщо платник за новим місцезнаходженням (місцем проживання) розташований за межами території обслуговування органу Пенсійного фонду, то він зобов'язаний у 15-денний термін провести розрахунки з органом Пенсійного фонду за попереднім місцем взяття на облік і знятися з обліку. За новим місцезнаходженням (місцем проживання) платник зобов'язаний стати на облік в порядку і терміни, визначені Порядком.

4.8. У разі незгоди платника єдиного внеску з віднесенням до відповідного класу професійного ризику виробництва платник здійснює його узгодження з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

5. Зняття з обліку платників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

5.1. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи орган Пенсійного фонду в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. На основі акта перевірки платник здійснює остаточні розрахунки.

За наявності заборгованості у платника, державна реєстрація якого припиняється, орган Пенсійного фонду України заявляє вимоги як кредитор у строки, передбачені у повідомленні про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи шляхом направлення голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквадатору довідки про борг за всіма видами платежів, а також документів, що підтверджують суми недоїмки (звіти платника, картки особових рахунків платника, рішення про застосування фінансових санкцій, акт перевірки тощо).

(абзац другий пункту 5.1 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

У разі неможливості погашення боргу зобов'язання з його сплати переходять до правонаступника. При цьому працівники органів Пенсійного фонду на підставі акта перевірки проводять відповідні операції у картках особових рахунків платників єдиного внеску щодо зменшення боргу за місцем обліку платника, державна реєстрація якого припиняється, та відображення сум боргу за місцем обліку правонаступника.

Орган Пенсійного фонду закриває справу платника єдиного внеску після остаточного погашення ним недоїмки зі сплати єдиного внеску та інших платежів або передачі боргу за місцезнаходженням правонаступника. Реєстраційний номер знятого з обліку платника єдиного внеску надалі не використовується, його платежі враховуються органом Пенсійного фонду до кінця поточного року.

Після проведення позапланової перевірки платника, здійснення ним розрахунків у вищевказаному порядку та на підставі довідок про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів, наданих фондами соціального страхування за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, орган Пенсійного фонду України складає довідку про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку (далі - довідка про відсутність заборгованості).

(абзац п'ятий пункту 5.1 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

За зверненням голови ліквідаційної комісії, уповноваженої нею особи або ліквадатора довідка про відсутність заборгованості може бути видана органом Пенсійного фонду України такій особі безпосередньо в органі Пенсійного фонду України, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі Пенсійного фонду України. Після закінчення триденного строку вона направляється поштою за адресою, указаною у зверненні.

(пункт 5.1 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

У разі якщо фонди соціального страхування не надали органу Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку або рішення про відмову в видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку за 10 днів до закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі, що припиняється, то орган Пенсійного фонду України при відсутності заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України видає голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквадатору довідку про відсутність заборгованості, в якій зазначається інформація про відсутність довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів відповідного фонду соціального страхування.

(пункт 5.1 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

У разі якщо платник не здійснив розрахунки з Пенсійним фондом або фонди соціального страхування надали органу Пенсійного фонду України рішення про відмову в видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку за 10 днів до закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог юридичній особі, що припиняється, орган Пенсійного фонду України видає голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним особі або ліквадатору рішення про відмову в видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

(пункт 5.1 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

5.2. У разі отримання від державного реєстратора повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності орган Пенсійного фонду в 10-денний термін проводить документальну перевірку платника єдиного внеску, що має найманих працівників, щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску. На основі акта перевірки платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки.

Фізичні особи - підприємці, які не мають найманих працівників, подають до органу Пенсійного фонду звіт про нараховані суми єдиного внеску за період роботи у звітному році та копію акта перевірки органу державної податкової служби і здійснюють остаточні розрахунки.

Після проведення позапланової перевірки фізичної особи - підприємця, яка має найманих працівників, звірення розрахунків з платником єдиного внеску, проведення ним остаточного розрахунку та на підставі довідок про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів, наданих фондами соціального страхування за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, орган Пенсійного фонду України складає довідку про відсутність заборгованості.

(абзац третій пункту 5.2 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

За зверненням фізичної особи - підприємця або уповноваженої нею особи довідка про відсутність заборгованості може бути видана органом Пенсійного фонду України такій особі безпосередньо в органі Пенсійного фонду України, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі Пенсійного фонду України. Після закінчення триденного строку вона направляється поштою за адресою, указаною у зверненні.

(пункт 5.2 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

У разі якщо фонди соціального страхування не надали органу Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку або рішення про відмову в видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку за 10 днів до закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі - підприємцю, то орган Пенсійного фонду України при відсутності заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України видає фізичній особі - підприємцю або уповноваженій нею особі довідку про відсутність заборгованості, в якій зазначається інформація про відсутність довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів відповідного фонду соціального страхування.

(пункт 5.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

У разі якщо фізична особа - підприємець не здійснила розрахунки з Пенсійним фондом України або фонди соціального страхування надали органу Пенсійного фонду України рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати страхових коштів за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку за 10 днів до закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі - підприємцю, орган Пенсійного фонду України видає такій особі рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку.

(пункт 5.2 доповнено абзацом шостим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

5.3. Після одержання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця органи Пенсійного фонду знімають з обліку платника єдиного внеску, що фіксується у журналі обліку платників єдиного внеску та реєстрі страхувальників, та безоплатно надсилають йому поштою з повідомленням про вручення не пізніше наступного робочого дня з дня отримання повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця повідомлення про зняття з обліку такої особи за формою згідно з додатком 7. Справа такого платника єдиного внеску здається до архіву органу Пенсійного фонду після закінчення звітного року.

5.4. У разі отримання від державного реєстратора рекомендованого листа про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця орган Пенсійного фонду у місячний строк з дати надходження такого повідомлення повинен надіслати державному реєстратору довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи (фізичної особи - підприємця) або повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та повідомлення про неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця) за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку із зазначенням причин заперечення органів Пенсійного фонду України щодо здійснення такої процедури.

(абзац перший пункту 5.4 із змінами, внесеними згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

Довідка про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи (фізичної особи - підприємця) або повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків формуються на підставі карток особових рахунків платників за результатами позапланової перевірки платника (у разі проведення).

(пункт 5.4 доповнено абзацом другим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

Причинами заперечень органу Пенсійного фонду України щодо здійснення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця можуть бути:

(пункт 5.4 доповнено абзацом третім згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду;

(пункт 5.4 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2,
абзац четвертий пункту 5.4 із змінами, внесеними
згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 05.10.2012 р. N 18-1)

неможливість проведення перевірки із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують неможливість її проведення (неможливо здійснити перевірку платника у зв’язку з відсутністю його за місцезнаходженням, ненаданням бухгалтерських документів тощо);

(пункт 5.4 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

наявність судових спорів між платником єдиного внеску та органом Пенсійного фонду України чи кримінальних справ за фактами умисного ухилення від сплати єдиного внеску та/або внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

(пункт 5.4 доповнено абзацом шостим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2,
абзац шостий пункту 5.4 із змінами, внесеними 
згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 05.10.2012 р. N 18-1)

інші заперечення в межах повноважень органів Пенсійного фонду України.

(пункт 5.4 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

У разі усунення причин та обставин, які були підставою для заперечень органу Пенсійного фонду України щодо здійснення державної реєстрації припинення платника, орган Пенсійного фонду України не пізніше десяти робочих днів з дати, коли він дізнався про усунення обставин, які були підставою заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відкликає повідомлення про наявність таких заперечень, про що направляє державному реєстратору повідомлення про зняття заперечень щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації чи державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

(пункт 5.4 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою 
правління Пенсійного фонду України від 26.12.2011 р. N 39-2)

6. Зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб

6.1. Зняття з обліку в органі Пенсійного фонду відокремленого підрозділу юридичної особи як платника єдиного внеску здійснюється у разі отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або про ліквідацію такого відокремленого підрозділу.

6.2. У разі отримання інформації від юридичної особи про запровадження централізованого порядку розрахунків із застрахованими особами та передачі боргів (переплати) юридичній особі органи Пенсійного фонду обліковують такі підрозділи в базі даних з приміткою "не платник".

6.3. На підставі відомостей, наданих державним реєстратором та юридичною особою, органами Пенсійного фонду здійснюються відповідні записи до реєстру страхувальників та відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані документи підшиваються до справи платника.

(глава 6 у редакції постанови правління
Пенсійного фонду України від 05.10.2012 р. N 18-1)

7. Зняття з обліку платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

7.1. У разі прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію, припинення професійної діяльності платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", платник єдиного внеску зобов'язаний у 10-денний термін з дня прийняття відповідного рішення подати до органу Пенсійного фонду заяву про зняття його з обліку, дата якої фіксується у журналі обліку в графі "підстава зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України", та копії таких документів:

розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те засновницькими документами про ліквідацію;

розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;

розпорядчого документа про припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи.

Фізична особа знімається з обліку також за наявності довідки про смерть фізичної особи - платника або про визнання її померлою, безвісно відсутньою чи недієздатною згідно із законодавством за умови відсутності в такої особи боргу.

7.2. Отримавши зазначені документи, орган Пенсійного фонду у 10-денний термін проводить документальну перевірку правильності обчислення та сплати єдиного внеску або звірення розрахунків з фізичними особами, які забезпечують себе роботою самостійно. На основі акта перевірки або акта звірки платник єдиного внеску розраховується з органом Пенсійного фонду.

7.3. У разі встановлення заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, орган Пенсійного фонду складає у трьох примірниках довідку про борг за платежами до Пенсійного фонду, один з яких надсилає ліквідаційній комісії, другий - правонаступнику, якщо він є.

7.4. Копії актів, підписаних ліквідаційною комісією і правонаступником (якщо він визначений), подаються до відповідного органу Пенсійного фонду за місцем взяття на облік платника єдиного внеску, що підлягає ліквідації, і правонаступника.

7.5. Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску орган Пенсійного фонду знімає його з обліку, справу платника закриває. Реєстраційний номер ліквідованого платника єдиного внеску надалі не використовується, його платежі враховуються в базі даних до кінця поточного року.

7.6. Зняття з обліку платника єдиного внеску фіксується у журналі обліку платників. Справа такого платника єдиного внеску здається до архіву органу Пенсійного фонду після закінчення звітного року. 

Директор департаменту
надходження доходів


В. В. Литвиненко

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Закон України N 1928-ІX «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Червень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3