Роз’яснення Пенсійного фонду від 11.03.2011 р. щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Роз’яснення щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

від 11.03.2011 р.

У зв’язку з численними зверненнями платників щодо нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Пенсійний фонд України повідомляє.

1. У якому розмірі необхідно утримувати єдиний внесок із сум заробітної плати осіб, що працюють за сумісництвом на посадах, які дають право на отримання пенсії відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”?

Платниками єдиного внеску, відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі-Закон) є працівники - громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, в інших юридичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Відповідно до частини дев’ятої статті 8 Закону для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно  до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” встановлюється єдиний внесок у розмірі 6,1 відсотка на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці".

Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 р. N 257 (далі-Перелік).

Отже, якщо працівник працює на посаді, яка передбачена Переліком, то єдиний внесок утримується із сум заробітної плати такої особи у розмірі 6,1 відсотка, в тому числі із сум заробітної плати працівника за виконану роботу на підставі трудового договору (контракту) на такій посаді за сумісництвом.

2. Чи нараховується єдиний внесок на суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу?

Платниками єдиного внеску, відповідно до абзацу сьомого пункту 1 частини першої статті 4 Закону є військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої статті 7 та частини шостої статті 8 Закону для зазначених платників єдиний внесок нараховується на суми грошового забезпечення у розмірі 34,7 відсотка.

Єдиний внесок з військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу, утримується у розмірі  2,6 відсотка грошового забезпечення (частина десята статті 8 Закону).

Відповідно до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" до складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія); одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Складові грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу визначені постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 року N 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”.

Перелік додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу визначений у додатках 25-28 зазначеної Постанови.

При цьому, суми одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та індексації грошового забезпечення військовослужбовців не віднесені до зазначеного переліку.

Крім того, згідно пункту 2 розділу І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. N 1170, одноразова допомога військовослужбовцям при звільненні з військової служби відноситься до виплат на які не нараховується єдиний внесок.

Враховуючи наведене, на суми виплат індексації грошового забезпечення та вихідної допомоги при звільненні осіб рядового і начальницького складу єдиний внесок не нараховується.

3. Чи повинно представництво іноземної компанії, розташоване на території України сплачувати єдиний внесок за працівників-іноземців?

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону платниками єдиного внеску є дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України.

Крім того, платниками єдиного внеску визначені громадяни України та особи без громадянства, які працюють у дипломатичних представництвах і консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України.

Іноземні громадяни, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України, не віднесені Законом до платників єдиного внеску та не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

4. Чи поширюється дія Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-3 на фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності при отриманні ними сум доходу у банківських установах?

Відповідно до частини другої статті 24 Закону банки приймають від платників єдиного внеску, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному правлінням Пенсійного фонду за погодженням з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів для виплати заробітної плати, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 27.09.2010 р. N 21-3 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 р. за N 953/18248 (далі-Порядок) розроблений відповідно до статті 24 Закону та регулює механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Таким чином, дія Порядку не поширюється на фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності при отриманні ними сум доходу у банківських установах, оскільки, зазначені особи сплачують авансові платежі до Пенсійного фонду у порядку, передбаченому підпунктом 4.5.2 пункту 4.5 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. N 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 р. за N 994/18289.

5. Чи нараховується єдиний внесок на суми щомісячного грошового утримання суддів?

Відповідно до частини 1 статті 7 Закону для платників – роботодавців єдиний внесок нараховується на суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону “Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Структура заробітної плати визначена статтею 2 Закону України “Про оплату праці”.

Відповідно до частини 1 статті 138 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” судді, який вийшов у відставку, при досягненні пенсійного віку виплачується пенсія на умовах, передбачених статтею 37 Закону України “Про державну службу” або, за його вибором, щомісячне довічне грошове утримання.

Щомісячне грошове утримання судді, який має право на відставку та продовжує працювати на посаді судді, не  визначено базою для нарахування єдиного внеску.

Отже,  єдиний внесок  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми щомісячного грошового утримання суддів  не нараховується та не сплачується.

6. Чи нараховується єдиний внесок на суми винагород, що виплачуються підприємством фізичним особам за договорами найму (оренди)?

Згідно частини першої статті 4 Закону платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою-підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця).

Єдиний внесок для вищезазначених платників нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (частина перша статті 7 Закону).

Відносини, які виникають між власником приміщення (наймодавцем) та юридичною особою, яка винаймає таке приміщення (наймачем) регулюються договором найму (оренди), (стаття 759 глави 58 Цивільного кодексу України), та не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Враховуючи вищезазначене, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при сплаті на користь фізичної особи орендної плати згідно договору найму (оренди) приміщення, не нараховується.

7. Чи має право підприємство засноване міським відділенням Всеукраїнської громадської організації інвалідів нараховувати єдиний внесок у розмірі 5,3 відсотка на заробітну плату всіх працівників?

Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування визначаються статтею 8 Закону.

Єдиний внесок для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,3 відсотка заробітної плати.

Відповідно до статті 9 Закону України “Про об’єднання громадян” до всеукраїнських об'єднань громадян належать об'єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.

Враховуючи вищезазначене, єдиний внесок у розмірі 5,3 відсотка від нарахованої заробітної плати можливо застосовувати лише за умови якщо:

підприємство засноване всеукраїнською громадською організацією інвалідів та майно якого є його повною власністю;

чисельність працюючих інвалідів на підприємстві становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих;

фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці.

У разі, якщо засновником підприємства є інша ніж всеукраїнська громадська організація інвалідів, то підстав для нарахування єдиного внеску у розмірі 5,3 відсотка заробітної плати для всіх працівників такого підприємства не має.

8.  Чи нараховується єдиний внесок на суми середньої заробітної плати, яка зберігається за колишнім депутатом місцевої ради після закінчення строку його повноважень,  на період працевлаштування, але не більше 6 місяців?

Згідно пункту 7 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» платниками єдиного внеску є особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на такій посаді.

Нарахування єдиного внеску за  вищезазначених платників здійснюють роботодавці, а саме підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством.

Платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок від бази для нарахування єдиного внеску лише за осіб,  які працюють на виборних посадах.

Враховуючи наведене, підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку платника єдиного внеску.

Таким чином, на суми виплат особам, які на момент їх нарахування не перебувають у трудових відносинах з підприємством, єдиний внесок не нараховуються.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» N 4000 від 14.09.2020 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» N 294-IX від 14.11.2019 р.

Податковий кодекс України N 2755-VI

Таблиця відповідності видів порушень норм законів типам повідомлень-рішень, які складаються при застосуванні відповідних штрафних санкцій

Календар бухгалтера

Вересень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4