Лист Держкомпідприємництва N 2674 від 03.03.2010 р. щодо визначення податковими органами сум податкових зобов'язань з податку на прибуток за непрямими методами та із застосуванням звичайних цін-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 03.03.2010 р. N 2674

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист щодо визначення податковими органами суми податкових зобов'язань з податку на прибуток за непрямими методами та із застосуванням звичайних цін і відповідно до компетенції повідомляє таке.

Щодо застосування податковими органами під час перевірок непрямих методів для визначення податкових зобов'язань без прийняття відповідного рішення

Відповідно до пункту 4.3 статті 4 Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон N 2181) рішення про застосування непрямих методів приймається податковим органом за наявності підстав, визначених у підпункті 4.3.1 цього пункту, застосування таких методів в інших випадках не дозволяється.

При цьому визначення суми податкових зобов'язань за непрямими методами має здійснюватись виключно податковими органами за методикою, яка затверджується законом і є загальною для всіх платників податків (підпункт 4.3.3 вказаного пункту). На цей час таку методику законодавчо не встановлено, а при здійсненні процедури нарахування податкових зобов'язань за непрямими методами податкові органи користуються Методичними рекомендаціями визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами, затвердженими наказом Державної податкової адміністрації України від 05.07.2002 р. N 312, які є відомчим документом рекомендаційного характеру, оскільки зазначений наказ не зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

Рішення про сплату податкових зобов'язань, нарахованих за непрямими методами, приймається виключно у судовому порядку за поданням керівника (його заступника) відповідного податкового органу (підпункт 4.3.5 вказаного пункту).

Виходячи з наведених норм Закону N 2181, рішення податкових органів про визначення податкового зобов'язання за непрямими методами може прийматись виключно у випадках, передбачених підпунктом 4.3.1 статті 4 цього Закону, а обов'язок сплати такого податкового зобов'язання вирішується в судовому порядку.

Отже, суми податкових зобов'язань, нараховані за непрямими методами (а також штрафні санкції, розраховані виходячи з таких сум), не відображаються в податкових повідомленнях-рішеннях, прийнятих за результатами документальних перевірок.

Щодо застосування податковими органами звичайних цін для визначення податкових зобов'язань з податку на прибуток під час проведення перевірок

Відповідно до пункту 1.18 статті 1 Закону N 2181 звичайна ціна - ціна, визначена звичайною за правилами, встановленими Законом України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон N 334).

Законодавче поняття "звичайна ціна" та механізм визначення звичайної ціни для цілей податкового обліку наведено в пункті 1.20 статті 1 Закону N 334, який є законом прямої дії і врегульовує порушене питання.

Відповідно до підпункту 1.20.10 зазначеного пункту податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або податкового статусу іншої сторони такої операції.

Слід зазначити, що Законом N 334 чітко передбачені випадки застосування звичайних цін при визначенні податкових зобов'язань з податку на прибуток.

При цьому слід пам'ятати, що обов'язок доведення того, що ціна договору не відповідає рівню звичайної ціни у випадках, визначених цим Законом, покладається на податковий орган у порядку, встановленому законом. При проведенні перевірки платника податку податковий орган має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на норми абзацу першого підпункту 1.20.1 цього ж пункту.

Варто зауважити, що при проведенні перевірок у разі встановлення порушення податкового законодавства у випадках, передбачених для застосування звичайної ціни, контролюючим органом окремо визначається сума податкового зобов'язання, розрахованого у зв’язку з незастосуванням (неправильним застосуванням) платником податків у податковому обліку звичайних цін. За результатами перевірки після підписання акта складається окреме рішення на розраховану суму податкового зобов'язання із застосуванням звичайних цін за формою згідно з додатком 9 до Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, затверджених наказом Державної податкової адміністрації України від 11.09.2008 р. N 584 (із змінами, внесеними наказом ДПАУ від 31.12.2009 р. N 756).

На підставі матеріалів перевірки податковий орган, з урахуванням підпункту 4.3.5 Закону N 2181, відповідно до пункту 11 статті 10 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" готує та подає позовну заяву про сплату нарахованих із застосуванням "звичайних цін" сум податків (у тому числі штрафних санкцій) до адміністративного суду в порядку пункту 4 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідні роз'яснення щодо застосування непрямих методів і звичайної ціни надано у листах Державної податкової адміністрації України від 22.08.2007 р. N 10-3018/3033 та від 30.09.2009 р N 21255/7/15-0217.

Додатково повідомляємо, що згідно зі статтею 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та підпунктом 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" роз'яснення законодавства з питань оподаткування та застосування норм податкового законодавства серед платників податків надаються контролюючими органами у порядку,визначеному відповідним центральним (керівним) органом контролюючого органу.

Заступник Голови

М. Приступа

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4