Лист Держкомпідприємництва N 3121 від 01.04.2011 р. стосовно порядку перетворення колективного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю-Профі Вінс
logo
Українська (UA)Російський(RU)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 01.04.2011 р. N 3121

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув лист від 03.03.2011 р. N 20 щодо надання роз'яснень стосовно порядку перетворення колективного підприємства в товариство з обмеженою відповідальністю та, в межах компетенції, повідомляє.

Згідно зі статтею 108 Цивільного кодексу України зміна організаційно-правової форми юридичної особи є перетворенням. У разі перетворення до нової юридичної особи переходить усе майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи.

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється, зокрема, шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення).

Таким чином, реорганізація колективного підприємства у товариство з обмеженою відповідальністю здійснюється шляхом його перетворення, що тягне за собою припинення юридичної особи, яка реорганізується, та створення юридичної особи, яка виникає внаслідок реорганізації.

Водночас слід зазначити, що згідно зі статтею 2 Закону України "Про підприємства в Україні" (втратив чинність у зв’язку з прийняттям Господарського кодексу України), нормами якого керувалися засновники при створенні та діяльності колективного підприємства, колективне підприємство - це підприємство, засноване на власності трудового колективу.

Згідно зі статтями 23, 30 Закону України "Про власність" (втратив чинність у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України) у майні колективного підприємства визначаються вклади його працівників. Розмір вкладу працівника у майні такого підприємства визначається залежно від його трудової участі в діяльності державного або орендного підприємства, а також участі в збільшенні майна колективного підприємства після його створення. Працівникові, який припинив трудові відносини з підприємством, а також спадкоємцям померлого працівника виплачується вартість вкладу. Колективний власник самостійно володіє, користується і розпоряджається об'єктами власності, які йому належать. Право колективної власності здійснюють вищі органи управління власника (загальні збори, конференції, з'їзди тощо).

Майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), відповідно до норм частини 1 статті 355 Цивільного кодексу України, належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Право спільної власності регулює Глава 26 Цивільного кодексу України. Виділ частки із майна, що є у спільній власності регулюють статті 364 та 370 Цивільного кодексу України.

Порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок, зокрема, перетворення та пакет документів, який подається державному реєстратору, встановлено статтею 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію).

Відповідно до частини 15 цієї статті перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи та державної реєстрації припинення юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи, яка утворена внаслідок перетворення, здійснюється в порядку, який встановлено статтями 24 - 27 Закону про реєстрацію.

Згідно із частиною 11 статті 24 Закону про реєстрацію, державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, що подані для державної реєстрації юридичної особи, якщо, зокрема, документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 цього Закону.

Крім того, частина 1 статті 106 Цивільного кодексу України вказує, що злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Статтею 57 Господарського кодексу України встановлено, що в установчих документах суб'єкта господарювання, крім інших відомостей, повинні бути зазначені склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Слід зазначити, що такі ж вимоги до установчих документів підприємства містив Закон України "Про підприємства в Україні".

Порядок оформлення установчих документів юридичної особи встановлено в частині 5 статті 8 Закону про реєстрацію, відповідно до якої установчі документи юридичної особи, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), якщо законом не встановлено інший порядок їхнього затвердження. Підписи засновників (учасників) на установчих документах посвідчуються нотаріально.

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що в разі якщо склад учасників колективного підприємства та порядок їх вибуття не врегульований установчим документом цього підприємства, то для вирішення цього питання слід звернутись до суду.

Заступник Голови

О. Т. Сохар

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

МЕНЮ

Календар бухгалтера

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4